Skip to content

MAR SHY SUN on saatchi online – http://www.saatchionline.com/buy-art?query=MarShySun

NEW!

bunnies in waterimages from unseen
new works
BE HIGH!!

Be High Creative Group

 Be High Creative Group was created by Mar Shy Sun and Crypto 1 in 2000 Berlin, Germany.  It’s a loosely structured entity which consists of many people of varied backgrounds, nationalities and occupations.  For example their last produced film “Nu Vacuum” uses five different languages.  Their music,  art, film projects flourish from the input of artists from many countries.  The basic idea of the group putting simply is that any occupation in itself is trite and empty as long as it doesn’t try to encompass and express the whole human experience  and doesn’t serve it’s inherent purpose.  Be High aim is to reach potential elevated level of awareness and consciousness.  To allow themselves express freely the importance of love, advanced spiritual states and their values.  The neglect of these issues in overburdened materialistic society leads to decay and destruction per se.  We think ignorance equals evil.  We want through our joint endeavours to rejuvenate the energy of soul and spirit.  We stand firmly for the statement – light has no part in darkness and we stand high!

Advertisements

IEAIJU GRAMATA

LIELAIS P

IEAIJU GRAMATA

Veltita pedejiem no mums, kas vel ir seit

i wanted to write
about “don’t know”
that’s impossible!
exclaims “i know”

how many times have you dripped after you peed?
how many times have you held back your fart?
how many times haven’t you properly wiped your ass?
(oh, good lord, where is the smell coming from?)
“i want to know!” storms in and squeezes through

“don’t know” takes “i know” by the hand
echoes of fear and death disappear into the abyss
“i want to know” feels ever so lonely and will always wonder
why did i ask?  why?

Mar Shy Sun

JURA

Es beidzot atkal nebiju es.  Es biju atkal puika.  Es iekapu dzila jura.  Uzreiz dziluma ar visu speku, kas man bija un tad es staigaju ka absoluti nekas par visiem akmeniem, kas bija juras dibena, un pari gludai virspusei, kas bija izkrasots liels zils plekis mana galva.  Manas pedas lipa pie tikko uzkrasotas, vel slapjas juras.  Kad es beidzot pagriezos, tai pasa virziena, kur skatijas jura, es ieraudziju savu fantaziju un tad man palika sausmigi, no ta bezgaligi melna dziluma, kas skatijas manas acis ar briviba izlaista zvera nepieciesamibu.  Tad jura sadusmojas par manu bezkaunibu un saka kaukt ka visas ugunsdzeseju un atras palidzibas masinas sirenas dzemdinatas kopigas bailes par iespejamas naves tuvumu, tiesi blakus tai pulsejosai venai mana kakla, kas ritmiska pulsa skaitija sekundes pec butibas sakuma.  Jura izmainija savus vilnus, kas lidz sim nemaz nevilnojas, tie parvertas zaga asmenos, kas zageja visus zagus ka milzigus kokus, kuru saknes bija jura pati. Tad jura pati par sevi pasmejas un pagura.  Pec tam, jura izkapa pati no sevis, purinadama nost udens lases un ta sprausloja ka sesgadigs puika ar zilam lupam, kas bijis auksta udeni mazliet par ilgu.  “Ha!  Ha!” – smejas puika – “Mammu nomierinies.  Man nemaz nav tik auksti.  Brrrrr!  Ta tacu ir tikai ta zila krasa.  Vai  tiesam tu to neredzi, mammu?”  Puika apslaucija savas zilas lupas ar mazu roku, atstadams zilus, aukstus plekus uz sava maza, bezspalvaina, kaulaina kermena.  “Es esmu udens un jura ir krasa!” – vins peksni piemetinaja ka metinatajs.  “Un juras dibens ir mans dibens!” – vins urbinadams degunu turpinaja.  “Neurbini degunu!” – mamma teica – “Tas nemaz nav smuki, dievs dod, kads ieraudzis.”  “Un jura no si briza nesis manu vardu!  Ohohohoho!  Ho!” – iekliedzas puika.  Tad puika lenam apsedas smiltis un saka kasat tas ar savam mazam, delikatam rokam.  Smilsu graudi sadruzmejas, saberzas viens ar otru un saka smilkstet ka mazi kuceni, kas pazaudejusi savu sunu mammu.  “Viss ir labi, viss ir labi” – puika mierinaja smiltis, cabinadams un glaudidams tas ar savam mazajam, delikatam  rokam, surpu turpu.  Mamma raudaja un teica –  “Vai tiesam ta?  Vai tiesam tas ir ta?”  “Es esmu saule un jura ir saules melnais aplis!” – puika smiedamies teica, skatidamies uz sauli un tad atkal uz juru – “Jura ir tik maza ka melnais punktins manas acis!” – puika turpinaja, piecelas un tad devas atpakal uz juras malu.  “Tu esi galigi nosalis.  Klausies, ko es saku!  Nac tulit atpakal!” – teica mamma.  Puika turpinaja iet.  Jura skatijas uz mazo, kaulaino puiku.  Un tad jura atkapas.  Un tad atkal panaca mazliet uz prieksu un tad atkal atkapas, un tad atkal panaca uz prieksu, un tad atkal atkapas, lidz pasa savas kustibas ieaijata, jura nomierinajas.  “Es aizmirsu savu spainiti juras mala” – teica puika, pagriezies pret mammu un tad puika pacela savu spainiti no zemes, un ar katru nakoso soli smaididams, naca tuvak mammai.

GULTA

Gulta bija novietota viena no istabas sturiem, tiesi zem viena no istabas milziga izmera logiem.  Ja, precizi, tad apakseja kreisaja sturi, ja pienemam, ka puika, kas taja guleja ir koordinasu ase un galva ir augsa, un kajas ir apaksa.  Gultas ramis bija veidots no metala un spoziem hrometiem puslokiem – galvgali un kajgali.  Gulta izskatijas veclaiciga un noslepumaina.  Likas, ka ta zinaja daudz par gulesanu un kautkas nenotverams lika domat par senlaicigu sanatoriju.  Puika to nevienam neteica, bet bija parliecinats, ka gulta dalas un dzivo kopa ar puikas sapniem un kadreiz nakts vidu, kad puika peksi pamodas no kada baiga murga, puikam likas, ka ta klusi jauta kautko, bet ko puika nevareja saprast.  Bija pusdienas laiks un vasaras saule ar kailu intensitati, gandriz nepieklajigi, lauzas cauri stiklam un apspideja mazo, kaulaino puiku, parkladama un apnemdama puiku ar biezu zeltainu oreolu ka ar udenslideja skafandru.  Laiks tikko nemanami supojas, sasniegdams lidzsvara virsotni un tad itka nolema pastavet uz tas, uz vienu mirkli, tikai ar vienu kaju.  Puikas acis bija aizvertas un bija gruti pateikt vai vins bija jau aizmidzis, vai jau pamodies.  Gulta, kas tad bija pati uzmaniba, teiktu, neizdvesdama ne mazako kraksiti, ka puika bija pamodies, bet tai pasa laika gulta teiktu, ka puika nemaz nebija pamodies.  Puika, par spiti apkartejo pulem panakt pretejo rezultatu, nesskiroja realitati ka realu un sapnus ka sapnus.  Puika bija apzimogots no pieaugusiem ka divains.  Vai nu guledams, vai neguledams, puika juta, ka grimst dzilak un dzilak saule un ta ar bezgaligu gaismu piepludina visu esamibu ap vinu, un katru skiedru no vina kermena.  Istabas sienas lenam atkapas un izgaisa, nevaredamas saturet tik daudz gaismas un ari gulta tik tikko knapi turejas.  Gaisma bija ap puiku un tiesi tapatas gaisma ari izstaroja no puikas. No kadas vietas, kas bija tuvak puikam ka vina pasa sirds.  Gulta mazliet nokraskeja.  Puika  nedomaja, bet bija, un juta, ka abas gaismas tuvinas viena otrai, un grib apzinat viena otru, vai paspiest viena otrai roku, vai saskupstities ka pieaugusie dara, kad tie satiekas viens ar otru.  Kautkad tad abas gaismas beidzot satikas un puika bez zinasanas zinaja, ka ir pasa vidu, tur kur neeksiste ne sapni, un ne realitate.  Puika sajuta un itka redzeja kautko, ko gulta butdama ar cetriem sturiem apzimetu ka atverumu vai durvis.  Gulta, kas izjuta un dalijas tik daudz ar puikas sapnosanu saprata, ka atrodas uz jautajuma un atbildes, un ricibas robezas.  Puika tuvojas tuvak tam durvim, ko puika uzdrosinajas redzet ka vidus izeju no vidus, bet tad puika peksni apstajas un tad nesagaiditi ka nobijies, saminstinajas to prieksa.  Bet gulta apmnemigi nobrakskeja un resoluti izsluca cauri maza puikas durvim.  Puikam uz bridi aizsitas elpa.  Puiku parnema parlieciba, ka gulta bija sanemusi atbildi uz saviem neatbildetiem, naksnigajiem jautajumiem.
Peksni, gaismas pielieto tuksumu, satiksanos, neredzamas durvis un visas nedefinejamas sajutas asi ka ziletes graizija vairakas balsis, parkliekdamas vienu otru, un viss tas parejais troksnis, kas spiedas ieksa, un izgrieza visu ka cimdu uz otru pusi.  “Arprats!  Arprats!  Neticami!” “Kas te notiek?” “Vai viss kartiba ar puiku?” “Nu, nestavi, dari tacu kautko!”  “Es tacu teicu, tev, ta gulta ir nepriekskam!” “Tev nekas nesap?  Nabadzins.  Neraudi, neraudi, mazulit!  Nac pie manis.”  Bet puika neraudaja, guledams ar atvertam acim klusi uz gridas un skatidamies uz vidu parluzuso gultu, un spozajiem, vidu parskeltajiem, apla gultasgalu puslokiem.  “Ar dieva paligu, kas to butu domajis, likas tada, tik loti stingra gulta!”

MAJA

No arpuses, maja izskatijas, vairak vai mazak, ka jebkura cita maja uz tas ielas, kas bija situeta maza, moderna un vesturiski partikusa pilsetina, kas atradas, kada no Amerikas austrumu statiem.  Iela bija ieskauta no jau, krietni paaugusiem kokiem un radija iluziju, par mieru un konsekvenci.  Sad un tad, respektabla tempa, garam pasavas spozi, lieli automobili.  Es sedeju uz vinogam noaugusas terases, kas sadalija kritoso saules gaismu mazos, spozos punktinos, kas lietojas manu seju ka trampulinu.  Es, te, neizskaidrosu, ka, es nokluvu lidz sim momentam un lidz, sai, mazai pilsetinai.  Tam, galu gala, nav nekads sakars ar maju un ne ar to, kas norisinajas talak.  Es izbaudiju apkart esoso mieru, ielu, kokus, zilas debesis, glazi vina mana roka, suligos vinogu kekarus, kas karajas virs manas galvas un tad sajutu, ka, tas, nemaz, neesmu es, kas, te, sez, bet es, esmu tikai ka, kads ieaicinats liecinieks, ka, kada neesosa tiesas sede, kas tiesa visus dzivos un mirusos.  Ka, nakdams no nekurienes, bez bridinajuma, peksni, veja brazma parsalca pari terasei, un es, ka pliki sanemis, noskurinajos, varbut mazliet pat nobijies, no  neizsaidrojamam bailem, piecelos, atveru durvis un iegaju maja, domadams – “Ka tas, viss, var but?”  Maja bija loti klusa, gandriz vai aizdomiga.  Kautkur, no tresa stava tikseja pulkstenis – metronoms neesosam instrumentam.  Es biju pilnigi viens.  Uzkapis, pa sauram, ar sarkanu paklaju parklatam, trepem, otra stava, es iegaju maza studija, sasmarzodams atstatas, citu personazu dzives pedas, ko tie bija atstajusi, tuksuma, zimes, prieks kautka vai kautkam:  rakstamgalds, divi kresli, divas gleznas – miglas pilnas ainavas, cetras fotografijas, ar cetram dazadam sejam, dazadas gramatas un citas, mazas lietinas, un dazadi niecini.  Un gaismu, un milestibu, kas arvien vel pulseja no tam.  Pirkstu nospiedumi – izzudosam laikam, telpai un intelegencei, kur personiskais bija sakausets ar elementalo, lai atkal, tikai, pirms tuvojosamam beigam, pienemtu kadu, citu formu, kura, tad, atmina slepsies, ka udens, tumsa akas dibena.  Es klainoju pa maju, iedams cauri istabam un koridoriem, lidz man radas sajuta, ka es, ko mekleju, bet es nezinaju ko.  Atkal, nokapis pirma stava un izgajis cauri virtuvei, kozladams persiku, es ieraudziju mazas, vecas, daudz lietotas, gandriz zalo krasu pazaudejusas, koka trepes, kam spriezot, pec visa, vajadzeja vest uz pagrabu.  Nokapis pa cikstosam trepem, es atsvabinaju krampiti no skavas un atveru zalas, mazas durtinas.  Tas tiesam bija pagrabs.  Garens un tumss, ar nevienadiem pusloka veidotiem griestiem.  Vieniga gaisma spideja caur mazu, netiru stikla cetrsturiti sienas pasa augsa.  Es nesaku lukoties pec elektriska, gaismas sledza.   Tumsa es saskatiju kastes ar vina un alus pudelem, konservu karbas, vel kadas citas karbas, un kastes, pagatnes avizes, un visadas citas neizskaidrojamas lietas, kas atrod savu majvietu pagraba.  Manu uzmanibu piesaistija, kaut kas, spidoss un reflektejoss, pagraba talaka gala.  Piegajis tuvak, es sapratu, ka ta ir majas apsildes ierice, kas ir parklata ar kadu spozu, metalisku, karstumu izolejosu materialu.  Nezkapec, mazliet vilies, es pagriezos, lai ietu un tai bridi, es ieraudziju mazu, zirnekla tikliem parklatu luku, kas slepas, otra puse apsildes iericei.  Nometies cetrapus, es uzmanigi aizspraucos lidz lukas atverumam un iebazu taja galvu.  Veja pusma iesitas mana seja un, pec briza, iespraucies dzilak, vairak, ka es redzeju, es sataustiju aukstas akmens kapnes, kas izuda tumsa.  Lenam izbidijies cauri lukai, es guleju ar galvu uz leju, uz lejup vedosiem pakapieniem.  Es dzirdeju: tresa stava, vel arvien, tikskeja pulkstenis.  Es nejutu nekadas bailes, varbut pat otradi.  “Varbut, bailes palika ar mani uz terases” – es nodomaju, uzmanigi pieceldamies un vel uzmanigak, ar rokam taustidams mitras sienas, es leni saku kapt leja pa saurajam kapnem.  No si briza, mani parnema sajuta, ka mirlki, pilnigi, sapluda, viens ar otru, un, es pludu, nepazinati, vairak ka udens, uz leju, sekodams aklajiem trepju virpuliem, pagriezieniem, taisnam galerijam, lai pec tam, peksni, spiraliski sametusas, kapnes, atkal, nestu mani, atkal uz leju.  Cik ilgi, es gaju, un vai, tas biju es, es nezinu.  Es, tikai, gaju.   Mans kermenis saka tricet.  Pagaja kads bridis, lidz, es sapratu, ka tric akmens pakapieni un sienas, un nevis mana miesa.  Kaut kad, tad, manas ausis sasniedza, tala skana ka juras dunona, kas ar katru soli palika arvien dobjaka.  Pec briza, kapnes peksni izbeidzas un caur virpulojosam durvim, es iegaju milziga telpa, kura, es, nekadi, nevareju izjust tas parametrus.  Es nekur neredzeju, nekadu gaismas, izejas, punktu, bet es skaidri redzeju, ka telpa bija pilna ar kapara atspiduma, milziga izmera, metaliskam masinam, kuras ducinaja visas kopa – skelta sekunde pirms perkona graviena.  Gaiss tricinajas ka papira lapa, pielikta pie ventilatora.  Es, pilnigi, pazaudeju, jebkadas, linearas, uztveres spejas, mana  prata esence, izmisigi, lukojas pec durvim, kas bija, man, kautkur, aiz muguras, baididamas pati no sevis: ka ta aizlidos ka puntnins, kas izlaists no bura.  Es, tomer, pasperu dazus solus.  Es biju vibracija.  Es biju gravitacija.  Es biju zemestrice.  “Viss” – ta bija mana doma.  Pasperis pedejos, nesakarigos solus, nu, jau, bez vestilabutaras sistemas, es gazos, atsizdamies ar galvu pret virpulojosam durvim, un tad, ar savu svaru, izveldamies tam cauri.
Es attapos, ar milzigam galvas sapem, uz kapnem, ka simtkajis bez apzinas, rapdamies ar visam cetram, augsup.  Dunona lenam izgaisa, dziles, ka ari manas galvas sapes.  Tad, es lenam piecelos un saku kapienu augsup.  Es nevaru atcereties vai tas bija gruts, vai viegls, vai ilgs.  Es, tikai, kapu un kapu ka migla, kas celas virs upes.  Peksni, ne, no, ta, ne, no, sa, svelosa saule iesitas mana seja un es, sviedriem tekot, staveju uz puteklaina, zemes cela, kas liklocu vijas cauri garam, specigam palmam, rodedendronu audzem un milzigam papelem, un citiem augiem, kuriem es nezinaju nosaukumu.  Taluma bija dzirdama jura jeb okeans.  Es nevareju noticet, ne, savam ausim, vai, savam acim.  Peksni, es sadzirdeju, tiesi, sev aiz muguras, asi snirkstosu, elsojosu skanu.  Es notirinajos un palecu sanus.  Man garam pabrauca melna, atverta kariete ar sarkaniem riteniem un, ar tumsas sejas krasas kucieri, ar katlinu uz galvas, un diviem bruni pakalotiem zirgiem, prieksgala, un balta, gara, mezginu kleita gerptu sievieti, kas sedeja, aizmugure, uz sarkana samta sedekla, kas roka tureja baltu saulessargu, un, kas parsteigta, nolukojas uz mani, un iesaucas – “Cuantas baras!”  Un tad, kariete, zirgi, kucieris un sieviete izgaisa aiz nakossa cela pagrieziena.  Nepratigi, es palukojos atpakal, lukodamies pec durvim vai kautkada veida zimem, bet aizmugure bija, tikai, puteklainais cels un pusdienas tveice aizmigusi, maza, koloniala pilsetina, ar baltam villam, kas ka saldejuma pikas bija uzkrautas uz patalak esosiem pakalniniem. Es apzinos, ka visu to, es nekad, nevaresu, nevienam, pieradit, jo es tur biju.  Ka piedzeries, es svizdams, streipuloju pa puteklaino celu, parsteigts un neparsteigts, vairs, par itin neko.  Peksni, zeme mazliet nodrebeja un sasupojas ka kuga klajs okeana, un paskatijies augsup, es ieraudziju baltu villu, tiesi, tadu pasu ka visas parejas, kas bija izkaisitas uz pakalniem, gar cela malu, bet par so, es zinaju, pavisam, drosi – ta bija “maja!”  Ar milziga magneta speku, ta vilka mani tuvak un nedomadams neparko, un nesaubidamies, par itin neko, ka menesserdzigs, pari zaliem mauriniem, grantetiem celiniem, atstadams pedas puku dobes, es devos uz “maju”, uz durvim, un atraudams tas vala, es iegaju ieksa maja.
Es saravos no spalga, ledus, auksta veja, kas iecirtas mana seja, neapzinati, bazdams kreklu bikses, stavedams, bez zekem ar nike snikeriem, lidz potitem dublos, kas bija samaisiti ar sniegu un asinim.  Beidzot, mans sasalusais skatiens atravas no peleka horizonta, kas bija parklats ar pika, melniem, dumu stabiem un dulkainam, nerealam eksplozijam, un paversas pari milzigam, balti, asinaini netirajam klajumam, kas bija izardits, un uzarts no bumbu bedrem, leni velkosamies, neskaitamiem, piekrautiem pajugiem, ratiem, zirgiem: – zemniekiem kazokadas ausaines un vatenos, un sievietem, satinusamies lakatos ka egiptes mumijas, streipulojosiem zaldatiem ar sarkanam zvaigznem, jocigu, spicu, cepurisu vidu, kas parsalusi, sastingusajos pirkstos, kramjaini, tureja ledainas sautenes, citus, kas, izmisigi lamadamies, vilka dublos iestigusus, ledus klatus lielgabalus.  Jadams, uz melna zirga, ar kuplam usam, daudz siltak apgerbts personazs, ar sarkanu banti par kazokadas cepuri un zobenu pie saniem, vicinadams patagu par jebkuru, kas gadijas vina cela, kliedza –  “Duraki, jesjli mi njepatajscimsja na Narvu sevodnja, nam vsem pizgec!”  Sanemis savu patagas devu, es, aizsegdams seju, iekritu netira siega, tad pacelis un pagriezis galvu, es, preteja lauka mala, ieraudziju pusizpostitu zemnieku setu ar pilnigi iegruvusu skursteni.  “Ja!” – es novilku un tad piecelies, mazliet saligojos, un, tad ar stingriem, parliecinatiem soliem, es devos tiesi turp.

SIENAZIS

Es sedeju putaina, karsta vanna un plunkskinaju ar rokam.  Iztelodamies sevi ka tadu, kadu, nu, itnekadu.  Galva bija mazliet vienmuli miglaina, bet pasai sev par mazu parsteigumu, tai likas, ka plakaniem makoniem parklajosas prata debesis atveras kadi jauni, vel neizdibinati, atverumi.  Es relaksejos jeb centos ta darit, un skatijos uz orandziem gaismas atspidumiem man apkart, kas naca no vel daudz orandzaka dusas aizskara.  Kada butne ienaca vannas istaba paskatijas apkart un teica – “Nu ka?”  es atbildeju – “Labak!” – un dzerot teju, aizsmekeju cigareti, un tad vel mes par kautko runajam.  “Skaties, kas tas?” –  butne peksni iesaucas.  Mans prats sava mirkliga saspiestiba un atvertiba, uz to bridi, neatdalija neko no iespejama vai neiespejama.  Es paskatijos vinas noradita maza pirksta virziena.  Uz sienas, kas atradas man tiesi blakam, kadus divus metrus, diognali no manis, sedeja jeb staveja maza, divaina, zala butne.  “Johaidi!” – es iesaucos.  Pec mazas inspekcijas, es nodomaju – “Tam jabut circenim!” – nezin kapec, bet tad atkal bridi pardomadams par butnes zalumu, nodomaju – “Ne, tomer sienazis.”  Un, tikai kads sienazis tas bija!  Pavisam mazs, pavisam zals un pilnigi jauns, ja to nejauc ar ipasvardiem, ko kads lietotu par vecumu, un ari neticami zinkarigs, ja zinkaribu nejauc ar netikumu.  Pilniga atvertiba ar lielam, zalam, sienaza acim lukojas mani un man likas, ka tas teica  – “Ka?  Ka?  Ka?- bet, man liekas, ka tas nedomaja ar to neko precizu uz ko man butu bijis vajadzejis atbildet.  Es apsedos simts gradu gradu lenki vanna un saku vel uzmanigak lukoties uz zalo sienazi.  “Ja!  Ja!  Ja!” – tas ir, ko es teicu pie sevis, bet ar to ari es nedomaju neko specifisku, jeb ka man vajadzeja sanemt kadu definitivu atbildi.  Un tad, es pie sevis nodomaju – “Neticami, vai ne!” – un saku smaidit ka porcelana madonna, kura vareja, ja gribeja iespraust sveciti, un aizdedzinat to.  Un tad sienazis delikati pielieca galvu un pakustinaja savus vel delikatos antenu ragus, un mazliet pagrozija savu galvu, surpu turpu, itka sakot – “Re ka!  Re ka!” – bet bez jebkadas velesanas man kaut ko precizi paradit.  Un tad otra butne teica – “Skaists, vai ne?”  Es neko neatbildeju, skatoties, ka sienaza zalo acu vidu, mazais, melnais punktins kustejas lidzi ar manu acu skatu, kas bija tiess, bet leni un parbaudosi slideja uz vienu un otru pusi, preteja virziena sienaza skatam, kas nesteidzigi sekoja manejam.  Mja!  Tad sienazis paleca ar savam zalam, eleganti svaigam kajam dazus solus jeb lecienus un tad atkal sastinga.  Es noversos, panemu glazi ar viskiju un ledu, iedzeru mazliet, paskatijos uz butni, kas vel skatijas uz sienazi un tad mes sakam kadu, nenozimigu sarunu par neparko, kas itka aizklaja un aizvilka taluma tikko notikuso.  Ka sapni, starp vinas atri birstosiem teikumiem, es peksni sadzirdeju sos, vina teica – “Es ceru, ka sienazis neiekrit vanna, tas butu briesmigi, man bail, es tiesam ceru, ka nekas launs ar to nenotiek.”  Un tad, mes atkal turpinajam teikt nenozimigus komentus par to, kas bija noticis vakardien, un ko kads bija teicis par kadu citu, un ta talak; tada pasa, ultimati, beigas, pilnigi visu iznicinosa stila.  Tad vina izgaja ara un es ielaidos dzilak vanna, un lenam, mans prats, atveldzets un plustoss no karstiem udens tvaikiem, aizmirsa uz mirkli par visu, labi, ka tados brizos kermenim ari ir kada teiksana, pret prata kundzibu.  Pec kada briza butne ienaca atpakal vannas istaba, kaut ko teica, bet es neklausijos un, ik pa bridim, teicu – “Ja, ja” – un tad man liekas, vina paslideja jeb, kas cits, mana atmina nevar vairs atsketinat ta mirkla aizmirstibu, vina ieblavas un iekeras orandzos aizkaros, un meginaja atgut lidzsvaru vai kaut ko ta.  Es teicu – “Viss kartiba?” – un atkal ielaidos dzilak vanna.  Butne nomierinajas, man izskaidrodama, kapec bija paslidejusi jeb ka, bet izskaidrojumu, es seit, uz so bridi, vairak neatceros un nav ari svarigi, prieks manis.  Tad es vel guleju, vismaz kadu pustundu, vanna, vina atkal bija ienakusi vannas istaba, tad pienaca pie vannas malas un lukojas uz manu pliko kermeni, un peksni pieliekusies, uzmanigi skatidamas udeni teica –“O, velns paravis, kas tad tas?”  Udeni, putu vidu, nekustigs, beigts supojas zalais, mazais sienazis.  Butne parsteidzosi, loti nozeloja, so, acimredzamo naves aktu.  Es neko daudz nedomaju uz to bridi, es biju par daudz karsts.  Vina, uzmanigi, ka kirurgs izceltu pacenta smadzenes no galvaskausa dobuma, izcela sienazi no udens un nolika to uz netali atradosa balta, plastmasas galdina, uz kura atradas dazada veida spozi tualetes piederumi.  Un, uz so bridi, stasts par sienazi izbeidzas.  Pec vel kadas stundas, es izkapu no vannas, apgerbos, lenam, atguvu normalu kermena tempereturu un tad, es edu brokastis, bija kaut kur piecpadsmit minutes pirms trim.  Si bija viena no tam dienam par kuru bija nolemts, ka sodien nekas nenotiks, cik, nu, tas bija atlauts no viena pasa spekiem un iespejam.  Un ta pagaja vel kads laiks, un es atkal iegaju vannas istaba, bet soreiz tapec, ka gribejas curat. Un te stasts par sienazi atkal turpinas.  Iedams garam baltam plastmasa galdinam, es ieveroju zalo, mazo sienazi gulam uz saniem, likas, ka tas saka zaudet krasu, blakus kosmiska izskata matu susinatajam.  Es pacuraju, aiztaisiju bikses un atkal paskatijos uz sienazi, un, gandriz, ar neizskaidrojamu dusmu vilni, es pagrudu sienazi uz prieksu, tas varetu but bijis kvalificets ari ka speriens.  Sienaza beigtais kermenis atri sluca pa galdina virsmu un, peksi, par parsteigumu, kas vienadotos ar pilnigu soku, ja sienazis nebutu bijis tik mazs, beidzot apstajies, tas, pilnigi neticami, uzrausas uz kajam, kaut viena uzrausas augsup tikai lidz pusei, itka godinot kadu man nezinamu imperatoru, un tad sienazis sastinga, stavedams uz savam, abam kajam.  Es izskreju no vannas istabas un skreju pa koridoru sauktdams – “Nac!  Nac!  Skaties, tu neticesi pati savam acim!”   Butne izlida no gultas un mes abi ilgi, un ciesi skatijamies uz sienazi, un tad vel par to runadami izgajam no vannas istabas.  Ik pec divam stundam jeb kaut ka ta, es iegaju vannas istaba un noveroju sienazi, bet nekas nemainijas, sienazis likas kaut ka savads, skumjs, varbut atkal mirstoss un pilnigi vienads ar savu neticamas, brinumainas atdzimsanas un izsliesanas sakumu, kas nezin kapec mani vairs neapmierinaja, un es katru reizi mazliet pagrudu to, un tad sienaza reveracija saliekta kaja, katru reizi, pacelas mazliet augstak.  Kad es to izdariju pedejo reizi, butne ieskreja vannas istaba un iekliedzas, ka es ta, nevaru ta, tada veida apieties ar sienazi, ar dzivu butni, un atkal ar kirurga uzmanibu panema to no maza balta plastmasas galdina, un uzmanigi novietoja to uz fakturetas baltas vannas istabas sienas tuvu logam, un tad, peksni, klusi izgruda caur lupam – “Ta bija mana vaina, ta biju es, kapec sienazis iekrita putojosa vanna, tas noteikti sedeja uz orangiem aizskariem, kad es tajos iekeros”.  Es nebiju par to padomajis, bet pec logikas dedukcijas, tas izklausijas vairak ka ticami, jo sienazi pasi karstas vannas nelec.  Mes atkal izgajam no vannas istabas un tad es, ta, isti, vairs, neko neatceros, kas norisinajas, viena no tam dienam, ka jau es teicu, kas bija atstatas sava vala, speleties ar sevi pasu.
Es pamodos, caur atverto balkona logu slipi spideja rita saule, lauzdamas cauri milzigai piecgalvu saulespukei, kas lezeni liedzas vejam un savu galvu smagumam ka princese, kas pacelta no dubliem ieintereseti nolugojas uz horizontu no ceturta stava balkona.  Es gribeju curat, viena kermena funkcija, kas nekad nepaliek kaut ka garlaiciga un tu nekad nedoma, darit to vai nedarit.  Es iegaju vannas istaba un paskatijos uz sienazi.  Tas, perpendikulari man, staveja uz baltas sienas un likas, ka tas nebija pakustejies nemaz kopss vakardienas.  “Hei, tu, kimijas specialist!” – griezdamies uz durvju pusi, es skali noteicu.  Iegajis atpakal istaba, es teicu – “Tas sienas azis ir par daudz spitigs!” – un pec briza, kas pagaja man izskaidrojot, ko es ar to domaju, kaut gan tas nebija vienkarsi, butne izlida no gultas, izgaja ara no istabas, un atgriezas taja, uzmanigi nezdama rokas mazo, zalo sienazi, tad vina izgaja cauri izstabai uz balkona, dazu kaiminu acu skatu pavadita, un uzlika sienazi uz lielakas saulespukes galvas.  “Man liekas, ta bus labak, prieks sienaza, svaigs gaiss” – vina teica.  Aizsmekejis cigareti, mazliet velak, es izgaju uz balkona un uzmanigi saku verot sienazi.  Tas nekustejas, bet likas, man, kaut ka domigi staveja, nevaredams sanemties, es mazliet pagrudu to ar pirkstu un, peksni, tas spriegi parapoja pa vienu no saulespukes dzelteniem galvas matiem, un sastinga, un pagrieza galvu mana virziena, un mazais, spozais melnums zalaja aci paversas pret mani, itka, teikdams – “Hei, tu, nomierinies, sis nav sacikstes, galu gala, es te esmu!”  Un tad tas atkal sastinga.  Mazliet nokaunejies es iegaju atpakal istaba, ielidu gulta un skatijos griestos, domadams, un velviena diena, kas ir atstata sava vala izbaudit savu bezrupigo bernibu.  Un tad es teicu – “O dievs!”  Un tad atkal, kadu bridi, tapatas ka vienmer, sarunas ar kaut ko, par kaut ko, kas ir nekas, bet tas ir nekas, kas aizbaida bailes, kas muzigi macas virsu, tapec ka ir bail, un tapec, ka nevar taisit pamiera ligumu ar krokodiliem.  Un tad es izgaju uz balkona, paskatijos uz saulespuki.  Sienazis tur vairs nebija.  Es iegaju atpakal istaba un skali teicu “Nu, patiesiba, viss tiesi ta ari ir, jau!”

UZBRUKUMS

Es pamodos.  Un, ko tas isti nozime?  Un, kada nozime ir tavai mentalai zimei, ko tu tagad lasot so, jau, uzbuveji sava galva par si teikuma saturu, jeb ko tas varetu pats sevi nozimet.  Kurs veidoja teikumu un no kurienes nak apstiprinajums, ka tas ir izveidots?  Labakais, ko darit zinamas situacijas, ir izjust bailes, jo kadreiz, jeb kadreiz tiesi, vienigi, sitada situacija, bailes ir lieta, kas tevi var izglabt.  Ir bailes, kas tevi, itka, parklaj ka statuju ar specialu skidrumu, kas nelauj baloziem un parejiem putniem tevi fekalizet, un lauj tev augt, un ir bailes, nu, par tam, es domaju jebkurss no mums, jau, zin tapat.  Laiks ir bailes un bailes ir laiks, un pacietiba ir iecietiba pret necietibu.  Un necietiba ir sekla varmacibai.  Pacietiba ir vienigais, kas var tureties preti varmacibai.  Un varmaciba ir mans dibens.  Un es to saku pec tam, kad satikos ar kadiem desmit Afrikas generaliem, no atskirigam zemem, kada lielaka hotela lobija, kur vini ka krasaini papagaili cienigi, un mazliet misteriozi slideja pa sarkano paklaju ar savu, seit, Eiropa, neesoso varas speku, un tas hotelis saucas, par spiti kadiem trisdesmit staviem, “Iebraucama vieta”.  Bet tas viss ir “tralala,” jo stasts ir par indianiem.
Es pamodos, izlidu no siltas segas apaksas, cenzdamies nevienu nepamodinat, rapdamies pari gulosiem kermeniem, pielidu pie pelekas telts sienas un sataustijis atverumu uzmanigi izlidu ara nakti.  Pilnigs klusums un tumsa ka zarka vaks bija parklats pari musu mazai, improvizetai nometnei.  Vajadzeja but tuvu ritausmai, jo es nevareju sadzirdet ugunskura spraksus.  Ari sargus, es tumsa nevareju saskatit, ne sadzirdet.  Pat nometnes vidu novietotie zirgi bija aizdomigi klusi un neizlaida ne skanu.  Viss bija sastindzis miera, bet kaut ka, pilnigi neizskaidrojami, es zinaju, ka vini ir seit.  Gandriz ar navigi slima cilveka atvieglojumu, pec daudzam murgainu sausmu izkroplotam naktim, es nodomaju – “Beidzot!”   Mes, tas ir, musu maza karavana, jeb parcelotaju grupa, kurai aiz man nezinama iemesla, es biju pievienojies, virzijas rietumu virziena, tas ir uz prieksu, katru vakaru, skatidamies milziga rietossa saules diska, tuvak musu merkim, un es, godigi sakot, nezinaju, kas tas ir, loti lenam, man bija gruti pateikt cik nedelas vai menesi jau bija pagajusi no musu celojuma sakuma.  Viss bija parverties tikai kaila ceriba tikt pari milzigajiem klajumiem un tad, peksni, itka no nekurienes, nekad nebeidzosamies, draudigiem meziem.  Bailes bija musu visu acis.  Mes celojam, lielako tiesu, klusedami, jo istniba nebija, jau ko teikt.  Plans bija, cik iespejams, tureties tuvak piekrastei, ta ceredami, kaut cels no ta palika daudz garaks, palikt nepamanti.  Bet, ka saka, viss ir dieva rokas.  Ne no sa, ne no ta, es saspringu ka atspere.  Un tad peksni viss ari sakas.  Pilnigs haos ka milzu vilnis parvelas pari nometnei: gaisa lidoja degosas bultas, griezigi saucieni piepildija klusumu, tumsi stavi ar kalkainiem maliem nosmeretam sejam un augumiem nesas ar naves graciju pa nometni, ar lapam aizdedzinadami visu, ko vien vareja: teltis, ratus, segas, kulbas, drebes – nometne isa bridi parvertas liesmojosa ziemassvetku eglite, apjukusas, samiegojusas sievietes un berni, un viri skreja nesakarigi, surpu turpu, lai tikai peksni salimtu ar bultu kakla jeb zem asa cirva sitiena, sargi, acimredzot, bija aizgajusi aizsaule, jau, klusuma, sad un tad, tumsa atskaneja nesakarigi savieni, bet bez konsekvences, un man bija skaidrs, ka neviens dzivs no mums nebija domats astat.  Asa, lipiga asinu, dumu un tauku, es domaju ta naca no indianiem, smaka piepildija gaisu.  Tiesi tai mirkli, kad gaisa izsavas pirma degosa bulta, es pieliecies nesos pie zirgiem un centos paslepties starp tiem, kas satrakojusies gardza, sava nespeja fiziski izteikt savas emocijas.  Ar sausmas ieplestam acim, lukojoties apkart un meklejot kadu man izdevigu momentu, es lenam atseju vienu no zirgiem un tad, peksni, uzlecis tam virsu, nepratigi sitot to ar plaukstu, piespiedu to sanemties un aulot ieksa tumsa.  Jau dazas sekundes pirms man tas beidzot izdevas, es jutu un ieveroju ar acu kaktinu, ka esmu pamanits.  Kads jauns, gadus astonpadsmit vecs sarkanadis absoluta miera, bez steigas nolukojas man pakal, tad parskreja pari nometnei, atseja vel vienu zirgu, kaut ko izkliedza mezonigi uz parejiem no sava mezona mutes, tad uzleca tam virsu un ar atstradatu metodismu saka man dzities pakal.  Es meginaju skubinat zirgu un jat cik atri tas bija, man, iespejams.  Indiana parlieciba par savu parakumu un vinam jau zinoso iznakumu ka milzigs magnets parmaca manu ricibas iespeju, un vilka mani atpakal – tuvak un tuvak vinam, un samazinaja distanci starp mums, ieteikdama man padoties.  Es sapratu, ka vina prats bija daudz stipraks un asaks, un drosmigaks, ka manejais, un atrak vai velak, un ticamak, ka daudz atrak, sarkanadis mani panaks.  Izmisuma es iedomajos – “Vieniga iespeja ir okeans!”  Un pagriezis zirgu virziena, kur es domaju, kaut kur tumsa vajadzeja but okeanam, nesos turp.  Lenam ka dziestosa svece saka svist gaisma.  Attalums starp mums palika arvien mazaks, kad peksni zem zirga kajam, es sajutu mikstas piekrastes smiltis un dazus mirklus velak, es ieraudziju tumsu, pulsejosu okeanu, dekoretu ar zilganam putu verpetem.  Es nesos pilna atruma, tiesi ieksa okeana, neko nedomadams.  Kad zirga pakavi saka skaidit udeni, tai pasa mirkli man par galvu parlidoja mazs cirvitis, labi, ka es pieliecos, un izzuda tumsa, nemierigaja udeni.  Es pagriezu galvu atpakal un sapratu, ka indianis bija kadus piecpadsmit, divdesmit metrus no manis, vins skatijas uz mani ar to pasu dzelzs mieru un parliecibu, ka pirms tam, un labaja roka sarkanadis tureja ikska resnuma mazu skepu, likas, ka vins ar savu izkrasoto seju pat miklaini smaidija, itka, meginadams mani nomierinat – “Te nav nekas personisks!”  Es skaidri vareju saskatit divas, tris pelekas spalvas vina taukainos, melnos matos, kaut kadas krelites ap kaklu, atskeltu kraukla sparnu, kas lekaja augsup un lejup piestiprinats pie vina adas biksu saniem, un vinam bija plikas pedas.  Atri palika dzils un, nu jau, mes abi, viens aiz otra, peldejam dzilak, un dzilak tumsi sarkaniga okeana, turoties pie zirgu krepem.  Lenam, bet neatvairami indianis tuvojas man.  Ik pa bridim, es palukojos atpakal un vienmer vins smaidija savu akmens cieto, miklaino sarkanadas smaidu.  Vilni palika arvien lielaki un tad mes sakam supoties tajos augsup, lejup ka pankukas uz pannas, ko kads censas nesekmigi apgriezt.  Es jutu, ka mans zirgs pazaude pedejos spekus, bet tam laikam nebija vairs nozimes, jo indianis bija man gandriz vai blakam.  Un tad naca milzigs, putojoss vilnis, kas zina, varbut, devitais, es neskaitiju.  Mans zirgs pilnigi pazuda zem udens un es sapratu, ka diez vai tas sanemsies, lai atkal iznirtu virspuse.  Es pagriezos atpakal, vilna speks bija atsviedis mani atpakal tiesi blakus indianim, kas tiesi, tai, mirkli velas vinam pari, aprakdams vinu un vina zirgu.  Vienigais, kas regojas vilna galotnes virspuse, kadus trisdesmit centimetrus virs udens ka boja, jeb ka antena bija izslejies sarkanadas skepa gals.  Pat taja bridi, atmina neaizmirstami iespiedas skaisti un efektivi, prieks nogalinasanas, veidotais skepa uzgalis, ta proporcijas, nopuletais koks, kas palika sauraks pie skepa uzgala.  Es atlaidu vala savas kajas no zirga, kas izzuda dzelme, budams aprakts no vilniem, pagriezos pret skepu, kas izslejas ara no udens, satveru to sava plauksta, cik ciesi vien iespejams, un ar neizveles un vienigas iespejas speku, kas nogalina bailes nolauzu to, nu jau, turedams atlikuso skepa dalu sava roka.  Tiesi tai bridi, taisni un perpendikulari, vel arvien uz zirga ka zemudene no udens izsavas indiana kermena augseja dala, vel arvien turot roka nolauzto, atlikuso koka dalu no skepa.  Es satveru ciesi savejo dalu, atvezejos un ietriecu to vina sirdi, un tad atkal liels vilnis parvelas mums abiem pari.  Es ieniru dzilak udeni un pec briza meklesanas atradu, un satveru indiana zirgu aiz krepem, un ravu to uz augsu, indianis bija zudis vilnos.  Uzrausies zirga mugura, drebedams no aukstuma un visa pareja, un tad mazliet nomierinajies un atkal sanemies, supodamies milzigos vilnos, es saku virzit zirgu uz krastu, bet horizontali krasta linijai.  Ta mes abi peldejam kadu laiku lidz es nolemu, ka laiks doties uz krastu un ir laiks pienemt, un apnemt, un apskaut manu nakoso dzivi, un laimi vienalga, kas ari ta nebutu.

SKOLOTAJI

Acimredzot, ir gruti vai pilnigi neiespejami, pirmamkartam, noticet un tad saprast iemeslus un motivus sapratnei, kuru tu neesi spejigs, ne, aptvert, un, nepat, intuitivi tuvoties tai.  Un lidz ar to, daudz, kas, liekas mulkigs, izdomats vai labaka gadijuma – mistisks.  Es nekad nebusu isti dross, vai ta bija vinu apzina, kas radija mani, kaut gan, tam, es neredzu pilnigi nekadu iemeslu vai vajadzibu, jo viniem es nebiju vajadzigs un, pie tam, es nevareju but izmantojams, neviena veida, ko es, pats, butu spejigs izdomat, vai, varbut, tas biju es, jeb manas izteles speks, kas apstiprinaja savu iespejamo potenci, kas pat tad, ja, tas ir ta, neko neizskaidro.  Varbut, ta bija lielsirdiba, bet, noteikti, ne zelastiba, vismaz, ka mes to saprotam, no vinu puses, bet tas bija drosi, tik daudz, ka tam bija sakars ar mani, tam absoluti nebija nekads sakars ar mani, vienigais, ko, es, vel, varetu pieminet, ka es, atkal, nebiju es, kas ir burtisks un precizs sakums: jebkuram izplatijumam: – tas ir, jebkuram, apgusanas un macisanas procesam, ja ar vardu “macisanas” mes saprotam aktivitati, no kuras tu nemegini izspiest jebkadu personisku labumu.  Bija nakts.  Dienas karstums bija mazliet atlaidies un atdevis visu vietu skanam, kas piepildija tropiska meza apkartni ka zooligiskais darzs, kas beidzot apreibis no brivibas ir nolemis uzdzivot, ka dienu pirms.  Vini bija divi.  Vini, klusedami, sedeja ap gruzdosu ugunskuru, skrubinadami kada putna atliekas uz atlikusajiem kauliem.  Mana paradisanas vinos neradija nekadu izbrinu vai interesi, itka es nemaz nebutu.  Noburbinajis tikko saprotamu “Hello!”, es apsedos, ta, patalak no viniem un pec ilga briza, pacelis acis, es neuzkritosi centos aplukot tos.  Kas, protams, nemaz nebija neuzkritosi.  Vini sedeja basam, netiram kajam un vienigais apgerbs bija isi sorti un nenosakamas krasas, veci t–kreklini.  Viniem, abiem bija ne gari un ne isi, melni mati, un melnas usas.  Man ir gruti aprakstit vinus, jo viss, par viniem, bija parastaks par parastu un manam acim pilnigi nebija, kur piekerties.  Vini bija ne jauni vai veci, vini vareja but, zemnieki, bet, kautkas lika domat, ka drosi vien nebija.  Sejas likas loti dzivas, bet, tai pasa laika, tam nebija nekadas ekspresijas, kas atlautu jebkadus spekulativus minejumus.  Vinu kustibas nebija ne draudigas, ne draudzigas un ne neizskaidrojamas.  Un, tomer, es sapratu, ka esmu uzdrosinajies par daudz:  tas ir, pirmamkartam, sadi verodams vinus un tad meginadams vinus aprakstit, sava galva, sada veida – ar dubultpozitivu vai dubultnegativu, jo kaut ka, es zinaju, ka viss ir pavisam savadak.  Un ta, mes sedejam cauri naktij, jeb precizak, ta es sedeju, ar viniem, kuri ar nevienu vardu, vai kustibu neatzina manu klatbutni, lidz, es pienemu, parguris, es iekritu dzila, melna miega ka nakts, kas bija ap mums.
Es pamodos, guledams slapja, rasas pilna zale un kautkur, jau, spideja saule, vel nevaredama izlausties, cauri biezi noauguso koku lapotnem.  Kadu gabalinu talak staveja abi, vini, gatavi doties cela.  Vini skatijas viens uz otru un kluseja, jep precizak, vini sarunajas, neatverdami mutes, un neizlaizdami nekadas skanas, un, kas bija pats jocigakais, ka es, bez pulem, vareju vinus saprast.  Tagad, es domaju, tas bija sakums apmacibam.  “Atstaj vinu seit.  Ta ir labak” – teica viens.  “Ja, bet vins ir seit” – teica otrs.  “Nu, paskaties tacu uz vinu, vins nav to verts, tur nav materials, tu tacu to zini, tas ir pilnigs bezprats nemt vinu lidzi” – teica viens.  “Ja, tev vissticamak ir taisniba, bet tomer, varbut, ka mums ir, vins janem ar mums” – teica otrs.  “Viss, tacu ir pilnigi skaidrs.  Ta ir viena laika teresana” – teica viens.  “Bet, varbut, tomer, par spiti visam, tur ir kada iespeja?” – teica otrs.  “Vins tapat nekur neaizies, bez mums vai ar mums.   Es tev saku, es neiesu ar vinu, itin nekur” – teica viens.  “Nu, es tevi ludzu, soreiz!” – teica otrs.  “Kapec?  Kada blusa tev, soreiz, ir iekodusi?”  Otrs kluseja.  “Nu, labi, dari, ka tu gribi, tava atbildiba.  Tu zini, ko es domaju, un vienalga, man nav nekada sakara, ar visu to!” – un to pateicis, vins pagriezas un devas pa sauru taku, kas pari uzkalninam devas ieksa meza.  Otrs, nepaskatijies uz mani, sekoja otram.  Es uzmetos kajas, noskurinajos un ieturedams distanci, ka sunelis metos pakal viniem – pa pedam.  Ka zosu gajiena, vini pa prieksu un es, kadu gabalinu iepakal, mes iegajam brinumaini skaista meza.  Taka, nesteidzigi, vijas caur samtainam sunam un ar keburainiem kokiem noaugusam, nelielam klintim, caur krumajiem un samudzinatam lianam, kas karajas no augstu virs mums izzudosam, sarkanigu koku, stumbru galotnem.  Ik, pa bridim, pa taku nebedigi lekaja saules zakisi.  Mes gajam klusedami, lidz sasniedzam maigu, dazus metrus platu strautu, kurs taluma, cik vareja redzet, teceja lejup no zaliem augiem un algem noaugusam, lezanam terasem, zikuratam lidzigam kalnam.  Lidz potitem, iekapusi seklaja strauta, preteji tecejumam, mes solodami vesaja udeni, devamies augsup uz kalna pusi.  Kautkad, tad, mierigas strauta calonas ieaijats un saules staru apzilbinats, es parstaju lukoties apkart, un mani parnema maiga virmulosana, ka esmu strauts pats.  Tad, es sajutu, ka, kautkas, neticams atrodas man tiesi blakus, pie labiem saniem.  Samiedzis acis, es palukojos pa labi: man blakus, mierigi, parliecinati, ka var, vienigi, but no neticama speka, viegli rukdama, soloja melna pantera, supodama asti.  Es biju, gan nebiju, nobijies, jeb varbut, es sapratu, ka vienigais, ko es varu darit, sada situacija, ir izlikties, ka viss ir absoluti normali un, ka, ta, tam, vispar, butu jabut.  Sad un tad, pantera pacela savu galvu un palukojas uz mani ar savam kristala acim, un es atturedamies no velesanas begt, cik kajam jaudas, turpinaju atkartot – “Viss ir, ka tam jabut un nekur, jau, tu nevari aizbegt!”  Pec dazu minusu solosanas, mazliet pieradis pie situacijas, man pieleca, ka no panteras uzvedibas dvesa, kads nesaprotams humors, ko es nevareju izprast, lidz nedomadams ne varda, es paskatijos uz gandriz divus metrus garo dzivnieku, un apgaismojos, ka pantera ir viens no viniem, un, protams, ka melna pantera, supodama savu asti, uzreiz, ari, saprata to, pavisam labi.  Mes sasniedzam treso strauta terasi un manam acim paveras atverums meza, kur taluma pacelas milzigas klintis, ka talas, nerealas, milzigu pili sargajosas sienas.  Blakus, ausis plesot, griezigi ka zagis, iekercas kads putns.  Pagriezies un paskatijies, uz pari strautam nolikuso koku, es ieraudziju govs izmera kraukli, kas tupeja uz viena no milzigiem zariem un skatijas uz mani ar trakuma spozam acim.  Intuitivi, es pienemu, ka, tas ir viens no maniem skolotajiem, bet, no ta, manas sausmas nemazinajas.  Krauklis kerkdams, skepejot gaisu, pacelas, milzigos sparnus supodams un izgaisdams taluma, bet patiesibas labad ir jasaka, jo talak no manis tas lidoja, jo lielaks tas palika.  Sasniedzis taluma milzigo klinsu sienu, tas ielidoja taja ieksa, parverties par milzigu, sastingusu, sparnus izpletusu, kraukla skulpturu.  Un tad, kad man sirds saka sist mazliet lenak, milzigais akmens putns saka vicinat savus akmens sparnus, maldams milzigo klinti ka milziga zivs udeni.  Es, bez domasanas, varbut, es kliedzu, izlecu no strauta un tad nesos pari terasei, un kokiem noaugusajai nogazei.  Es metos ieksa meza un skreju, un skreju, bez virziena, domasanas, un bez sajutam, lidz peksns, apdulinoss dures sitiens, tas ir pedejais, ko es pamaniju, lika man pazaudet samanu.
Es atguvos, guledams uz mutes, pustumsa, tad meginot pakusteties, es sapratu, ka manas kajas un rokas ir sasietas ar rupju, locitavas griezosos virvi.  Kautkur, tuvuma sprakskeja uguskurs un gaiss bija pilns ar specigu, atbalsi nesosu, metalisku zvadzonu.  Uzmanigi palukojies augsup, es ieraudziju, ka atrodos kada veca, griestu iegruvusa templa drupas.  Tas bija pilns ar dazadiem personaziem.  Ka es velak centos saskaitit, ap divdesmit.  Lenam, es saku novertet savu situaciju.  Es biju nosviests viena no telpas attalakiem sturiem, aiz akmenu kaudzes un pec britina es sapratu, ka uzreiz, es, te, nevienu, uz so bridi, seit neintereseju.  Personazi par kautko aktivi zestikulejot, diskuseja, stavot pie iespaidigi apkaltas, atvertas koka lades, kuras sastavu, del lades atverta vaka, es nevareju no savas pozicijas ieraudzit, ka es sapratu spaniski, ko es nesaprotu, ta ka, talakais atstasts ir, ko nu, es, no ta visa, vareju izlobit.  Vinu spidosas krusu brunas, mazliet akstigas sautenes, zobeni, baltas, sakruzotas mezgines uz parejo drebju melna fona un metaliskas riekstu caumalas, kas iekapsuleja kalsnas ar izkamejusam usinam, un kilbardinam ierametas sejas, radija nekadas saubas – tie bija konkiskadori.  Vienigi vinu absoluta realitate nelava man atkal pazaudet samanu.  Tur ari bija, kads paresnaks, mazliet savadaks personazs, melna tunika ar snori ap vidu, ar milziga izmera krustu roka un izdzitu plekiti galvas vidu, kas ka lapsa mezdams apkart acis, atkartoja visu laiku vardu “Deus”.  Jasaka, ka visi personazi izskatijas loti determineti, koncentrejusies un nezeligi, bet kaut ka, pavisam, savadak, ka es izpratu sos vardus.  Vini izskatijas, ka ir gatavi, ar dieva paligu, darit pilnigi jebko, lai sasniegtu to, ko grib vai iecerejusi.   Mani parnema sajuta, ka si bija letala situacija, ne tikai prieks manis, bet prieks ikviena no mums.  Tad peksni, caur izbrukusu caurumu siena, jeb kas kadreiz bija bijusas durvis, divi, metalisku atbalsi nesosi personazi, iegruda izbijusa templi manus abus skolotajus.  Es atvainojos, ka uzdrosinos tos ta saukt.  Tas radija vispareju uzbudinajumu.  Vini, abi izskatijas tik pat mierigi, ka kad, es vinus pirmo reizi ieraudziju, edot pie uguskura.  No vinu sejam nebija nolasams nekas un vini kluseja.  Kas pec kada briza, ka man likas, kautka loti satrauca konkiskadorus.  Tie plaukaja, grustija vinus, sita ar skepu turekliem un tad viens no tiem, kas izskatijas vislabak gerbts, ar vanaga seju, ar asmens aukstumu, skatijas viniem acis un starp daudziem citiem vardiem, ko vins teica, vins atkartoja, daudzas reizes, vardu “Aqua”.  Bet, vini, abi, ta vien, staveja savos sortos un t-kreklinos, un pilnigi bez izteiksmes, un pat neskatijas nekur.  Tad personazs ar vanaga seju uzdzirksteloja ka divi krami sasisti viens pret otru un kaut ko cieti izgruda caur zobiem.  Tad parejie nogaza vinus, abus, kas nemaz nepretojas, uz zemes un tad citi divi panaca uz prieksu ar cetram, apmeram piecpadsmit centimetru garam kantainam naglam, un panemusi dzelzs gabalu, ar memam acim, tie klaudzinot, iedzina abas naglas lidz galam vinu, abu vaigu kaulos.  Viens ar vanaga seju pasmaidija.  Ar neredzamam dusmam, vini, abi izravas no rokam, kas vinus, abus tureja un uzleca kajas.  Visi personazi atspraga no viniem ka sanemusi elektriskas stravas sitienu.  Viens ar melno tuniku, acim griezoties ka atvariem, pacelis, tureja krustu pret viniem, abiem un kautko purpinaja.  Varbut to vini teica sapniski, to es nezinu, bet vinus, abus, es sapratu bez runasanas.  Vini abi kliedza – “Tas ir, ko jus gribat?!  Ja, tas ir ko jus gribat?!”  Un tad, viens no viniem, paskatijies apkart ar acim, kas likas varetu redzet lidz izplatijuma beigam, iesaucas –  “No si briza viss metals, kas ir uz sis zemes izzudis!  Metals vairs neeksizte.”  Un viss, kas bija metals un bija  izgatavots no metala izzuda.  Tai bridi sakas neprakstams haos un panika.  Vienigi vini, abi izskatijas tik pat mierigi, ka kad es vinus ieraudziju pirmo reizi.  Tad vini, abi vel mierigak piebilda, stavedami, nu jau, bez naglam vaigu kaulos, ko sapratu tikai es – “Bezpratigie, jus to beidzot sagaidijat!”  Un tai bridi, naksnigas debesis virs templa drupam atveras un pielija ar neskaitamam, neaptveramam gaismam, kas ar nebeidzamam gaismu kaskadem gazas lejup uz mums.  Es biju tik loti, tik loti laimigs un saucu – “Ura! Ura! Ura!

KLOSTERIS

Tapat, ka zale vienmer bus zala, kamer ta bus zale, ta neizskaidrojamais, vienmer, bus neizskaidrojams.  Atskiriba no nebutibas, butiba, man ir gruti izskaidrot visu, kas ir izskaidrojams, tas ir par mani: tas ir, ka es jutos, jutos, jeb jutisos, jeb ka tas jutas.  Man ir gruti aprakstit savu vecumu vai jaunumu, vai ka tie slepjas, viens aiz otra.  Un kur, ka tu zini, kas padara tevi jaunu, un kur, ko tu zini, kas padara tevi vecu.  Interesanti, kur un ka, tas viss, kopa, noslepjas.  Mans bija viss, un es vareju priecaties par neko, es nebiju vientuls, un es biju viens, kopa, un nebija kautkas, jeb tada vieta, kas es gribetu but, vai kur es gribetu noklut, vai kaut kas tads, kas es negribetu but, vai kur es negribetu noklut, es nebiju sadalijies laika un nelaika, un viena notikuma sakariba ar otru, neizraisija, mana prata, nekadu nozimigu sakaribu, ka vienigi atminas par nesakaribas uzturesanu, un, prieks manis, viss bija par brivu, ja par brivu var saukt stavokli, kura nav tevis raditas konsekvences, un ja tur ir, tad tas ir pa brivu, un kas par brivu, tas nav tavejais, iznemot apkartejo, bet, kas ir apkartejais, ja, ne, tas, ka, kas ir; bet tas bija, ka tas bija un ta ari bija ta nakts, kas bija mums apkart, kad es tiku uzmodinats un samiegojies, apgerbts un aiznests uz autobusu, un mammas skupstits, ielikts taja.  Vina vel, ko ari teica, iespieda ietitas sviestmaizes man sauja un tad izzuda nakti.  Es laikam, klusi raudaju.
Mes sakam loti agri no rita.  Tas ir, protams, kas zina, kad viss sakas vai beidzas, vai tas bija pirms tam, vai pec tam, vai ta ir tala pagatne, vai tuva nakotne, vai tas ir tiesi tagad, kad sezu, viegli kratoties, tumsa, autobusa un esmu laimigi atlauts, no pieaugusiem, tamdel, kamdel, es nezinu, kapec, es biju izskirts no maniem vecakiem un mana brala, sedet blakus soferim un skatities ka logu tiritaji tira stiklu no lietus, un tumsa tiek stumta uz prieksu no diviem gaismas kuliem, autobusa prieksa, un tad, pagriezies atpakal, neredzet neko – tikai just un dzirdet iesnaudusos kermenus, un klusinatus vardus, itka, mes visi peldetu tumsa, kurai nav beigu un ne sakuma, bet kura nes sevi kadu milzigu, nozimigu noslepumu, kas kautka, vel, nebudams atklats, jau pilnigi bija visu parvertis, jeb, varbut, tiesi pasreizejo bridi, es domaju, ka piedzivojumu, kautko nezinamu, kautko jaunu, kas, protams, nozime sesgadigam puikam – man gribot nevareja dot daudz vairak ka sesus – daudz vairak ka klusinatas, tramigas balsis, kas ar apspiestiem pusvardiem apsprieda kautko, loti lielu un svarigu, kas bija noticis kautkur, kautkad nesen, un, kas, kautka, ietekmeja mus visus, ari mani, kaut kada neredzama veida, un kaut ka bija loti bistams, mums, un, pie tam, pilnigi neredzams, un nesas pa gaisu ar veja sparniem, atrak ka putni.   Tam vajadzeja but, ka, kadam lielam, magiskam trikam no televizijas, jo, ja, pat, neviens nebija redzejis to, visi kaut ka zinaja par to, un, pietam,  vienu un to pasu.  Tam vajadzeja but izdomatam un raditam no pieaugusiem, jo, vienigi, vini izdomaja pilnigi visu, ko es nevareju, ne, iedomaties jeb saprast.  Kautgan, atklati sakot, lielako tiesu, izskaidrojumi, tikai, nozimeja, cik es tos sapratu: kope un imite mus visa, un pilnigi visu, ko un ka mes daram, un te es domaju, pirmamkartam, tevu un mati, ja tadi vel ir, un tad visus parejos; bet so un sito, un ari sito, tu nedari, ta, ka mes, jo tas nav labi, bet slikti priekss tevis, un par to tiks sanemts sods, kas, pat, priekss pieaugusajiem vajadzetu skanet pilnigi dulni.  Pilnigi iespejams, jo man bija labs deguns uz apmanisanu, tas viss bija izdomats, tikai, lai es sedetu klusu un nedziedatu, un nesistu plaukstas, un nesmietos, un netraucetu visiem gulet, kaut gan, soreiz, man ta nelikas.  Likas, ka bailes bija sajaukusas kopa ar lietu un ar zalo gaismu, no autobusa kontroles panela, kas apspideja sofera acis, kuras lukojas lenam austosa rita ar iebaidita dzivnieka skatienu – vel tik viena, visu kontrolet pieradusi seja.  Ta likas, ka uz si autobusa, es biju pats mazakais, jeb ka to pareizi saka – jaunakais?  Kautkur aizmugure, gandriz nedzirdami, kikinaja, kadas desmit, padsmitgadu vecas meitenes, ko parejie, aiz svina parklatam dveselem, neuzdrosinajas apsaukt un visi parejie bija vienkarsi nobijusies.  Es laikam iesnaudos uz kadu bridi, jo pamodies un paskatijies caur, nu jau, stavosa autobusa logu, es ieraudziju, blavi sarkaniga pustumsa, visas sievietes saliekusas, curajot, maza, vel arvien zala, grava, padsmitnieces ari, kopa ka piles, slepjoties garaja zale, un paskatijies uz otru pusi, es ieraudziju, tiesi tapatas, visus viriesus, un vinu nebija daudz, ka starkus, visus pagriezusos preteja virziena no sievietem, iznemot soferi, kas atradas tiesi pie mikla gaisa kupossa autobusa un smekeja cigareti.  “Nu, mazais, lec tik ara un nokartojies, nakosreiz, mes tikai stasimies pec dazam stundam” – soferis, caur atvertam durvim, teica.  Es izkapu no autobusa, paskatijos uz sieviesu pusi, tad pagaju uz viriesu pusi, dazus solus, un tur pat ari cela mala pacuraju.  Aizpogajies, es pagriezos un ieraudziju, pirmo reizi, padsmitnieces ar sartiem vaigiem, nakam man tuvak, man vinas likas par daudz lielas ka spelu partneres, bet tomer patika, es nekad nebiju redzejis tik daudz jaunas sievietes kopa un, vismaz, vinas smejas.  Skali irgodamas un ignoredamas visu, ari mani, smejejas kapa atpakal autobusa.  Es sekoju vinam un apsedos, atkal, blakus soferim un ar acu kaktinu veroju sadrumusos, apjukusos, pieaugusos, kas, viegli stenedami, kapa atpakal autobusa.  “Nu, ko, mazais, atpakal cela!” – soferis skali teica un pirmo reizi pasmaidija, un nesagaidijis atbildi paskatijas atpakal, iedarbinaja motoru, un  autobus atkal saka purpinat uz prieksu, nu jau, caur aukstas rudens saules pielietam debesim un rasas klatu zemi, mes devamies kautkur, kam noteikti, vismaz, vajadzeja but, nu jau, esosam piedzivojumam.  Logi lenam saka atsvist, neskaitamas, mazas udens lasu upes ripoja uz leju, gar saules pielieto stiklu, un likas, ka visparejais gars jeb stavoklis uzlabojas, un, ik pa bridim, gaisa saka pacelties balsis, un kajas, un rokas.  Sarunas palika arvien dzivakas un man saka palikt garlaicigi skatoties uz vienmulo, preti skrejoso celu, un paludzis soferim atlauju, es ierapos, atmuguriski, salona, un apsedies tuksa vieta, perpendikulari, blakus vienai no meitenem, kluseju un supoju kajas.  No si briza, es parstaju lukoties ara pa logu, bet viss tik un ta bija loti interesanti.  Atbrunotas no mana mazuma un jaunuma, lielam zalam acim un cirtainiem blondiem matiem, kautkur, dzili mates instinktu knudinadas, meitenes nenoturejas un ieinteresetas saka prasit man daznedazadus jautajumus, par mani, un ka es esmu nokluvis uz si autobusa, un, kapec es esmu viens, un, ta talak, uz kuriem es devu visvairak izdomatas atbildes, ko es vareju izdomat, neticami, bet vinas visam noticeja, mana smaida apstiprinatas.  Un ta, mes lenam iepazinamies.  Ari vinas man stastija, kaut ko, par kaut ko un ko, es uzklausiju, un tik turpinaju smaidit, skatidamies uz vinam, mazliet galvai reibstot, sukaju, vinu dotas, bonbongas, lukojos griestos, un, visa visuma, jasaka, es saku justies daudz, daudz labak.  Parejie, aizmugure, turpinaja parspriest, jau, notikuso pagatni un vel nezinamo nakotni, bet es, beidzot, atkal aizmirsu par laiku.   Autobus peksni piebremzeja, bija pienacis vels pusdienas laiks un tad lenam iegriezas kada, maza, sanus, dievs zin, kur vedosa, celina, un atkal pec kada briza, autobus, nu jau, otro reizi, apstajas.  “Essen!” – smiedamies un izbaudidams savu humoru, skali iesaucas soferis un atvera durvis, un mes visi izkapam caur prieksejam, un caurpakalejam  durvim, un, tad pagajusi kadu mirkli pa celu, mes apsedamies blakus esosa lauka uz puku pilnas zales, un skatijamies uz bezgaligi atvertam debesim, virs mums.  Ah!  Tad mes sakam est sviestmaizes.  Saule pieleja musu, visu sastingusos loceklus ar maigu siltumu, visi mazliet atsvalbinajas, mazliet atkailinajas, visapkart civinaja putni, no apkartejiem krumiem un maziem kokiem, un bija, pavisam, gruti iedomaties, ka mums varetu pa gaisu, pa sim skaidram debesim, dzities pakal, kas pilnigi neredzams un loti navigs.  Padsmitnieces, kikinadamas, uzaicinaja mani pievienoties un sedet viena barina ar vinam, un cita caur citu, piedavaja man gabalus no dazadam, loti garda izskata kukam, majas pagatavotam un ari kafiju no termosa, ko es vel nebiju atlauts dzert.  Es biju galigi noreibis no visa jauna, no padsmitniecu uzmanibas, plasuma man apkart, smarzam un saules, un apzinas, ka tur, nekad, nebus cela atpakal.  Tad, peksni, viena no vinam pasita uz augsu manu roku, kas tureja, jau otro kuku pie manas mutes, kas, nu jau, sabruka uz manas sejas, tad otra parava mani aiz kajas, vinas smejas, es smejos un uzlecu augsup, paravu vinu, to kas pasita manu roku uz augsu, aiz matiem, vina sakera mani ap vidukli, mana nokukota seja saskaras ar vinas seju, es spiedu ar mazam rokam pret vinas mikstajam krutim, parejas smejas, kads ieknieba man dibena, mana galva sagriezas ka akmenus malosas dzirnavas, tad, peksni, tur bija, vel, vairak roku un kaju, un kermenu, un seju, kas spaidija un grustijas, un smejas un sasaucas viena ar otru, un augstu celosas un tad kritosas smieklu saltis gazas, par mani, un es pa vidu, elsojoss ka kometa, tas ir moneta, ko visi parejie grib atrast, smejos, spiedos un plesos, caur vinu kermeniem, bezspecigi, un vinu mati bija, visur, ap mani, ka kristalizeta jura, lidz mana galva piesucas ka svame ar vinu matu, sviedru smarzu, un tad, tas viss eksplodeja mana esiba ka milzu sene, kas atradusi celu augsup vairs nevar apstaties, mikstie milzigie kermeni, spieda mani pie zemes, rokas rava mani uz malam, es vel meginaju kautko, pedejo, tad peksnas dusmas un pilniga nevariba parnema mani, es, tacu, biju puika, un es saku skali raudat, otro reizi, kops tumsi agra rita.

Es domaju, neviens tulit neskreja man pakal, kad es, brekdams, metos prom pa mazo celu un tad pari laukam, tapec ka, jau, no sakuma bija skaidrs, ka es neesmu, ne arvienu, no viniem, padsmitnieces bija soketas par manu emociju speku, samulsusas pasas par savu nenobrieduso, bet nesaubigi precizo varmacibu, kas, ka vienmer tas ir bijis, bija sajaukta ar interesi un daleju milestibu.  Tas viss, vienmer, parsteidza un ari sokeja mani, un ari es sokeju pats sevi, tados brizos.  Soferis domaja uz mirkli, varbut, skriet, neskriet, pakal, bet es nedomaju, un parejiem, viniem, bija pilnigi vienalga,  butdami aiznemti un parliecinati, ka tik mazs puika nekur talu neskries, paraudas mazliet, apvainots, un, galu gala, dzive ir dzive, un mazi berni nevar atlauties but vairak ka mazliet apvainoti, un, pie tam, es biju autobusa pilnigi viens, bez pieaugusiem, kuri nes atbildibu par mani, un, to ari, man, nu jau, vajadzeja apjegt – vienigais, ko neapjedza neviens no viniem, ka vini nebija pilnigi nekada cita, labaka situacija, ka es, un, ka man bija pilnigi vienalga – par jebkuru, un jebkadu veida aprekinu un, ja es esmu dusmigs, es nekad neizvelos lemumu, kas ir iespaidots no bailem vai lepnuma, tur ir tikai ka bulta, kas ir ielikta nostriegrota loka, mans, taisnigums, kas nav merits ar neviena cita taisnigumu, ko es esmu saticis seit, tas ir, kamer es esmu tik jauns, ka esmu mazakais.  Vienalga, ka tas bija: vai vini nolema, velak, mani meklet, vai ne, tad jau bija daudz par velu, jo vini visi, vai nu, gribeja apmulkot, vai, vismaz, vienadoties, ar laiku, kas ir visu mulku spele, prieks manis, un, tas nozime, ka viniem vienkarsi vairs nebija laika, ko teret uz manis, ja nu vienigi kaut ko iedomaties, kratoties autobusa, cela uz kaut kurieni, kur viniem bija apsolita drosiba.   Bet, es tikai skreju, lidz paklupis nogazos, tad piecelos un atkal skreju, tad, peksni, es saku iet pa celu, kas, nu jau, veda cauri mazam mezinam, tad nogriezies no cela, es iegaju meza un apsedos zem koka, sunas, snukstot un manai sirdij drebot, un tad lenam, atkal viss saka ienemt savas esosas vietas – es atkal vareju dzirdet dziedam putnus un visus parejas skanas, kas piepildija mezu, es atkal vareju redzet krasas, un tad, man liekas, es atkal iesnaudos, jo kad es pamodos, saule, jau, bija tuvu horizonta linijai, un nekas neliecinaja par neko, ko es biju piedzivojis pirms tam.  Pusgulus, es izvilku no kabatas saplicinatu, pedejo gabalu no sviestmaizes, apedu to un piecelos, notiriju savas dranas, aizgaju lidz cela malai, uzmanigi paskatijos uz abam pusem, lidz biju dross, ka neviens nav uz cela un ir pilnigi kluss, un tad izgajis uz cela, es devos, uz prieksu, cauri retam, eglu mezam, preteja virziena, kur kadreiz bija apstajies autobuss.  Mezs palika arvien retaks un tad beidzas, un cels sasaurinajas lidz takai, kas veda akmenaina, augsup vedosa klajuma, kurs bija nosets ar dazada izmera aitam, taluma, sur un tur, kas slinki ganijas un gremoja zali, un dazas, kas atradas tuvak, pat palukojas mana virziena, bet tulit ari zaudeja interesi.  Un, iznemot tas, es ne dzirdeju, ne redzeju nevienu citu, dzivu radibu.  Es devos pa taku augsup.  Pec briza, es skersoju mazu strautu, kur es padzeros, cik sirds karoja, apmazgaju sevi un tad devos pari strautam, uz prieksu.  Jo augstak, es kapu, jo stavaks palika, un ja, es palukojos lejup, tad nevareju vairs ieraudzit to vietu, kur es izgaju no meza.  Saule jau rieteja un es biju noguris, kad, beidzot, sev prieksa, aiz pagrieziena un netalu, es ieraudziju kadus tris metrus augstu, pussabrukusu akmens sienu ar smagam, puspavertam, vecam, pusloka veidotam, dubultdurvim, tas vidu un aiz tam, un aiz akmens sienas bija kaut kas vel.  Es uzmanigi piegaju pie pusvirus atstatam durvim un ieklausijies, paskatijos apkart, likas, ka tas nebija lietotas, atvertas vai aizvertas, jau ilgaku laiku, apkartne ap durvim bija noaugusi ar natrem, un dadziem, sur un tur, metajas dazas tuksas alus un plastika pudeles, uz koka durvim kads ar nazi bija ieskrapejis L + P = sirds, zem ta, kautkas uzpusts ar airosolu, neskaidrs, un tad vel zemak “Rache”, un tad vel “Es biju seit” un vel, kas neskaidrs.  Man likas, ka es varu dzirdet kadu kustamies otra pusei sienai.  No kaut kurienes, tam vajadzeja nakt no otras puses sienai, klusi, tikko dzirdami, atskaneja zvana skanas un bez domasanas, sanemies, es izgaju caur puspavertam durvim.  Kaut kads, pluskains, balts kunkulis izleca no garas zales, iebledamies paskreja man tiesi garam un aizsmaucis man aiz muguras, izzuda, ara, starp durvim, dipinadams pa taku lejup – vel viena dumja, nomaldijusies aita ar zvanu ap kaklu un uzkrasotu, roza pleki uz vieniem saniem.  Es paskatijos apkart – es staveju pagalma, noaugusa ar garu zali, kura  atradas kadas piecas, nu jau, sagruvusas akmens celtnes, ar daziem vel esosiem un daziem, jau, iebrukusiem jumtiem, kuri radija savas atkailinatas ribas, viens bija skaidrs, tas viss bija buvets sen atpakal, un tagad, te neviens vairs nedzivoja.  Pedejie, sarkanie saules stari lauzas cauri mazajiem atverumiem un caurumiem biezajas sienas, kas kadreiz, vismaz, dala no viniem, bija kalpojusi ka logi.  Virs vienas no celtnem pacelas, veja saskiebies, sarusejis, metala krusts.  Es nekad nebiju redzejis vai bijis, pirms tam, klosteri, bet es sapratu, ka tagad, es staveju vieta, kas reiz bija bijis klosteris un vairs nav.  Palika vesaks un es staigaju pa pagalmu, dazus metrus, apkart un ieksa, un ara no celtnem, pacelot kadus pamestus, nesaprotamus prieksmetus, tad nosviezot tos, un meginaju izteloties, kur butu visslabaka, un drosaka vieta, kur doties pie miera, tas ir gulet, sonakt, jo bija jau par velu noskaidrot, kur atrodas roza pleku, aitu ipasnieki, kad manu uzmanibu piesaistija kads paliels caurums siena, kas izradijas, kaut kas ka, tunelis, vai kas, kas, likas, veda kautkur, un kas bija, pats, tas jocigakais, pie ieejas, taja, atradas nolikts saiskis ar mazam, tumsi orandzam svecitem un serkociniem, un, pie tam, tie bija sausi.  Serkocini ari bija viena no tam lietam, ko es nekad nebiju atlauts aiztikt.  Es iebazu kabata svecisu saiski, pasmaidiju un aizdezinaju vienu no serkociniem, tad pasperu divus solus tuneli, tas ir tumsa, un skatijos, ka tas izgaismoja sausu, zemu, no kiegeliem un smiltim buvetu eju, kas izuda tumsa, un tad, es izgaju ara, atpakal pagalma, staveju gara zale un skatijos apkart, un klausijos, ka nolaizas maigs, agra rudens vakars, un teicu sev – “Tas viss ir, ka tas ir”.  Lenam palika arvien tumsaks un mana prata, es biju, jau, nolemis gulet, mana pedeja atraduma tuneli, kad man likas, ka es dzirdu klusu, gandriz nedzirdamu, itka, vairakas balsis kopa, dziedasanu, kas naca kaut kur no talienes.  Es ieklausijos, pagaju uz vienu un otru pusi, mekledams skanas avotu, un jautadams sev, vai es to visu patiesam dzirdu, vai radu pats, iespaidots no visa, kas bija man apkart.  Nenonacis pie nekada sledziena un pamata nolemis, ka ta bija halicunacija, es devos atpakal pie tumsa cauruma, ar sapluktiem krumu zariem manas rokas, ko es domaju lietot ka paklaju zem manis.  Nonacis pie tunela un uzdezis sveciti, saliecies, es devos ieksa, vilkdams zarus aiz manis, un tad, man, peksni, likas, ka dzirdu dziedasanu daudz skaidrak, ka pirms tam.  Otro reizi izgajis ara, aizsargadams svecites liesmu ar manu plaukstu un klausidamies naksnigajas skanas, es lenam nacu pie apzinas, ka daudzbalsiga dziedasana naca kaut kur talu un dzili no manas izveletas gulvietas.  Ja, viss, protams, ap mani, butu bijis, kaut biskin, savadak, es butu bijis loti nobijies, bet, ta ka, viss bija, ka tas bija, tad si, taluma skanosa dziedasana saka izlikties arvien vilinosaka un skaistaka, un kaut ka apslapeja manas bailes, un pasam sev nemanot ar sveciti roka, es, nu jau, devos dzilak un dzilak tuneli, jo mana interese bija parvarejusi, so jocigo, neizskaidrojamo situaciju un manas bailes.  Un, man par brinumu, gaiss tuneli jutas spirgts.  Es atkal pazaudeju laiku, es nezinu, cik ilgi es gaju, lidz es sapratu, ka esmu apakzemes labirinta, kautgan tas izskaidrojums nebutu precizs, es biju, itka, kada milziga, pazemes bisu stropa, kur visas ejas jeb tuneli bija savienoti vieni ar otru, un, ja labirinta ideja bija tevi apmanit, tad likas, ka seit, viss kalpoja pilnigi pretejam merkim: bet, protams, tas nepadarija un nepataisija staigasanu par tuneliem, kas gandriz, ik pa daziem metriem, bija savienoti ar citam ejam, kas atkal perpendikulari, jeb zem kada cita lenka, bija atkal savienoti ar kaut kada savadaka lenki, savienotiem tuneliem – vieglaku jeb mazak bailigu vai vairak iedrosinosu.  Bet, jebkad, kad mana sirds bija gatava padoties panikai un bailem, es apstajos, klausijos dziedasana, kas briziem palika skalaka un briziem klusaka, un nomierinajos, lidz es sapratu, ka man ir, tikai, pilnigi, ar visu uzticesanos, sada tumsa, logiski nesaprotama situacija, jauzticas manai sirdij un manam ausim, un jamegina doties turp no kurienes skaneja dziedasana.  Man radas sajuta, ka es negribot, devos arvien dzilak, sini bisu stropa, aizdedzinadams, nu jau, desmito sveciti, kad es saku ieverot, ka dazas vietas, tunelu sanos bija mazi, cetrsturainas formas logi, caur daziem, es meginaju ieskatities ieksa, atklajot padzilinajumu, kuru iekspuse atradas vairaku stavu, koka lavas, un dazi padzilinajumi bija tuksi, un dazos vel guleja tumsas drebes, satitas, izgindusas figuras, kads varetu teikt liki, un dazas vietas, sienas bija izlaustas, itka kads, nesen, butu izgajis cauri tam, likas, ka, pat, putekli vel arvien virmoja, parsteidzosi svaigaja gaisa, lidz, man, peksni, ka no gaisa, uzausa nojausma, ka es esmu apakszeme, kur, kurs zin, cik ilgi, bija glabati svetie, kas gaidija uz savu apsolito stundu.  Es staveju un centos elpot, pavisam, mierigi – “Lai, nu, no ka, bet no svetiem baidities man nevajag!” – es sevi nodomaju.  Es uzmanigi ieklausijos un saku, atkal, sekot un meginat tuvinaties skanas avotam, kas lenam, iedrosinot mani, palika ar vien dzirdamaks.  Es aizdedzinaju jaunu sveciti un pagriezos, viena no daudzajam ejam, kad, peksni, sev prieksa, es pamaniju gaismas atblazmu, sastindzis un sasprindzinajies, es beidzot izskiru stavu, ieskautu melnas, garas drebes, ap kuru virmoja blava gaisma, tas atradas kadus metrus man prieksa, tomer, es nejutu nekadas bailes, jo kautka neizskaidrojami, es zinaju, ka ari tas,stavs, devas tur, kur es devos, aiz kaut kada, slepta, man nezinama, bet identiska iemesla.  Es nemeginaju tuvoties tam un tas nekad nepaskatijas atpakal.  Es sekoju tam, jo likas, ka tas, kautka, juta labak, ka es, kur mums bija jaiet, pec briza, peksni, kaut ko sajutis, man aiz muguras, es uzmanigi pagriezu galvu, atpakal, un sapratu, ka man aiz muguras gaja lidzigs tumsas dranas un kapuce, seju nosleposs, terpts stavs, ieskauts no blavas gaismas, bet kautka, tas, vel daudz vairak nomierinaja mani, un mana sirds kluva pavisam viegla.  Likas, ka ari manas uztversanas spejas palika arvien asakas un uzmanigi solodams uz prieksu, es dzirdeju, un ari tumsa miglaini redzeju, ka no si, bisu stropam lidzigas, apakszemes, mums pievienojas, un mes pievienojamies vairak, un vairak, lidzigi terptiem, blavu gaismu izstarojosiem staviem, kas ka spidosa cuska vijas cauri akli, melnajam ejam un tuneliem.  Es aptveru, ka dziedasana bija, jau, nu, visur, mums apkart, un, ka, es ari, jau, dziedu, pilna kakla, kadu laiku, pats nezinadams ko un ka, un tai bridi, mes, visi ka vienota skana, iepludam ka upe, pari aizsprostam – ovala, milziga, zelta mirdzosa, apakzemes zale, kas bija izgaismota no nesaskaitamam svecem.  Es pamaniju starp melnajiem staviem dazas, nez ka, iemaldijusas, baltas aitas, kas skali bleja un virs mums, kuinadami, cirkuloja dazi pari meza balozu.  No kautkurienes saka skanet, kautkas, kas nebija vairs musu kopiga dziedasana, vairs nebija muzika, vairs nebija skanas.  Un tad, viss, kas bija bijis, vienmer, slepts un neizskaidrojams, atveras, virs un zem mums ka visskaistakais zieds, un es zinaju, ka tie, kas bega, nekur neaizbega, un vesture bija, beidzot, panakusi mus, visus, vienlaicigi.

LOGS

Es nezinu, ka es te, tas ir tur, nokluvu, bet nu te, tas ir tur, es biju, ar galvu ka cauru udens spaini, lizdams ara no bieza krumu biezokna, sadzeltam basam, natru kajam, ozdams pec urina un fekalijam, dievs vien zina, kas bija noticis, instinktivi merkedams uz taluma slidoso upes stremeli, jociga, veclaiciga smilsu krasas uniforma, kas par lielako tiesu bija saplesta, knapi, kopa karajosos gabalos ka morzas kods, izsalcis, netirs un izmisis.  Skatidamies apkart ar acim, kas likas, ka izvelsies no dobumiem un iekritis man roka, un, peksni, atceredamies vesturi un iedarbinadams izteli, un kaut ko vel, varbut sapratni, jo nebija laika domat, es sapratu, ka karam ir pienakusas beigas, un Konfederacija ir pazaudejusi, un mana nodriskata uniforma, sautenes trukums, un mana velesanas begt, un paslepties – tas viss liecina, ka es piedereju pie zaudetajiem.  “Vareja but vel sliktak!” – es nodomaju.  Tomer, tai pasa bridi, dienvidnieka siltais lepnums saka sildit mani ta, ko nevienam no ziemelniekiem nesaprast – uzvarejusi vai zaudejusi.  Es saku spert pirmos, neapzinatus solus upes virziena, kad aiz muguras atskaneja tik pazistamais, asais kliskis un iss, un autorativs – “Stat!”  Tai pasa bridi, tris personazi ar usam un zilam uniformam aresteja mani, un mes sakam solot pa karstu, puteklainu celu uz netalo mazo pilsetinu.  No vinu jautajumiem un manam atbildem, es sapratu, ka vini doma, ka es neesmu zemnieks, bet esmu virsnieks.  Kaut gan, es nevareju atcereties savu vardu, kautkur, dzilakos atminas nosturos, es loti blavi atcerejos, ka reiz man bija piederejusi saimnieciba.  Pedejas dazas dienas, arpus pilsetas bija norisinajusies, kada nozimiga, smaga kauja, jau ar zinamo iznakumu un vel nezinamu daudzumu krituso.   Pa celu vairakas zinkaras acis pavadija mus un dazas pat centas iekrampeties manejas ar skabes pilnu domu – “A tagad bail nav?” – ka mazs krampitis tualetes durvis.  “Ir, jau, ir, bet, ko, gan, tas acis saprot, pat no ta!” – es pie sevis nodomaju.  Mes piegajam pie mazas majas netalu no upes un personazi zilas uniformas, un ar usam ieveda mani maza, gandriz tuksa istabina ar galdu istabas vidu, un diviem kresliem, saluzusu pulksteni pie sienas, un lodes caursautu logu, un atstajusi kadu jaunu zilas krasas personazu ka sargu, pie durvim, sava starpa terzedami, parejas zilas uniformas nozuda.  Es apsedos un aizveru acis, un centos ar visiem spekiem parvaret uzmacigo bezspeku, kas ka tumss makonis saka parklat manu intelektu.  Es atveru acis un paskatijos ara pa logu: tur bija tikai putekli, izsaucieni, sasaucieni, dazadi dzivnieki un zaudes izmisusas, vai uzvaras sacietetas sejas; skudru puznis, kas savacas, pec tam, kad kads milzis ir iesperis tam ar kaju.  Un, es meginaju atcereties, kas man butu bijis jadara, sitada, mulkiga situacija.  Un, peksni, viss nostajas savas vietas – man jatiek atpakal uz majam, uz savam majam, kam vajadzeja but kaut kur Savannas apvidu, vismaz, ta es to atcerejos, uz to bridi.  Es paskatijos uz sargu pie pusatvertam durvim un saku raustities, un tricet uz visam malam, un ar visam kermena dalam, skobit savu seju, loti kreativas konvulsacijas, ar baltam putam uz lupam, stenedams – “Paliga!”  Nebija nekadu saubu, man bija sakusies kritama lekme.   Personazs zila uniforma apmulsis un nobijies ienaca istaba, turedams sauteni rokas, ta nebija uzvilkta, es pielecu kajas ka zibens, ar visu domu speku ievilku pa jauno usaino gimi, un izskrejis ara pa durvim, nogrudu mala vel vienu zilu personazu ar usam, un ka hronometrs nesos uz upes pusi, lavieredams starp pajugiem, zirgiem, pari setam, garam un apkart mazam majinam, laudim ar pagurusam sejam, kas parsteigti, bet neieintereseti nolukojas man pakal.  Viss palika pavisam atrs un lens vienlaicigi, un tai bridi, tas viss, saka atgadinat atminas.  Un pec isa briza, lozu svikstonas mundrinats, kliekdams – “O fuck!  O fuck!” – kautgan, protams, tad es to “ta” nebutu teicis, es beidzot ielecu upe.  Niru un peldeju, peldeju un niru, cik atlava elpa.  Upe bija strauja un laikam tapec, personazi zilas uniformas man netrapija, kas zin.  Es peldeju lejup pa upi, laudamies straumei, saudzedams spekus, kadas divas stundas, lenam nomierinadamies, censoties but nepamanamam no krasta, lidz upe palika plataka un mierigaka.  Tad kreisaja krasta, es ieraudziju, rietosas saules staros apspidetus jumtus, kautkada veida darbnicas, laivas, dokus ar sakrautiem balkiem; tur es domaju bija drosaka vieta, kur vareja pargulet nakti.  Beidzot atradis vietu, kur tikt ara no udens, slapjs un parguris, caur logu, es ielidu kritosas saules stariem pielieta liela telpa, kam vajadzeja but darbnicai.  Un tad, pilnigi, absoluti neparadzeti, pilnigs miers parnema mani, es sapratu, ka es esmu aizmirsis, pilnigi, ko tas vards nozime.  Es nekad vel nebiju izjutis tadu sajutu: puspabeigtas mebeles, terpentina un zagu skaidu smarza, uz galdiem saliktie instrumenti, tas viss dvesa kadu neizsakamu, maigu, nesteidzigu pludumu, kura darbs nesteidzigi atvera durvis muzibai.  Pludums ari saka parnemt mani, es gandriz aizmirsu par savu nogurumu, man visapkart katra lieta un katra virsma samtaini mirdzeja, itka sukdamas mani, meginot mani uzmirdzinat, atjaunot, es novilku slapjas drebes, izgriezu tas, tad uzvilku tas atpakal un nogulos uz sturi sakrautiem gariem ozola deliem, un tad aizmigu, un pilnigi aizmirsu par sevi, loti ilga laika.  Kads mani raustija aiz pleca, neko nesaprazdams, kur es esmu, es attaisiju acis un uz mani skatijas vairakas, dazadu izteiksmju acis, tie bija darnicas stradnieki, vini teica, ka man jajiet, ka es nevaru palikt seit, un to teikdami, tie nolika man pie kajam skivi ar galu, saknes, un kruku piena, un tad tie aizgaja.  Es paskatijos apkart, atcerejos, samtainais mirdzums, lenam pulsejot, klusi atgriezas un tad es nesteidzigi saku est.  Paedis es piecelos, novilku savu, slapjo, armijas zaketes atlikumu un izlidu atkal caur logu, es jutu, ka dazi paru acu uzmanigi veroja mani, no kautkurienes, un tad nemanami, es atkal ieslideju upe.  Upe jutas daudz smagaka ka pirms tam.  Es, atkal, peldeju labu laiku, lidz nolaidas nakts un es jutu, ka speki man izsiksts, un, par spiti siltajam udenim, kaut kas pasu kaulu iegspuse sak tricet, ka liekas kads gere metala troses.  Kaut kas bija jaizdoma.  Peksni, laba krasta mala, es ieraudziju, tiesi virs udens linijas, mazu gaismu, sapratis, ka, vai, nu, tur, vai nekur, es ar pedejiem spekiem peldeju, caur tumso udeni, uz mazo gaisminu.   Ta naca, no, uz paliem uzbuvetas, mazas koka majeles.  Beidzot, es sakeru ar pirkstiem glumas, pamatnes malu ar iedobi un saku spiesties augsup.  Lidz, es, beidzot sapratu, ka vienigais veids ka to izdarit, tas ir tikt uz tas virsu, ir atspiesties pret pamatnes malu, ar kaju pedam, vienlaicigi turoties pie malas ar rokam, iesupot, tad, savu kermeni, izmantojot udens fizikalos parametrus un tad ar vienu ravienu, izraut sevi no udens, augsup, un lidz ar to, balansa punkts nosveras uz augsejo kermena dalu, rokam, ja esi pietiekami atrs, un tad, tu sevi vari, jeb ir labaka iespeja, izvilkt sevi no udens.  Ta, es tiesi tur, uz rokam, atspiedies, tirinaju savas kajas, rapdamies uz pamatnes, kad, peksni, logs, kas bija aizlegots, tiesi virs manis, caur kuru naca maza gaismina, atveras un loga staveja jauna, skaista butne ar gariem tumsiem matiem un rokam, sniegtam mana virziena, un vina teica – “Nac!” – vina skatijas mani ar tadu milumu, ka es sapratu, ka sis ir pedejais mirklis, bridis, kad es atceros, ka man jatiek, janoklust uz majam, un paies veseli tris gadi, lidz es, to, atkal atceresos.  Ja, es vel piemirsu piemetinat, ka ari man bija usas.

DARBI

Es lielako tiesu, tas ir, lidz sim bridim, esmu dzivojis dazadas lielas pilsetas un vairak ka jebkurus citus putnus, es redzu balozus un varnas.  Es nezinu, varbut, man nav taisniba, bet pec maniem noverojumiem es teiktu, ka varnas ir daudz iedomigakas ka balozi, kas, protams, butu pats par sevi saprotams, jo varnas ir daudz gudrakas ka balozi un ari viltigakas, un sur un tur pasaule, kur viss vel nav zinatniski skaidrs cilveku pratos, tas tiek uzskatitas, ka visas gudribas nesejas un atminas turetajas, bet es teiktu, mana gadijuma jeb vertejuma, ka balozi, kautgan tie ir uzskatiti par dumjiem, un saukti par lidojosam zurkam, bet tikai, tai loma, kas mums visiem jeb katram no mums ir iedota, seit, hirarhija, kam ir mazs sakars ar visu parejo par ko es, seit, censos runat, ka balozi ir atklataki ka varnas, varbut tie izjut, ka esenciali vinu un musu dumiba ir viena un ta pati, bet vienalga, lai nu ka tur butu vai nebutu, galu gala, es neesmu zinatnieks.  Es tagad dzivoju, uz so bridi, ceturta stava, iekseja pagalma, kas nozime, kad es paskatos ara pa virtuves logu man preti lukojas loti daudz logi, no visam trijam pusem, un debesis ir izgriezsts cetrsturis uzsprausts uz dakstinu jumtiem.  Aiz paraduma, es biezi skatos, sagriezis galvu ka korku vilki, uz debesim, cauri cetrsturi, un uz baloziem, kas lido augstu pari, ieintereseti pagriezusi galvu mana virziena, un tagad es esmu parliecinats jeb varbut tikai tagad es to varu redzet, kautgan tie nav pareizie vardi, ka tie skatas uz mani ar tiesi tadam pasam acim, ka es skatos uz tiem jeb ar vienadu izpratni, un tad bez formalas izliksanas, mes kopa zinam – nu ta tas ir, un pasaule var but apala un briziem plakana, un lietas var but briziem talu un briziem tuvu, un, varbut, ka dazas citas lietas ir pavisam savadakas, ka es un varbut ari kraukli, bijam lidz sim iedomajusies.  Tuvojas novakars.  Es biju majas viens.  Es iebazu savu galvu atpakal virtuve, caur atverto logu, budams mazliet abzilbinats no rietosas saules, kas galvai griezoties iesitas man acis.  Es nolaidu acis uz leju un paskatijos uz melna galda virsmu, kas reflekteja gaismu, un panemu divas maizes skeles no celofana maisina, tad ieliku tas tosteri, nospiedu sarkanu kloki uz leju, ta ka tas cepas, un paskatijos uz galda stavoso vina pudeli, un biju gatavs ieliet glaze malku vina, kad, peksni, palukojies apkart, es sapratu, ka neesmu izmetis atkritumus, nu jau vairakas dienas, un ka virtuve ir parvertusies par lielu balli auglu musinam, uzreiz, no si briza, es sauksu tas tikai par musinam, bet, protams, tas nebija ka sudu musas, tas bija loti mazinas, es pat teiktu simpatiskas, un ka izskatijas man, es neesmu biologs, likas, ka tas dzima no pustosiem augliem atkritumu maisos, jeb tas vareja but vienigais logiskais izskaidrojums, un tas bija ieinteresetas visa, kas bija fermentets jeb fermentejas, uz so doto bridi, kad es par tam runaju.  Man nav nekas preti pret dzivibu man apkart, bet, tomer, es panemu maisus ar atkritumiem, atveru ardurvis un izliku tos kordori, jo skriet cetrus stavus uz leju un tad cetrus stavus atkal uz augsu, tikai del atkritumiem, nebija mana stila.  Es iegaju atpakal virtuve un ar dvieli, mazliet netiru, ko es panemu no palodzes, es novicinaju gar virtuves sienam un trubam, uz kuram tas bija atradusas patverumu, meginadams aidzit tas kaut kur, prom, es nekad isti nesapratu, kur tas beigu beigas pazud, es to atkartoju dazas reizes, pa vidam iedzeru glazi vina, apsmereju divas maizes skeles ar sviestu un apedu tas, un tad apsedos apmierinats ar saviem panakumiem, un tad mans skatiens saka leni slidet pari sienam, tad pari sienas pulkstenim –“Ja, kads vareja but pareizais laiks?” – tad tas paversas vel sur un tur, kas nav svarigi prieks ta, kas notika velak, un tad es atkal paskatijos uz vina pudeli, un, peksni, es sajutos ka Isaaks Nutons, ka liela atklajuma prieksa.  Acimredzot, es nebiju pietiekami efektivs savos Endloesung pulinos, jo ap vina pudeli jautri virpuloja mazs barins musinu, ko es, aiz nezinama, iemesla saku loti ieintereseti noverot un tad, es ieraudziju, ka musinas lido ari pudeles iekspuse, ja bezcerigu metasanos no vienas puses uz otru vareja saukt par lidosanu, tas varbut jutas ka balozi metro stacija, vai sliekas makskernieka bundza, vai ka es jutos skola,jeb darba vieta.  Glaze bija tuksa, un tie mazie lidojosie velnini pudele nevareja atturet mani no velesanas piepildit to no jauna.  Tad es ieveroju, ka dazas no tam, jau mirusas jeb pusmirusas, peld vai spirinas, vel, nu jau, pielieta glaze.  Es ar pirkstu, iebazdams to glaze, nesaudzigi izvilku tas visas ara, nu, ne pilnigi visas, ar pedejam trim man palika garlaicigi un tas es vienkarsi noriju kopa ar 2003 gada Ciles vinu.  Es aizsmekeju cigareti, atbildeju kadu man neadresetu zvanu no Jeruzalemes un tad atkal apsedos virtuve, klausijos kautkada neesosa muzika, kas naca no iekseja pagalma, no apakseja amerikanu turistu stura atvertiem logiem, un atkal paskatijos uz vina pudeli.  Laikam manas uztveres spejas, man neko nezinot, bija nolemusas koncentreties, jo visa aina ap pudeli, nu jau, izskatijas pavisam savadaka.  Tas viss, kas norisinajas ar musinam, peksni, ieguva kadu citu, nu jau, varbut, simbolisku jegu, ka tas ir, jeb ta vismaz man liekas, ar jebkuru zinatnisku atklajumu.  Absoluti bija skaidrs, ka es lukojos uz cetru dazadu tipazu, dazadam musinam un te es, galvenokart, domaju to novietojumu un uzvedibu, jo no arpuses tas visas bija vienadas, ja pienemam, ka tas ir tik mazas, ka gruti, vismaz ar acim, bez palielinajuma, izmerit to fizikalas atskiribas, kaut gan velak ari to man izdevas izdarit.  Nu ta, saksim no pudeles augsas jeb lipas, jeb, ka to varetu teikt, pudeles atveruma vietas, tad pariesiem pie pudeles kakla un tad dzilak pie pudeles iekspuses, kas, nu jau, vairs nebija piepildita ar vinu, un tad pie tas pudeles dalas, kas vel bija piepildita ar vinu.  Pirma tipaza musinas un jasaka, ka mana pedejas glazes ieliesana kaut ka bija kristalizejusi so visu situaciju, lidoja apkart pudeles lipai jeb atverumam, ik pa bridim, nosezdamas uz ta, skribinadamas apkart ap atveruma apli un nervozi ar savu plakano proboscis mekledamas vina paliekas, tad sanemusas, tas, mazliet, tas ir milimetru jeb divus, ietipinaja pudeles kakla ieksiene, un tad atkal nobijusas iztipinaja atpakal, un jasaka, ka izskatijas, ka aicinajums iet ieksa bija loti specigs, bet tomer tas to neuzdrosinajas.  Pirma tipaza musinas nevareja isti izlemt ne iet, ne neiet, ne lidot, kur citur, ne pilnigi neko.  Tad tur bija otra tipaza musinas, kas jau, atradas pudeles ieksiene un pec islaicigiem atputas briziem, sitas ar visu savu speku pret tumsi zalam stikla sienam, saprazdamas, ka cels atpakal tam ir liegts, vienalga aiz kada iemesla, apreibusas no vina smarzas, zinadamas, ka tas, ko tas grib, atrodas kautkur tiesi zem tam, bet, tai pasa laika, sajuzdamas, ka tas nozime, ja musinas vareja to sajust, un man likas, ka kautka tas vareja to vismaz sasmarzot, ka tas nozime to fizisko izbeigsanos.  Varbut, bez domasanas un izskirsanas spejam, visas musinas juta vienu otru?  Tad tur bija tresais musinu tipazs, kas, jau bija iekritis sarkanaja, fermenteta ambrozija, no kura, jeb kaut ka lidziga, tas bija radusas un, nu, kura budamas, atkal, jau atpakal, tam vajadzeja teikt ardievu sai dazu stundu eksistencei, sada forma, sini jociga iluzora vieta, kur tas atradas uz so doto bridi.  Un, kur tas atradas? – uz galda, pudele, vina, jeb, ah, ta var turpinat bezgaligi.   Bet, es biju parsteigts par to uznemibu un velmi izdzivot ar kuru tas ka motorlaivas skureja pa so zala stikla karalvalsti ieklauto baseinu, surpu turpu, uz visam pusem, un uz visam malam, jo ka no geometrijas ir zinams, aplis sastav no bezgaliga daudzuma punktiem.  Un tad tur bija ceturtais musinu tipazs un jasaka par tam, nebija nekas daudz sakams, pec maniem noverojumiem ceturtais tipazs bija – ah, tas visas bija beigtas.  Ja, varbut, tur ari bija piektais musinu tipazs, bet nezsvarigs prieks ta, kas norisinajas talak – dazas no tam, musinam, vel lidinajas kautkur ap manu galvu.  Es peksni nodomaju – “Ja, bet kas esmu es?” – es iedomajos, kas es varetu but, prieks musinam, bet rezigneti pasmaidijis, es sapratu, ka tas nekad neuzzinas, kas es esmu prieks tam un tad es iedomajos par veikalu, kura bija tik daudz vina pudeles, un kura es nopirku, so, pedejo un vienigo pudeli prieks, tik, daudzam musinam, ja, uz visu to, es, tiesam, vareju lukoties ka uz eksperimentu, no atvesinata hinduiska attalinajuma, un tad es aizmirsu par tam, atkal iedzeru malku vina, paskatijos ara pa logu, tas ir precizak, uz citiem logiem, un zumminaju, pie sevis, kadu neapzinigu, neko neizsakosu melodiju.  Tad garlaikots es atkal paskatijos uz vina pudeli. Pirmais musinu tipazs gandriz vairs nebija atlicis, dazas vel griezas apkart pudeles lipai, itka tas, jau, butu uzzinajusas no avizu slejam vakardienas zinas un tagad tikai slinki un zinkarigi veroja to, kas jau bija noticis jeb atlicis no notikuma.  Otrais musinu tipazs, manuprat, bija viss sliktaka situacija, kautka likas, ka tas juta, ka tas nekad netiks no pudeles ara, bet tam nebija drosmes mesties ieksa tur, sarkanaja ambrozija, kam dzenoties pakal tas bija ielidusas, tur, sava, nu jau, zalaja stikla cietuma, tas virpuloja pa pudeles iekspusi, surpu turpu, un es nodomaju – “Mulkes, tad, vismaz, nogarsojat to, sadzeraties lidz navei, ko jus visvairak velejaties!  Sis vins ir fermentets un distilets aiz jusu saprasanasnas un izteles.  Kads prieks butu mirt tada viela un vieta!”  Tad, peksni, manu uzmanibu piesaistija viena, maza musina, kas peldeja sarkanaja skidruma, ta bija daudz uznemigaka un energiskaka ka visas parejas musinas, ta peldeja jeb skurejas no vienas puses uz otru, bez apstajas, tad tikusi lidz stikla sienai, ta, itka, pieglaudas tai un apsviedusi savu augumu, ta saka list ara uz zalas stikla sienas, un, vienmer, kad man likas, ka tas tai beidzot ari izdosies, izradijas ka skidruma smagums ar ko ta bija piesukusies ka ar limi bija par smagu, jeb musinas speki par vajiem, un tas iesuca gandriz panakumiem bagato musinu atpakal sarkanaja skidruma.  Es pacietigi veroju to, ka ta pec vienas un otras, un tresas, un tatalak neveiksmes atkartoja un meginaja, atkal no sakuma, to pasu manevru, lidz likas, ka musina vairs nebija palicis ne grama, jeb kas varetu but samerams ar tas speka lielumu, un tomer ta atkal un atkal meginaja.  Un, peksni, man palika interesanti, es vel turpinaju verot to musinu, atkartojot vienu un to pasu, lidz, beidzot, es sapratu – vienalga ka ta meginas, nekad tai tas nepadosies un ari neizdosies, pasai uz savu roku, un tad automatiski es panemu pudeli sava roka, kautgan glaze bija tiesi pietiekami pilna prieks nakosa malka, un pagriezu to pietiekama, attieciga lenki, un ieleju skidrumu glaze, un ar to kopa, aiz nezinamas transformacijas prieks musinas, tur iepeldeja ari ta.  Daudz nedomadams, jo es jutu ka speka tai vairs nav palicis, es uzmanigi iebazu savu pirkstu glaze un lietodams skidruma izkauseto smagumu, to pasu, kas nelava tai izrapties no vina uz zalas stikla sienas, ka amortizatoru; tas nelava man to satriekt ar manu neticamo maigumu jeb prieks musinas – brutalitati, es uzmanigi gar glazes malu izvilku to no tas ara un novietoju to uz melna galda virsmas, pilnigi iekapsuletu sarkana vina pile.  Man par milzigu parsteigumu, ta ka arkls pari laukam, tikai ar prieksejam kajinam, vienigi tas bija brivas no sarkana skidruma, ka snabi sadzeries zirgs arsanas laika, ta saka mesties pari galdam liku locu linija, uz prieksu, atsdadama spidosu melnu lenti aiz sevis, uz melna galda, un procesa, lenam, ta bija pazaudejusi savas pasas reibinosas, skidras brunas, un, nu jau, pec kada briza, ta staveja uz visam cetram, kaut gan patiesibas labad jasaka, man nav lidz sai dienai nojausmas, cik pa istam kajas tai bija.  Musina sastinga, sapratusi ka ir izglabusies, un nomierinajusies ta atputas jeb atskaidrojas zem mana apbrinas pilna skata.  Retrospektivi, es uzdrosinos to, musinu, saukt par vienu no maniem skolotajiem.  Un tagad, es atkal gribetu atgriezties pie, jau, augsup pieminetiem cetriem jeb varbut pieciem musinu tipazu veidiem.  Es iedzeru malku vina, mana glaze, nu jau, bija tuksa, atkal paskatijos uz “savu” musinu un pazaudeju interesi, jo es sapratu, ka paies kads laiks lidz ta atgus spekus, jo man gribejas redzet to aizlidojam.  Es atkal pieversos pudelei, pacelu to specifiska lenki un ieleju skidrumu glaze, tur, glaze, tagad atradas vismaz tris apkart skurejosas musinas un vel dazas jau piedereja pie ceturta tipaza.  Es ieveroju kadu lielaku eksemplaru ka parejas musinas aktivi spirinamies pa glazes vidu, es atkal iebazu taja savu pirkstu un cik uzmanigi iespejams izvilku to ara, un novietoju to uz melna galda, kur tad ta apgulas uz vieniem saniem ka govs lauka vidu un vairs nekustejas.  Es pagrudu to ar pirkstu, jo, galu gala, es nebiju no apbedisanas biroja, es nemeginaju trauceties par aizgajeju jeb aiziet griboso mieru, ta loti lenam sanemas, salidzinosi ar pirmo musinu un tad ka milzu vabole ta stebereja uz prieksu, pie tam, uz visam cetram kajam, kadu mazu gabalinu, un tad nogazas uz saniem.  Es atkal iebakstiju musinai sanos, ta atkal pastebereja dazus centimetrus un nogazas, atkal, uz saniem, un tad vairs nekustejas, un tad ka atbalss mana galva uzdotam jautajumam naca atbilde – stipraka un resnaka, un lielaka – ta nomira no bailem jeb no soka, kas ir viens un tas pats.  Sokets par to, jo ka saka dienu macies, mirkli dzivo, es tad pieversos tresai musinai.  Un tagad man jabut pavisam godigam, treso, nebudams pieteikami jutigs un maigs, jeb paguris no otras resnuma, es izvilku no glazes un sapratu, ka es biju to saspiedis mazliet par daudz, aiz savas nepacietibas, pret glazes sienu, un, so, nu jau, man grust vairs nevajadzeja, musina bija beigta no manas pirkstu masazas.  Es ceru, ka neesmu vel apnicis, pats sev, ar so detalizeto, bet istiniba pilnigi neprecizo, fikcionalo atstastu, bet es turpinasu, tad es paskatijos uz pudeli: tresais musinu tipazs vel arvien lidoja starp zalam stikla sienam un es sapratu, ka pec pusstundas, ja ne atrak, es noteikti pacelsu so pudeli no galda, un noliksu to sturi pie citam tuksam pudelem, un tad, par to musinu izvelem, es nekad vairs neko neuzinasu.  Es atkal paskatijos uz mazliet sarkana skidruma atlikuso glazi un jau pielikdams pie mutes, lai iztuksotu to, es taja ieraudziju velvienu, mazu musinu, vismazako no visam taja vakara.  Man vairs nebija atlikusi daudz interese par so eksperimentu un bez liekam cermonijam, bet maigi, es iebazu savu pirkstu glaze, pie tam, es vienmer runaju un attiecos uz manu raditaja pirkstu, un izvilku to no glazes, un novietoju to uz melna, no musinu stastu atstatam, slapjam linijam ka no lidmasinam retinatam debesim, galda.  Musina uzvedas ka pus paralizets kareivis, kas ar pedejiem spekiem, censas parlist pari dzelonstieplu zogam, ceredams, ka pat tad, ja tas vairs nekad nestaigas, tad, vismaz, sis kara sausmas bus beigusas, ja tik ta varetu pardzivot, so, tiesi tagad, mirkli.  Gandriz neticami un mazliet patetiski, bet, tomer, loti energiski, man butu jasaka.  Tad, beidzot, atstajusi slapjo sleipi aiz sevis, ta sastinga, tapat, ka visas parejas.  Tad es atkal pazaudeju interesi, es nezinu, varbut iegaju istaba un izsmekeju cigareti, jeb saku klausities kadu muzikas gabalu, ka piemeram, “Melnas zvaigznes atversanas” jeb “Dzive no jauna” jeb varbut ko citu, es vairs neatceros, bet kad es atnacu atpakal uz virtuvi, abas musinas bija aizlidojusas un tad atskaneja zvans pie durvim.

GAISMAS

Mes gajam caur vejainu, putekliem ieskautu un putekliem savirpulotu pilsetu.  Debesis skreja pari musu galvam un bija tumsas un smagas, jau vairakas dienas, bet ka nelija ta nelija.  Sad un tad uz dazam sekundem pamirdzeja saule.  Likas karstums lip pie musu zolem.  Man blakus gaja personazs no kadas citas realitates ar kuru kopa es biju iemaldijies sini stasta.  No visam malam mums gazas pari vel neaprasti skanas vilni, saraustita, sinkopatiska ritma, tik lai pec tam, atkal, piletu ara no musu poram.  Preti nakdamas uz mums smaidija skaistas jaunas meitenes ar skibam acim un melniem matiem.  Parejie uz mums daudz neskatijas, budami par daudz aiznemti ar lielas pilsetas darbiem un pasiem ar sevi.  Gar acu malam, starp iztrukstosu maju sienam un iso skersielu galos, slideja tumsi elaini kanali ar koku delu saniem.  Pa tiem neticama atruma nesas ka kamikadzes melnas, milzigas, motorizetas laivas, traukdamas viena otrai garam ar dazu centimetru atskiribu vienai no otras, nezdamas sevis pasazierus, kas perfekti ieklavas ka situacijas apjedzeji sini dotaja situacija.   Es domaju – “Svesadi un interesanti!” – sukdams visu ieksa ka macalka un mans prats centas aizdedzinat visu, ko tas varetu izteloties tas ir spejigs sadedzinat, jo tas ir iznakums, jeb kurai, parvaritai situacijai.  Ari informacija, kas naca no apkart esosam smarzam un smakam, visu samigloja vel vairak, ar savu jaunumu apzinossos speku, pievilcibu un pretigumu.  Mums lidzi bija liela izmera Coca Colas pudele pilna ar “Cuba Libre” un ta noskaloja visus diskomforta aizdiglus, kas radas no uznemsanas atruma.  Viss vairak man patika veikali vai biznesa iestadijumi, par kuriem es absoluti nekadi nevareju saprast, ko tie pardod vai aizdod.  “Laiks ietriekt vel vienu ziloni!” – otrais personazs teica.  Es piekritu, ietriekt “ziloni” nozimeja iedzert vel vienu jocigi garsojosu alu, kas ta ari saucas, tas ir par “Ziloni”.  Mes apsedamies zem saulessargiem, kas gaidija uz lietu, skatijamies apkart, izdzeram alu un turpinajam iet kaut kur dzilak un dzilak pilseta lidz, ne, no, sa, ne, no, ta, sakas lietus, kas ka milziga slutene apslaca visu un ari mus.  Un divas cigaretes velak tas beidzas.  Samirkusas un smiedamas mums klat pienaca divas meitenes.  Mes ari smaidijam.  Tiesi tai bridi, es ieveroju, ka pedejie saules stari uzmirdz starp buvju skirbam un atri nolaidas tumsa, kam katru nakti nakts deva tai savu patverumu.  Tad divas meitenes teica – “Uz redzesanos!”- un aizgaja, un mes turpinajam iet.  “Ko vinas tev teica?” – es jautaju otram personazam.  “Kas tu nedzirdeji?  Tur!” – un vins noradija ar abstraktu rokas majienu – “esot kada vieta, laba, te, ne parak talu – ar riksu, kur satiekas visi patrioti, kas vairs nav savu zemju patrioti.”  “Ja?” – es jautaju.  “Nu ja!” – vins atbildeja.  Es teicu – “Ko tu tur muldi!” – un mes turpinajam iet: zem tiltiem, garam parsteigtam sejam, sunu vaukskiem, enam, kas izzuda tumsa, cauri gaismas pelkem, kas aprasinaja ka suni kadu ielu sturus, caur sauriem, pec mesliem smirdosiem tuneliem, kas dvesa no sevim nosleptas dzivibas – mate pirms radibam.  Mes turinajam dzert “Cuba Libre,” dodamies dzilak pilseta.  Mes iznacam ara uz kada lielaka krustojuma, vietas zem tilta, pec ilgaku minusu maldisanas caur sauru ielu labirintam.  Bija karsts, bet tiesi tad sakas nosesties nakts svaigums un domadami uz kuru pusi iet, mes ieraudzijam divus virus, viens vecaks, viens jaunaks, saknupusus zem tilta ar aprakstitam papira lapinam sev apkart, un svecitem degot to prieksa.  “Ko tie tur dara?” – otrais personazs ievaicajas, es atbildeju, ka nezinu, ko vini tur dara.  Tad vel budami distance no viniem, mes ieraudzijam, ka zem tilta paradijas jauna meitene.  Ta pienaca klat vienam no sedosiem viriem, apsedas uz maza tepikisa, kas guleja uz asfalta un tad padeva viram savu atverto plaukstu, un es sapratu, ka viriem ir jabut zilotajiem.  “Es ari gribu” – es teicu.  “Ko?” – otrs personazs vaicaja.  “Nu, to! “ – es atbildeju un tad jau mes bijam pienakusi viniem gandriz klat un bija pilnigi skaidrs, ko tie tur dara.  Bija ap divpadsmitiem nakti.  Man uzreiz iepatikas viens, kas izskatijas pec kiniesa un lasija meitenei no rokas linijam vinam redzemo jeb minoso dzives notikumus, kas notikdami vai nenotikdami veido visu pavisam savadak un lidzigi ari.  Es apskatijos uz otro zilotaju un pirmais, kas bija vecaks man patika labak.  “Vai vecie melo mazak?” – es nodomaju.  “Es gaidisu uz sito!” – es teicu un paradiju ar pirkstu uz vecako.  “Nu, tad es ari” – padomajis, atbildeja otrs personazs un mes veldzejamies no Coca Colas pudeles vel vienu reizi.  Otrs ziletajs pienema situaciju ar krietnumu un pateica kaut ko pieklajigu salauzta anglu valoda, un ta mes kaut ko, par kautko ecejosi neesosu muldejam zem gaismas lampam, un gaidijam, kad kinietis pabeigs ar mazo meiteni.  Es domaju, vina prasija par milestibu un naudu, un bija krietni satraukusies, un vairak, ka jeb ko, ar maigu manierismu, kinietis meginaja vinu nomierinat, un izskaidrot, ka ne viss ir pilnigi drosi izskaidrojams, jeb vismaz ta likas.  Par mums jauna meitene neizradija nekadu interesi.  Mes malkojam “Cuba Libre” un gaidijam.  Tas kaut ka, uz beigam, likas vilkas vairak, ka vajadzigs lidz otrs zilotajs pagriezas pret pirmo un teica – “Vai, tad tu neredzi, ka uz tevi gaida divas kundes?”  Pirmais pagriezas, miklaini pasmaidija, slepdams savas sajutas, tad vel kadu laiku turpinaja lidz nakotnes atminejumiem pienaca naturalas beigas.  Un tad meitene samaksaja un aizgaja, un es apsedos blakus zilniekam un pastiepu savu roku ar atvertu plaukstu.  Vins nesteizigi, angliski, saka izstradata sistema uzrunu uz manis, par mani.  Es bridi klausijos un tad teicu, ka visu to es jau esmu dzirdejis pirms tam.  Zilnieks dzildomigi paskatijas uz mani un teica – “Tad tu gribi zinat par nakotni?”  Soreiz es delikati kluseju, ar izteloti nevainigu vainigumu slepdams manu jautajumu.  Vins jautaja – “Cik vecs tu esi?  Es teicu – “Sesi” “Tad no sesu gadu vecuma, tu vari darit jebko, ko tu gribi” – vins atbildeja, kaut gan, istniba, tur bija mazliet vairak, ka es esmu spejigs aprakstit.  Un vispar, tas viss bija pavisam otradi: no sakuma vins teica, ka no si vecuma, tu vari darit ta un ta, un pec tam, vins man jautaja cik vecs es esmu.   “Nu, un tad viss!” – vins piebila.  “Vairak nav, ko teikt” – vins atkal piebilda piebildumam.  Tai bridi, es aiztaisiju acis un pavisam skaidri redzeju kadu bezgaligu baltu klajumu nosetu ar melniem punktiniem, man apkart.  Mes, es nezinu, kuri mes, vairaki, gulejam sniega, drebinadamies un taluma, mums visapkart, ka apli, kur mes esam apla vidu, mes bijam ieaplenkti no dazadu zemju armijam.  Un tad es dzirdeju skaidru balsi, kas teica – “Celies un ej.  Vini neviens nesaus, tici man.”  Es noskurinajos un atveru acis.  Es teicu “OK!  Cik tu gribi?” – es jautaju.  “Cik tu vari man iedot?” – vins atbildeja.  Man liekas, es iedevu zilniekam vairak, ka vins bija iedomajies, kautgan, tas nebija tik daudz.  Un tad otrs personazs apsedas vinam blakam, un es aizskreju uz krumiem, un vel iedzeru “Cuba Libre”, ta ka, no vinu sarunas, es neko nedzirdeju.  Bet tikai gadiem velak, bet tas ir, jau, no cita stasta.  Un tad, mes pateicam paldies un uz redzesanos, un turpinajam iet pa naksnigo pilsetu lidz uz kadas nezinamas ielas, mes notveram vienu brivu riksu, un pec ilgas izskaidrosanas, devamies uz vietu, kur patrioti vairs nav patrioti, un tad mes beidzot nokluvam tur.  Un tur ari vini uzdzivoja!: personazi no visurienes, bez nakotnes un bailem no pagatnes, izdzesa visu, kas nebija tagad: ar tropisku nakti, meitenem, dzinu, viskiju, cigaretem un dievs zina, ko vel, sarunam par to, ka istniba ikviens bija neviens, bet omuligi, un mes vinos pilnigi ieklavamies, ari musu meitenes,  jeb precizak, meitenes, ko mes satikam rietosas saules fona ari bija tur, smukas pietiekami, un mes dzeram vel un vel, reibdami no tuksuma mums apkart, spolojosam meitenem, un komforta, ko izjut karsu spelmanis, kad vinne, zinadams darba komplikacijas.  Un rits, slepdamies tumsa, tikskeja arvien tuvak lidz meitenes skali piesizdamas tuksas viskija glazes pie galda, bars un galdini atradas uz ietves, peksni teica – “Ejam vel uz vienu citu vietu, labu!” Un mes saskatijamies un teicam “Nu, labi, nav nekada problema”.  Un tad mes dedzigi spiedam rokas un teicam – “Hello un uz redzesanos!” – tiem, kurus mes nekad vairak nesatiksim, un kuru vardus mes, jau, vairs neatcerejamies.  Tad mes devamies lejup pa ielu un gajam, un gajam, lidz peksni, meitenes kikinadamas teica – “Pagaidiet vienu bridi. OK?  Mes busim tulit atpakal!” – un pazuda kadas lielakas majas durvis.  Mes gaidijam un iztuksojam pedejos atlikumus no “Cuba Libre.”  Pec divdesmit minutem mes sapratam, ka musu nakts sabiedrotas ir izzudusas tumsa un te, kur mes stavejam, mes esam vieni.  Mes nepieversam sim apstaklim lielu uzmanibu un sakam iet, kur deguns rada lidz atkal nonacam, kada lielaka krustojuma prieksa, bet so krustojumu apgaismoja viena vieniga veja tricosa, patumsa lampa.  “Kur talak?” – es jautaju.  “Tu doma, ka man ir jeb kada nojauta?” – otrais personazs atbildeja.  Es teicu – “Ta jau es domaju” – un uzcitigi lukojos uz visam debesspusem, ceredams ieraudzit, kadu inspirejosu zimi vai gut kadu atklasmi, kur doties talak.  Bet tai vieta, es ieraudziju kadus sesus tumsus stavus slidam gar maju sienam, mums tuvak, un jo tuvak tie naca jo proporcianali lielaki un skalaki tie palika.  Vini kaut ko uzkliedza uz mums un tad vel, un vel, un peksni, man nepavisam palika bail, un es atkliedzu viniem preti, ko loti nepieklajigu.  Es zinu, ka nav labi but nepieklajigam.  Kaut gan, es vienkarsi biju loti dusmigs.  Vini peksni atdzivojas ka ieguvusi iemeslu dzivei un saka strauji, un ar acimredzamu noluku tuvoties mums.  Man bija pietiekami daudz galva “Cuba Libre” un visparejais, un es negribeju begt.  Tai pasa laika, otrs

personazs nervozi raustija mani aiz rokas un teica – “Tulit bus par velu!”  Es teicu – “Kas?” – un uzreiz aizmirsu, ko vins man teica.  Grupa tuvojas mums tumsa, ko nakts vairs isti nebija spejiga saturet.  Un tad, es, nezinu kapec, neatceros, kas notika talak.  Velak otrs personazs man izstastija, ka banda bija gandriz jau pienakusi mums klat, kad aiz talaka ielas stura, peksni, atskaneja motora troksnis un paradijas taksitis, un tad es atcerejos, ka istniba mana pedeja, mana galva iededzinata atmina no ta briza bija tumsa un divi gaismu harpunejosi gaismas stari, kas savas virsu uz mums, un tad es, jau, atapos strauja riksi iedams caur tumsam, ritam mostosamies ielam.  “Kas notika?” – es samulsis jautaju otram personazam.  “Kas notika?” – vins parprasija un tad vins teica _ “Nekas” – un tad mes, vel, atra riksi gajam uz prieksu, un es atkartoju jautajumu – “Kas notika?”  Vins atbildeja –  “Nu, tu, acimredzot, biji kaut kur citur.  Nu, kad si orientala, piedzerusies uz leta viskija un dazadam kaujas formam banda mus beidzot bija panakusi, peksni, mums blakus nobremzeja taksitis, durvis atspraga ka pati noteiktiba un no aizmugureja sedekla izleca personazs, izkliegdams kadus nesaprotamus vardus, likas vina griba baroja vina speku, nu, un tad vins visus saka dauzit ka karate filmas, kajas, rokas pa gaisu, visus! ari es dabuju, mazliet, tu staveji patalak.  Un tad, tici vai netici, es pirmo reizi redzeju dzive istu, neticamu kauju, nu, kaut ko tadu!” – un vins izteiksmigi noplatija savu muti – “ko biju lidz sim tikai redzejis Hong Kongas kaujas filmas”.   Mes turpinajam iet klusedami.  “Un, ko tad darijam mes?” – es jautaju pec kada briza.  Otrs personazs paskatijas isi uz mani un teica – “Es panemu tevi aiz rokas un mes aizgajam.  Mums tur nebija, ko darit!”  “Un tas personazs no taksisa?“ – es ieprasijos.  “Vins… vins turpinaja vinus dauzit.”  “Ja, Deus ex machina” – es piebildu.

TIESA

Jau, nedelam ilgi, vienam pec otra, sakot ardievas celotajiem, kas bija nolemusi griezties atpakal, nakti pec nakts, biezak un biezak, gulot mazas viesnicas, pilnas ar zaldatiem, elpodams vinu neciesamo sviedru smaku, un klausoties no devindesmit gradu lenki uzstaditam raketem, mudzeinu aizpasauligo dziedasanu, es dzirdeju prombraucejus pieminam balto tuksnesa drudzi.  Es atbildeju – “Viss dieva rokas, vai ne, tada vieta esam, pareizi?” un izvilcis cigareti un serkocinus, kas nekadi negribeja aizdegties, aizsmekeju.  Beigas, es paliku un biju vienigais baltais, vienalga, ka tie un visi parejie uz to skatas. Un tad tuksnesa drudzis mani beidzot panaca – uz tuksnesa robezas.  Kamdel es tur vispar biju, es nezinu.  Tas ir, es zinu, ka es tur nokluvu.  Bet, kapec?  Varbut, gribedams aizbegt no visiem un visa, un kautko pieradit pats sev, un tada veida, vel vairak, apstiprinat manu totalo atkaribu no parejiem, un apkartejiem apstakliem?  Vai atgriezoties, vel ar tuksnesa smiltim zabakos, varetu stastit nebeidzamus stastus par briesmam, ko tu redzeji tikai iztalem un tad dzildomigi kluset?  Vai, lai ievilktu keksiti, sava imitacijas gramata, ko citi, kurus es slepeni apbrinojis, ir darijusi pirms tevis?  Tik pat labi, es jau vareju noiret laivinu un aizpirkskinat tik dzili okeana, un supoties milzigos vilnos, lidz ir pilnigi bail, un pie tam, okeans bija manu maju durvju prieksa, nekur nevajadzeja braukt.  Lai, nu ka, tas bija, viss sagriezas pa visam savadak.  Varetu teikt, ka es iebraucu, ja, to lozu sasauto atlikumu no automobila, kautkad nesen apkartne bija notikusi maza brivibas revolucija, vareja ta saukt, mazliet par dzilu tuksnesi, pie tam, tas bija taksitis.  Taksiti es noireju un par to, jau, uz prieksu samaksaju, pedeja pilseta pirms tuksnesa, un likas, ka puspilseta piedalijas taksisa organizacija, kas pec divam stundam, skali tauredams, apstajas ielas otra puse, kur uz maza benkisa piemeties, es dzeru teju, un izlikos, ka esmu dala no visa, kas norisinajas man apkart.  Japiemin, ka interesanta detala, ka man sezot, garam pagaja vecs, liels, stipra izskata virs, kurs izskatijas un izturejas, vismaz man, ta, tiesam likas, ka sutnis, kas, pec kadas neizskaidrojamas vajadzibas, bija nokapis leja elle un centas ne uz ko, un ne uz vienu neskatities, itka baididamies sasmereties.  Japiebilst, ka visas zimes bija jau uz cela:  taksists bija daudz, par daudz aktivs, ik, pa bridim, braukdams tuvu iespejamam atrumam, vins grieza atpakal savu galvu, ietitu zilo jatnieku turbana un radija man hasisa saestus zobus, un, tik, smiedamies par neko, bez gala un malas, piedavaja, kaklu plesosas, cigaretes, – maitas putni cela mala, plosija milzigi uzputusos, nospragusu ezeli, ja cels vispar bija saredzams no visam pari slidosam smiltim.  Garam pasavas pedeja, vidu parplesta Coca – Colas reklama un vientulss, celos nometies virs blakus tai, gara tunika.  Ko vins tur darija?  Sasprindzinadamies, es ieraudziju tala taluma, karstuma virmojosas, ligojas neskaitamas datelu palmas un aicinosas, gaistosas sieviesu figuras maja man ar rokam.  Es pamaju preti.  Paskatijies uz cela otru pusi, man likas, ka es redzu milzigu izmera aligatoru, sastingusu ka melna koka stumbru cela mala, ieintereseti atverot un aizverot savu, pret mani, pagriezto aci.  Un, ja tas nebija aligators, kada sakara tuksnesi bija tada izmera koks?  Es nezinu, varbut, jau tad man bija drudzis.  Reizes tris, mes pabraucam garam stavosam, lielam, baltam, atvertam armijas masinam, pieladetam ar zaldatiem, kas izskatijas ka spoki, nopusti no smiltim un ar usam, un pilnigi depresivi eda, kautko, no mazam bundzinam.  Vareja domat, ka tie ir bijusi tuksnesi mazliet par ilgu un aizgajusi otra puse intelektam, kautgan tas pilnigi netrauceja viniem noverot mani, it ka, es butu no Marsa.  Taksists kartejo reizi pagriezas pret mani, ar savu neatvairami brunu ka kakas saedies smaidu un piedavaja man melnu, cieti novaritu olu.  “Jo, ho, ho!” – es iekliedzos liela prieka, es nezinu, kapec.  Es veroju, ka saule izzuda, iegrimdama smiltis un tumsa lenam, un tad peksni, saka parklat tuksnesi, un vel tumsaka ena, saka slidet pari manai dveselei.  Un pilnigi nebija, ko dzert.  “Pie tam, celot vienam ir daudz savadak, ka var iedomaties” – es nodomaju, ezdams olu.  Vejs speleja stabules, puzdams cauri sasautajiem caurumiem un skirbam.  Es bramanigi centos diriget visu so pasakumu, dungodams lidzi, lidz man palika loti, loti auksti, un saravies ka viss parejais ap mani, monotoni drebedams, es skatijos uz spozam zvaigznem un domaju – “Jus visas, jau, esat beigtas!  Maitas putni, jau, gaida uz jums.”  Mes turpinajam nesties nakti un tuksnesi.  Cik ilgi mes braucam, es nezinu.  Es laikam iesnaudos vai pazaudeju sevi uz kadu mirkli, jo taksitis peksni nobremzeja, pakratijas kadu bridi un apstajas, un taksists, kautko pateica, kas zina, ko.  Mes stavejam tuksnesa vidu, zem zvaigznu piebaztam melnam, nakts debesim, mazas, cetrsturainas, betona kastes prieksa, ar atverumu, ko varetu novertet ka durvis.  Ieksa, auksta, tuksnesa veja tricinata, dega maza svecite un aiz cetrsturaina galda, paslepts tumsa uz kresla, sedeja kads personazs ar usam, un ar mulkiga izskata cepuri, ko varetu nesat gan armija, gan baznica vai neesosu kugu kapteini.  Pat, ja, prieks drudza sapniem, tas viss bija absoluti nereali.  “Welcome!” – personazs teica un man par izbrinu, talaka saruna norisinajas tekosa anglu valoda.  Izradas, ka velakas sarunas gaita noskaidrojas, ka vins ir bijis apmacits Teksasa.  “Bet par ko?  Par prezidentu?  Vai, varbut, lai sedetu seit?” – es domaju.  Uz to bridi, viss saka likties iespejams.  Es atbildeju sveicienam, pec vina ieteikuma apsedos vinam preti, pec vina luguma, piedavaju vinam cigaretes, ko vins patureja, mistiski izskaidrodams, ka ir pateicigs par manu davanu un tad es izskaidroju, no kurienes naku, un uz kurieni es censos noklut.  Smekedams, vins dzildomigi klausijas.  “Vai, es zinot, kas vins esot?” – partraucot manu monologu, vins peksni ievaicajas.  Es teicu – “Ka, ne precizi, bet cik, es varu izteloties, armijas kontrole.”   “Ah, nu ta” – vins itka apmierinati novilka un es turpinaju.  Vina seja, iznemot spidosos melnos usu galus, bija paslepta tumsa.   Pec kada briza un pec mana luguma, vins laipni paripinaja man cigareti, un no tumsas izsavas roka ar skiltavam, un uzliesmoja man tiesi seja.  “Un tiesi, kada specifiska interese man liek doties turp?” – personazs, atkal iegrimdams tumsa, turpinaja jautat, un es kautko atbildeju, un tad atkal, vins, ko jautaja, un jo ilgak vins ar mani runaja, un jo vairak es centos visu izskaidrot, jo drosak man radas pilniga sevis parliecinosa parlieciba, ka es esmu spiegs, es tikai par to vel neko nezinu.  Vins prasija, kapec es tik loti svistu.  “Man liekas, ka man ir drudzis” – es atbildeju.  “Varbut, tas ir tuksnesa drudzis?” – es, lukodamies pec lidzjutibas, piemetinaju.  Personazs teica – “Ah, ta gan!”  Vins velejas redzet manus celosanas dokumentus.  Rokam tricot, es padevu tos.  Panemis tos un pieliekdamies pie sveces gaismas, vins uzmanigi petija lappusi pec lappuses.  Un par spiti saudigai gaismai, kas beidzot krita vina seja, es nevareju izskirt vina sejas vaibstus.  Es lenam saku pazaudet savas kermeniskas robezas.  Man noteikti bija druzis, tas saka znaugt mani, ciesak un ciesak, bet no iekspuses, lietodams mani ka slidotavu, slidinadamies, retas atstajosos lokos, cauri manam kermenim – no maniem papeziem lidz maniem pasiem matu galiniem.  Precizitates labad, japiezime, ka tie nebija garaki ka divi milimetri.  Pavisam drosi, tas bija, apkartne nodevetais, tuksnesa demons/dzins, kas paslaik ar dumu vieglumu zidas iekss manis un apnemigi sitas pret manu sapratu, pret mana bura sienam, zinot, ka tas beidzot, reiz padosies.  Viss mani, ka traki nobijusies pele, saka list ieksa maza, melna cauruma, apaksa, tiesi pie pasas gridas.  “Eee!” – es saku mat ar rokam un kliedzu no bailem, tikt iesuktam draudigi vilinosa cauruma.  Peksni, man likas, ka dzirdu taluma izzudosu motora troksni.  “Bet tas tacu…!” – es iesaicos un pielekdams kajas, atkal salimu – visur pilosa vaska svece.  “Tev nevajag uztraukties par, to, taksiti.  Taksists teica, ka tu esi, jau, samaksajis.  Un pats galvenais ir vienmer but godigam!” – personazs otra puse galdam, mazliet skalaka balsi, teica.  Demons nesas cauri manam kermenim ar tik trakiem virpuliem, kad es vairs nevareju izsekot vina kustibam.  Ka zivs ara no udens, ar baltam putam uz lupam, es nevarigi platiju muti, meginadams ko teikt – kautko ka – “Paliga!”  Tad personazs, usas virpinadams un skali pagruzot kreslu, piecelas, peksni likdamies tris reiz lielaks ka vins likas sezot, paceldamies man pari, ka milziga saha torna figura, un teica –  “Tu esi slikts spelmanis.  Diemzel, tur vairak ir itnekas, kas var but piebilzdams” – un turpinaja – “Tava atlauja uztureties sini vieta un tava celosanas viza ir, jau, izbeigusies tris nedelas atpalak, un skatoties uz so problemu, no jebkuras iespejamas puses, man nozela ir japiebilst, jo tu man liecies interesants personazs, ka tu esi nostadijis sevi prieks lielam nepatiksanam, te, es runaju par Augstako Tribunalu, es veletos tev izpalidzet, bet sis gadijums atrodas arpus manas autorativas kompetences, un man si lieta ir janodod citam, daudz augstak stavosam kompatitivam instancem!” – un to sakot, vins sakera mani pie kakla ka ar dzelzs stangam, uzrava mani no kresla, pievilka mani sev klat un lukodamies man acis, un vins nebija nekas – tikai divas, visu ietverosas, melnas liesmojosas acis, teica – “Es esmu loti priecigs ar tevi iepazities, smurguli!” – un noputis sveci, un palaidis mani vala, vins izgaisa tumsa ar smagi puteklainu vieglumu.   Es padevos.  “Dievs, stavi man klat!” – es, vel prata, iesaucos – es gazos nekur.
Es nacu pie apzinas ka sapni, kurs ir mazgats ar velas mikstinataju.  Es staveju kautkur, vieta, bez redzamam robezam un krasam, viss bija maigi peleks un man blakus staveja, kada butne, kas likas, ka kadus, piecdesmit gadus veca sieviete ar loti milu, rupju pilnu sejas izteiksmi, kura uzreiz man deva drosibas sajutu, kaut gan vina nepieversa man nekadu uzmanibu.  Vinai un man prieksa, dazus metrus no mums, staveja kads lidziga vecuma personazs ar pliku pakausi un izturesanos ka gramatvedim, un ar atvertu gramatu, un rakstamo piederumu rokas.  Vini, abi bija gerbti pelekas krasas dranas ka, jau, viss parejais ap mums.  Pagaja kads bridis, lidz es biju pietiekami atzirbis, lai izskirtu vardus un jegu, tam, par ko vini, ka izlikas, stridejas.  “Sis, nav ne pirmais, ne pedejais gadijums, man ir tiesam, patiesi apnikusas visas, tas, krituso engelu lietas.  Jo, pilnigi visas lietas ir meritas pec viena mera.  Vini lido, tapec, ka viniem ir jalido, vini krit, tapec, ka viniem jakrit un, ja, viniem ir jasanem sods, tad tapec, ka viniem ir jasanem sods, mans darbs ir to apstiprinat, un but parliecinatam, ka tas tiesam ta ir noticis, vienalga, kas tas ari nebutu, un tad, ka tas ir paredzets gramata, izdarit attiecigas atzimes.  Man nav nekas jaizdoma vai jaiedomajas, kapec vai kadel, vai, ka tas varetu but, mans darbs ir secinat to, kas jau ir noticis, un attiecigi izdarit attiecigos secinajumus, un ierakstit to, kas ir jau noticis, attieciga gramata, un par to, kas seko, vienalga, kas tas ari nebutu, man nav ne mazaka interese, jo, tas nav, par ko, man ir janess atbildiba, un, ne tas, kas man ir janodrosina, jeb jadara”.  Maiga balsi man blakus essosa butne ierunajas – “Es saprotu, ka mans lugums var likties neordinars, jo sini gadijuma, si ir, jau, tresa reize, kad es griezos pie jums ar vienu un to pasu lugumu, bet, ta ka, man tas ir atlauts, man pieskirta kompetence, es varu lugt tris reizes un kaut gan, es, gandriz, nekad neesmu izmantojusi manas tiesibas to pieprasit, sini gadijuma, iznemuma gadijuma, es gribetu teikt, kas ir dibinata uz sapratni, kas man ir dota, priekss sadam situacijam, kas citiem liktos bezcerigas, es uzstaju, ka tresa reize, sini gadijuma, tiktu, ko es apstiprinu ar man dotam tiesibam, iznemuma karta pielauta, uz manu iznemuma gadijuma lugumu, kas ir pielauts tiesi no tas pasas gramatas, kas atrodas musu abu prieksa”.  “Tada gadijuma, es pienemu, ka mes abi, pilnigi, apzinamies situaciju un sapratni par lemumiem, kuros musu viedokli diametrali atskiras, un, galu gala, sini gadijuma, mans pienakums ir tikai darit to zinamu, ierakstot to sini gramata, lai jebkurss butu pilnigi dross, ka sis ir pedejais, sada veida, pielavums sini situacija, un es esmu, tikai, pielavis pedejo gramata atlauto iznemumu!” – to pateicis, plikgalvainais personazs aizvera gramatu un ielika to sev paduse.  Sievietei lidziga butne miglaini pasmaidija, ar siltuma pilnam acim, paskatijas uz mani, bet es nevareju notvert to izteiksmi un, peksni, es aizdegos, pilnigi viss – no arpuses, un no iekspuses.  Degot gaisas dzelteni, zalas liesmas.  Es sagaidiju neticamas mokas.  Kas parsteidza mani, ir, kad es nejutu pilnigi nekadas fiziskas sapes.  Es jutu neuzskaidrojamu prieku, un pat baudu, juzdams, ka es palenam izzudu, no absoluti visa, kas reiz esmu bijis, un budams dross, nezin kapec, ka es izgaisisu, neatztadams aiz sevis neko, ne pat mazu dumu virtuli, kas varetu pakaraties gaisa aiz manis.
Es, vairs, beidzot un pavisam, nebiju es, bet tad, pilnigi neparadzeti, sajutos, jeb vienalga, kas es tagad biju, ka nofokuseta fotokameras lenza, un, kada, man nezinama acs skatijas caur to.  Viss bija loti kluss.  Es staveju uz akmenainas, sauras takas.  Virs manis augsa, slejas sniegota kalna virsotne, ap kuru taka, vidamies garam lieliem klinsu blukiem, izzuda aiz pagrieziena.  Viena lieta, nu, bija skaidra – es biju augstu kalnos.  Peksni, ka zibens speriens, izgaismojas nakosa doma – “Es esmu miris!  Beigts!” – un tad –“ Tas, ka tas ir!  Tas, ka tas jutas but mirusam!”  Un, protams, milzigas bailes parnema mani, jo es sapratu, ka esmu situacija, un vieta, kur es nekad neesmu bijis, un par ko, es nevaru pilnigi neko izteloties, un, ka viss ir viena, absoluta nezina, kas tas ir, un, ka man pietrukst, jebkadas, izteles iedomaties, kas varetu but aiz takas stura, jeb kas, vispar, varetu mani sagaidit un, kas esmu es?  Lenam nomierinajies un sakot pienemt situaciju, ja miris tad miris, es pasperu dazus solus.  Nekas nenotika.  Itka, tapatas, ka vienmer,  tomer, es jutu kadu neticamu, nezemisku vieglumu, kas bija mani, un kas, velvienu reizi, parliecinaja mani, ka drosi esmu aizsaule.  Uzmanigi, es devos pa taku augsup, bet vieglums, kas bija radies mani, jeb vienalga, kas es biju, burbulodams uz augsu, nelava man but, ne pietiekami nobijusamies, vai piesardzigam, vai dusmigam un jautriba ka sviedri saka spiesties ara no manis.  Tai bridi, es devos garam lielam, klinsu blukim un tad jautri, peksni, bez domasanas jeb, precizak, domai ka lodei izsaujoties caur manam pratam – “Ja, jau, esmu beigts un aizsaule, tad vairs nav jabaidas no sapem, jo, priekss manis, fizikalitate ir finito, un sevi smiedamies par to, es piegaju, un atvizinajies, cik vien speka, iesperu blukim ar kaju.  “Au! “Au!  “Au!” – es skala balsi, apdullinot savas ausis, iekliedzos, nogazdamies zeme ar sapes pulsejosu kaju un saku skali smieties, aizmirzdams par savam sapem – “Ha, ha, ha!  Ha, ha!”- un vel nodomaju – “Pec visa ta, luk sita!”
Vel pagaja divi, mokosi, neticami gari menesi, lidz ar svesinieku un draugu palidzibu, man beidzot izdevas nelegali skersot robezu, un par spiti druzim, kas pilnigi tikai izzuda pec gada, pilnigi piedzerties.

TRAMPULINS

Es nebiju pieradis, but tik augstu gaisa, neaizsargats no nekadam barjeram, vejs sitas gar manam kajam un, beidzot, uz tik sauras laipas, kas izbeidzas nekur.  Es paskatijos lejup un teicu – “Ui!  Ui!  Ui!” – un tad, laipai liegi supojoties, tipinaju atpakal.  Es nebiju un neesmu drosmigs ka personazi, ar kuriem es pavadiju daudzas dienas un naktis milzigos, tuksos kukuruzas lauku plasumos, kur aiz navigas garlaicibas, tie meginaja lekt uz garam, uz kautkurieni braucosiem, zelabaini, kilometriem talu kaucosiem, bezgaligiem kravas vilcieniem, kad viens leciens uz vilciena pakapiena bija muzibu garss, ta pieradot savu drosmi un viriskibu, un dazi no viniem pieradija to, uzlekdami uz ta, un dazi ne, jeb savadak, peksni, butdami saskelti gabalos zem tonnam smagajiem, apaliem asmeniem.  “Ja!” – es nodomaju, atceredamies sakamvardu, kas saka – “Nomeri septinas reizes, pirms tu griez!” un tad vel, kaut kur lasitu – “Nelieto un nevadi nekadas mechaniskas ierices budams zem alkohola iedarbibas!” – “Ta ja!” – es sevi vel piebildu, pagriezos, ieskrejos un lecu, pilnigi atzirbis, ara no sevis, pari sabieztam, putu saplakosam bezdibenim, kas sapratis, ka nevares, vairs, mani ne noslepties, un ari ne paglabties, uzsavas virpuse, man prieksa, ar savu negaidito, nu jau, citu, citadu, jau atklati noplicinato speku, kas gribeja, lai es kritu, atskirt, noskirt manu satiksanos, konfrontaciju ar radito lodi, mirkli, kas tuvojas man, uz manam, bezgalibu merigam, acim, uz kuras, tas, lodes, nopuletas virsmas atspideja spozs apludums no manas uzdrikstesanas palikt pavisam apalam.  Es aptveru un satveru visu to, tas ir, so situaciju ar to, kas nebiju es, ka santehnikis lodejot siltuma trubas, zilu gaismu zibinot, ieksa ara, un pagriezu to visu sanus, tas ir, so, pasreizejo situaciju, ka apvadcelu, ka notekcauruli, ka toleti, kas vada visu to uz zemi, uz leju, zemu, kura pienema un kura vareja noslepties pilnigi viss, ko es biju ar mieru atdot, pavisam, prom.  Es lidoju cauri vidum ar lodes apnemibu, saukdams – “Ja, ja – tris reiz tris = sesi!” – es smejos par to, ko nekad es vairs neiemacisos, es smejos par savu balumu un sacokuroto valriekstu mana galva, kas izzuvis un sauss guleja neaugliga zeme, cinkstedams par pilnigu pazudumu, par neguletam, murgu pilnam naktim, kas gribeja mani parliecinat, ka atkal esmu izdarijis, ko nepareizi, un ka, atkal, kautkur, kautkada plana, ko bija paredzejusi citi, priekss manis, es, atkal, esmu izkritis kadu izveleta eksamena, un pievilis kada ceribu jeb navigu nekaunibu uzdrosinaties tiesat, ka paldies dievam, neviena cita patiesiba un ceriba un darbs mani uz prieksu, vairs, nesagaida, ka vienigi tas, ko es biju uzdrosinajies, sevi, pirms tam, no sakuma, un es smejos un smejos par savu nopietnibu, reibu no sava tankkuga smaguma un tilpuma, un sim klamzigam bezantenu domam, kas ka tikko izmazgata vela karajas saule, un gaidija uz savu izzusanu.  Man atkal bija sesi gadi.  Un, pie tam, es biju pliks.  Man bija auksti.  Un man gribejas est.  Es lekaju apkart, uz augsu, uz leju, metadams rokas, uz augsu, uz leju, teloju putnu, ik, pa bridim, pataustidams manas vel neizuvusas drebes, gaididams, ka tas paliks sausas un, sad un tad, es iedziedajos – “Cir!  Cir!  Cir!”  Un tad velak atkal.

LIDMASINA

Zale lekni, leni supojas cauri manam, talumu verificejosam acim, pari nebutibai parstieptai plavai, jauna radita telpa, kas jaucas un taukojas pati ar sevi, vijadamas un tad atkal atsvalbinadamas no sevis pasas raditiem ornamentiem, ka kadas neticamas skaistules matu cirtas, parliecinatas, ka atrodas drosiba, pasargatas no varenu koku sienas, kas klusi un atzinigi salca, izbaudidami plavas atvertibu.  Smarza, kas virmoja gaisa lika reibt pat saule uzkarsusiem akmeniem, kas sadruzmejusies plavas mala, sad un tad, klusi un mazliet skaudigi iesvilpas un tad paripoja mazliet, kad vejs kopa ar plavu viegli smiknaja par to pienemto nekustigumu.  Likas, ka mate daba bija parspejusi pati sevi vai ari es atkal vareju redzet un vairs nebiju es pats.
Minadamies uz leknas plavas un saklausidams talu atskanejosu echo no katra apkart esosa zales stiebra, es tiesam nezinu, kapec, bet es gaidiju uz lidmasinu, un es nebiju vienigais.  Man blakus gaidija divi citi personazi, ar kuriem, kada cita stasta, mes centigi kopa veidojam ta stasta realitati.  Bet vinu klatbutne seit nebija vairak nepieciesama un ne vairak velama ka maneja, uz so doto bridi.  Par spiti visam neaprakstamajam skaistumam, kas bija mums apkart un savadak, mes tomer nevarejam attureties, un gaidijam.  Beidzot kautkur taluma radusies, bubinadama, skana, nesteidzigi, sasniedza musu ausis  un pec briza mes ieraudzijam jauku, mazu, orangu un ar gaisu piepusamu lidmasinu, kas bezbedigi tuvojas, atstadama tumsu zilu enu uz plavas auduma.  “Hei!  Hei!  Hei!  Mes esam seit!” – mes saucam un majam ar sesam rokam.  Lidmasina neapmetusi nevienu loku, pamanijusi mus, saka nosesties tiesi plavas vidu, tad nosedusies, ta saka ripot pari plavai, tad apmeta divus pilnus kulenus un izskida pa daudzam dalam, palikdama plakana un skumja ka slapss vakardienas dvielis.  “Uh!  Uh!  Uh! – mes viens caur otru un cauri manai galvai skali iesaucamies.  Mes visi uztveram to ka loti sliktu zimi.  Nogurusi no veltigas gaidisanas, akli pret visu, mes apsedamies zale un skatijamies viens uz otru jeb tris pari acu skatijas uz tris pariem acu, un mes visi izskatijamies, pirmo un vienigo reizi, vienlidzigi accaini un stulbi.  Poetiski izsakoties ka cietumnieki, kuru ceriba nogrimst no sentences garuma.  Tad no kada neiztverama, jau sen pazudusa dziluma, kur tumsa ir vienada ar lamu vardiem, klusi zuminadams, realais  sasniedza musu ausis un pec pagara briza, mes ieraudzijam skaistu, mazu, orangu un ar gaisu piepusamu lidmasinu, kas bezbedigi tuvojas tuvak, un tuvak, un tad nolaidas plavas vidu, paripoja pa plavu, un beidzot apstajusies, ta vel mazliet tricinaja savus ar gaisu piepusamos sparnus: ka sakot – “Vai tad jus neredzat ka es steidzos?!”  Un, itka, to steidzigi pateikusi, lidmasina saka atkal slidet uz prieksu atrak un atrak, atri palielinot distanci no manam acim lidz maniem sapniem, un tad es jau metos tai pakal, skriedams cik jaudas un panacis to, es lecu ieksa caur atverumu lidmasinas pakalas gala, un ielecis uzreiz pazaudeju samanu ka parsalis celotajs uzlikts uz kamanam.  Lidz sim bridim, kad rakstu par to, neesmu noskaidrojis, kads liktenis piemekleja abus parejos personazus, no ta cita stasta.  Es beidzot atguvos, guledams miziga bagazas nodalijuma, kas bija pilns ar cemodaniem un somam, kuri bija parklati ar melnu tiklu ka kajas meitenem, kas bija ieinteresetas iekskautka nakti.  Acimredzot, bet man neko nerezot, lidmasina celas stavus gaisa, jo viss: cemodani un somas, un ieskaitot ari mani, saka slidet uz lidmasinas pakalas galu.  Pagriezies atpakal, es sapratu, ka luka lidmasinas pakala, vel arvien, ir atverta un pirmas somas un cemodani, jau nesteidzigi velas viens uz otra, sekodami viens otram, ara no lidmasinas.  Tas viss norisinajas loti atri un, nu, es jau, atrados ar pusaugumu ara no lidmasinas, karajoties tuksuma, kramjaini iekeries melnaja tikla ka bezcerigi ludzot piedosanu maukai.  Tai bridi nervozi iezvanijas bezsnoru telefons mana biksu kabata.  Es pat nezinaju, ka man piedereja tada ierice.  Ar vienu roku iekeries tikla un ar vienu aci lukodamies uz pazudoso zemi, un ar otru roku izvilcis telefonu, un ar otru aci koncentredamies uz atverto lidmasinas luku, es nospiedu savienojuma pogu, un nosecos – “Ja!  Dieva varda!”  Kautkur, talu, talu apaksa atskaneja atbalss no klusinata spradziena.  “Ha! Ha! Ha!  Tas bija labi!  Ka sokas mans dels, mans teti, mans brali?” – kada jautra, sesgadiga, puikas balss gribeja zinat manu atbildi.  “Klausies!  Sitais, nu, reiz, tiesam, nav, tas pareizais bridis, kad runat ar mani jeb par mani!” – es iesaucos  “Tu tiesam ta doma?” – maza, uzstajiga, mazliet  bezkaunigi skanosa balss turpinaja.  “Es domaju, ka tu teici, ka es tev varu zvanit jebkura laika?”  “Ja, ja, jebkura laika, bet ne tagad!” – es atbildeju un tai bridi telefons izslideja man no rokam, un no telefona atri parverties par mazu putekliti, tas izzuda zilaja zilgme. Atkal nosecies un beidzot sanemies, neskatidamies uz izzudoso zemi, es lenam, viena tikla acs pec otras, saku rapties un vilkties atpakal lidmasina.  Pec daudzam un garam pulem, es beidzot nokluvu, pari visiem koferiem un somam, lidz bagazas nodalijuma durvim, un atveris tas, slepus ielidu salona, kas bija piesatinats ar sampaniesa smarzu un ekskvizitam detalam lidmasinas noformejuma. Pieklajigi, es spiedos garam, caur sauro eju, starp melniem sedekliem un nepazistamiem personaziem, no man pilnigi nepazistamiem stastiem. Lidmasinas salona vidu, kads iespieda man roka slaidu sapaniesa glazi un pateicis paldies, un izdzeris to, es spiedos talak uz prieksu.  Beidzot, mana prieksa atradas puspavertas, pilotu kabines durvis.  Es uzmanigi iespraucos ieksa un atvainojies, es pieklajigi uzstaju – “Vai, es ari varetu pameginat, nu to?” – un es abstrakti novicinaju ar roku.  “Ja, protams” – teica viens no pilotiem, tik pat sarmantiem ka parejie nepazistamie personazi, un tad, jau peksi, ka no pistoles izsauts, es jau atrados arpus lidmasinas, milziga, neticama atruma virpulodams tas priekspuse, un mezdams milzigus kulenus caur gaisu, pilnigi bez bailem, tik augstu, kad bija, jau, pilnigi, skaidrs, ka zeme ir apala, un tomer, es pavisam skaidri vareju redzet bezgaligas plavas un mezus, un tad, un sad, es izsavos caur makoniem ka viens no viniem pasiem.  “Ha!  Ha!” –  Milziga, parzemiga bauda pieleja manu kermeni.  Es beidzot sapratu, ka briviba ir vards, kas vienmer ir ticis lietots tikai nakotnes forma.  “Svetita ir tada zeme!” – es nodomaju un tad jau, atkal, es atrados pilotu kabine, mulkigi smaididams, un teicu – “Paldies!  Paldies!”  Un tad, lidmasina, kas jau bija nolaidusies daudz zemak, ka lidojoss serpents, saka lenam, liku locu, uzmanigi, slidinaties zem gigantiska izmeru, koku zalajiem, lapotnu tuneliem, ka sekodama kadam neredzamam pedam, kas sekodamas viena pec otras, dvesa vairak esosu “es” ka esamiba no manas elpas.  Un tad, es zinaju, ka sis celojums, un gaidisana, patiesam, bija gaidisanas, un celosanas verta.  Es gribetu to uzsvert, vel vienu reizi.  Tas, viss, tiesam bija to verts.

JAUNGADS

Mes bijam kadi piecpadsmit, maza, zala laiva ar motoru, kas gazeledamas ka veca pile, kulajas par smaragdzaliem vilniem, cauri okeanam.  Laiva bija pilna ar sainiem, mugursomam, bananu saiskiem un vel ar so un to, ko es nevaru vairs atcereties, un ja, ari cilveki – balti, cepti sarkani, brunaki un pavisam bruni, un ari pec apgerba, vini visi izskatijas atskirigi, iznemot mus, kas bija pilnigi izvariti, tas ir galva – es, jeb jebkas, kas bija palicis pari no mana “es” un atkal kads personazs no kada cita stasta, ar kuru miklaini, bet nosakami, mes nedelam ilgi kulajamies cauri dzungliem, un turistu paradizem.  Labi, tomer, ka cilvekiem nav tik daudz teiksana, jo izliekas, ka vinu varesana ir vienigi visu sacukot, un paradize ir atstata debesis.  Un noteikti Budda, kas, ja ir dzivs, un dzivam vinam vajadzetu but, vismaz attieciba pret Kristu, butu divus tukstosus cetrus simtus un cetridesmit septinus gadus vecs – sodien.  Tas ir apmeram diezgan precizs skaitlis, cik partijas un balles es esmu apmeklejis un izbaudijis, lidz sim bridim, protams, lielos vilcienos, visos virzienos.  Es jutos, itka mes brauktu ieksa nakotne, bet ne ar laika masinu jeb kosmosa kugi, jeb lidojoso skiviti, bet ar laivu.  Ik pa bridim, mes pabraucam garam maziem pakalniniem, kas mazliet izslejas no udens, noaugusiem no dazadiem augiem tik daudz, ka tie pakalnini izskatijas pavisam zali.  Beidzot, pec kadas stundas taluma paradijas, kada biezaka zemes stremele un kads paradija ar pirkstu, un teica – “Ta ir ta sala!”  Ellainas virves tika pamestas uz dokiem, aptitas ap divam, lielam metala caurulem un laiva, kas jau sitas gar ostas deliem, un tad parmesta saura laipa, kas savienoja laivu ar betona molu, un pec dazam minutem mes jau stavejam uz salas.  Ka jau vienmer, pec ierasanas apjukuma un apzinas, ka tu jau esi pilnigi cita vieta, viss saka lenam noskaidroties, un vel pec kada briza, un pec pirma kontakta ar vietejiem aborigeniem, mes jau kratijamies masinas kulba, pa soseju, kas ka cuska, kas sasauta ar liela izmera lodem, vijas augsup, un tad atkal lejup, cauri dzungliem, garam bungalous, un ta talak, bet istniba mes kratijamies tik loti, ka visas ainavas un bildes radijas ta ka, kads ar videokameru, kas metajas augsup un lejup, meginatu nofilmet, kaut ko, kas ir pilnigi nekustigs.  Lenam un pakapeniski, mes palikam pedejie masinas kulba un turpinajam kratities.  Un tad, kad mes bijam pilnigi, kartigi izkratijusies, masina apstajas un soferis, izliecis galvu pa atverto logu, teica – “Si ir jusu vieta!” un tad vel piebilda – “Laimigu Jaungadu!”  “Paldies, ja, bet kur tad mums ir jaiet?” – es jautaju, maksadams vinam, jo mums apkart bija tikai biezi dzungli un zem mums, caurumains betona cels, kas bija loti uzkarsis saule un virs mums – saule, un rokas pussmagas somas, katram viena.  “Tur!  Tur!” – ar roku noradija soferis uz sauru tacinu, ko tikai tad, es pamaniju, kas devas ieksa dzunglos, tad pamaja mums ar roku: ka pamaj tiem – ”Ak, ko gan var iesakt ar siem idiotiem!” – vismaz man ta likas un apgriezies, izgaisa aiz cela likuma.  “Nu, ja!  Atkal viena izpletnleceju paradize!” – es noteicu –  un, tad mes, mazliet, dzinam velnu gar cela malu, un beidzot iegajam dzilak kreslaina meza, budami vilinadami ieksa, no balti, smilsainas takas.  Un taka veda mus dzilak un dzilak metru pec metra un jardu pec jarda un olekti pec olektis un tatalak.  Virs mums veja virmoja palmu koki un to sireniskas, asas ka sinepes salkonas ieninteresets, es paskatijos augsup, un ieraudziju augstu virs mums liegi supojosos lielus kokosriekstu saiskus ka vel neizmestas bumbas virs Berlines, kas likas krakskinadamas un spiezdamas vienai gar otru teica – “Te, draiskuli, es naku, es jau kritu un pamegini mani nokert, jeb esi laimigs”.  “Tu doma, tas nav bistami dzivibai?” – es iejautajos, neapzinati ieraudams galvu plecos.  “Es domaju, ka ir, ja tu atrodies tiesi tur, kur beidzot atsvabinata rieksta galva saskaras ar zemi” – atbildeja otrs personazs un mes turpinajam caur kreslaino mezu, likdami soli pec sola, atstadami aiz sevis, pedu aiz pedas, kas palika uz smilsainas takas, izgaisdamas mums aiz muguras.  Ka no velna pakalas, peksni, ka ne no kurienes, cauri biezi noaugusiem briksniem ka demonu enas, paradijas izkamejusi, ar neticami gariem, baltiem ilkniem suni, dazados lielumos un krasas: melni, balti un dazi pa vidu samaisiti ar kaut ko, ka sarkanu.  Tie bija kadi desmit, visi kopa, ja tos vareja apzimet ka kopumu, jo vienlaicigi likas, ka tie bija gatavi, ja ir iespeja, parplest viens otra rikli, ari.  Es izlikos ka nekas vel nav normalaks ka tas, kas notika mums apkart, galu gala, tas ir tapat, ka tu ietu uz parku un tur butu dikis, un, protams, ka smuka diki ir smukas piles.  Pec mirkla, es ieveroju, ka to vidu bija balti, melni, raibs suns par ko bija skaidrs: pec izmera, vecuma, izturesanas un vel arvien degosam acim, ka tam vajadzeja but lielam bosam sava sunu valstiba, jeb, ka tas vareja iet talu, un vel arvien atnakt atpakal viena gabala, kaut gan retas, svaigas un vecas, liecinaja, ka jauni varas uzurpuretaji un censoni bija pa pilnam, bet kaut ka skatoties uz to bija skaidrs, ka tas nekad neatdos savu poziciju, vienigi mirs, un ka tas, kaut ka, atkal bija skaidrs visiem parejiem suniem.  Mes gaidosi apstajamies un teicam – “Hei, hei, hei!” – domadami to, ka vispareji lietojamu sasveicinasanas zimi.  Tas aposnaja mus absoluta klusuma, bakstot savu degungalu gar musu kajam, parejiem suniem, memi, ka nervoza baleta, virmojot mums apkart, ierucas, pakapas atpal, tad nikni un isi ierejas, un metas riksi lejup pa taku.  Un ta, mes sunu ieskauti, tikai bez stabules, devamies uz prieksu, dzilak meza, lidz beidzot paejot garam dazadam atkritumu kaudzem, kas guleja meza vidu, un tuksam plastika pudelem, peksni, visur mums apkart, mes zinajam, ka tuvojamies kadai cilveku apmetnei.  Caur kokiem, krumiem taluma pavideja pirmie bungalo.  Ejot tuvak bija skaidrs, ka tie ir savadaki, ka tie, kuros mes bijam pieradusi gulet, ieksa.   Un pussapni esosa dzive ciemata, ko mes beidzot sasniedzam bija reduceta uz pamatigu pamata izdzivosanu.  Pirmie aborigeni, ko mes ieraudzijam, neticigi un neticami, memi, tuksam acim lukojas uz mums it ka mes nemaz nebutu, dazi berni, kas jautri sita brunam garspalvainam vistam ar koka zaru, paskreja mums garam, un sur un tur, uz bungalo verandam, ja tas ta varetu saukt, arpuse, sedeja barins puskailu, acimredzot, apreibusu viru, smekejot un dzerot un klausoties disko muziku, kas ka likas naca no Danijas.  Suni, sasniegusi ciematu, izzuda starp, uz paliem, saceltam majam.  Mes klusejot, jau budami noveroti, sad un tad, no saudigiem skatieniem, devamies cauri ciematam, jo bijam parliecinati, ka mes te neiederamies, kaut gan, ja es ta dzili iedzilinajos sini jautajuma, es nezinaju riktigi kapec?  Mes pagajam garam kadiem desmit bungalos un vismaz trisdesmit tuksam plastmasas pudelem, kas metajas visur mums apkart.  Mes tuvojamies ciemata beigam un gajam garam kartejam bungalo, kas vairak ka parejie bija pilns un virmoja ar puskailiem, noruditiem, viru kermeniem, dumiem, kas virmoja viniem apkart no kvepinamiem  traukiem, un asam skindosam zvanu skanam, kas ietvera visu ka zivis, nokertas neredzama tikla.  Puskailo viru vidu sedeja divi puskaili vecaki viri ar tetovejumiem visur uz kermena, kaut gan jasaka, ka to izvietojums uz kermena un kada neizskaidrojama sakariba starp tiem, un vilkigi likais, aplveida dizains, lika domat, ka tas ir apzimetas vadibas pogas, kadai neapzinatai, no citplanetiesiem taisitai masinai, kuras forma bija cilveks.  Ja, es aizmirsu, ari mes bijam puspliki, jo bija krietni karsts un sutigs.  Vini abi paskatijas uz mums, saskatijas un iesvilpas, ta klusi, bet dzili, mes turpinajam iet, jo musu merkis, istniba, bija noklut lidz okeana pludmalei, kur bija daudz smukaki bungalo, un ledus uz aborigenu sejam bija parkrasots ar saldejumu, un tur ari butu citi turisti, ka mes, kas beidzot bija atradusi pedejo paradizi uz zemes.  Vismaz ta mes domajam, ta tam vajadzeja but.  Vini iesvilpas abi atkal un pamaja mums abiem ar rokam, mes pamajam preti, mazliet kautrigi un svesadi, un turpinajam iet, vini atkal zestikuleja mums ar rokam, veidodami man nesaprotamas zimes gaisa, bet bija skaidrs, ka vini aicina mus pie sevis, es paskatijos uz viniem, tad uz otru personazu, un teicu – “Pie velna, ejam ar!”  Un mes gajam ari, pari ciemata ielai, augsa pa skibam koka trepem uz verandu, un nolikusi somas sanus uz kapnem, apsedamies preti abiem vecakiem viriem, kuri izbriveja mums vietu starp parejiem Jaungada festivala liksmotajiem.  Vinu acis ka pogas likas piesutas pie musejam.  Tad atravusas no mums ka kugis no cietzemes, tas noradija uz pudeli, kas atradas vinu prieksa, ta izskatijas mazliet jociga, ka kad pudeles bija tikai vel pudeles un nekas vairak, uz pudeles bija uzkrasoti kadi keburi sarkana krasa, kas likas lidzigi viru tetovejumiem un pudele ieksa virmoja kads tumss, ellains skidrums.  Mes piekritosi pamajam ar galvam un no si briza man ir jaatdzistas, ka mes ar nevienu isti neparmijam nevienu pasu vardu, kautgan ka velak izradijas, ka bijam sedejusi tur stundam.  Mes izdzeram pirmos mums pastieptos kausus; un noteikti, tur, tai skidruma bija stiprs alkohols, bet tur ari, vel, bija kautkas cits.  Un tad viss kautkas no ta briza, peksni,  norisinajas man apkart.  Viss un ari neviss, man apkart, itka izgaisa virmojuma, tik smalka un neticama, ka ne viens fizikis to nevaretu sadalit ieks kaut ka mazaka: un tad – es biju dzili okeana, simtiem lidojosu zivju savas pari manai galvai, man supojoties ka pludinam vilnos, zem manis milzigas haizivis sitas gar manu kermeni un skrubinaja manas kajas, bet nez kapec nekoda; un tad es kritu ka milzigs kokonats no liela augstuma, un parspradzis uz zemes izliju ka piens caur skirbam zeme, lidz es sasniedzu skudras, kuras apjukusas, gatavas uzbrukt (kam, pienam?) slepas tumsos pazemes tunelos; sarkanas disko gaismas padarija aklas manas acis, kuras, tajas, zibinajas dures sitieni un akls naids, un manu vederu dauzija kajas ka bungas aizmirstai kara dziesmai; apzilbinosas, baltas, skidras gaismas stindzinaja manu pratu un meli un ari pakalu – inde no tiem, kuriem pietruka drosmes – un es smejos par visu to – es redzeju slepkavu stavam uz mola ar paceltu nuju, ko tas ietrieca galva, kas piedereja manam kaiminam, kas bija tikko sajukusi prata no mema, bez nevienas skanas, zibenu juras, kas plosijas nakts debesis virs salas uz veselu stundu;  tad zala gaisma zilbinaja manas acis tumsa, un es zinaju, ka stavu uz parbrauktuves, un es dzirdeju vilcienu, kas kaukdams nesas nakti, tuvak un tuvak; es sedeju milziga smaga lidzenuma vidu, kas bija parklats ka noziedejusas pienenes no neskaitamu telsu juras: gulosa armija, kas bija gatava mirt, un ta zeme saka supoties augsup un lejup kadus divdesmit metrus, apstiprinadama faktu, ka visi solidi fakti ir izdomati, tuvinadamies stavoklim, kur jebkurs elements, kas salidzinats ar absolutu, iegus savu patieso stavokli, mirkli pirms gaismas.  Es attapos – un itka caur sietu redzeju izpludusas sejas, kas dejoja man apkart, asi skaneja simbalu rinki un dazadi maza izmera zvani.  Es paskatijos uz abiem veciem viriem, kas skatijas uz mani ar interesi, mums visapkart, peksni, bija liela izmera odi, bet tik daudz, ka itka tu iebaztu galvu bisu stropa, un tad starp odiem, es saskatiju otru personazu, kas izskatijas lidzigi man, un nodomaju – “Nu, par daudz, lai es vinus saktu sist, vienkarsi, par daudz!” – un to sapratis, es samierinajos ar esoso situaciju, un tad kada roka iespieda mana roka vel vienu glazi no ellaina skidruma, es izdzeru to, bet soreiz nekas neizmainijas, nomierinajos vel vairak, un vel pec kadam desmit minutem, odi pazuda, iznemot tos, kas leni, ka liki upe, peldeja lejup pa manu kermeni kopa ar manam smagam sviedru lasem.  Un es vairs nezinaju, jeb pat nevareju vairs iedomaties, kur man vajadzetu but, tagad, pagatne vai nakotne.  Viens no veciem viriem maigi mani ieplaukaja, bet ka tu ieplaukatu pats sevi, ja par spiti visam esi nolemis but tads, kas pats sevi var milet, caur nesaskaitamajam acim, kas esi tu pats.  Es pacelu acis un ieraudziju virs mums ritma supojosos viru augumus, liegi supojot tadus ka svarus savas rokas, un viena no ta kausiem bija ieksa dzeltena un otra zila krasa.  Un tad ar mazam karotitem pacelot vieglo krasas puderi, tie meta to musu sejas un uz kermena, un pec briza, mes izskatijamies ka kadas citplanetas zebras, nosetas ka zilas musmires no dzelteniem punktiem.  Un tad, beidzot izkrasoti, mes sakam macities, ka spelet mazos zvaninus un skivisus, meginot atdarinat vinus, kuri ik pa minutei mus partrauca, un radija, ka tas ir jadara, jeb precizak, ka dabut to noslepto skanu, kas slepas dzili jo dzili sajos bronzas instrumentos.  Un tad, zestikuledami musu grupai pienaca klat jauniesi, kas jau bija krietni iereibusi un viens no viniem palika loti skaudigs, ieraudzijis, ka mums ir bijusi ieradita uzmaniba, kadu vins pats nevaretu atlauties, jebkura cita situacija.  Bet tad viens no viriem ar sledzenu tetovejumiem kaut ko diezgan vienkarsi pateica, vismaz ta izklausijas man pec intonacijas un jaunietis apklusa, vina vards bija Janis un vinam truka viens zobs mutes vidu, iedzera glazi ellaina skidruma, nokapa leja pa trepem, un peksni saka dejot, pec briza pavadits no saviem draugiem un dazam sievietem, kas budamas ieinteresetas bija nemanami, cauri laikam, panakusas tuvak.  Un tad pec uzstajigam lugsanam no apkartnes jauniesiem, es nokapu leja paskatijos apkart, paskatijos caur kokiem uz debesim, un saku dejot, jeb apzimet jeb izzimet so jauno burvigo tuksumu, kas radas no ieksienas saskares ar arpusi.  Un tad jau pec briza taluma esosiem ugunskuriem degot mazliet jautrak, un vakara kreslai nosezoties uz mums, mazliet velak, mes atkal izdzeram glazi ellaina skidruma, un viens no veciem viriem piedavaja mums bambusa lapas ietitu tabaku.  Mes smekejam cigaretes nakts tumsa, zem mums un talak no mums dejoja cilveki, kads ko sauca nakts tumsa, bet nelikas ka vins sauca pec kautka, kas butu ieraugams jeb sasniedzams.  Lenam Jaungada miers nolaidas uz maju jumtiem.  Tad atkal abi vecie viri iesuva pogas musu acis un jautaja, protams, bez vardiem –“ Vai mes gribam pamegeninat so?” – un atverusi termosu, kas sini gadijuma kalpoja, lai turetu visu aukstu un  noradija uz kanone formas, spozi zalam lapam, kas bija sakartotas tvertne ka silkes zavejama maja.  Es pamaju ar galvu, panemu vienu no lapam un apedu, un tad atkal vienu, un tad atkal vienu lidz viens no veciem viriem pacela roku itka zesta, bet tad otrs pagriezas pret vinu, ko klusi pateica, un ari izveidoja zestu gaisa, un es turpinaju est vienu lapu pec otras, un vel, lidz es domaju, ka pietiek.  Un kapec pietiek tiesi tagad, to es nezinaju.  Otrs personazs apeda divas un likas, ka vins ari zinaja, ka tagad pietiek.  Un likas, ka kads vel, jau jauns, nezinams stasts tiek sakts cukstets mana, jau pagurusa prata.  Un tad mes turpinajm dzert, mazliet, kosladami mums piedavatos krabjus, lauzdami vinu brunas un attiridami balto galu no zalganajiem sudiem, un kautka  juzdamies, ka dzungli mus ir piememusi un piedevusi mums, kas mes esam, jeb, kas mes neesam.  Peksni, atkal ka ne nokurienes, jeb no velna pakalas paradijas visa ilknaino sunu banda nezdama zinas no tumsas, itka parspriezot, kadi diplomatiski meri butu pielaujami, jeb atlaujami pienemt, sini situacija.  Nez no kurienes, veroties uz tiem, no divu metru augstuma uz to kaulainajiem mugurkauliem, es atkal ieraudziju sunu bosu, kas bez pilniga izskaidrojuma, tad, man peksni likas, ka vins ir mans sargatajenegelis, ja tadas figuras ir atlautas, figuriski sakot, bet dzive, jo, ja tas nav atlautas uz saha figuru dela, tad vel, jo mazak dzunglos, un vispar sahs ir garlaicigs, priekss tiem, kas negrib uzvaret.  Un tad es sapratu, nu jau, ar dzunglu vilnojosos precizitati, ka mums ir jaiet, un leni un ceremionali atvadijusies, mes leni sakam sekot suniem, kas izzuda tumsa, un tad taja iegrimam beidzot ari mes.  Skanas izgaisa lenam un pakapeniski un viss, ko mes jutam sev apkart bija sunu elpas, snirkstosie akmeni uz cela, absoluta tumsa un apzina, ka tu ej kaut kur, kur tu nezini, neko par neko, un viss parejais, tikai reflektejas ar Pavlova spoguli.  Kaut ka, mes beidzot sasniedzam savus, labak izskatosos bungalos un parsteigusi nakts vidu visus, kas jau guleja, jo mes dziedajam skali, beidzot atsledzam sava bungalo durvis un iegazdamies gulta, es domaju, es tulit aizmigsu.  Es negribetu teikt ka es tiesi guleju, jeb neguleju, bet es nakosas cetridesmit astonas stundas piecelos tikai, lai apestu zupas skivi, kas tika atnests man no otra personaza, lai un atkal liktos gulta, un domatu – “Tad tads ir dzunglu miers”.  Un tad vel pec kada briza, kaut kad, es paliku, atkal, sesus gadus vecs, jeb ka tigeris, kas slepjas dzunglu tumsa, lai tik ka gaisma sautos ara un virsu, un iesistos, un atspidetu ar visu, mana pasa acis.

BALLE

Ta.  Ta, nu, beidzot, atkal ir pienacis pedejais stasts, simboliski sakot, no dziesmam, ka iet gulet un no dziesmam, ka pamosties.  Es biju kaut kur Velsas kalnos, tie izskatijas ka lode galva vai pirma diena, kad cilveki beidzot sasniedza Marsu.  Es atvainojos, ka nevaru un negribu but ne par milimetru precizaks savos salidzinajumos.  Un apkartne ta ari izskatijas, ka uz Marsa.  Mes bijam kaut kada partija, kas norisinajas kada viena no kalna virsotnem un partijas tema bija Raganas jeb diena, kad vinas visas savacas vienkopus un dara lietas, kas paslaik ir absoluti integretas moderna cilveka dzive – viriesa, ka sievietes.  Uz manam durvim, tas ir majas ardurvim, starp citu, ir uzlimets plakats “Kill the Gender” un uz ta ir attelota jauna meitene ar pistoli pie galvas.  Un pati to tur pielikusi.  Bet tas jau notika vakardien.  Ja, vienalga, ta bija partija un pilna ar partijas cilvekiem un es domaju, ka cik divaini tas ir, ka es te stavu Velsas kalnos kalna gala, un apkart man norisinas partija, un katrs ir uzvilcis kaut kadu kostimu, kas atbilst vina vai vinas izdomas kapacitatei.  Dejas norisinajas buves ieksiene un arpuse dega milzigs ugunskurs, un visapkart tika rupigi, par naudu, un bez kautresanas, galu gala, jebkurs bizness ir tikai bizness, izdalitas mazas plastmasas pacinas ar puderisiem un ripinam, lai, galu gala, ikviens vareja sajust, kapec vini bija atnakusi uz so partiju.  Es dzeru “Cuba Libre” un skatijos uz visu, kas norisinajas man apkart.  Un domaju rakstisana, tomer, ir tik lena, un skumji noputos pie sevis, un tad es sapratu, ka tada veida, ta vari censties visu muzu, un neviens, tomer, nesapratis tevi, jeb sevi, kas ir mans – sev, pats, sevi.  Un tad tur norisinajas visadas parastas lietas, kas norisinas partijas: labas un stulbas, un mazliet risks prieks tiem, kas doma, ka riske.  Istniba, atklati sakot, man si rakstisana uz so bridi ir pilnigi apnikusi ka skola, kad ara spid saule, jeb caur logiem spid saule un tev ir jaklausas tas precizitetas mulkibas, kas ir uztverta ka kultura, ko ir verts saglabat.  Un kultura ir sistema, kas pasarga slepkavibu no sevis pasas pasnavibas.  Es nezinu vai kadam, kas nav bijis ieksa tik daudzas balles un partijas, tas ir isti saprotams, par ko es te runaju.  Bet tas ari nav svarigi, prieks manis.  Un istiba tas, ko es seit visu rakstiju bija domats, lai es varetu labak aizmigt un tas pedeja laika man nav socies parak labi, bet tad, ne, no, sa, un, ta ,peksni, liekas ka si ir gramata prieks berniem, kas mostas saules staros un saka – “Labrit!” – saviem laimigiem vecakiem un berns nedoma par mieru, jo vins ir miers, un miers ir ka siers ar caurumiem.  Bet, nu, vienalga, ka tas ir uz so doto momentu, es atkal zinu, ka es milu un varbut, ka tas, kas te ir rakstits, tas ir saja gramata – ir, jeb bija, tikai veids, ka atrast celu atpakal pie manas milestibas.  Dziesmas var tikai just nav, patiesam, iespejams saprast muziku.  Un es attiecinatu to uz manu ieceri, ka tadu.  Bet, nu, vienalga ir ari alga, es izgaju ara no deju placa un peksni sapratu, ka man loti gribas curat, es paskatijos uz degoso ugunskuru un cilveku enam, tas ir, ka mes saucam cilvekus uz Marsa, tas ir no kurienes es naku, ja to var saprast intulektuali ar intelektu.  Es domaju par savu fizikalitati, kas lika man curat un es sapratu, kad es nekad nesapratisu, neko, par so stavokli, kura es atrados.  Un tad, es vel padomaju un sapratu, ka tikai milestiba var salimet divas planetas, ta, ka tas nesaskrienas, ka masinas viena ar otru.  Un tad paskatijies uz zvaigznoto padebesi un apgajis apkart buvei, es ataisiju ravej–sledzeju un saku curat.  Un es curaju ilgi, ka kad jebkurs muskulis, kas parstaj sevi aizstavet.  Tumsa atskaneja viegls kraskis, kas, itka, ieklepodamies teica – “Vai mes esam, te, vieni?”  Es lukojos tumsa, man apkart, un tad es ieraudziju dzili tumsa spidosas zelta izsuvumus uz kada drebem, kas, ja es sapnotu labu sapni varetu but gandriz labs es.   No tumsas, ka likas, pats no sevis apgaismots, iznaca stavs jeb es nezinu, kas, bet vinam bija virsu drebes, kautkas starp arabu un filipiniesu modi, jeb ka saka, kas atskir modi no tradicijas, drebem, perles bija visur vinam apkart, un udens vina acis, bet tiesi tik specigs, un kustigs, un vins teica loti vienkarsi valoda, kas nebija vairs istniba nepieciesama, ka tada, vardus – “Ta, nu, ta, te mes, te, nu mes esam.  Man ir tikai viens jautajums, ko es gribetu tev jautat” – un es atbildeju, ka gribu dzirdet so jautajumu un tad vins teica – “Vai tu esi ar mieru atteikties no visa?”  “Visa?” – es teicu. “Ja, visa!” – vins atbildeja un tad es teicu – “No pilnigi visa?”  Un tad vins man prasija, ka skan vinas vards, un es teicu, viens ar zelta krustu.  Un vins teica “Vai tu esi gatavs ateikties no pilnigi visa?”  “Visa?” – es teicu.  “Ja, visa!” – vins atbildeju un es domaju, ka tas jutas, ta tiesi ta, un tai bridi, peksni, es atcerejos sapni, ko es sapnoju uz Marsa, viss bija tiesi ta, ka uz so pasreizejo mirkli, un tiesi sis pats jautajums bija uzdots man, ka atbilde, un tad, atpakal, es domaju, protams – visu – bet, tomer, es gribetu but rakstnieks, makslinieks vai kaut kas, ka tads, un tad butne terpta zelta izsutas drebes un ar zobenu pie saniem parskaitas, ka vien velns varetu parskaisties un breca uz mani –“Tu esi lielakais idiots pasaule! Tu esi lielakais mulkis! Tu esi nenormals!” – un splaudams, tu aizgaji no manis, un es esmu cietis no ta briza, un tur es vairs nekad neatgriezisos, par nekadu cenu, jo nav iespejams iet atpakal, jo atpakal vairs, nemaz, nav.  Un, divriez, viena un ta pati kluda ir tikai prieks idiotiem.

Otras dalas beigas, jo pirma ir pazaudeta

debessbrauksanas pasaka

QOP

 DEBESSBRAUKSANAS PASAKA

 

pa-stasti par zveriem bez garumzimem
komatiem mikstinajuma zimem un lieliem burtiem

 

 

pa-stasts: #011-11-400/201zy

“nestridies zakit! man ir taisniba! ja tu netici uzprasi siventinam” – pazinoja lapsina. “pati uzprasi! man siventins to pats pateica! saprati! – pazinoja zakitis. “ne ne tas ir zinams pavisam skaidri. bez saubisanas! tas esot noticis vakardien. ja ja vakardien! 100%! ne ne visi 1000%!” – kategoriski pazinoja lapsina. “ne ne ne tas notika pagasruden. nu tapec ka senes aug tikai rudeni. tu pati tacu zini” – lapsinu turpinaja apstridet zakitis. “nu nu nu ne tikai rudeni! – iesprauda neticigi lapsina. “nu nu tas viss nav tik svarigi. vins nomira un viss. beigts. vakar vai pavasari vai pagasruden. kada tagad skirba” – zakitis novilka un aplaizija lupas. “bet bet nomira tapec ka neko negribeja darit. jo bija slinks. tik slinks” – un lapsina eleganti apcuraja savu rudo kazocinu. “tu pati tacu zini ka visu tagad pilnigi izdoma – samierinosi noteica zakitis un klusi nopirdas – uh! uh! tas gan bija labi! vakardienas burkani” – zakitis nodomaja. “tik slinks ka aizmirsa ka domat” – turpinaja lapsina – “ka iet. ka iziet no musu brinumu pilna meza. musu brinumu pilnam majam. uz savam majam” – teica lapsina un pakasija savu apcurato pezinu – “bet varbut ta bija sirdstrieka?” – pec klusuma briza piebilda lapsina. “slinkie vienmer uzvar!” – teica zakitis piegaja pie lapsinas un nokoda lapsinai galvu. lapsinai gan tas nemaz nepatika. lapsina lidzsvaru zaudejot iespera zakitim ar kaju. zakitis sakera savu kaju un teica – “au! au! au!” lapsina turpinaja krist un apslaca zakiti ar biezu lipigu asinu salti. “stulba kaka!” – dusmigi iekliedzas zakitis. “nu redzi! – teica gulossa bezgalvaina lapsina – “ko tu atkal esi sastradajis!” lapsinas atkosta galva guleja 67 cm un 55 mm attaluma no lapsinas pezinas. no lapsinas pezinas turpinaja pilet dzidras dzintara lasites. “stulba kaka” – atkartoja zakitis. lapsinas atkosta galva uzmanigi saka osnat gaisu – “ssssssssss? – ssssssssss?…” ilgi un nesteidzigi. pavisam lenam. kautko saodusi lapsinas atkosta galva metas pa kreisi. tad pa labi. tad taisni. tad pavisam peksni pari lielajam priezu saknem. tad pari mazajam eglu saknem. pari visam. uz prieksu. dziluma. lapsinas atkosta galva izzuda meza biezokni. “ah tu galva. stulba galva. galigi bez galvas!” – dusmigi noteica bezgalvaina lapsina. zakitis un bezgalvaina lapsina pieklusa un citigi tirija ar asinim sasmucetos kazocinus. klusumu partrauca bezgalvaina lapsina. “ko nu? ko nu? bez galvinas lapsina ka pezina bez spalvinas!” – ievaimanajas bezgalvaina lapsina un pakasija gaisu kur vajadzeja but atkostai galvai. “stulba kaka” – nomurminaja zakitis tiridams kazocinu. “tu esi tik slikts ka!… ka!…” – bezgalvaina lapsina nepabeidzot iesakto teikumu pacela palielu priezu ciekurinu no zemes un iesprauda to sev kakla. “uh ta gan ir biskin labak!” – bezgalvaina lapsina iesmejas – “kurs grib nakt ar mani badities? kurs grib nakt ar mani badities? – atkartoja lapsina cenzdamas notemet ciekurina otru galu zakisa virziena. “izpist tevi ar to ciekurinu! mulke!” – neiztureja zakitis un pacelis nakoso palielo priezu ciekurinu no zemes iesprauda to bezgalvainai lapsinai taisni tupli. bezgalvaina lapsina zeli iestenejas – “uh…” “dirsa nu gan nevajadzeja. ta nu gan nevajadzeja zakit!” – mazliet draudigi atskaneja  pekaina balss no netala krumu pudura. pekainis nesteizigi izbaudija pavasara spozo sauli un vel nesteidzigak plosija pagajusa gada pakritusu senotaju ar sarusejusu kabatas naziti laba roka. “labs nak ar gaidisanu” – piebilda kepainis un aplaizijas. “mja! mja!” – vel apmierinatak piebilda kepainis. zakitis pameta bezgalvaino lapsinu plavinas vidu ar ciekurinu galvas vieta un ciekurinu tupli un piegaja pie pekaina. “vai garso labi cienijamo pekaini?” – ieintereseti ieprasijas zakitis. pekainis neatbildeja. “vai garso atspirdzinosi cienijamo pekaini?” – zakitis neatlaidas. “atsujies smurguli! kad paaugsies lielaks pats varesi izmeginat!” – uzbreca pekainis. “kad paaugsos… kad paaugsos… kad busu liels…” – jautri un bezbedigi trallinaja zakitis un iebaza savu bezgalvainas lapsinas asinim notraipito purninu pekainim tupli. “nu tamdel jau dirsu laizit nevajadzeja” – noruca apmierinatais pekainis. zakisa purnins pilnigi pazuda pekaina spalvaini-biezajos bruni-rusganos dupsa dzilumos. “mja! mja!” – kautkur no taluma atskaneja zakisa balss. sarunas saules pielieta plavina pieklusa. pekainis saka elpot mazliet straujak. pavasara dzivibas pilnas stravas saka parpludinat pekaina pratu. pavasara reibinosas sulas piepildija pekaina sirdi. pekainis sajuta kautko mostamies savas butibas dzilumos kautko pilnigi aizmirstu izbalejusu senu muzigu. pekainis uzgulas virsu pusapestam senotajam ar sarusejuso kabatas naziti laba roka un saka vinu spaidit ar savu spalvaino pavederi – “ah! ah! ah!” – ruca apmierinatais pekainis. rietosa pavasara saule uzduras uz koku galotnem un saka sabirzt aiz netalas tumsas mezmalas. plavina saka nolaisties vakara vesums. pekainis turpinaja spaidit pakrituso senotaju. aaaaaaahhhhhhh!” – peksni neganti ierecas pekainis. pekainis uztrukas kajas un nelabi aurodams ka sapratu pazaudejis ieskreja meza. “nositisu! izpisisu! gabalos sarausu! visus jus noladetas dirsas! mazie smirdigie pederasti! uhhhh! visus jus…” – pekaina aurosana lenam izgaisa meza biezokni. zakitis sastindzis sedeja plavina ar nedabiski piepustiem vaigiem. “kas tad sim lecies? ka uguns pakala! ” – nesaprotosi ievaicajas klat pienakusa bezgalvaina lapsina. “vienu bridi tik apmierinats. otru ne. nu ka riktigs pekainis. vai ne?” – turpinaja bezgalvaina lapsina. zakitis ar neko neredzosam acim skatijas uz bezgalvaino lapsinu un izdvesa – “nu gan bus baigie baigie sudi nu gan bus baigie sudi nu gan bus baigiesudinuganbusbaigiebaigiesudibusbaigiebaigie…nuganbusbaigiebaigiesudi”- zakisa apakslupa histeriski noraustijas – “nu redzi laiziju laiziju vina tupli… savadi tads tuplis garso kas nav dirsis visu ziemu… nu redzi laiziju laiziju lidz netisam kepaina pautus nokodu. pie pasas saknites. aizravos.” – zakitis saka elsot unsakera savu galvu ar savam kepinam. “nu redzi!” – teica bezgalvaina lapsina – “ka sanaca! kas to butu domajis!” – piebilda bezgalvaina lapsina. “izpisis! izpisis!” – iebrecas zakitis – uh ka izpisis!” – izmisis murminaja zakitis. “a redzet var?” – ieprasijas bezgalvaina lapsina. “ko pautus? a ka nu ne tepat jau ta manta vien ir!” – ar lepnumu balsi atbildeja zakitis un iesplava sev roka aiz vaigiem aizbaztos kepaina pautus. bezgalvaina lapsina skatijas uz pautiem neatraudamas. “drikst?” – prasija bezgalvaina lapsina ludzosi skatoties zakisa seja. “nu protams mana mila bezgalvaina lapsina protams” – zakitis atbildeja. bezgalvaina lapsina ciesi saspieda kepaina pautus savas mazas kepinas – “uh lieli gan! ah cik lieli! ka dimanti!” – skaudigi novilka bezgalvaina lapsina – “varbut atdosi man galvas vieta? nevar jau ciekurinu visu muzu sev uz pleciem nesat. kas zin kur ta mulke stulba galva jau paspejusi aizblandities. mauka tada!” – piebilda bezgalvaina lapsina. zakitis izrava kepaina pautus no bezgalvainas lapsinas kepinam un sabaza tos atpakal sev aiz vaigiem. “stulba kaka! kepainis tacu tevi izpisis! lidz pasam ausim ar neticami milzigu pimpi izpisis kad ieraudzis savus pautus ka tavu galvu.” “un tas ir vel daudz stulbak ka bez galvas” – piebilda bezgalvaina lapsina un apsedas ta lai ciekurins tupli justos erti. zakitis paskatijas uz bezgalvaino lapsinu un piecelas. zakitis iebaza kreiso kepinu sava tupli neveikli ieklepojas un saka lekat pa plavinu – “nu gan esam dirsa! dirsa! oh dievs visaugstaka! pekainis mums miera neliks. lidz izpisis. izpisis ka dievs mans liecinieks. dirsa izpisis. mute izpisis. ausis izpisis. paduses izpisis un naba ari izpisis. visur izpisis!” – zakitis turpinaja lekat un vaimanat. bezgalvaina lapsina pienaca pie zakisa. bezgalvaina lapsina tureja roka pakritusa senotaja saliekamo naziti. “un te nu aiziet pagajusa gada grecini” – teica bezgalvaina lapsina un iedeva saliekamo naziti zakitim. zakits apstajas lekat panema saliekamo naziti un salieca to. “man liekas sovakar varetu snigt” – skatidamies debesis domigi novilka zakitis. bezgalvaina lapsina paskatijas debesis tad uz zakiti tad izrava ciekurinu sev no galvas un iebaza to zakisa mute. zakitis dusmas izsplava ciekurinu. “pie velna! pie velna! pie visa vainigi tie dirsa izpistie velna zobi! zobi! zobi! velna izpistie zobi! velna izpistie zobi! – zakitis iebrecas un no uztraukuma nogiba. plavina iestajas mazliet svinigs vakara klusums. 2 m un 15 cm ataluma no zakisa un bezgalvainas lapsinas staveja velns. velns uzmanigi ieklepojas un teica – “hmm… varetu jau labak teikt labvakar? vai atkal labak… uz atkalredzesanos? vai atkal labak… ka jutaties sodien? vai atkal labak… man prieks jus redzet! ko?” velns piegaja pie zakisa. atbildi nesagaidijis velns iesita zakitim plauku. zakitis atvera acis – “kamdel? kamdel nelieti tev to vajadzeja?” – zakitis klusi izdvesa un aizvera acis. velns atkal iesita zakitim plauku. “nu atdosi zobus? vai neatdosi? atdosi vai ne?” – spalgi iekliedzas velns – “jeb tev vel vairak sudus vajag?” – velns turpinaja spiegt. zakitim neticami izspiedas acis – “peliti-meliti no elles mokam atbrivosi tad atdosu!” – peksni spalgi iebrecas zakitis un iesita velnam ar kaju. “au! au!” – iekliedzas velns palekdamies. “pelite-melite maneja!” – zakitis iebrecas vel spalgak un atkal iesita velnam ar kaju. “au! au!” – atkal iekliedzas velns. bezgalvaina lapsina nepieversa uzmanibu zakisa un velna sarunai un uzmanigi spelejas ar ciekurinu sava tupli. “taveja? ko? taveja!?” – ieducinajas velns un turpinaja – “nu jasaka ka vienigi labaka ka pelite-melite ir zinama veida loti aristokratiska rakstura suni. loti sensuali sexuali lidzvertigi partneri… bet pelite-melite savukart…” “oh… nelietis! nelietis!” – izmisis iebrecas zakitis un nogiba. “tu man te netelo mulki! zobus! zobus atdosi vai ne?” – velns atkal iespiedzas piesizdams kaju. “cienijamais?” – bezgalvaina lapsina uzrunaja velnu – ” a ciekurinu cienijamais dirsa negribat?” “ko ludzu!?” – draudigi parprasija velns. bezgalvaina lapsina turpinaja – “nu re sita” – radidama uz sevi – “ciekurins dirsa. jutas ta nekas. es pat teiktu labi. loti labi!” – parliecinosi piebilda bezgalvaina lapsina. velns ciesi un ilgi nopetija bezgalvaino lapsinu – “ka tad vardins tev skaistulit?” – noprasija velns. “bezgalvaina lapsina” – atbildeja bezgalvaina lapsina. velns padomaja apsvera un teica – ” nu dod tad surp to ciekurinu tu viltiga maita!” – lapsina lenam izvilka sev no dirsas ciekurinu un iedeva to velnam. velns to uzmanigi apostija paskrapeja ar naga galu un uzmanigi iebaza sev tupli. “uh ta nu gan ir daudz labak. palieku tev parados bezgalvaino lapsin” – apmierinati noteica velns un piebilda – “un pelitei-melitei ari ciekurins noteikti patiks. loti patiks! pelitei-melitei patik pilnigi viss kas ir pilnigi jauns!” – un neatsveicinajies no bezgalvainas lapsinas un zakisa velns izzuda savos dveseliskos zemumos. “nu ta gan” – noteica bezgalvaina lapsina un pacela zakisa izsplauto ciekuru no zemes un iesprauda to sev kakla. “nu ta gan!” – atkartoja bezgalvaina lapsina un nogulas ciesi blakus aizmigusam zakitim. bezgalvaina lapsina un zakitis iegrima ciesa jo ciesa pavasara miega. un labu dusu ari tev mazulit.

pa-stasts: #84-39771-kl-mcz

lapsinas atkosta galva drazas pa meza biezokni di-pa-du da-pa-du. mazliet palekdamas un tad atkal mazliet piezemedamas. sad un tad uz mirkli lapsinas atkosta galva apstajas sastinga paostija gaisu padomaja un tad turpinaja drazties. lapsinas atkosta galva drazas pakal kautka-neizskaidrojamai smakai. kautkas tads meza biezokni vel nebija ne redzets ne dzirdets. “uh kaut mani velns parautu!” – iesaucas pekainis ieraudzijis lapsinas atkosto galvu drazamies un uz mirkli pat piemirsa savus atkostos pautus. ka pekainis teica ta ari notika. velns parava pekaini uz elli. bet lapsinas atkosta galva turpinaja drazties kautkur taluma biskin saozot kautka-neizskaidrojamo smaku. “ka ka govi kauj? ka ka govi slauc? ka ka mani tagad sauc?” – lapsinas atkosta galva drazoties murminaja un centas atcereties visus vardus-vardintinus no lielakajiem lidz pasiem mazakajiem kurus lapsinas atkosta galva bija lietojusi ka lapsinas galva. bet nekas no ta lapsinas atkosto galvu neapmierinaja. pilnigi visi vardi tagad skaneja prasti un vulgari. nonakusi pie si sledziena lapsinas atkosta galva paklupa noripoja leja pa uzkalninu apstajas ripot un palukojas apkart. lapsinas atkosta galva guleja maza loti skaista meza ezerina krasta. viss bij-tik klusi. klusi. bija burviga rietosas saules pielieta silta novakare. “te nu ari adrazos drazeklite” – nomurminaja lapsinas atkosta galva un apklusa. lapsinas atkosta galva nesteidzigi skatijas ka nesteidzigi makoni nesteidzigi slideja kautkur. “cik skaisti” – snauda iegrimstot domas atzimeja lapsinas atkosta galva. peksni kautkur tuvuma ta netalu kada balss videji klusi iekunkstejas. tad vel kada balss videji klusi iestenejas. tad vel vairak balsis. un tad vel vairak. un vel. “ka gulbji padebessos” – snauda saldi nodomaja lapsinas atkosta galva un peksni pilnigi pamodusies ta alkatigi jo alkatigi osnaja gaisu. lapsinas atkosta galva metas pa labi. tad uz prieksu. tad apstajas un apstulbusi atvera muti. lapsinas atkosta galvas acu prieksa maza skaista ezerina krasta bija izlaidusas sesas galigi plikas brinumskaistas blondines ar sesam brinumskaistam blondam pezinam. sesas brinumskaistas blondines loti aizrautigi ar dedzibu aplaizija viena otras pezinu. ka cuskas gredzena. visas ka viena. viena ka visas. tas bija pilnigi satriecosi. “nu sitais skats ir vairak verts vertibina ka veselas sesas atkostas galvas” – nodomaja lapsinas atkosta galva – “mja mja lapsinas pezina gan nebija tik tik smuka ” – kritiski piedomaja klat lapsinas atkosta galva. lapsinas atkostai galvai loti sagribejas masturbet. loti. bet bez curajama tas nu-neka nebija izdarams. smejies vai raudi. “stulbais smirdigais zakitis” – padomaja lapsinas atkosta galva un neatraudamas ka piekalta blenza uz sesam brinumainam blondinem. “stulbais smirdigais zakitis!” – sev par parsteigumu skali iebrecas lapsinas atkosta galva. viduveji skalie kunkstieni un viduveji skalie stenieni apklusa ka uz norunu un sesu balsu koris kas piedereja sesam brinumskaistam blondinem iesalkojas ka sesi koki – “stulbais smirdigais zakitis” lapsinas atkosta galva pret savu gribu ieaurojas vel skalak – “stulbais stulbais smirdigais zakitis!” sesu balsu koris atbalsojas skalak – “stulbais stulbais smirdigais zakitis!” lapsinas atkosta galva bauroja cik vien bija speka – “stulbais stulbais stulbais smirdigais zakitis!!!!” sesu balsu koris iezvanijas ka sesi zvani – “stulbais stulbais stulbais smirdigais zakitis!!!!” lapsinas atkosta galva saka mazliet smirdet. sesas brinumskaistas blondines saka liksmi jo liksmi smieties. izmisuma un naida parpildita lapsinas atkosta galva piedrazas tuvak pie sesam brinumskaistam blondinem tad apstajas drazties un ievaiminajas – “smejaties! smejaties! jus sesas. jus blondines. jums pupi. jums nabas. jums viss. pezinas ka perlites! a man kas? neka! neka! ne pezinas ne pat varda! pat varda man nav!” – sesas brinumskaistas blondines loti nopietni klausijas lapsinas atkosta galva un panaca tuvak – “36 stundas un 11 minutes es drazos. drazos cik bija ieksa. un pec tam vel drazos un vel… pakal savam… nu nu vardam un beigas nekas vien sanaca” – lapsinas atkosta galva ievilka elpu un turpinaja – “nu a labi ka vismaz jusu pezas redzeju. vismaz kautkas sini dzive man tika. vismaz pezas! a savadak tik meza biezoknis visapkart bez gala un malas” – lapsinas atkosta galva saka neganti griezt zobus un rugti raudat. “tu gan esi lupata! riktiga gridas lupata! raudi vien lupata!” – teica viena no sesam brinumskaistam blondinem. “tu izskaties tik pretigs ka sapuvusi kapostgalva!” – teica otra no sesam brinumskaistam blondinem un riktigi iespera lapsinas atkostai galvai ar kaju. parejas piecas brinumskaistas blondines saka liksmi smieties. lapsinas atkosta galva uzlidoja augstu debesis un pec tam saka krist leja. nakossas 27 minutes lapsinas atkosta galva tika spardita gar ezerina krastu. uz vienu pusi un tad uz otru. tris reizes lapsinas atkosta galva iekrita udeni pavadita ar jautru smieklu saltim. tris reizes brinumskaistas blondines izvilka lapsinas atkosto galvu no udens un turpinaja to spardit surpu turpu. pa smiltim. tad vinas piekususas norimas. “tagad zinasi ka drazties pec sava varda” – pec 29 minutem un 5 sekundem teica pirma no sesam brinumskaistam blondinem un pacelusi smiltim aplipuso lapsinas atkosto galvu iesprauda to piekrastes smiltis tad partupas tai pari noliecas un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka nekas no drazanas vien sanak” – pec 30 minutem un15 sekundem teica otra no sesam brinumskaistam blondinem un partupas pari lapsinas atkostai galvai pieliecas un iecuraja taja. “tagad zinasi ka uz plikam meitenem skatities” – pec 32 minutem un 2 sekundem teica tresa no sesam brinumainam blondinem tad partupas pari lapsinas atkostai galvai un iecuraja taja. “tagad zinasi ka pec pupiem un nabam karoties” – pec 33 minutem un 55 sekundem teica tresa no sesam brinumainam blondinem un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka mieru traucet sveta vieta” – pec 35 minutem un 1 sekundes teica ceturta no sesam brinumainam blondinem un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka govi slaukt” – pec 36 minutem un 42 sekundem teica piekta un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka sevi saukt” – pec 38 minutem un 23 sekundem teica sesta un iecuraja galva kas bija iesprausta maza loti skaista meza ezerina krasta smiltis. uz 11 sekundem sestas dubsis sastinga nekustigi virs atkostas lapsinas galvas. tad sesta skali iesmejas un uzpirda lapsinas atkostai galvai. “tavs vards ir pirzkirs” – teica sesta no sesam brinumainam blondinem. izcuratas curas izveidojusas mazu terciti trauca lenam uz ezeru. curas parstaja tecet pec 9 minutem un 23 sekundem atstajot tumsu gultni kas izbeidzas ezerina. “tavs vards ir pirzkirs” – atkartoja sesta no sesam brinumainam blondinem. “mans vards ir pirzkirs” – atkartoja lapsinas atkosta galva. sesas brinumskaistas blondines saka smieties un smejoties iedrazas ezera. sacelusas putu vetru sesas brinumainas blondines izzuda ezera zilgme. “ka gulbji” – laimigi nodomaja pirzkirs. pirzkiram griezas galva no visa pardzivota. sesi brinumskaistie blondinu dupsi sesas brinumskaistie blondinu pezas sesi brinumskaistie blondinu tupli vel arvien zvarojas pirzkira acu prieksa. “es jutos tik tirs” – pirzkirs lepni nodomaja – “ka pirzkirs. mans vards ir pirzkirs” – un lenam slidedams dzila miega pirkizs turpinaja atkartot – “pirzkirs. pirzkirs. pirzkirs…” – tik ilgi lidz saule ieslideja ezerina un nogrima. bet nu dusi ari tu tagad manu mazo draudzin.

 

pa-stasts: #99-876-555-1111hyx

pirzkirs guleja maza loti skaista meza ezerina krasta un dzili aizmidzis sapnoja. tas vareja but tas pats ezerins tas vareja but kads cits ezerins ta vareja but ta pati nakts jeb kada pilnigi cita nakts tas vareja vilkties 15 minutes tie vareja but 2111 gadi jeb kas ienak prata. pirzkirs sapnoja ka ir pirzkirs un ka istniba nemaz nemaz nesapno. pirzkirs bija tala jo tala pilseta kuras vardinu vins nezinaja un kura dzivoja loti daudz atkostu galvu ka vins. visvisada veida atkostas galvas. ka smiltis tuksnesi. ta bija bezgaliga pilseta kas izskatijas ka miljoniem bezgala lielas spozas adatas kas saspraustas sarkanbruna tuksnesa smiltis. divju saules staros tas spideja tik spozi ka tikai pec ilgaka laika pirzkirs ieveroja ka daudzas no bezgala lielam spozam adatam viegli vibreja. “kaut kas starp adatu pimpi un baku tikai mazliet tric” – pardomaja pirzkirs skatoties augsup. pimpjus pirzkirs bija redzejis diezgan daudz bet baku pirzkirs bija redzejis tikai vienreiz sen atpakal un ne parak labi atcerejas ka ta izskatas. pirzkirs paostija tad nolaizija spozo gludo virsmu un teica – “patiesam interesanti. tik tiesam tric. triculite! mana mila pipelite.” vienas triceja vairak ka otras. citas augstak citas zemak. citas vel ka savadak. pirzkirs aplaizija 111 no tam. kautgan tas prasija vairakas stundas tomer tas bija loti aizraujosi. pirkirs nemaceja sev izskaidrot kapec aplaizit spozas bezgala lielas tricosas adatas vinam tik loti loti patika. bet izskatijas ka tas patika ari visam parejam atkostam galvam. lenam pirzkirs juta ka sak tricet lidzigi lielam spozam adatam. pirzkiram saka likties ka vins sak redzet vai just kautko. ko tiesi par to vins nebija dross. kur tiesi par to pirzkirs ari nebija dross. bet tas bija kautkur no taluma. jeb taluma. jeb otradi. varbut pasa pirzkira atkostas galvas centra. varbut ne. ka nenokurienes ka no tuksuma ara spiezoties varosa metala bumba pulseja rieksta lieluma. pulseja pasa pirzkira centra vai pilnigi otra vieta. ta svarstijas 2mm diametra. uz ieksu uz aru. uz aru uz ieksu. surpu turpu. pulsejosa varosa metala bumba rieksta lieluma kas svarstijas 2mm diametra likas izveidojam milzigu telpu vai tuksumu pirzkira galva. pirzkiram viegli reiba galva no savas augosas galvas lieluma. pirzkira ciesi domam piebliveta galva saka rasties jauni divaini tuksumi kurus vins nebija paspejis piepildit ar jaunu izdomatu domu daudzumu. “nu tas gan ir biskin par daudz. nu tagad nu pietiek!” – pie sevis stingri novilka pirzkirs un gribeja nopirzties. pirzkirs mileja kartibu. “zakitim te gan loti patiktu ja visas spozas adatas butu lieli orangi burkani!” – mazliet nobijies padomaja pirzkirs – “nu un siventinam ari tas patiktu. visiem tas loti patiktu!” – jau parliecinosak piebilda pirzkirs. pirzkirs aizmirsa par lodi un par tuksumu sev galva un atcerejas kur vins atrodas. liela spozo milzigo adatu pilseta. tas bija kautkas. miljoniem atkostas galvas nudeja apkart pirzkiram murminot kautko galigi nesaprotamu un tad atkal izgaisa spozo adatu biezokni. pirzkirs atcerejas cik divaina vieta vins bija nokluvis un cik jocigi bet tomer kaut ka bezgala pazistami viss izskatijas. “laikam jau tomer busu arzemes. bet tad varbut tomer majas?” – pirzkirs padomaja. mazliet nomierinajies pirzkirs ieveroja ka daudzas atkostas galvas uzrapas uz mazinam platforminam kas atradas pie spozo adatu pamatnes kas vinus lenam pacela gar adatu gludo spozo arpusi lidz pasai spozo adatu virsotnei kur tad palikusas kniepadatu galvas lieluma tas uzpraudas spozo adatu galos un viegli tirinajas. “ja tik lapsina varetu sito redzet. nu apmiztos. zakitim noteikti saceltos riktigs cietais. a siventins apdirstos nu100%! ne visi 1000% !” – atvazis galvu blenzot nodomaja pirzkirs. likas ka visvairak sajusminatas atkostas galvas izlaida skanas kas neko neatgadinaja no brinumaina meza dziesmam ko pirzkirs bija dzirdejis un dungojis ka lapsina. pirzkirs nevareja tomer riktigi izkirt vai but tur augsa ir patikami vai nepatikami jo viss tas bija tur augsa un talu un vins kautrejas pajautat par to kadai citai atkostai galvai jo negribeja izskatities pec mulka kurs dzivodams spozo adatu pilseta nezin kautko tik vienkarsu un acimredzamu. ari pec arzemnieka pirzkiram nemaz negribejas izskatities. “bet tomer ja ta padoma vajadzetu tacu but patikami” – pirzkirs nodomaja – “nu noteikti. kapec tad parejas atkostas galvas to daritu ja tas butu nepatikami. nav tacu mulku prata vai ne?” – pirzkirs juta ka velesasnas but tur augsa palika arvien neatlaidigaka. pirzkirs gandriz vai sajutas jau garlaikots vienkarsi staigajot pa pilsetu. “nu baigi liela lieta” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs pielika meli pie vienam no spozam adatam. “zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz” – vibracija izgaja cauri pirzkiram. tas vel arvien likas loti patikami bet nu nemaz vairs ne pietiekami. viss bija nepietiekami iznemot but tur augsa to pirzkirs nu saprata pa istam. ne no ka ne no sa pirzkirs atcerejas sesas brinumskaistas blondines. “sitas varetu but daudz daudz asak!” – vins nodomaja un sajuta pulsejoso lodi galva un uzreiz piemirsa par to. pirzkirs ieraudzija ka viena no platforminam ir atbrivojusies. pirzkirs drazas uz to. pirzkirs sapratis ka nepaspes tikt cauri atkosto galvu pulim iebrecas skalak ka pats butu domajis – “visus izpisisu! jus izpisisu! jusu mates izpisisu! jusu tevus izpisisu! jusu meitas izpisisu! jusu delus izpisisu! jusu mazmeitas izpisisu! jusu mazdelus izpisisu! jusu mazmazdelus izpisisu! jusu mazmazmeitas izpisisu! jusu mazmazmazmeitas izpisisu! jusu mazmazmazdelus izpisisu!” pirzkirs ravas koda un plesa uz prieksu cik vareja acis turedams platforminas augsupslidosso spozo virsmu. pirzkirs leca. pirzkirs leca cik stipri cik vien vareja. pirzkira zobi iekeras platforminas mala un nobrakskeja. platformina nesteidziga bet strauja tempa slideja augstak. pirzkirs vel nekad nebija redzejis spozo adatu pilsetu no augsas. “nu nekas tik sevisks” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs ar acu kaktinu redzeja taluma dazas citas atkostas galvas loti apmierinati gulot un nemierigi berzoties gar platforminas virsmu un murminot kaut ko galigi nesaprotamu. parejas atkostas galvas ignoreja pirzkiru. “izskatas ka atkostas sunu galvas” – iedomajas pirzkirs un ka sapni atcerejas mazu loti skaistu meza ezerinu. peksni pirzkiram likas ka viss tas kas notiek ir jau noticis. pirzkirs paskatijas leja. pirzkirs bija pacelies jau loti augstu. atkostas galvas pie spozo milzumlielo adatu pamatnes sapluda viena melna pulsejosa atkostu galvu masa. pirzkirs sajutas loti vientulss. pirzkiram noreiba galva. pirzkiram saka loti sapet zobi. no pirzkira smaganam saka pilet asinis. pirzkira zobi sadrupa pret platforminas virsmu. pirzkirs saka slidet. pirzkirs sakera platforminu ar savam lupam. cik ciesi cik vien vareja. pirzkirs peksni atcerejas ka kadreiz vins bija lapsina un vinam bija kajinas un  kepinas. pirzkirs uzreiz aizmirsa to. pirzkira lupas saka palikt cietas un nejutigas. pirzkirs zinaja ka kritis. pirzkira mele peksni sataustija rievu platforminas mala un ieslidejusi tur ieksa ta aptinas tai apkart. pirzkirs karajas pie savas meles. pirzkira mele stiepas. garaka un garaka. pirzkirs sekundes simtdala saprata ka zinamus vardus vina mele nekad vairs nebus spejiga izlocit. pirzkirs uzreiz aizmirsa par to. pirzkirs vairs nespeja saskatit milzumlielas spozas adatas. palika pavisam tumss. debesis abu saulu vieta pirzkirs redzeja divas vel tumsakas zilgani melnas zvaiznes kas pulseja un ik pa bridim sadalijas neskaitamas mazakas melnas pulsejosas zvaigznes. pirzkirs padevas. pirzkirs pamodas. pirzkirs celas gaisa ka balonins. pirzkirs parspraga ka balonins. pulsejosa lode pazuda. pulsejosa lode uzspraga. milzigais tuksums sacokurojas ka papirs. viss kluva tuksums. pirzkirs bija pilnigi nekustigs. pirzkirs drazas neticama atruma. pirzkirs savilkas punkta. pirzkirs uzspraga. pirzkirs bija visur. pirzkirs nebija nekur. pirzkiram loti sapeja. pirzkiram nekas nesapeja. pirzkirs dziedaja. pirzkirs nedziedaja. pirzkirs bija uz milzumlielas spozas adatas gala. pirzkirs bija leja un staigaja pa brinumaino spozo adatu pilsetu. pirzkirs smejas. pirzkirs raudaja. pirzkirs ieraudzija milzigu melnu kubu debesis. pirzkirs neieraudzija milzigu melnu kubu debesis. saka palikt gaisaks. saka palikt tumsaks. vel vel gaisaks. vel vel tumsaks. vel vel vel gaisaks. vel vel vel tumsaks. pirzkirs nekad nebija redzejis neko tik gaisu. pirzkirs nekad nebija redzejis neko tik tumsu. un vel vel vel vel gaisaks un vel. un vel vel vel vel tumsaks un vel. pirzkirs zinaja ka sapno. pirzkirs zinaja ka nesapno. pirmo reizi pirzkirs zinaja ka patiesam sapno. pirmo reizi pirzkirs zinaja ka patiesam nesapno. “100%! ne ne visi 1000%!” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs aizmiga. pirzkirs pamodas. celies ari tu mazulit.

 

pa-stasts: #0000-73-00021-bgdh

“pusite. viss ir pusite. viss vienmer ir bijis pusite. viss vienmer bus pusite. tikai pusite. vienmer pusite. sis nakts klusums ir pusite. si tumsa ir pusite. si plavina ir pusite. lapsina ir pusite. atkosta lapsinas galva ir pusite. laca pauti ari kautkada veida ir pusite. un meness ari!” – paskatijies uz spozi zaigojoso pusmenesi nodomaja zakitis un notrausa pilosas asinis no sava purnina. zakitim nenaca miegs. zakitim bija skumji. zakitim sapeja sirds. zakitis domaja par peliti/meliti elle un cik daudz ta vinam pietruka. zakitis mileja peliti/meliti. sados pusisu brizos vins to saprata pavisam skaidri. zakitis paskatijas uz plavina saldi aizmiguso bezgalvaino lapsinu iespieda savu purninu miklaja pavasara zeme un saka konvulsivi tirinaties un klusi izmisigi raudat. zakitim bija galigi apriebies pisties ar bezgalvaino lapsinu jo pisoties bezgalvainas lapsinas ciekurins vienmer skrapejas gar zakisa purninu. zakisa purnins tagad asinoja viena laida un bez partraukuma. “cik ilgi es ta pisisos?” – domaja zakitis kamer zakisa asaras un zakisa asinis sucas miklaja pavasara zeme – “pisisos pisisos lidz viss asintins izteces” – turpinaja domat zakitis – “un tad ko? bez asintina pisties?” – turpinaja domat zakitis. zakitim atkal ienaca prata pusite – “ja ja… pusite. nu tad vajag vismaz to stulbo pusiti izpist! ne! visas stulbas pusites! visas!” – turpinaja domat zakitis kamer zakisa asaras un zakisa asinis turpinaja sukties miklaja pavasara zeme – “ka saka kad nav ko zaudet tad vajag kerties lietai pie ragiem! ka lokomotive! ka ka lidmasina! uz prieksu! pist! pist! pist! visas stulbas pusites!” – zakitis skali un triumfanti ierecas savas domas parstaja raudat un pacela galvu no miklas pavasara zemes censoties atcereties vel kautko kas draztos uz prieksu vel atrak ka lokomotive vai lidmasina – “ka doma! ka mana sparnota doma!” – pateica zakitis un apmierinati nopirdas – “uh! vakardienas salati! labi!” – vel apmierinatak novilka zakitis un jau tiri dzivespriecigi paskatijas apkart. tiesi tai bridi ka velna piesaukta menesnicas gaismina maigas perlu gaisminas apspideta preti pa plavinu naca visistaka pusite. zakitis lidz sim vel nekad nebija redzejis istu pusiti jeb pat pusistu pusiti. jeb tas vismaz bija ka zakitis domaja. zakitis blenza uz visistako pusiti ka pats sevi ieraudzijis. bet pusite itka zakiti neredzot viegli un lenam paslideja zakitim garam un nesteidzigi tuvojas menesnicas apspidetas plavinas malai kur sakas aklais mezs. zakisa asinojosais purnins ievilka nasis tiru debess/mannas smarzu. “nu apdirsties var!” – nodomaja zakitis. maigi drebuli ka tali baznicas zvani satricinaja zakisa pautus. zakitis vel nekad nebija redzejis kautko tadu – visistako. “ne! sitadu! sitadu! – sevi domas izlaboja zakitis – “sita pusite ir loti seviska visistaka pusite! sitai pusitei jabut loti loti seviskai visistakai pusitei!” – sevi domas atkal izlaboja zakitis. zakitis pietrukas kajas un neticama atruma drazas pakal pusitei. zakitis pieskreja pie pusites nobremzeja zemu paklanijas un teica – “mana godajama cienijama pusite vai jus nebutu tik laipna un izpalidziga un atlautu man jus izpist? sausmigi drausmigi man vajag jus izpist. es ceru ka jus saprotat ka tikai pilniga neaizpildama navejosa nepieciesamiba jus izpist man liek griezties pie jums pec jusu palidzibas.” zakitis nometas celos nolieca galvu apkera pusites kajinas ar savam kepinam aizvera acis apklusa un gaidija atbildi. pusite nekustejas bet pusite ari neatbildeja. pec 7 minutem un 49 sekundem zakitis atvera acis paskatijas augsup un teica – “vai tiesam es nevaretu izpist jus loti cienijama pusite?” pusite itka tikai tagad pamodusies no dzila miega peksni paskatijas uz zakiti kurss bija apkeris pusites kajinas un teica – “man sausmigi drausmigi patiktu but izpistai no jums cienijamo zakit!” – beidzot atbildeja maigas perlu gaisminas apspideta pusite. “drausmigs sausmigs paldies! paldies jums cienijamo neticami skaisto pusit!” – iesaucas zakitis un saka laizit pusites kaju pirkstus. “bet ar vienu vienigu not eikumu” – sarmanti saldi novilka pusite caur skirbu prieksejos divos zobos. “vienalga ko! vienalga ko!” – zakitis iesaucas vel citigak laizidams pusites viegli un uzbudinosi smakojosas kaju pirkstu starpinas. “vienigi pusite var man izpist. es pisos tikai ar pusitem. pusites ar pusitem. ta nu sanak!” – saldi novilka pusite uzlikdama roku uz zakisa galvas un pabuzinadama to. tad pusite mazliet melanholiski pasmaidija un sarmanti uzkakaja uz zakisa galvas. “vai es nevaretu palikt pa pusiti? vai es nevaretu jebkada jebkada! veida palikt par pusiti? es drausmigi sausmigi gribu but pusite! es nekad neesmu bijis nekas cits ka pusite!” – iekliedzas zakitis ar labo kepinu krampjaini apskaudams pusites kajas bet ar kreiso kepinu neveikli meginadams notraukt pusites kakas no savam acu skropstam. “pusite bus kautko nelabu vakardien ieedusi” – pie sevis nodomaja zakitis smaididams un caur kakam lukodamies uz pusites bezgala starojoso seju. “nu viens veidins tur ir ka to var izdarit” – sarmanti noteica pusite un apklusa. “nu tad dari! nu tad dari! ko tu gaidi! nemoci mani pusite! nemoci! tu tacu zini es nevaru dzivot bez tevis pusite! mana mana mila pusite! mana pusite!” – zakitis smejas kliedza elsoja un raudaja vienlaicigi. “nu labi tad” – kautka atkal mazliet melanholiski novilka pusite un izvilka no savas otras pusites motorzagi (serijas # 47569 aljk) iedarbinaja to un zviku zvaku parzageja zakiti uz pusem. “pie velna!” – drausmigi sausmigi iebrecas zakitis. velns ari uzradas un pakeris vienu no zakisa pusitem aiznesas ka zili dumi vien nokupeja. “nu nac! nac tuvak! manu milo zakit! manu debesu saldumin! manu zelta gabalin! mana saules gaisma! nac papisisimies!” – ierosinaja jau loti uzbudinata pusite ar saviem maigajiem pirkstiem lenam braukdama pari parzagetai zakisa pusitei un ar meles galinu uzlasidama pilosas asinu lasites. “tu esi izcils zakit!” – karsti nocuksteja pusite – patiesam izcils!” “pisies pati tu stulba kaka! tu smirdiga peza! tev tik pisties! pajaties! padrateties! pacakareties! a man sap! man sap! vai tad redzet nevar ka man sap!” – breca zakitis pilna kakla (precizak puskakla) un zakisa vienigaja palikusaja aci atspideja ta augsta cietoksna siena aiz kuras slepjas pilniga laime. “man! es! man…” – un nepabeidzis savu domu zakitis paplesa vala pusiti no sava krusu kurvja un parava uz aru savu karsti pulsejoso sirdi kas karajas daudzos sarkanos diedzinos ka piepusts gaisa balons gatavs aizlidot. “nu tev gan ir baiga klimpa!” – satraukti nocuksteja pusite un aptverusi ar savam maigam lupam zakisa sirdi pusite saka sukat to. “uh ku nu labi uh ku nu labi!” – smaukstinaja pusite – “tadu tik lielu sarkanu klimpu sen neesmu laizijusi. patiesam sen.” pusite ierija zakisa sirdi pilnigi sava mute un maigi un leni brauca tai pari ar pasu meles galinu. surpu turpu. ik pa bridim pusites zobi maigi iecirtas zakisa sirdi un tad atkal maigi atlaidas. pusite apmierinati muraja. zakitis saka piemirst savas sapes un saka elpot mazliet straujak. maigas perlu gaisminas apspideta pusite saka curat un kakat lejup pa savu kajstarpi kamer pusites meles galins saka maigi spiesties zakisa sirdi. dzilak un dzilak. “ne ne. ne tik stipri bet straujak” – ka no akas atskaneja zakisa balss. pusite darija ka zakitis velejas. pusite ar savu kreiso roku saka vieglitinam glaudid savas un zakisa krutis savu un zakisa kajstarpi atstajot brunas kaku svikas gan uz sevis gan uz zakisa kazocina. “pusite a pimpi nevari pasukat?” – zakitis ievaicajas. zakitis saka justies labak. pusite ar otru pusites muti saka aizrautigi sukat zakisa pimpi. zakitis saka justies vel labak. “man loti patiktu ka ari dirsu tu man pusite biskin palaizitu” – piebilda zakitis kurs jutas nu jau pavisam labi. pusite ar treso pusites muti saka alkatigi laizit zakisa tupli. “a pautus ari nevaretu?” – jau pavisam pavisam maigi iecukstejas zakitis. “ka nu ne! ka nu ne! man pauti loti patik! pati labaka manta!” – atbildeja pusite un ar pusites ceturto muti panemusi mute zakisa pautus pusite saka tos sukat. “istn iba man drausmigi sausmigi bucoties patik” – pec laba britina pavisam kautrigi ieminejas zakitis un nosarka. “nu man jau ari loti loti bucoties patik” – pavisam kautrigi un nosarkusi iecukstejas pusite un iebaza savu pusites kaju zakisa mute. pec maza britina pusite pastuma savu kaju mazliet dzilak zakisa mute. un vel pec kada britina vel dzilak. “ak tu dulla! ak tu dulla!” – kikinaja uzbudinatais zakitis. pusites kaju pirksti kutinaja zakisa zarnas. zakitis nevareja atcereties vai pusites kaju pirstu nagi bija nolakoti melni vai sarkani. “a mazliet dzilak nevar? nu tikai mazliet!” – zakitis mazliet vainigi iestenejas. pusite darija ka zakitis velejas. zakitis saka elsot smagak. peksni pusites kajas ikskis izsprausas cauri zakisa tuplim (pusites kaju pirkstu nagi bija nolakoti melna krasa) un ieslideja tresas pusites mute kas sukaja zakisa tupli. zakitis gan to nepamanija. zakitis peldejas aizmirstiba. zakitis bija aizmirsis pilnigi visu. pirmo reizi zakitis aizmirsa par brinumaino mezu peliti/meliti bezgalvaino lapsinu atkosto lapsinas galvu pekaini par atkostiem pekaina pautiem par pats sevi. zakitis bija nekur. un tas jutas tik labi. “ai! ai! ai! ai! ai! ai! ai! ai!” – drausmigas sausmas iebrecas pusite jo tiesi tai bridi kad pusites kajas ikskis ieslideja tresas pusites mute kas laizija zakisa tupli pusite parstaja but pusite. pusite ka neticami milzigs puteklu sucejs saka sukt visu sev ieksa. tumsu. menesi. mezu. plavinu. zemi. nu pilnigi pilnigi visu un ari zakisa pari palikuso pusiti. bet kas visvairak nobiedeja zakiti (tas gan ari visvairak nobiedeja pusiti) un zakitis nebija no bailigajiem bija kad pusite suca ieksa ari pati sevi. “neticami! nu pilnigi neticami! bet tomer tas notiek! tiesi tagad! sini mirkli! – nodomaja zakitis un sausmas kliedza – “a! a! a! a! a! a!” pusite bija ne mazak ne vairak nobijusies.  “a! a! a! a! a! a!” – kliedza pusite kuras pusite lenam izuda pusite kas vairs nebija pusite. “paliga paliga! dievs milais paliga!” – kliedza zakitis. “paliga paliga! dievs milais paliga!” – kliedza pusite. bet paliga neviens nenaca. bezgalvaina lapsina guleja dzila salda miega un neatvairami ka uz eskalatora slideja tuvak pusitei kas vairs nebija pusite. pedeja laika bezgalvaina lapsina ar ciekurinu galva vairs nedzirdeja paraka labi. “zobus atdosu! zobus atdosu!” – iebrecas zakitis. “pa istam atdosu!” – turpinaja brekt zakitis! “ja izvilksi mani no sitas pusites!” – vel skalak turpinaja brekt zakitis. “atdosi?” – prasija velns kas staveja tiesi 20 cm no zakisa un pusites un mazliet melanholiski smaidija verodams visu notiekoso. “ja ja visu atdosu! visu! uz elli iesu! jebkur! tik tik izpalidzi soreiz! nu tikai soreiz! isti stulba keza esam!” – kliedza zakitis. ja zakisa pusite un pusite nebutu bijusas tik nobijusas tas ieverotu ka velns izskatijas gandriz vai nelaimigs. “nu ko tad. ka ta tad ta…” – novilka velns un pusite kas vairs nebija pusite parstaja sukt visu ieksa kas vairs nebija pusite bet zakisa abas pusites nokluva elle. viena zakisa pusite bija piekalta pie klints 2 m un 11 cm attaluma no zemes. 3 metrus un 17 mm talak otra zakisa pusite bija piekalta pie 4 m un 5 cm gara koka krusta. zakisa abas pusites attaisija savas pusisu acis un lukojas viena otra. zobu zakisa pusitem vairs nebija. velns tiesi tai bridi pavisam lenam baza savu velneskigo pimpi pelites/melites tupli. pelites/melites pezina jau atradas iebazsts ciekurins. “maigak maigak… milais vai tu nevari but maigaks?” – steneja pelite/melite ar atdevigu maigumu. pelite/melite maigi camdija un kasija velna pautus. “milais… milais…” – pelite/melite steneja. “uh! uh! uh! ” – nokresteja velns. “bezgalvaina lapsina liela gudriniece” – uz mirkli padomaja pelite/melite un atdevas baudai. pec kada britina pelite/melite nejausi paskatijas augsup un ieraudzija abas divas: pie klints un 4 m 5 cm gara koka krusta piekaltas zakisa pusites. “ka tu te nokluvi?” – iebrecas pelite/melite – “ka pie velna tu te nokluvi?” – pelite/melite atkartoja. zakisa abas pusites galigi sastingusas skatijas uz notiekoso. “manu zakit kas gan ar tevi noticis?” – vel spalgak iebrecas pelite/melite. zakisa abas pusites bezpalidzigi iespiedzas un apklusa. zakisa abas pusites atkal iespiedzas tad atkal ar 3 sek intervalu un atkal un tad nogiba lengani karadamas. pelite/melite gribeja ko teikt zakitim bet nevareja jo velns draza peliti/meliti tik bramanigi ka tikai pilnigi nesaprotamas skanas naca ara no pelites/melites mutes – “mlahabahamujgarnu! mlahabahamujgarnu! mlahabahamujgarnu!” velns ar strauju un elegantu kustibu izrava pimpi no pelites melites tupla un ieblavas – “nu! nu!” pelite/melite ka spolite steidzigi apgriezas apkart un iekliedzas – “ohhhh! ohhhh!” – un atvera savu mazo pelites/melites muti. velns iztecinaja savu sakapinato uzbudinajumupelite/melite. velna sulas teceja un terceja bez gala un malas. ka ar govs pienu aplejusies pelite/melite pagriezas pret zakisa abam pusitem un meginadama skatities uz abam pusitem vienlaicigi iesaucas. “zakiti! manu milo zakiti! es tev milu! tu esi mans vienigais! vienigais!” – un to teikdama pelite/melite metas pie vienas zakisa pusitem un tad pie otras no zakisa pusitem un apsukaja zakisa abu pusisu kaju pirkstus. zakisa kaju pirksti izskatijas ka govs piena iemerkti. “kartibu! kartiiiiiiiiiiiibu!” – kliedza velns – “te nav nekada mauku maja!” un piegajis pie pelites/melites velns parava peliti/meliti aiz astes un labi atvezejies iemauca peliti/meliti pret elles sienu. pelite/melite pazaudeja samanu un aizmiga uz elles gridas baltai siekalai ka govs pienam tekot ara no pelites/melites paverta mutes kaktina. velns piegaja pie pelites/melites paskatijas uz to padomaja tad piegaja pie abam zakisa pusem paskatijas uz tam padomaja un teica – “nu laikam ka ari man ir laiks doties pie miera. rit bus atkal jauna darba diena.” lai jauna diena nak ari pie tevis mazulit. dusi saldi.

pa-stasts: #011-11-400/201zy

atkal ne-no-ka ne-no-sa bez jebkada iemesla vai ista izskaidrojuma vai paskaidrojuma bija piedzimis burvigs spirgts dailss un gandriz pasalss pavasara rits kas tiesi sini bridi panaca burvigo brinumu pilno mezu un pieleja to ar savu caurspidigi-naza-aso gaismu. siventins ar savu gandriz visu saozoso snukurinu gandriz visu apostot un gandriz visu mazliet pabuzinot tekaleja pa gandriz nemanamu meza tacinu un gandriz laimigi zuzinaja. siventinam bija neizskaidrojama sajuta ka sodien kautkas svarigs vai nozimigs vai kautkas tiks izgaismots vai pargaismots vai caurdurts no slipi kritosam eglu enam. kadas citas neizinamas pasaules vartu sargajossa varna kas sedeja augstas egles pasa gala ieraudzija siventinu un mazliet parspileti ka sabojajusies masina noklabeja – “srrivrrentin t-trr-evvrr vrrrisssss rirrrr drrri-rrrsa! bet siventins varna neklausijas un vispar varnas bija gruti saprast pat tad ja meginaja kautko no tam izprast. siventins domaja par bititem. vakardien pavisam netisam sekojot kadai nezinamai meza tacinai siventins nokluva maza skaista meza plavina ar skaistam mazam pukitem kura lidz sim siventins vel nebija ne reizi bijis. tur pirmo reizi siventins iepazinas ar bititem. bitites dzivoja tik harmonisku tik darbigu neko-sev-negribossu sevi-uzupurejosi dzivi ka siventins jutas satriekts vai gandriz vai apgaismots. stundam siventins veroja bitites nerimtigi stradajot un zuzinot. zuzinasana siventinam patika viss labak. siventins dazas reizes meginaja ari pats nozuzinat savu apbrinu zuzinosam bititem. bet bitites bija par daudz aiznemtas lai atzuzinatu zuzinosam siventinam. ari pagasnakts sapni siventins bija maza meza plavina ar stradigam zuzinosam bititem. tacu soreiz bitites zuzinaja preti siventina zuzinasanai. un sis ir tas ko bitites zuzinaja – “zzzsszzss: zzzsszzssz: zzzsszzsszzsszzzsszzssz: zzzsszzsszzss…” un tas ir ko siventins dzirdeja – “siventin/spilventin (ta siventinu lidz sim vel neviens nebija uzrunajis) mes daram so mazo nebeidzamo darbinu bez apstajas un nostajas un pilnigi bez-jeb-ka-cita jo mes visas bitites visas liela brinumaina meza un vel talak esosas visas bitites esam tevi saldi iemilejusas un tu siventin/spilventin zini kapec? tapec ka tu siventin/spilventin busi tas kas mums atklas iemeslu kamdel (kamdel?! kamdel?! kamdel?!) mums tik loti neatvairami patik saldumins un kamdel pec tam mums ir tik sausmigi un briesmigi un bezgaligi javemj un javemj? siventins protams nesaprata par ko bitites zuzinaja jo siventins nezinaja ka bitisu medutins ir tas ko bitites vemj pec tam kad bitites ir paredusas salduminu. vemj bez apstajas pilnigi cauru dienu nezinot kapec to dara vai priekss ka tikai zinot ka tas ir jadara jo darisana ir tas kas ir jadara tas ir viss ko bitites dara un ir vienmer darijusas un daris un tad atkal daris un atkal un tad atkal un atkal un tad atkal un atkal… sini vieta siventina sapnis partruka. siventins pamodas bezrupigi pavirpinaja savu astiti un nodomaja – “un kas par to ka visam bititem javemj? visi vemj sad un tad. bitites mani mil. visas. es ari milu visas bitites. pilnigi nesavtigi. neko viens no otra negribot un neprasot. ta pa istam. pa istam!” – bet tad siventins aptrauca savu domu jo atcerejas ka tas bija tikai sapnis. siventins vel nekad nebija iemilejies ta pa istam. tada nu bija siventina parlieciba. siventinam loti patika kali kartupeli bietes no ligzdam izkritusi putnu bernini un sis un tas cits bet siventins juta ka ta nav ta patiesa liela milestiba par ko siventinam reiz bija stastijusi veca liela cuka kura divus pavasarus atpakal tika stipri ievainota no lodes un 3 stundas un 27 min un 13 sek velak pilnigi saplosita no pekaina. (tikai pusapesta vecas lielas cukas galva kadu bridi ka nevienam nevajadziga rotallieta metajas pa brinumu pilno mezu) pekainis to pavasari bija neparasti dusmigs uz pilnigi visu un visiem. “man jaatrod zakitis” – nolema siventins – “vins no sitam lietam saprot daudz vairak ka jebkurss cits. ka-ne-ka zakitim brute elle. zakitis ari lapsinu piss. ja nu kadam tad zakitim nu vajadzetu zinat kas i r patiesa liela milestiba.” siventinam vajadzeja kadam uzgazt virsu savu pari plustoso sirdi savas saubas un skumjas – “nu pat lapsina noteikti zina par to vairak neka es” – tiesi 10 sek no ta briza kad siventins ta nodomaja gandriz nemanama meza tacina izbeidzas kada cita maza nezinama meza palvina un siventinam strauji un neatgriezami ka plistoss stikls sagribejas kakat. siventins saprata ka sito sudu dirsa nenoturet plesies kautvai pusu. siventins apstajas nogulas uz kreisiem saniem un ar savu pakalkajas nadzinu paspaidija sava tupla muskulisus lai tuplitis mazliet atlaistos un lai kakas vieglak ara kristu. tad atkal piecelies siventins viegli pietupas nokrestejas un saka kakat. plurk! plurk! plurk! plurk! kakas ka neizdomatas siventina domas atgriezas atpakal pie mamulas zemes ko siventins mileja no visas sirds. bet soreiz kakasana jeb dirsana ka to medza saukt siventins nosledzas savadak ka parasti. siventins svetlaime pieveris acis bija arvien vel mazliet pietupies un lava lai pedejas kaku stirinas tupla muskulisiem maigi savelkoties un atlaizoties izspiestos ara kad siventina meditaciju par butibu un nebutibu partrauca maza bet augsta balstina – “hello! hello! hello! vai jus nevaretu man palidzet?” siventins pavera acis paskatijas apkart un neko neieraudzijis nodomaja – “———.” “hello! hello! hello! vai jus nevaretu man palidzet?!” – kads vel skalak iespiedzas maza augsta balstina. siventins galigi samulsis piecelas un atkal palukojas apkart pec balss ipasnieka. “laikam man silierejas. busu laikam pardirsies!” – nodomaja siventins. “seit! seit! uz sito pusi!” – maza augsta balstina ka nenokurienes iespiedzas velreiz. ka gaisma visam pari slidosais siventina skatiens apstajas pie pasa izdirstam kakam kas ar vien vel kupeja pavesaja pavasara rita gaisa. “ja bietes liek visam kakam izskatities itka tu kakatu biezas asinis” – pie sevis nodomaja siventins. peksni skidraja kaku lava siventins ieraudzija mazu baltu radibinu ka serkocina galinu kas izmisigi centas izsparaukties cauri milzigai kaku masai. “es grimstu! es grimstu! paliga! paliga!” – nu jau pavisam izmisigi iespiedzas maza radibina. siventins 3 sek uzmanigi aplukoja mazo radibinu tad uzmanigi iebaza savu labas kajas nadzinu kaku masa un tad ar maigu bet noteiktu kustibu izspera mazo radibinu no kaku jukla. maza radibina izradijas krietni garaka ka pirma bridi siventins bija iedomajies. siventins vel nekad nebija redzejis kautko tadu. (nu tadu!) tik delikatu un svaigu un ari uzbudinosu. mazas radibinas sniega balta caurspidiga itka no atseviskiem gredzeniem izveidota ada zaigoja saulite kas uz to bridi bija jau pacelusies krietni augstak. divi mazi melni pateicibas apbrinas un sajusmas pilni acu punktini lukojas uz siventinu. “es vel nekad neesmu redzejis tik dzili dailas tumsas actinas” – zibeniga doma izsavas caur siventina galvai. “milzigs milzigs paldies” – padevigi izdvesa maza radibina loti sarmanti lokot savu izstiepto auguminu surpu turpu un vienlaicigi attirot sevi no siventina kakam. siventins juta ka liels silts vilnis lenam parvelas pari siventina sirdij. siventins un maza radibina neatraudamies lukojas viens otra. kautkas saka izplesties siventina krutis. pec briza siventinam likas ka tur tagad ir tik daudz telpas ka pat majestatiskie ergli nekad nesasniegtu tas malu. prieks siventina tas bija kas pilnigi jauns un nezinams. siventins mazliet saravas ka uz ka asa uzkapis tad uzmanigi piebaza savu snukurinu pie mazas radibinas un kautrigi apostija to. pirma mirkli maza radibina stipri nobijusies izlocijas atpakal cik talu vien varedama ka pakaramais bet tad sastingusi padevas siventinam. siventins juta savu miklo jutigo snukurinu saskaramies ar kautko tik pat jutigu un delikatu un miklu tikai varbut mazliet vesaku. ja nenem vera pasa siventina smirdigas kakas tad maza radibina smarzoja neticami labi – auksti un mazliet nepieejami bet tai pasa laika tik loti tuvi un intimi itka siventins apostitu pats sevi. siventinam sajuta ka pazist mazo radibinu gandriz tik pat labi (vai pat labak?!) ka siventins pazina pats sevi. “ka tas var but?” – nodomaja siventins. siventinam sagriezas galva. un tad vel vairak. “mana mila” – peksni vardi ka pilnigi neatkarigi no siventina izspraucas cauri siventina snukurinam ka burbulojoss strautins kas beidzot atradis savu celu trauc lejup no kalniem – “mila! mana mila! ka tevi sauc?” – siventins ar bali zilam asaru pieriesusam acim jautaja mazai radibinai. “mani! mani!” – apjukusi klusi atkartoja maza radibina skatidamas apkart itka nevaredama noticet ka siventins patiesam uzruna tiesi vinu mazo radibinu – “mani… mani…” – maza radibina turpinaja un apravas itka cenzdamas savilkt kopa visus savus pari palikusos spekus. viegli lokveidigi drebuli izgaja cauri mazas radibinas kermenim. siventinam divas neaturamas milzigas asaru lases parvelas pari jau miklajam snukurinam. “mani… mani sauc par cermiti” – beidzot sanemusies izdvesa cermite un kautrigi un delikati pielieca savu mazo galvinu ar tumsi dzilam melnam actinam. “cermite. cermite. cik tas gan skan skaisti! tik bezgala skaisti!” – sapnaini novilka siventins un pilnigi noteikti saprata ka zina kas ir ista milestiba un ne noviena tas vairak nebus jaizdibina. “es tevi milu” – atkartoja siventins maigi pieskardamies cermitei ar savu snukurinu. “es tevi milu” – gandriz nedzirdami bet loti augsti nocuksteja cermite un mazliet iebaza savu mazo cermites galvinu siventina snukurina labaja nasi. siventins pirmo reizi juta ka ir tik laimigs ka tas sapeja. “es tevi milu vairak ka tu pats vari to iedomaties!” – kaisli turpinaja cermite izvikusi savu mazu cermites galvinu no siventina snukurina labas nas – “es bez tevis nevaru dzivot! es esmu dala no tevis! es tevi pazistu labak ka tu pazisti pats sevi! es esmu tu un tu esi es! mes esam viens! – ta ar izkauseta terauda kaislibu runaja maza cermite. “mila!” mila!” – ka apmats iesaucas siventins – “no kurienes dievs ir man atsutijis tadu brinumu? tadu davanu! es nekad neesmu redzejis kautko tik… tik… tik… skaistu ka tevi cermit!” cermite iebaza savu galvinu siventina snukurina kreisaja nasi. siventins sajutas gandriz par daudz labi. “es ar tevi nekad nekad! neskirsos! mes busim vienmer kopa! vienmer!” – iekliedzas siventins pus cermitei karajoties ara no siventina snukurina kreisas nas. siventins juta ka vedera trako uguns jura un tikai cermite ar savu mazo balto delikato auguminu un tumso dzilo actinu skatu vares nomierinat so vetru. uzbudinajuma siventins sakratija savu galvu tik strauji ka cermite izkrita no siventina snukurina kreisas nas krita leja un tad palika nekustigi gulot mazas plavinas zale skaistu pukisu ieskauta. siventins parliecas pari cermitei un teica – “mila… mana mila…” bet cermite neatbildeja. siventins noliecas zemak tad vel zemak lidz siventina elpa ieskava mazo delikato cermites auguminu ka silta sega. “cermit! cermit! vai es tev nodariju pari? vai es tevi sapinaju? saki tacu kaut ko milo cermiti! manu milo cermit es tevi ludzu! loti ludzu!” cermite lenam un stingi sakustejas nodrebeja un tad paskatijas uz siventinu milas pilnam melnam dzilam actinam un teica – “tev ir tik salda elpa siventin” – nocuksteja cermite un sastinga. siventins ka bezdibeni gazdamies iekliedzas – “ceeeeeeermiiiiiit!” cermite atkal nodrebeja atkal mazliet sakustejas un atkal paskatijas uz siventinu un teica – “man ir auksti milais. man ir tik loti auksti. man ir tik sausmigi auksti… bet tas nekas mans milais… mans iemilotais… es zinaju lai skatitu tevi vaiga lai pateiktu tev cik loti es tevi milu man bus jamirst. bet es to nenozeloju… nemaz ne… mans milotais… neraudi neraudi manu milo siventin… es nenozeloju neko… ne mirkli. mirklis ar tevi ir vairak ka visi siltie kaku pilnie tupli kuros es varetu dzivot uz nebedu. mirklis ar tevi ir vairak ka visas muzibu muzibinas.” siventins asaram ka pupam birstot ka valodu pazaudejis pilniga nesaprasana skatijas uz visu notiekoso saprazdams vienigi to ka notiek kautkas pilnigi neticams un sausmigs. “es tevi izglabsu! es tevi izglabsu!” – izmisigi iekliedzas siventins un saka pust cermitei virsu savu miklo asaru pilno dvasu. cermite lenam pacela savu mazo galvinu itka laimigi pasmaidija un teica – “ardievu mans iemilotais! ardievu mana mila! ardievu… ardievu viss…” – jau gandriz vai nedzirdami novilka cermite. “cermit cermit ko tu saki ko tu runa? es neko nesaprotu! cermit! tu nemirsi! ne tu nemirsi! tu mani neatstasi! ludzu! ludzu! cermit! – kliedza siventins. bet cermite ar pedejiem spekiem pacelusi savu mazo galvinu pieskaras siventina snukurinam un pedejo reizi ievilkusi siventina saldo elpu sabruka mazas meza plavinas skaisto pukisu ieskauta. cermite nomira 0.19 sek velak. siventins 20 sek velak izrusinaja mazu bedriti mazas plavinas vidu un uzmanigi ielika tur ieksa sniega balto delikato cermites auguminu. 30 sek velak siventins piekakaja bedriti pilnu lidz malam. pec 2 stundam un 18 min siventins loti uzmanigi izgraba ara visas kakas no mazas bedrites un skatijas uz sniega balto delikato cermites auguminu. cermite nekustejas. “cermit…. cermit…” – klusu atkartoja siventins. cermite kluseja. siventins piebaza savu maigo miklo snukurinu pie cermites sniega balta delikata augumina un 7 stundas un 59 sek puta cermitei virsu savu saldo dvasu ik pa bridim paskatoties uz guloso nekustoso cermiti. pec 7 stundam un 3 min siventins bezspeka aizmiga pie mazas cermites izrakta kapa. un tagad dusi ari tu manu mazulit.

 

 

pa-stasts: #77-151-8/583-bvq

dievs sapnoja ka ir tumsa nakts brinumpilna meza. velns sapnoja ka ir dievs. pelite/melite sapnoja ka ir paradize. cermite bija paradize un neko nesapnoja. zakitis sapnoja ka nav vairs pusite. pusite sapnoja ka ir zakitis ar laca pautiem zakisa acu vieta un zakisa acim pautu vieta. bezgalvaina lapsina sapnoja ka nekad nav bijusi bezgalvaina lapsina bet vienmer ir bijusi paliels ciekurins. sesas brinumskaistas blondines sapnoja ka sesu brinumskaisto pezinu vieta tam bija sesas brinumskaistas pipelites. pirkizs sapnoja ka ir aizmidzis nepamozdamies ka pamodies. pekainis bez pautiem vairs nekad neko nesapnoja un siventins sapnoja ka ir milzigs auksts akmens ezera dibena. kadas citas neizinamas pasaules vartu sargajossa varna kas sedeja augstas egles pasa gala pamodas pirma un sapratusi ka arvien vel sapno aizlaidas atstadama smagas svikas tumsi zaigojosas rita debesis. ka uzvilkts modinatajs neatvairami tuvojas rits. austossa saule ar zelastibu nepazistosu turku zobena asumu iecirtas siventina plakstos. siventins atvera smagi balas saraudatas acis un saka gauzi jo gauzi raudat bet izraktas bedrites prieksa kura guleja sniega baltais cermites augumins staveja mazs loti jociga izskata putnins un vel jocigak civinaja – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” siventins pierima raudat ieklausijas un asaram pari vaigiem ripojot klusi atkartoja – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” tad siventins pilnigi partrauca raudat noslaucija saraudatas acis un vaigus un vel skalak atkartoja (bet skalak ka varetu iedomaties) – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” peksni siventinam likas ka ta varbut ir ta dziesmina (jeb varbut ta bija ta smarza?) ko siventins bija dzirdejis (jeb varbut sasmarzojis?) kad siventins vel nebija siventins un siventina brali un masas vel nebija siventina brali un masas un brinumpilnais mezs vel slepas pilniga aizmirstiba. siventins pat mazliet pieputas aiz piepules cenzdamies to atcereties. kautkad tiesi tad mazais loti jociga izskata putnins pacela sava knabi cermites mazo sniegabalto auguminu un uztrauca debesis izgaisdams austosas saules akli baltaja gaisma. siventins centas lukoties uz izgaistosso mazo loti jociga izskata putninu ar cermiti knabi cik ilgi vien varedams. siventins beidzot noversas aizvera savus plakstus un tad atvera tos. siventins redzeja tikai milzigus melnus un baltus plekus parversamies par vel milzigakiem melnakiem un vel baltakiem plekiem. siventins aizvera plakstus mazliet padomaja par milzigiem plekiem un tad atkal atvera tos. milzigie melnie un baltie pleki bija palikusi daudz daudz smagaki. loti smagi. milzigie baltie un melnie pleki klusi saka dzemdet krasas. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja samulsusais siventins. siventins aizvera plakstus. siventins domaja par to smarzu pirms visam krasam krasinam un kaut ko gaidija. pats nezinadams ko vai kapec. un tad pavisam pavisam lenam nekas nekas pilnigi nenotika. un tad vel nekas nenotika un vel un vel un vel… kautkad tad siventina galva ka no rita debesim kada skaidra klusa balss teica – “paliec tur kur tu saki paliec tur tikai ta ka tu maki paliec ta ka ir vienalga ka tu vari paliec ta ka zvani. un tad zvani!” un tad atkal pavisam lenam nekas nekas pilnigi nenotika. un tad vel nekas nekas nenotika. un tad vel un vel un vel nekas nenotika un vel un vel un vel un vel nekas nenotika. “… o ja tas! ir tas tuksums. tas tuksums!” – kautkad tad nodomaja siventins un domaja ka apstaties domat par kautko ko siventins nemaz nedomaja un nevareja domat. siventins atvera acis: viss izskatijas tiesi ta ka vienmer un parasti un tai pasa laika tiesi ta ka siventins nevareja iedomaties ka kaut kas varetu ari neizskatities ta. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja siventins samulsis par savas domas gaitu. tai bridi par tikko samanamu meza tacinu plavina ka uz skatuves iesoloja bezgalvaina lapsina un pusite abas mili rokas sakerusas. rita saules apspidetas tas dziedaja mazu jautru dziesminu:

mes pusites ka milas masinas
visu dalisim uz veseli divi
bet nedalisim uz neveseli tris
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka milas draudzenes
visu dalisim uz veseli cetri
bet nedalisim uz neveseli pieci
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka masinas
visu dalisim uz veseli sesi
bet nedalisim uz neveseli septini
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka draudzenes
visu dalisim uz veseli astoni
bet nedalisim uz neveseli devini
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!

siventins ieraudzidams bezgalvaino lapsinu ar palielu ciekurinu galvas vieta un palielu ciekurinu tupli kopa ar kadu nepazistamu skaista izskata svesinieci parsteigts iesaucas – “lapsin! milo lapsin! kas kas noticis ar tavu galvinu? kas ar tevi atgadijies?” “eh siventin mauka meza aizblandijas un pazuda ka bez galvas stulba galva. kam man galva? kam?! tik vien dereja ka zakitim pimpi sukat: man pietiek ar ciekuriniem. es tagad esmu alternativa un merktieciga un man ir partneris: mana vizija – pusite!” – teica klat pienakusi bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa un noradija uz klat stavoso pusiti kura skropstas nolaidusi galanti iekrita celos pamaja ar galvu un tad izsplava putainu siekalu caur skirbu prieksejos zobos. bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa ar lepnumu balsi turpinaja – “pirmo reizi sava bezgalvainas lapsinas dzive bezgalvaina lapsina izdomaja kas tai ir jadara. pati izdomaja! pati! bezgalvainai lapsinai ir uzdevums visu dalit un pardalit ta ka… ta ka…” – bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa izklaidigi ka hasisu sasmekejusies iekikinajas tad vel un vel un tad apklusa un tad pec kada briza izklaidigi turpinaja – “nu ka… ka bezgala milzigu zirnekla tiklu pari brinumpilnam mezam pari debesim pari makoniem pari visam un visur. visu sadalit. cik vien iespejams. tiesi ta!” “siventin vai jus negribetu ar mani papisties?” – saldkaisli iecukstejas pusite. “pusite! mana mila pusite!” – draudosi bet ar maigu parmetumu balsi iesaucas bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa. “tas tacu bija jocins. es gribeju teikt padalities mulkite” – noteica pusite noliekdamas un aplaizidama bezgalvainas lapsinas kas tagad bija alternativa ciekurinu tupli. tad neatliekdamas pusite dzili jo dzili ieskatijas siventina bali saraudatas acis. pusites acis spozi spideja ka divas lastekas ziemas nakti. pusite izbaza un virpinaja savu garo meli ka vejdzirnavu sparnus siventina virziena un teica – “paskaties bezgalvaino lapsin nu riktigs lurkata. tadus nu sitadus mums nevajag! ne! ne! ja! ja!” – nobeidza pusite. un tad kadu bridi visi kluseja. un tad atkal. “nu labi milo siventin nav ko te daudz plapat kad darbins darams. pats saproti darbs ir darbins darbintins. jadara!” – stingri noteica bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa un panemusi pusites roku tas abas atsaka partraukto dziesminu un neatvadidamas iesoloja meza nemanami izgaisdamas nesaskaitamaja koku stumbru nirbona. “draugi vienmer ir draugi un paliek” – nodomaja siventins un saprata ka loti grib padirst. siventins palukojas apkart un nesteidzigi aizgaja lidz plavinas vidum kur pa pasu vidu ka liels smejejs teceja mazs strautins. siventins iekapa strautina pasa vidu un apsedas. siventins nu vairs nevareja izjust nekadu prieku skatoties uz  savam kakam. “pie dirsas tos sudus!” – nodomaja siventins un atri bez jebkadas baudas padirsis ilgi lukojas bezgaligi zilas rita debesis ka kaut ko tur ieraudzijis tad nolieca galvu un paskatijas uz savu atspulgu strautina jautraja tercite. no strautina siventinam preti lukojas balts balts nosirmojis ar mulkisa smaidu uz lupam siventins kas nemanami parvertas vel baltaka un baltaka cermite. tad siventins parverties cermite kas spogulodamas strautina atspulga teica – “milo siventin nu neesi tada pusvarita mercite. labi? nu neesi!” – un tad cermite parvertas par zakisa abam pusitem tad par peliti/meliti tad par pekaini tad par velnu tad par pakrituso senotaju ar sarusejusu kabatas naziti labaja roka tad un tad par pirkizu un tad par pasu siventinu. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja samulsusais siventins un peksni sajuta kads uz vinu ciesi jo ciesi skatas. tiesi 3 m un 11 cm ataluma kreisa strautina puse daleji aizsegtas no garas zales ka dzivnieks kas lukojas pec baribas uz siventinu skatijas divas atmodusas pirkiza acis. siventins vel nekad nebija redzejis atmodusas pirkiza acis kas bija tik plasas un dzilas ka patmajestatiskie ergli nekad nesasniegtu to tumsi spozo malu. “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” – neparasti jautri iesaucas siventins un apklusa. siventins skatijas un skatijas neatraudamies no pirkiza acim un saka pavisam lenam un nemanami ka cukurs udeni mirt. siventins mira un mira un mira un tad atkal un atkal un atkal mira un mira un mira un pavisam negaiditi ari nomira un tad siventins atkal pacela acis augsup un atkal paskatijas pirkiza acis un nu vini abi kusa un kusa kopa ka pernais sniegs pavasara saule strautina jautras burbulosanas pavaditi. ta nu vini kusa. un tad vini izkusa. un tad atkal kadu bridi pilnigi pilnigi nekas nekas nenotika. un tad peksni vini abi zinaja pavisam skaidri ka sai pasakai nu ir pienakusas beigas. “tas ir beigas” – teica viens. “tas ir beigas” – teica otrs. “tas ir beigas” – uz elles gridas guledama miega nomurminaja pelite/melite. “tas ir beigas” – miega nomurminaja pekainis. ” “tas ir beigas” – ka sacikstes viena pec otras miega nomurminaja abas zakisa pusites. “tas nav! tas nav! un nevar but beigas tapec ka beigu vispar nav. nav! nav! nav!”- velns elle sapnodams ka ir dievs skali ka pirmais pavasara perkons nodardinaja. apmeram tad pirkizs iznaca no biezas zales kreisa strautina puse un iekapis strautina lenam pienaca pie siventina un kaut ko pavisam klusi iecuksteja tam pasa ausi. vini abi nerunadami norunaja par to vairs nekad nerunat un ari vairs par to nekad nerunaja. bet ja tu manu mazo milo draudzin butu noklausijies to ko pirkizs teica siventinam aiz zinkaribas vai jebkada cita iemesla un ari butu dzirdejis par ko tie nolema nekad nerunat tad manu mazo milo draudzin tu! tu! izgaistu ka saujampulveris kas doma ka ir pasargats aiz atslegas noliktava bet ir sausmigi bezgaligi iemilejies uguni: bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! lai nu salds sonakt ir tavs miedzins manu mazo milo draudzin pirms tu atkal pamosties.

 

 

pa-stasts: #39-b1-1/33-ahll-xxx

elle elle oficiali bija un tika iedeveta no velna pasa ka “melnais elles caurumins”. un neviens no tas iemitniekiem to necentas apstridet vai parlabot. katru nakti uz rita pusi melnais elles caurumins vienmer palika mazliet vesaks ka iepriekss un pekainis kurs nu jau bija pieradis pie loti tropiska melna elles caurumina klimata bet tomer atradas tikai uz ta robezas drebinadamies un savu pie klints piekalto kedi drebinadams pamodas pirmais. pekainis bija sarg-lacis melnam elles cauruminam. pekainis ar miedzina pilnam acim nesakarigi palukojas uz melna elles caurumina gridas gulosso peliti/meliti kas kaut ko vel nesakarigak murgoja tad uz zakisa abam pusitem tad uz saviem pautiem zakisa vaigos un asaras ka asinis no bruces izspiedas no pekaina acu aboliem. ka parasti aukstas rita stundas pirms velns vel bija pamodies un ieviesis kartibu melna elles caurumina bija viss sausmigakas. pekaina domas ka veja palaistas pienenu pukas metas mezoniga deja. trakas bailes ka milziga lapsene plosija tikko pamodusos pekaina pratu. pekainis tagad baidijas no pilnigi visa: no ta kas pekainis kadreiz bija un no ta kas pekainis kadreiz bus un no ta kas pekainis ir. bet kas pekainis ir to pekainis vairs nezinaja. tagad katru milu vakarinu melnaja elles caurumina pekainim vajadzeja kadu saplosit. pekainis pat nezinaja kas tie tadi un no kurienes nakusi bet katru nakosso milu vakarinu saplositie ka itka vakarvakarins nebutu bijis ka siksparni pielipusi pie melna elles caurumina griestiem kircinaja un smejas par pekaini spiegdami neizturami augstas balsis lidz pekainis parpilna izmisuma saka sist savu galvu pret melna elles caurumina sienu kamer pazaudeja samanu. tagad katru milu vakarinu pekainis naca pie samanas kad velns bramanigi drateja pekaini bruni-rusgana pakalas tupli kas bija palicis tik liels ka pati saule varetu tur taja paslepties. tagad katru milu vakarinu pirms dodamies pie miera velns piekodinaja pekaini sargat melno elles cauruminu cik labi vien varedams jo savadak bus vel daudz daudz sliktak. katru ritu pekainis domaja par to. pavisam isi un isti izsakoties ar pekaini nebija labi. un labi nebija nearvienu brinumaina meza iemitnieku kas bija nokluvis melna elles caurumina. itka saprazdams par ko te ir runa pekainis kartejo reizi neredzamas sausmas noskurinajas un ar acim ka divam emaljetam blodam atkal paskatijas uz peliti/meliti un saka ieklausities pelites/melites nesakariga ka mantra murgosana – “kapec zveriem jabut melna elles caurumina? kapec visiem tik loti patik papisties? kapec zveri noklust melna elles caurumina? kapec pelite/melite ir melna elles caurumina? kapec visi zveri nav melna elles caurumina? kur ir siventins? kur ir lapsina? kapec pelitei/melitei tik loti patik papisties? kapec ir brinumu pilnais mezs un kapec ir melnais elles caurumins? kapec siventins kapec lapsina nav melna elles caurumina? kapec zakitis ir melna elles caurumina? kapec melna elles caurumina ir tik neciesami? kapec velnam tik loti patik papisties? kapec brinumu pilna meza ir tik labi? kapec velns jutas tik labi melna elles caurumina bet ne viens cits? kapec neviens kapec nedod atbildi kapec? kapec? kapec?” – puspamodusies murgoja pelite velarvien skaudidama ara vakarvakarina velna spermu. “ne ne! nesaki kapec! saki tapec! saki tapec! viss ir tapec ka tu mili! viss ir tapec ka es milu! viss ir tapec ka mes visi milam!” – peksni ka no nekurienes atskaneja augsta spalga balstina un tumsas puskreslas pasa vidus vidu kas valdija melna elles caurumina zaigoja gaisi zila liesmina un liesminas pasa vidu viegli supodamies vel spozak zaigoja mazais cermites augumins . “tapec ka es milu!” – stulbi atkartoja pekainis kam patika visu atkartot un lai nu ka sliktak jau but vairs nevareja to pekainis nu saprata pat bez pautiem. pelite/melite ka aplieta ar aukstu udens salti pieleca kajas un skali iespiedzas – ja! ja ja! es ari milu! es ari milu! es ari!” un tad atkal apsedas pilnigi apstulbusi lukodamas uz divaino paradibu melnaja elles caurumina. “hei tu smirdiga mauka izdirsta cerme vacies prom pirms es t evi esmu izpisis lidz tavam zaunu zauninam!” – skali nodardinaja parkaitinata velna balss. ari velns bija pamodies no neparastas gaismas un neparasta ciemina jo uz melno elles cauruminu itka parasti neviens labpratigi negaja. gaisi zila liesmina un cermite tas vidu iezaigojas vel kosak. “velns… mans milais draugs…” – klusi nocuksteja cermite. velns skali noskurinajas un saka rekt – “ko tu te mekle mauka? kas tevi te sauca? nevienam te tavi sprediki nav vajadzigi! pisies atpakal uz savu para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para…” – likas ka velnam nekad  neizdosies pabeigt so iesakto teikumu bet tad sanemies un izsplavis melni-zili-zalu-ar bruniem nosedumiem-biezu siekalu cermites virziena velns turpinaja rekt – “paradizi! paradizi! mauka tada!” cermite gaisi zila liesmina ka helikopteris turpinaja karaties un viegli supoties smagas puskreslas pasa vidus vidu un teica – “mani milie es jus milu. es jus visus sausmigi sausmigi sausmigi milu. milzigi sausmigi milu vairak ka sevi. milzigi sausmigi milu vairak ka jus. milzigi sausmigi milu vairak ka milu un visas iespejamas milas. kam man paradize kam man elle kad es varu ta milet. kad jus varat ta milet. prieks kam?” – nobeidza cermite kas zaigoja vel spozak ka gaisi zila liesmina. “es ari gribu milet” – tikko sadzirdami noslurpsteja viena no zakisa pusitem. “aizveries jakli!” – ierecas velns un norava zakisa pimpi ar visiem pautiem un spalvinam un tad iestukeja to visu viena no zakisa pusites mutem. zakitis klusi iesmilkstejas. “hei smirdiga apdirsta mauka tev pat kartiga peza nav! pezas tev pat nav!” – atkal reca velns kas tagad ka apmats vilcins virpuloja apkart cermitei ciesi sagrabis sava roka uzbudinato tumsi violeto pimpi. “milais… viss ir labi… pavisam labi…” – klusi nocuksteja cermite. velns parskaities nesekmigi centas atrast kadu spraudzinu kadu cauruminu kadu pavisam mazmazu caurumtinu cermite kur tad iebazt savu tumsi violeto parspragt gatavo piepampuso pimpi. gaisi zila liesmina melna elles caurumina vidu saka palikt lielaka un spozaka. “hei jus visi maukuli un maukas atpakal pie ta kas jums jadara!” – apstajies virpulot reca velns uz visiem melna elles caurumina iemitniekiem kas bija pilnigi pamodusies un ka apmati lukojas uz spozo paradibu smagas puskreslas pasa vidus vidu. “kas jus kurli nopistie maukuli un maukas?!” – atkal ierecas velns. zakitim pat no viena no vaigiem izkrita viens no pekaina pautiem. velns nepaskatidamies saskaidija to. “tas nu galigi nebija nepieciesami. to nu tev velns nevajadzeja darit. nu to gan nevajadzeja” – tikko sadzirdami nocuksteja pekainis un divas jaunas dzidras asaras izspiedas no vina. “viss ko tu zini ir tikai sudi! sudi! tu esi dzimusi sudos un tu nospragi tapec ka negribeji but sudos! un tagad tu uzdrosinies nakt seit! uz manu maju! uz musu kopigo maju! un smirdet!” – reca velns neatraudamies skatidamies uz spozo cermiti – “vienigi es zinu kas ir patiesa milestiba! kamdel tu maza smirdiga caurspidiga mauka doma kamdel?! (kamdel? kamdel?) es dzivoju seit pasa melna elles caurumina kamdel? aiz milestibas tu smirdiga mauka! aiz milestibas! tapec! es zinu kas ir uzupureties milestibas varda! es zinu kas ir nogalinat milestibas varda! es zinu pilnigi pilnigi! visu. es esmu seit lai macitu milestibu un kas milestiba ir! ne tu mauka. tev tikai paspidet gribas. viss ko tu zini ir nospragt un smirdet un viss. pat siventinu ko tu mileji tu nemaceji izpist. kada tam visam ir nakotne? atbildi tu maza smirdiga mauka! atbildi man!” cermite kluseja un zaigoja vel vel kosak un itka neredzamas vesmas vadita pietuvojas velnam karadamas 30 cm no tvaikojosa velna deguna gala. ” viss ko tu zini ir but beigtai un smirdet un spokoties kur nevajag tu mauka! tikai spokoties! tu nospragusi sapuvusi mauka!” – isi un peksni nobeidza velns un apsedas turedams roka savu tumsi violeto pimpi. “ja es esmu spoks tad tu esi tikai spoks” – klusi teica zaigojosa cermite – “un ja es esmu tu tad tu esi es un es atkal esmu tu un ta bez gala un malinas un tad beigas vai no sakuma mes visi esam milestiba” – klusi turpinaja cermite. velns ievaidejas patiesas sapes ka kads butu izravis velna gudribas zobu. velns strauji noversas no cermites kas ka helikopters karajas melna elles caurumina vidus vidu un ieskatijies visiem elles iemitniekiem dzili acis teica – “es! “es! … es izlaidisu no melna elles caurumina ikvienu kas nepiekrit sitai mazai maukai! ikviens no jums var atgriezties uz brinumu pilno mezu kur brinumi nekad nebeidzas un nebeigsies! nekad! es jums varu to apsolit. viss ko sita mauka bez caurmina kura mes visi kopa varetu vinu izpist saka ir meli! absoluti neticami meli!” zakisa pusites pekainis pelite/melite lukojas uz visu notiekoso pilniga nesaprasana apstulboti ka aplaimoti nezinadami ko nu tagad domat vai darit vai nedarit. (ko? ko? ko?) “mans milais draugs” – teica cermite velnam – “es atmineju tavu noslepumu. tavas saubas. tu esi es. un es vienmer esmu bijusi tu. tu! tu! tu tacu to vienmer esi zinajis mans milais. vienmer. mes visi esam tu. tikai tad kad es nomiru aiz milas es vareju to beidzot saprast” – nobeidza cermite. “izpisisu!” visus jus izspisisu” – peksni ierecas pekainis un tad pavisam samulsis apklusa. un tad vini visi apklusa ka dzilas pardomas iegrimusi. pa to starpinu cermite lenam izgaisa gaisi zilaja liesmina un  tad gaisi zila liesmina parpludinaja visu melno elles cauruminu un tad melnaja elles caurumina kas vairs nebija ne melns ne mazs iestajas neaprakstami divains gaisi zils klusums. “kas tas? kas tas?” – klusi bailes kadas vel neviens nebija pieredzejis smilksteja zakisa pusites. pelite/melite saravusies ka puteklitis metas pie vienas no zakisa pusitem un aptvera to cik ciesi vien varedama. pekaina bailes bija tik neaprakstamas ka pekainis parava kedi ar ko tas bija piekedets pie melna elles caurumina sienas. velns apmulsis sedeja uz elles gridas un lukojas apkart ka ko mekledams. kautkas kautkur kas bija pilnigi pilnigi neaptverams elpoja. klusi un dzili. likas ka visi un viss parvertas par so elpojosso elpu kas vienkarsi elpoja. peksni neviens ieskaitot pasu velnu nezinaja kur tie atrodas. kautkas tuvojas. ka vilciens kas vienlaicigi brauc visos virzienos. likas ka pilnigi viss atdzivojas: viss kas bija nedzivs un viss kas reiz bija bijis dzivs un bija nomiris. un tad vini visi dzirdeja neticami augstu skanu tad neticami zemu skanu tad straujs vejs parputa ka pari milzigam ezeram un tad tas notika: no pasa pasa vidus ka milzigs visu aptveross vilnis kautkas gazas pari aizraujot visu pilnigi visu jautru burbulu ieskautu sev lidzi nebutiba vai butiba kur vel neviens nebija bijis. velns kas noturejas preti vilnim visilgak vel paspeja iesaukties – “labrit! labrit! tas nu ir radibinas manu milo mazulit!”

 

epi-logs #111-11-111/111-1

istaba bija iestajas sviedru pilns klusums ka okeans kas saskupstijis zemi ar debesim atdusas viss prata sajukusa miera. veca balss teica – “mans dievs… mans dievs…” caur skirbam aizklatos logos ka zelta skepi spiguloja pusdienas saule. laiks nokeris savu asti sukaja to aizmirzdams par ritdienu. divas rokas ka uz ledus guleja uz baltajiem palagiem. kads aizmirstot par pilnigi visu breca pec milestibas un tad mate ar matiem ka cuskam kas izud zale pec vienotibas pirmo reizi panema rokas savu jaunpiedzimuso bernu.

 

sis ir tas ilgi
gaiditas beigas o ja! o ja!

MELIS NO MARSA

 

  M

MELIS NO MARSA

VESTULES NEVIENAM UN
LIDZ GALIGAM SABRUKUMAM

Es patiesi, cik nu tas melim ir iespejams, gribetu uzsvert, ka sis vestules ES RAKSTU TIKAI NO PATIESA, PILNIGA SLINKUMA UN GARLAICIBAS UN NEAPTURAMAS VELESANAS MELOT, KAUTGAN, ES PROTAMS, APZINOS BRIESMAS, KAS VAR RASTIES NO JEBKURAS AKTIVITATES.  ES VIENIGI VARU PAUZST CERIBU, KA UZ MARSA MANEJIE SAPRATIS, BUS ZELIGI UN MAN PIEDOS.  NU, PIEDODIET MARSIESI!  UN PAR PAREJIEM IR VIENALGA.  VIENMER AR JUMS LIDZ NAKOSIEM MELIEM.   M.

TA ES RADOS

TAS VISS, KA JAU PARASTI UN VISPAR PILNIGI VISAS PARASTAS LIETAS SAKAS… UN, JA TU MAN TURPINASI NETICET UN TURPINASI TEIKT, KA ESMU KAUTKADS latviesu huligans vai terorists vai amerikanu vai vacu vai japanu vai krievu vai ciganu! (ES NEKAD! NEPIEDODU!) tad nekad nepabeigsu so brinisko sakuma pilno teikumu kuram jabeidzas ar vardiem – uz marsa uz sarkana marsa!  ka es jums saku, neticiet vai ticiet.  esmu bijis par ilgu prom no majam un tagad jau man ir pilnigi vienalga vai cilveki vai necilveki man tic, notic vai netic un tie, kas man netic novelu izbaudit tripera BAIGAS sausmas, ooh, nobijies mazliet, kautgan jasaka atklati man pasam tie kukaini nekad nav uzbrukusi.  tam nu vajadzetu but galigam pieradijumam un es atkartoju pedejo reizi – galigam – viss sakas uz marsa jeb no marsa, jo istniba, patiesiba nav nekadas atskiribas.  un tagad, kad esat man noticejusi, tad atlaujos jums viszeligi pazinot, (kur ir kritika, kad mums nav sals, bet ir jura) ka esmu dzimis nelabojams, neizarstejams melis.  prieka!  un atkal – prieka!  pie mums uz marsa nebija nekadas mezonigas vai civilizetas, pulsejosas jeb statiskas taisnibas vai patiesibas ilgas kautko noskaidrot vai uzzinat, kuras uguni tad mes dedzinajam visu un visus, kam bija pilnigi absoluti vienalga par domu patiesibu vai meligumu.  mes uz marsa uzskatam, ja tu melo visu laiku un visas lietas, bet es uzsveru visas! jeb neviena – viss viens caurums, tad tev ir labakas, un es atkartoju, labakas ka sliktakas no melu nepuses skatoties, izredzes notvert vai but tur, tas ir uz marsa, kas ir viens un tas pats.  seit un es uzsveru seit, uz zemes nav mars, diemzel, seit esmu saticis tikai pus – melus vai pus – meles(brrrrrrr!), neatkarigi no vinu vecuma, jaunibas, orjentacijas, piederibas, vienalga, kas liek tiem justies mazliet drosak.  Pus – meli VAI PUS MELES nozime, ka uz vienu pusi viniem patik skatities vairak ka uz otru pusi, vai uz leju vairak, ka uz augsu jeb otradi, seit viss ir tik mulsinossi, nekad neredzot cirkularas enas, ko vini noliedz ka patiesibu – sakot ar sievietem un berniem un beidzot ar lielo vesturi, kas dvesta no viriesiem pavestidama nepieredzejusiem pus – meliem ka vecie dievodamies patiesojas par veco.  kautgan man jabut pavisam! atklatam, kas ka melim nekad nenakas viegli, jasaka, ka, vini, tas ir pus – meli, jeb pus – meles vairs nevar atskirt vai izveleties absoluti neko, vienu vai otru, tamdel vini izklausas vienmer tik noteikti.  un runa vini tik slikti par marsu.  rupji, bet precizak nevar izteikties – nevar pat atskirt pimpi no pezas.  es gribetu uzsvert, ka manas piezimes seit nav domatas stulbiem, slinkiem, darbigiem, konfuzetiem, nekonfuzetiem, leniem, nemeliem, pus – meliem, pus – melem, patiesibas mekletajiem, neimigrantiem, migrantiem  un visiem tiem par kuriem man vispar nav nekadas dalas vai viedokla un tas ieskaita viedus ari.  ka ari: visada veida dzivniekus, kukainus, kokus, kalnus, debesis un saules un astronomus un jebkada veida attistibu jeb stagnaciju.  Vai tas ir beidzot SKAIDRS? (brrrrrrr!)  ka vel precizak var lietot burtus? – viss ir, bija un bus saule un pat nebus ir saule.  es saprotu, ka jums jeb tev, es ceru, ka varu atlauties so frivolitati, es jau atlavos pirms tam, kad uzrunaju vecakus cilvekus, jaunu pagaidam vel seit nav, jeb varbut pasam pat sev ir gandriz neiespejami saprast tik viekarsu lietu ka to! varbut ari to, ka ari mana nogasanas uz zemes (tas bija nepatikami) ir ta pati meliga MARSA saule,ko jau piemineju iepriekseja teikuma.  paldies dievam, ta sakot, neuzgazos nevienam no tiem lielajiem akmeniem, tev vajadzetu zinat, par kuriem es rakstu… bridi, kad nav atlicis laika patiesibai un meli ir tik nesasniedzami talu, kuri bija tiesi blakus, varbut pat par daudz tuvu gravitacijas impakta (sis vardins nav latviesu un nepat krievu, un pat ne vaciesu, bet smuki skan) punktam.  Bet es iegazos purva.  sagriezu kajas uz visu noslikuso, nemileto tautumeitu matu spradzem un saktam, sarijos dunas un lepnibu, galu gala es nokritu no marsa, un iros uz virspusi uz manam jaunam majam.  tagad domaju nebija jau nekadas jegas, bet nu ir par velu un galu gala rakstu tikai no laika, melu un patiesibas trukuma.  bet tas ir ka es te ierados par dzimusu latvieti (tiru) un kuru valoda (tira) ari tad pierakstu sis meligas piezimes.  gods un slava tiem patiesibas lapnesiem, kuri sini bridi ir gatavi iekurinat jaunu, sprikcosu ugunskuru, bet mani jus vairs nenotversiet.  par velu!  melu medibas!  ka saka tikai rita putns dabu savu tarpinu.  slinkas aitas un slepkavas.  40 centimetru vairak udens un nebutu svarigi, kur krist vai iekrist viss butu pasals purvs un odi un odi bez gala un malas.  ta ka es biju, esmu un busu veiksminieks pateicoties tai pasai augsa pieminetai marsa saulei.  muzam slava!  slava ari bija mans pirmais kaimins, bet mani vecaki man neatlava runat ar krieviem un ta mes nekad neiepazinamies.  vini teica kautko par meliem, bet es vairs neatceros, laikam teica to krieviski.  ka saka, atkal paldies dievam un kartupeliem, kas mus visus pietureja pie dzivibas, tas ir sauli ari un krievus ari.  te nu mana meliga doma jutas krietni sagurusi, ta nav pieradusi auleksot ka balts zirgs gar piekrasti, jo uz marsa jebkurss un jebkas zina, ka viss kas ir un viss kas ir bijis un viss kas bus pieder tikai slinkajiem  un tikai!  un tie, kas neklausa vecakiem un ari jaunakiem, ari ed kartupelus.  un viss parejais ir tikai darbs, tikai ka nonakt pie siem meliem.  tikai.  bet parasti viss apstajas tikai pie darba. slinkuma merkis ir atbrivot domu no galas.  maju no tas buvetaja.  raketi no degvielas.  diez vai ir kads veids ka to izpaust bez meliem tas ir bez izpausmes, jo viss ir saule, ka mes to zinam uz marsa.  bet nu atpakal pie jokiem, jo savadak tas milzigais caurums debesis un sarta atblazma no marsa neatlauj man rakstit un pat turpinat pierakstit, ka tas viss ir tikai tapec, ka uz marsa viss ir saule un manos dzilu dzilumos, kuros tad es sligstu ka neuzvarita klimpa, es neredzu piedosanu nekam un nevienam, tikai tapec, ka mes neesam uz m…  esam nu, nu, turpini, saki tacu drosi, to tu esi darijis visu savu muzu, no mirkla, kad nokriti no marsa, un pienemi to ko tev teica, tie kuri bija vecaki, tie kurus bija tik gruti saprast no sakuma, tas ir no marsa, es pienemu, tapec, ka tas ir tik talu: mes – esam cilveki.  bet es zinu labak, tapec, ka esmu melis, tapec, ka labak ir labak un nekas vairak un neviens  nevar apgazt labak, jo nevar apgazt to, ka tur nav – redzi, cik laimiga dzive ir meliem uz marsa.ja, vienigais, ko gribeju vel pieminet sini vestule ir, ka visiem! meliem draud atmaskosanas sekas, kas man sakas jau no cetru menesu vecuma.  augsmineta purva es iekritu cetrus menesus pirms tam.  bija loti auksts un es pamanijos apsaldet savu nakoso baudu un dzimumu atskiribu organu (un tas man ir smuks!) – latviski – pinciti, pisku, curinu, pimpi un utt. galu gala nav tacu svarigi.  es tiku eskortets uz slimnicu, lai tudal un uzreiz tiktu aprupets no melu nidejiem un patiesibas mekletajiem un cilveku un melu izpaligiem -dakteriem.  tur ari es tiku atstats, jo ta bija labak – ta pazinoja daktere – priekss manis un visiem parejiem, kas dalijas mana likteni.  nakossa diena es tiku atrasts pliks, kails, nepgerbts, loti neapmierinats un kliedzoss uz palodzes pie atverta loga – atmosfera uz to bridi bija -20 gradu pec celsija.  Bet tas tikai bija manu melu, briesmu pilnas karjeras sakums.  nost ar visiem meliem, ka teica kads personazs no vestures. nost!

KA APIET DZILUS JAUTAJUMUS

si vestule ir rakstita, 3000 M AUGSTUMA, -56* GRADI PEC CELCIJA, SPECIGAS TURBULENCES LAIKA, REISS CIRIHE – BERLINE, domajot un baidoties par kartejo melu zeme krisanu.  KA teica kads personazs no vestures – par talu no marsa un par augstu no zemes.  LIDOJUMA ILGUMS IR STUNDA UN TRISDESMIT PIECAS MINUTES.  TA KA LUDZU ATVAINOJAT PAR manu ROKRAKSTU UN IESPEJAMAM patiesam meligam NESAKARIBAM TEKSTA.  M.

viss sakas ar pilnigi vienkarsu jautajumu, kurs vareja but uzdots tev no svesinieka, uz ielas stura, policija, mauku maja, vai stajoties darba –  KA TEVI SAUC?
mani sauc – MMM… un te nu ir milziga pauze, vismaz tris lappusu garuma lidz atkal viss turpinas:  …ka, neka, na, ka, mani, nesauc, pasauc, aka, kaka, kaudaka, beka, peka, makaka, kakaraka, laka, plika, stika, nika, mika, sita, rita, neka (tas turpinas daudz, daudz ilgak, ka seit pierakstits, jo esmu loti slinks un meliem, zini, ari jabut savam robezam!  jebkam, pat to, ko tu esi radijis, ir sava iekseja logika – ta vienreiz mani centas parliecinat viena pus – mele) – ja, ta!!!  iedomajies – tas bus, tiesi ta un tiesi ta ka bulta maksti – es parliecinati novilku, kad tev jautas kads, kas gribes zinat patiesibu, psichiatriska slimnica, es ceru, ka sveice, – kas tu esi?  un ka tevi sauc?  tu, tevi, nevis es, mani, ATCERIES to, (nekad nejauc subjektu ar objektu).  tu paraustisi galvu, ieskatisies manas marsa zalas acis, mes sedesim izcili kopta darza ar skaistu baltu rezidenci fona un vel skaistakam zelsirdibas masam uz tas fona, balts uz balta, pavisam normali un tad teiksi tu – labi, ka tu atnaci… KA TEVI SAUC? – TU jautasi un nesagaidijis atbildi teiksi – tu zini, seit PATIESAM visi ir pilnigi traki:  tik iedomajies!  vini visi un, un tas ir pilnigi neticami, visi!, iedomajas, ka vini ir – jesus, TU SAPROTI?  es saprotosi pamaju, jo man likas un te es nemeloju, ka es saprotu to pavisam labi, nu neticami labi un tad tu atkal teici – tu tacu saproti, vai ne?  un tad tu mazliet nervozi iekikinasies un pakasisi ausi, un es sapratu ar pratu un saprotu ar nepratu, un tad tu teiksi, pieceldamies no balta benka – un tagad ieturesim klusuma bridi par vinu un pilnigi visiem parejiem, kas mirusi, mociti, dedzinati un slepkavoti vina varda uz sis piedirstas zemes.  un tad mes abi klusejam dazu lappusu garuma bez smakas.  un tad tu partrauci klusumu, lai teiktu – un tagad par tiem kas vel bus mirusi, mociti, dedzinati un slepkavoti vina varda uz sis piedirstas zemes.  un tad mes atkal abi klusejam dazu lapusu garuma. un no uzkalnina uz kura atradas balta nervu klinika, es vareju redzet majas sturi no bijusa ungaru vestieka rezidences, kur reiz gadus atpakal es uzturejos dazas dienas.  neka uz marsa, uz zemes gadi skrien un paskrien ka pavasara mirkli.  ara bija maigs ka stirna sveices pavasaris un ieksa ari.  un to visu es sapratu tik pat labi ka visu parejo, ko vins teica un vins teica – es tacu, es tacu esmu – jesus.  es.  tu  vairak nejautaji, vai es saprotu, bet es sapratu tik un ta, tik un ta.  hello  hello!  vai jums ir visi majas vai ciemos? – jautri, nelatviesu valoda (es domaju, vins bija no KUBAS un bundzinieks) iekliedzas kads no daudzajiem residences jesiem, palekdams uz trim kajam mums pilnigi garam.  nu, tagad tu redzi? – tu teici, un ari to es pavisam labi un jo talak jo labak, es vareju saprast.  tu turpinaji – un tas ir pieradijums, ka cilveka doma iet, skrien, lido nu… nu… un tas nakosais limenis, atrak, daudz atrak, ka mes bijam noticejusi.  Es gribeju zinat cik atrak un cik vairak mums vajadzetu noticet, lai butu vel atrak, nu pavisam atri, bet nezin kapec nepajautaju.  nokautrejos.  ka melis un no marsa, es to vienmer nozelosu.  un tad mes atkal klusejam dazu lapusu garuma, bez iemesla.  un tad tu teici – nu labi, tad jau mes busim laikam visu izrunajusi?  zini man istniba nav daudz laika.  jo laiks jau labu bridi ir apstajies.  un man vajag aizaketies aiz ta, kas vel atlicis.  ja ta ir sveice, tas nav mars – es klusam pie sevis novilku.  tu atkal pavisam dzili ieskatisies man acis un teiksi – tev ir loti zalas acis, bet es esmu loti aiznemts.  un to ari es sapratisu pavisam labi, tada nelaika mirtdami dzivojam.  tu piecelsies, itka ko mekledams, nepaskatijies man acis, neatvadijies, attalinasies, tad apstasies itka ko aizmirsis, pagriezisies un teiksi – vai tu doma ka uz marsa VISS ir pilnigi savadak?

BAUDA IZ MILAS

sis ir tiess un patiess mirklis, kad atgadinat, ka sis vestules ir rakstitas nevienam un lidz galigam sabrukumam.  zelastiba jusu M.
“UN TIK UN TA, jus gazisieties, SAGRUZTOT, ar gazem vedera un siekalam mute – TIESI UZ sava pasa sapna un ceribam, ta ari uzgazisieties!  Ak, LAIMIGIE! ” – noRAKSTS no nezinama heretika uzraksta UZ VIESNICAS numura sienas, – “Tiesi-Virsu!” HOTELIS, PUKETAS PILSETA, TAIzeme.

si nu ir vestule, (es jau atkal meloju, jo neatbildiba sakas tikai no…) par kuru es nenesu nekadu atbildibu –  ne cilveku, ne tautu, ne robezu, ne morales, ne pat filozofijas, ne vienkarsi – ta tas ir…, vai sarezgiti – ta tas nav! (un, ja tev nepatik mans pierakstisanas veids, tad ieej publiska tualete un uzraksti uz sienas – “es drateju danus, belgus, holandiesus un visus parejos kulturetus specimenus!” SAPRATI?)  un beigu beigas, pat ne manu visapsleptako velmju jeb slimibu prieksa vai pakala, jo redzi, visiem patik papisties, nu zini, tik mazliet!  tik dazi no mums VISU TO! pasniedz neTICAMA iesainojuma, (jebkurs rafinets specimens apzinas un vienlaicigi apzinati pretojas ta pavedinosam spekam – nu, tu tacu saproti – patiesibas varda!) bet daziem no mums, pilnigi nav kulturas, kur paslept asinu notraipito skipeli un nekustigo brali un memas smiltis.  bet!  pietiek par tik bezgaligi senam, sevi pagurusam, jeb varbut tevi, jeb uz zemes, ne uz marsa – tagad tacu vienalga viss ir savadak, temam (teikas un pasakas, kautgan milas), atgriezisimies pie kaut ka jauka, moderna, pat ja ne vienkarsa un viegla, kas mums visiem tik loti patik – milestibas dziesmam, ko mes, nelabojami meli un, protams ari… – tas ir:  latviesi speciali, un, protams, ka parejie ari mazliet, kautka hmm… – LOTI MIL.  mileSTIBA!!! – kads jau sakluvis, vesturisks personazs reiz teica: MILA!  ir apdraudeta, tikai no divam lietam (bet, kada cena lietai, ko nevar satvert!) – tas ir, garlaicibas vai terora – reka, tik vienkarsi, un vidu esi tu, maksernieks: patricinat pludinu – surpu, turpu – un tu, mulki uzkersies, pratvederi ari!  un tie, kas ir uzkerusies, nekad nelaiz vala, ja nu vienigi ar parplestu lupu, vai dazi tie, kas nekad neaizdomasies – eh, kas gan bija tas?  Nu, labi – PRIEKA!  un atkal.  un tad tu jautasi sev: vai tu mili aki ar kumosu, jeb udeni bez aka un kumosa, jeb abus divus, jeb jautajumu – ka tam isti vajadzetu patiesiba, bez meliem but, uz marsa, protams?  un tad tu kliegsi loti lielas sapes: ooooohhhh!  ar echo, kas bus tava dzive… te uz zemes, kas nav uz marsa, (neraudi!) sapes, ka esi uzkeries, jeb nozela, ka neesi dabujis – milestiba ir NEIESPEJAMA!  UN BEIDZOT to apzinajies, tu vel trakak nesisies tai pakal, kliedzot:  hei, makskerniek, mulki, ej tur, kur zivis narsto!  jo kautkur tur, kur tavs prats nav ne draugs, ne ienaidnieks un ne valdnieks, tu zini, ka viss sakas uz MARSA (loti meliga un slepena informacija: beidzas ARI, un te, tu man gandriz noticeji, mulkiti, bet atceries par treso brali!  PAR TRESO!) un tai bridi, tu sapratisi, ka meli ir neizbegami, lai no tiem patvertos un no visa pareja ari.  jo TAISNIBA NOZIME tavu navi, nu, nenem to tik personiski, gandriz ikviena.  un lai CIK, mes savu miljons butibu butibas to slepeni velamies – MES TO noteikti NEGRIBAM.  Nu, ne sodien.  Bet rit… ir jauna diena.  Bet atpakal pie milestibas dziesmam – kad tu dziedi, tev nevajag milet nevienu pasu, neko!  absoluti neko!  un ja, tu vari dziedat milas dziesmas, par to, ka tu tik SAUSMIGI mili to, ko tu absoluti nemili (patiesiba?) (marsa klasika) – zini, ka jozefs – aka ieksa, aka pasa dibena, skatoties uz meness aso sirpi, neredzot pat atblazmu no marsa un skali domajot: ka par velvienu suligu milas dziesmu?  jo, aka (tie, kas nezin – aka bija izuvusi)  tacu viss ir tik garlaicigi: zirnekli un sliekas un zemes tarpi, un… SKORPIONI,  un tur, kur ir garlaicigi, ka latviesu pasaka, tur ari velns ir klat : – uja, uja, tu gan tik skaisti dziedi!  un aiz pierastas normalas, pusmeligas pus – melu atturibas, tie vardi nebus skanejusi tavas ausis TIK!  (tici tikai marsiesiem!) biezi.  un TAD tu teiksi kautko:  …???  bet tas, nu sini bridi, ir absoluti!  tava problema, (bizness ir bizness) ko tu teiksi, no jebkura viedokla vai malas skatoties, pat MELU no marsa viedokla, jo, ja mes uz marsa neticetu melu izveles brivibai, melu neizveles eksistence uz marsa izbeigtos.  un kas nezin, kas tad sakas.  priekss  vai pec nakotnes…  ne visiem viss ir jazin par melu mazumu jeb grandiozitati.  Un meditejot uz sis nots, novelu tev dziedat atkal vienu milestibas dziesmu.  lala!  lalala!  un to, kas seko, es biju domajis izpaust vestules sakuma, bet sanaca tikai beigas.  ak, cik gruti ir pus – meliem un pus – melem (pat atklati sakot, istiem meliem) paspert, padejot – tik vienu mazu soli, soliti!  bet tik viegli, it ka nemanot, ka balerinai ar terauda kajam, nejausi iespert kadam nepamanitam atminas krikumam, jo redzi – sodien GALA pusdienas!  un te, nu es ka patiess melis patiesi atvainojos!

KA NOKLUT NEKUR JEB KA MANI SITA

ta ka si vestule ir par vardarbibu – tas ir par velmju impotenci, ta bus loti isa, bet turpini sapnot.
“Jebkurss cietoksnis, kas buvets no smiltim beigu beigas izkust okeana.”  dzimi hendriks ap pulkstens sesiem vakara un mans jau tresais alus.  “un jebkurs cietoksnis, kas buvets no akmeniem, jeb ledus ari.”  apreibis m.
“NEKAD NESIT PRETI, BET, JA, TU SIT, NESIT TUR, KUR TAS IR SAGAIDITS.  UN PIRMS TU SIT, IZNICINI VISAS SAUBAS PAR VELEMO REZULTATU.  TA TU PIRMO REIZI ieraudzisi SAVU IENAIDNIEKU.”  Izvilkumi !  NO “Saubas PAR NEGAIDITU MIRKLI.”, manas nekad NEUZRAKSTITAS GRAMATAS PAR KARA makslu, kas sakta jurmalas smiltis un beigta curajot okeana.  ALUS IR ALUS – JACURA…

te, nu es ka patiess melis jums saku: si vestule ir par atru uzrakstita, (ta ka centies lasit to atri bez domasanas un bez domasanas piedod man manu nepilnibu…) bet jebkuras diskursivas domasanas veids ir kautko noliegt, ko tu pats pirms tam esi pienemis, vai noticejis pirms tam, lai noskaidrotu patiesibu, ka daudz labak ir but melim, ka melot aiz patiesibas.  un, ja no ta vel var izdzivot un labi un bez domasanas.  vispar vislabakais butu so vestuli neturpinat, jeb turpinat mazliet velak, jeb savadak, kad attapsos no sadauzitas galvas un sarkana kisela acis.  jo loti baidos….?, ka tada stavokli, kada es varetu atrast mani ritdien… vienmer labak ka vakardien… (jo zelsirdiba ari ir tikai ceribas veids, un, atrast sevi var tikai kritot un tad atkal kritot, un kritot, un vel kritot, aizmirstot par ceribu, ka tadu, jo ceriba bez darba ir tikai velme, un velme ir – generala impotence!  tamdel ta ir par brivu, priekss ikviena – ka demokratija, ja tam vispar ir jebkads sakars ar to, par ko, es te censos sameloties!  jo, jo vecaks, jeb, jo jaunaks – visi TIESNESI ir piedzerusies un mile skaistas jaunavas… – es palieku, jo biezak es ai!  Ai!  Ai! saku atrast pats sevi, starp citu, bez meklesanas, ka vecas ziepes veikala plaukta un bez smarzas.  un tad es domaju: kurs aizmirsa mani seit?  un tad man beidzot pieleca: – es! – un neviens cits.  pedejo reizi tas bija, kad man iesita tik stipri, ka es aizmirsu par atminam pilnigi, ne pat par to, ko es atceros… , kas ir atkal viens pieradijums, ka viss ir, bus… bla, bla… patiesi meli.  (atkartosana ir radibas zeme) es zinu, sini bridi viss paliek mazliet garlaicigi, bet tada ir vardarbiba sava butiba un seks ari UN VISS, KAM TU NEVARI NOTICET!  nu bet, tagad es varetu galigi samuldeties, bet saproti – normals sindroms pec – par daudz drosmes un par daudz asinu.  viemer atceries, tevi saks sist tiesi no ta mirkla, kad tu beidzot sapratisi, ka tu to vairs negribi darit – tas ir sist vai pist, vai kramet, vai ievilkt, vai kautko vienkarsi ar izstradatam vai izvazatam tezem kaut ko pieradit, par ko tu ceresi, ka tev tiks samaksats un vairak, ka tu iztereji, jo savadak, tu nekad neizveletos darit to, ko izvelejies.   un tas ir kapec es milu, es uzsveru to!  kauties… lidz pilnigam, absolutam beigam.  BEZ IZ-NEMUMA.  speciali ar tiem, kas ir jaunaki ka mani berni, bet loti, loti nezeligi.  un tamdel ka melim no marsa MAN ka melim IR JASAKA, KA SLEPKAVIBA ARI IR TIKAI VIENS KOMUNACIJAS VEIDS, kam nav nekads sakars ar vecumu, bet no bailem but melim, un izbegt savu velmju nozelojamo, paragro vecuma garlaicibu, un vecakus…  tikai padargs… prieks mums, kas piedzimusi nabagi!  un tas ir veids ka vajakie un bagatie censas izdzivot.  REIZ DZIVOJA, viens itka, patraks zinatnieks, kurs teica – “mani baida nevis launums, bet tie, kas atlauj tam notikt.”  un te nu mes nonakam atpakal pie tevis jeb ikviena.  redzi, mes esam savienoti visi, viena veida jeb otra.  un tu, nevis neviens cits – un ko gan es varu darit?  izvelas to ka tas ir.  no ta, pat zakis nevar aizbegt.  (“Piedod man, kamer es skupstu debesis… “, dzimi griezas un spiezas mana galva bez apstajas.)  UN TAMDEL ATCERIES – VIENMER SIT PIRMAIS!  OOOOOOHHHOOO

SVESZEMNIEKS

“mans kungs, es negribu jus sadusmot, bet es neticu mieram un es neticu karam” – izvilkums no kada vesturiska personaza gramatas.

latviski, sakne naktu no zemnieka, kas ir svess, tas ir neierebezots tava uztveres lauka – fiziska jeb jebkura cita, ko tu nezini un nevari aptvert, un tamdel bistams, jo tu loti baidies no ta, ko tu nezini un no nezinasanas ka stavokla ari, jo vins varetu tevi iznicinat uz brala principa vai masas, (es drateju jebkuru politiskumu – valodas un savadak.) ka esi aiznemis vina vietu, jeb vins tavu.  istniba tu baidies no visa, bet tu nekad par to neatdzisies.  un seit rakstot par to, tas absoluti nav svarigi, ta ka turpini teikt, ka es esmu melis, jo TIESAM tads ari esmu.  nu, un seit vienreiz, varbut, tu, pus – meli ari nemeloji, bet uz marsa sada veida patiesiba izzud nenoverteta.  viens smilsu grauds tuksnesi.  bet, doma bija runat par vienu graudu – zeme!  ar lietutinu virsu, un sauli un no kura ari kaut kas izaug – no tumsas, uz kaut ko – ko aprakts grauds pat nevar iedomaties, kas tas ir.  vai ka tas nav.  un te es sapratu, ka es aizmirsu par vienu no galveniem principiem uz marsa – SLINKIE VIENMER UZVAR!  es saku rakstit un beidzu rakstit no absolutas garlaicibas, slinkuma un neapturamas velmes melot un tamdel, ka es apzinos briesmas, kas var rasties no… (un te es gribetu rakstit kaut ko rupju, bet nerakstisu) man apnika … uz redzesanos… m.

KA  SLIDOT CAURI STIKLA DEBESIM
 

“TAVA VELME SASNIEGT TO, KAS TEV IR JAU APSOLITS UN IZVAIRISANAS NO TA, KAS IR PIEPRASITS NO TEVIS – TAS VISAS IR ZIMES, KA TAVAS ACIS IR AIZMIGLOTAS”.  HIKAMS.   viens no popularakiem marsiesiem pie mums uz MARSA.

eh, velns paravis, neviens, gan nesaka dievs paravis, un visi saka – ej pie velna un tas ir tik pats par sevi saprotams, bet otradi tas izklausas – TU!  par mani smejies?  JA ES SMEJOS! – tas ir par sevi, jo atkal jutos patiesi garlaikots un nolemu rakstit kaut ko rupju, bet nerakstisu – pedeja rindkopa netisam ieteceja no ieprieksejas vestules un es padomaju – hmm… izklausas mazliet MISTISKI.  un, kur ir mistiski, tur izbeidzas dualisms un jasaka atklati rakstisana ari, to zina jebkurss patiess rakstnieks, dualisms starp visam eksistences apaksgrupam, izsakoties popularas zinatnes valoda, bet galvenais, un, es uzsveru to, ka patiess melis – DUALISMS STARP TELPU UN LAIKU, kas pec iedzimta dualisma uz so bridi ir sasniegusi pilnigu piepildijuma kulminaciju: ka gala desa, ka nauda zeke, jeb ka komjuters, kas pirmais apzinasies PATS savu limitaciju – UN TAS BUS BRIESMIGI SAPIGI.  vai ne.  un uz sis nots es gribetu visiem novelet DAUDZ LAIMES! – ja, tas neizklausas kaut ka iedomigi – vienam novelet laimi visiem, kas laikam varetu but likvidets TIKAI – ja visi noveletu DAUDZ LAIMI vienam un JEBKURS jebkuram un turpinot uz sis nots – VELNS PARAVIS!   galu gala, un beigu beigas, un vidu vidus un vienalga, cik talu fizika   matematika var sadalit – ZIEMASSVETKU laiks, un VASARASSVETKU laiks – atkarigs no ta, kur tu atrodies – un pat cietumu durvis atversies… bez atslegam: ohhh, es tikai ceru, ka man neko nenozog, jo es zinu, runat var visu laiku kautko – bet dzive ir sudi!  un NAVE ari!  un, te nu man atkal jasaka, tas ir kapec, mes marsiesi visu laiku melojam par dzivi un navi – tapec, ka tas viss ta nav, vai tas viss ta ir, jeb tas viss ir kas cits,  vai tas viss bus kas cits, pat tava nave, vai… varbut velasmasina… jeb sirds – briviba, jeb… negribet neko iznemot limi, kas visu savieno, jeb okeanu kurs visu aptver, jeb visu to, kas visu atskir – viss ir tikai vienkarsa metafora vienkarsai lietai, KAS IR… un to nevar zinat, to nevar nokert absoluti neka, tikai just to – ta vai sita un kautkad kad tu vismazak sagaidisi (tam nav nekada sakara ar tevi) … hmmm… bezGALlBAS attalumu un tuvumu – no absoluti visa un neka… UN TAD LOTI DAUDZ VEL KAS TUR IR! – nedoma, ka man ir tik vienkarsi labi sameloties, ja netici pamegini pats.  NAKOSA RINDKOPA ATKAL IESLIDEJA NO CITAS LAPUSSES DALAS, BET IZKLAUSAS MAZLIET MISTISKI.  atkal viens slavens, ne tikai populars marsietis.  un te, TU un ES vari vienkarsi aizmirst slavu un popularitati un ka patiess melis es beidzot piedodu sev un tiem, kam ir manos spekos piedot.  kads aizmirsts hassids teica (LOTI populars uz marsa): debesis ir bezgaliga atversanas, nebeidzami svetki un nebeidzams prieks un nebeidzama deja.  aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja!  aleluja! aleluja! aleluja! aleluja! aleluja!  un ta vienmer…

DAZI PRAKTISKI VEIDI KA SADEDZINAT SIRDI VAI IZRAISIT ZEMESTRICI ANTARKTIDA…

…un tad mes visi nosliksim!  ura! – “NEKAD! nenem dzenus uz noasa skirsta…” – kads vesturisks humorists.
“SIRDS KA TADA IR TIKAI TELPA, KURA IR NOSLEPTA GAISMA, KAS PEC NEPRECIZAS taustisanas un MEKLESANAS VEDIS TEVI UZ VIETU UN SAPRATNI, KA TU NEEKSZISTE UN TAS NOSLEPUMS un gaismas izejas jeb durvju punkts VEDIS TEVI UZ velvienu citu VIETU, KAS IR TAVAS MAJAS, TAS IR – MARS no musu viedokla jeb absoluta melu substance (ja man butu jebkad bijusi 17 gadi, nodomatu – loti gudri skanosi vardi, jo isti nezinu ko tie NOZIME… – meli, meli, meli! – es neesmu zids!… (un drateju jebkuru politiskumu, valoda jeb savadak), bet tad atceries tautas dziesmas, ari tur ir divaini vardi… bet tas ari ir viss, ko es atceros… – nozime ir tikai, ko tev iedod, lai piespraustu to pie zaketes, lai tu kautkur pieguletu un butu lepns par to ka tevi apjaja, ar donkihotu un baltu zirgu… un sarkanu nelki – un visu zemju pus – meli savienojaties!  jeb vismaz kartigi izdratejaties!) – UN TAD TU PARSTASI DOMAT PAR savu EKZISTENCI JEB NEEKZISTENCI JEB RAINI VAI BLAUMANI VAI PREZIDENTU UN DOMASI VIENKARSI PAR MAJAM UN TAD TU TAM pirmo reizi un pirmais IEDOSI VARDU (bez melosanas)…  un ta ir ka viss pilnigi sakas no pasa sakuma un beidzas pasas beigas.” – loti brivs izklasts no: es esmu bijis seit prieks ieprieks…

un te es gribetu atgadinat, ka rakstu no saldi rugta, pilniga apjukuma, jo sodien ir piektdiena, 13 februaris un pilns menesis.  ja, ja – viss skaidrs…  ta ir viss vairak pielietota fraze bridi, kad neviens nevar atskirt pienu no kefira un pat gruti pateikt ka balta krasa ari ir krasa.  istniba sis ir perfekts bridis, lai atgrieztos pie ta ka tas viss sakas… jeb viena no bezgaligiem sakumiem.  ta bija karsta vasaras nakts… meitenes, alhokols, un narkotikas, (nozelojamie pus – meli!) ta bija partija uz 11 ielas, hobokena, jersijas stata, amerika, piecus gadus atpakal ap 2 nakti.  absoluti meli, netici nekam, kas seko, vienigi seku sekotajiem…  kads man iedeva rokas bezveidigu apmeram 40 cm garu vai platu un mazak platu ka garu izmera ledus gabalu.  un tad es padomaju  – uh!  ka rocinas salst un tad es saku domat: ja, ja, ja ka vinas salst maitas!  un tad es turpinaju domat par to un tad peksni – cik gan karsta var but sirds!  AU!  AU!  AU!  bet bez rekina aprekina.  kadu pustundu velak es padevu talak kulaka lieluma atlikusu ledus gabalu ar manu pirkstu dzili ledainiem atlejumiem.  un tad es apedu lielu gabalu no liela lopa galas un kautko iedzeru un tad mans draugs (riktigs indianis) paskatijas uz mani, tas bija uz ielas un teica – tu zini mmm… BUS BAIGIE SUDI!  es paskatijos uz vinu un teicu – es zinu.  bet tie bija pilnigi meli, tapec, ka istniba es neko nezinaju un ne sapratu un ka ists melis izkliegsu egoista lielako sapi – tu nekad istniba neko nezinasi – ka muhameds teica pec tam, kad kada ekstatisksa butne teica – es esmu dievs, muhameds teica – dievs, tu nekad neesi bijis milets ka tev vajadzetu but miletam.  un sini bridi tev vajadzetu nokrist uz celiem vesturiskas preorgativas prieksa.  jautajums? – kurs lielaks jeb kur sakas kursivs?  kad velak kada bara viena no eiropas galvas jeb pakalas pilsetam aiz gara laika izkauseju divus kokteila ledus gabalinus mana sauja, kaimini no blakus galda pagriezas un teica – no fizikas viedokla vai fiziski (nekad nesapratu atskiribu) tas nav iespejams – nestridies!  es zinu, ka vini bija pus – meli.  bet visdrosakais veids, ka noskaidrot to ir pameginat pasam – ledus nav dargs un laiks ir tikai izmeginasanai…  un tagad isam nobeigumam mazi meli par maziem kukainiem – cikadam, ja busu precizs melis.  kautkad ap to pasu laiku es dzivoju pie maniem draugiem, apmeram tai pasa vieta, kur norisinajas iepriekss pieminetie notikumi, kuri tai bridi bija latvija.  cik zinu vai nezinu latvija cikadu nav… jeb ta es esmu bijis informets (kadi burvigi vardi!).  tatad telpa, kura es guleju, viena nakti ievacas cikada un tad ta katru nakti ta dziedaja ta dziedaja… trakak ka gaili no rita, kautkur noslepusies augstu griestu tumsa.  un ta tas turpinajas nakti no naktis.  es neatceros to nakti kad tas izbeidzas.  atminas devalvacija.  bet dazus menesus velak es dzirdeju stastu ka divas butnes viena veca un viena jauna un abam loti laba dzirde (muzikala) pastaigajas gar muzigu upi, kas bija kadus 7000 km ataluma no manas cikadas un tad viena no butnem teica – tu dzirdi cikadas?  un tad veca butne atbildeja – ne es nedzirdu.  un tad jauna butne nodomaja – reka mes visi paliekam veci, lai tikai velak PAISTAM saprastu, kad tikai viena no vinam dzirdeja cikadu un otra ne, jo latvija VISPAR nav cikadas – VISS SKAIDRS!  un ja kads ar mani grib strideties par so jautajumu, tad viss vienkarsakais veids ir pameginat pasam – iemetini cikadu telpa, kur tu guli un sapnos uzraksti vestuli vai dzejoli, cik loti tu sevi mili un ka tu to sevis milesanu godasi un izbaudisi lidz pagurusais laiks beigu beigas izdomas apstaties.  (O!  BET TAS NEVAR BUT!) jo, vai jebkad tu esi redzejis vai dzirdejis spoguli?  un tad kads izdomaja radio…

PAR AUDEJIEM, SKIDRAUTIEM, LIKAUTIEM UN LIGAVAS PLIVURIEM

es gribetu kautrigi seit piemetinat… ka sis piezimes nav domatas: leniem, atriem, pirmiem un pedejiem… un tas ir bez logikas.
“milas LOPKAUTUVE tikai slimie un deformetie tiek atstati dzivi!” – “au!  au!  au!” – auro, bauro un griezas dzelaludins un sams – musu KOPIGA  milestiba uz marsa.
“kas? un kurs? un ka? NES atbildibu par TIK! izvirtusu izvirdumu? – un, ja tu doma, ka daba ir akla, tad kapec tev ir acis, MULKI!” – MANA NEUZRAKSTITA TEZE PAR zinatnieku psihologiju, (neuzrakstita, PSIHOLOGIJAS doktora grada iegusanai, kalgari universitate, albertas province, kalgari pilseta, SHMANADA, 1998 gads) specifiski par DARVINU un nenaturalu izveli izveles gadijuma.
“viens setnieks nevar slaucit divus viena laida piecukotus pagalmus, jo tresa viss ir pie pimpja un krupis kesa!” – setnieku deriba, noklausita aizmirsta krievu ciemata 112 km pirms maskavas.

un, tatad, kas ir deriba (sa-, pie-, ne – tie ir vienigie piedekli, kas man ienaca prata uz so mirkli), ja es varu pieminet so reti uzdoto, kompulsivo jautajumu, ka patiess pus – melis!  ne… ne… tikai tapec, lai man butu interesantak… ja ne, briviba deret uz laimi, jeb velme ceret, kas parbrauc pari ritdienai – precizi sadi…  jeb zelastibas auztie raksti, jeb virpulojosas ticibas pleksnes…? (gandriz izklausos ka romantiski apslimis latviesu dzejnieks ar pedejo maizes klaipinu, jumta iztabele, st. petersburga, 1904 gads, un lepnums pilda nacionalitati manu) – BET!  es gribetu TURPINAT jautat!  ne tacu, vala atkritusi dargumu lade, vai saldejums ar sartam lupam, vai varbut velna keceriba?  JO!  BET!  tas tacu ir ne pavisam ta… galu gala vins tacu apsolija visus – CIK? tikus! – nodod tik un ta vai sita! – BEIGAS?!  tapec, ja, jo kads, ko zin, ka ir, tas ir lucifers kritot… un satans pec atsitiena.  (loti arhaiskas, gandriz varetu teikt arhiologiski atraktas refrences.)  un tad, nu es, varetu teikt pavisam pareiza vieta, ka pilnigs melis – KURS VAR man PATEIKT, KUR SAKAS SKANA? – aaauuuuu!!!!  bet, te, nu, lenam atlaidisimies piesaulites sildijuma pec sis nelogiskas verbalas tricinasanas un ielukosomies dveseles televizija – ka atvara – ar ko tad tas vizijas sakas?  un te, nu, es gribetu teikt: te nu, vajadzetu but pauzei tukstosiem gadu, isuma!  …ja, labi gan, ka man negribas neko pa istam minet…  BET!  TOMER TE NU, MES VISI ESAM, jeb tu esi, kur tu esi un es esmu, kur es esmu un jebkurss ir tur, kur jekurs ir.  un tomer mes visi esam kautkur – nekur, ka dazadas laivas upe (un upe tek abos virzienos vienlaicigi, ka satiksme uz brodvejas IELAS) un kautkur taluma miglas aizplivurotas ir dzirdamas dziedosas kraces.  …jebkurss neslepts noslepums ir pats par sevi kartigi parupejies, lai tiktu noslepts un tas var but atklats tikai tad, kad tas vairs nav noslepums un tiek atklats ka nenoslepums, bet logiski tas nav iespejams, jeb ir?  es nekad neko nesapratu no logikas – universitates dekans bija homo, izglaba no izkrisanas… (bet es izkritu vienalga, tikai citur, caur citu caurumu) TAPAT!  par skaistam zalam marsa acim.  kadreiz tas acis strada.  un nekad neaizmirstiet PATIESIE PUS – MELI,  ka meli tiks atklati neatvairami vairak, ka jebkura patiesiba.  plivuri!  plivuri! plivuri!  cik plivuri ir tev?  un cik plivuri ir tavai ligavai?  tiesi tik daudz, cik reizes tu centies redzet talak, ka tas, kas tev ir acu prieksa, mans milais nabadzins…  un nekad nejauc ligavas plivuru ar ligavu.  bet tas ir, ko tu vienmer esi darijis.  “farizeji un skolari un visi parejie macitie ir piesavinajusies gudribas atslegas un noslepusi tas.  vini nekad neizgaja caur durvim un neatlaus nevienam citam iziet, kas gribes” – apmeram 2000 gadus veca marsa melus patiesiba.  un te beigas ir pievienotas dazas nesavienotas domas no pilnigi atkariga sakuma sai vestulei:  viss tas kas nav, grib sevi apklat ta, ka tu tam noticetu, ka tas ir un tamdel uguns ir radita un pamegini kadreiz iemest divriteni upe no tilta un jezus caur tomasa neatdzito marsista – rasista muti teica – slava visam tam un tiem, kas bija raditi pirms radisanas.  un ka mes sakam uz marsa – kas ir JEBKURAS naves velme?, ka tikai sasniegt velesanos beidzot sasniegt beigas visam, kas absoluti visu ierobezo, tas ir visam, kam ir realas vai nerealas robezas.  un tamdel darvins parskatijas par dabas nezelgi, aklo izveli – tiesi lidz tam bridim, kad mes visi izniksim VIENADI VAI CITADI, tiesi aiz sis neparvaramas naves velmes zinat – “a kas ir tur… nu, tur nu, redzi… tu nevari ieraudzit, nu skaties, tak mazliet talak… ja, istniba es ari nevaru saredzet.  varbut paiesimies tuvak?!”  ko nozime izniekot savu dzivi un ko nozime neizniekot savu dzivi?  vai tas viss ir tikai saistits ar atminu, kas paliek pec tevis, vai ar to, kur sakas atmina?  kur ir vieta, kur visu miruso atminas satiekas, un kur tek vinu upe, kura mes mercam savas kajas un meginam taisit konservus asinu merce.  cik reizes? kads ir nodomajis – butu, gan tacu labak, JA tu seit nekad nebutu bijis.  UN kapec asinat savu naidu, ka zimula galu lidz ar bezgalibas precizitates punktu ierakstit debesis: es beidzot, pa istam, gribetu visu un visus sagremot un izdirst uz muziem, lai jus varat apmeslot kautko, kam vajag meslus.  un pirma aizdoma, kas ka zurka parskrien pari manam pratam – tas varetu but es.  nav tadas lietas ko nevajadzetu nemt personiski visam parejam, nav un nekad nebus nekada sakara ar tevi.  agresivitate ir dala no butibas gaismas, kas rada tumsu, lai visi ESOSIE pus – meli nekad nepieskartos un neizmantotu to, kam vini nav gatavi.  nekad nemegini rakties uz virspusi, jo var gadities, ka izraksies uz kadu sudu cupu lauka vidu.  cukas piemeram.  ka saka, nekad neko nevar zinat, CILVEKS PRATO UN CILVEKS NEDARA… O JA!  milie!  UN TAGAD SEKO ists, patiess nobeigums pasaku pasakam, ar teicienu – un tad vini dzivoja laimigi – pec tam un uz muzu muziem.

UN TA TALAK UN TALAK…

“butiba ir iespejami tikai diva veida sapni – tie, kuros viss ir iespejams, un tos kuros nekas nav iespejams, un kas aiz to nevaribas ir saukta -realitate” – M NO M NO M NO M NO M NO M NO M NO M NO M…  (sis stasts bus japabeidz tev pasam…)

“izskatas, ka vienigais veids, ka prieks pus – meliem un pus – melem atcereties, ka jesus ir VIENMER seit un ir bijis pirms sakuma un sarga uguni, lidz ta saks trakot (“beigas bus tur, kur ir sakums.”) ir katru gadu vinu nogalinat, tad dzert vina asinis, (tikai simboliski, ka simboliska paganu rituala) kas tiek saukts par viinu, un priecaties no jauna, ka vins atkal ir augsam celies (personiski, es domaju, tapec, ka ir pienacis rits)” –  mana pilniga apreibuma.  (velviens personisks koments) – “mazliet stulbi, vai ne?”
“jebkura nagla, kas izlidusi ara tiks iedauzita atpakal!” – JAPANU tautas paruna, noklausita Mijazakidai pietura, Kawasaki  pilseta, “Ozolu majas” pansionata, dazi kilometri no Tokijas – priekss nezinatajiem.

“revolucija ir orbitala kustiba ap dotu punktu” (sarezgitu vardu vardnica) – “kas ir dotais punkts?  un kurss to padarija par dotu?” – mani jautajumi tresai, pec kartas, vienas pusstundas partnerei mauku maja, ar kuram es parliecinati nedomaju sakt nekadas ilgstosas  un nopietnas attiecibas.  (maksa par zinatkari 180$)
“Mila ir viss, kas ir!!!” – tas man ienaca prata viena, laba diena.  (labi, ka neiedomajos to kada slikta diena…)  OH! OH! OHHO!

NU… TAD KAD, kad tad, tad NEKAD (cik briesmigi garlaicigi visi ir priekss manis! – sad un tad!)…  laimigi vai nelaimigi, mes esam visi kopa, BEIDZOT! gribot vai negribot nonakusi pie revolucijas temas – (un tie, kas nav ar mums…) pauze!  pauze!  draudosi dzivibai!  (ja, tu doma, ka pieversties iekavu temai, simboliski kaut ko nozime…)  es zinu, parasti asociacijas ar revoluciju, ir ar kautko tadu, ka leninu (priekss austrumiem), un vel vairak uz austrumiem ar pulvera izgudrosanu, vai ar tvaika masinas izgudrosanu un misteru dizeli un misteru elektribu, uz rietumiem un utt.:  un varbut mazliet labak informetiem, ar hitleru un nacionalsocialismu (kas bija vel revolucionaraks, priekss daziem, ka luteranisms) vai banku sistemas radisana no ebrejiem, jeb tele-fona-vizijas izgudrosana, vai es zinu, kapec es milu sevi vairak ka savu kaiminu, bet es nepieskaitu pie ta sunus!  vai ari ar afrikas brivibu, nekad nebut pieminetai rietumu preses slejas: cik daudz parlietotas amerikanu un krievu lidmasinas nogazas uz melna kontinenta viena gada laika…?  un pat to, kads skaits uznemigu rietumu biznesmenu zaude katru gadu savas dargas dzivibas, priekss savam un savu draudzenu velmem dzivot labak un padarit dzivi labaku priekss si kontrastu pilna kontinenta.  ja, temats ir bezgaligs, (labi, ka laiks ir nauda un visiem meliem ir jabut savai ieksejai logikai, ka es esmu bijis informets…) loti populars un musdienigs un LOTI MELIGS!  (tas viss skan tik apeteligi!)  un pie tam, viss neticamakais ir, ka visi nepacietigi gaida kautkada veida revolucijas sa vai ta un censas apsveikt tas nepartraukti – (neapzinati apzinoties, ka tas nozime, ka viss bus savadak. bet diemzel, JEBKURAS revolucionaras parmainas nozime dzilas sapes sirdi, jo sirds tacu ir tik jutiga!  un ta baidas no sapem, tik loti!  loti!)  – informacijas, modes, karamakslas, sieviesu, viriesu, pusaudzu, bernu – vienigi mirusie ir atstati – pilnigi bez revolucijas!  ja, mes piemirstam par jezu…  pie tam pats vards REVOLUCIJA ir loti revolucionars un sevi slepj visas iespejamas atslegas… – plasi vala atsatam durvim.  (cik daudznozimigi!)  un ja, tu esi tik talu, ka leticigs pus – melis noticejis visiem siem meliem, tad nakoss jautajums – ko tu varetu uzdot pats sev: – “IR, kurss atstaja durvis neaizslegtas?  bet, tas nav tik svarigi priekss tevis ka tava kaimina…   bet atgriezisimies pie sirds.  ka anglu valodas izteiciens brutali ta ari iesaka – KUR tad ta nak ieksa? (burtisks tulkojums, kas nozime, ka arvien priekss jebkura izskaidrojuma, arvien ir lietoti BURTI.)   ja, KA sirds sadzivo kopa ar burtiem un vardiem un karsu majas izskaidrojumiem, un kura bridi sakas alkimijas process, kas pataisa visus sudus par zeltu?  (starp citu, jau kopss dazam nedelam, es audzeju loti ekscentriska izskata usas!… uh uh!  ka cesiras kakis, kas tur nav – un ja, tas ir tur, tas ir seit, tad tur vins nav.  papulies piedomat par to: nekas nevar but sarezgitak, ka izdomat atom-bumbu!  un to mes izdomajam!)  es jau iepriekss piemineju, ka sim piezimem nav nekadas ieksejas logikas, jo cik esmu dzirdejis, vai ka savadak ieguvis informaciju, MUMS VISIEM kopa ir vairak magiskas atom-senes galva, ka mes un musu prati un viss parejais var izturet, un ja ta ir taisniba, tad man nekad nav jaiet atpakal uz skolu ura!  un jastude vairak psihologija jeb logika, un jadoma pie sevis – kamdel tad visa ta bezgaliga sevis un citu izglitosana un macisana ir vajadziga?  viss, kas tevi iesprosto sava pasa radita buri ir bailes, but bez bura, tapec ka tu netici sev un nekam citam vairak ka gorillai… TATAD varbut bailes ir atslega?!  kam un kapec raditajs radija bailes?  un ka, bailes skulptureja mus?  tas ir jautajums ko sekspirs reiz uzdeva (but vai…) un ir uzdevis.  ta sakot bailu vienadojums, kurs vienadojas ar bailem.  ne, tacu tapec, ka mes visi nomirsim, jo to no patapinatas pieredzes mes zinam visi, jeb varbut tamdel, ka ir IESPEJA, ka mes visi nenomirsim, tikai tie kuriem nepaveiksies.  un te mes atkal esam atpakal pie jezus, un tad te mes atkal ignorejam dabu, jo cik man ka melim ir zinams jebkura dzivnieku grupa – bars var parvietoties tikai tik atri, ka pedejie no bara.  (un tamdel visi pedejie ir janomet no klints!  senas gudribas.  OHO!)  un atkal tad BEIGAS, te nu mes nonakam pie individualisma, jo katrs individs ir specials un neatkartojams ka vesture un ka sievietes dzemde, un ka jebkuras specialas seklas kombinacija ar to.  tatad beigu beigas iznak, ka mes cinamies par minutem.  KURSS ILGAK!   mes esam minusu cinitaji!  OHO!  ka divas vardes krejuma poda – viena saka nav jau verts un noslikst – bul!  bul!  bul!  pa burbuli un otra kulas ka traka, kamer izkulas uz sviestu un TA!  mes uzinajam ka to ieguto dzelteno masu var smeret uz maizes un garso labak!  bet, pietiek visus sos pratvederiskos murgus, meslus, sudus, parpludusas atejas un asinainiem tamponiem notaskitas tualetes flizu sienas.  es saku – FUI!  FUI!  FUI!  tatad pie lietas-

  1. revolucija ir jau notikusi
  2. revolucijai nav sakuma
  3. revolucija nekad nevar but pati revolucija
  4. revolucija notiek tiesi tagad un seit
  5. revolucijai nav nakotnes
  6. revolucija ir pagatne
  7. ah…

un tie kas var visas sitas super – meligas mulkibas aizmirst un to, kas sekos uz prieksu, ja, to ari – tie ir patiesi revolucionari.  gods un slava jums.  MARS suta jums visssartak kvelojosos sveicienus.  invazija ir sakta!  un nekad neaizmirsti, ka vienalga, ko tu esi dzirdejis, jeb redzejis, jeb izjutis, jeb sapratis, jeb ka savadak, tev tas bus jaizstasta tada veida, lai jebkurss, kas tevi klausitos, zinatu pavisam skaidri, ka tas ir stasts, kas nak no tavas sirds un tavam lupam un tamdel to nevar sajaukt ne arvienu citu.
ps.  reizem liekas, ka neviens, kas ir mulkibas, nav aizdomajies, ka jezum jeb jebkuram citam ka vinam nebija neviena iemesla, kapec vins teica, ko vins teica, jo ka saka, ar vinu tacu viss bija kartiba jau no pasa sakuma.

PROLOGS BEIGAM

ka jau es mineju pasa sakuma, sis vestules ir rakstitas no neaptverami neapturamas velmes melot un man ir mazliet kauns par to, ka esmu pilnigs melis (un jums ari jabut nokaunejusamies par to!) un tamdel es vismaz vienreiz gribetu but (meginat?) patiess:  vairakus gadus atpakal, es lenam pastaigajos par saules pielietam havanas centralam ielam, kautkur tuvu “grand hotel”, garam bazaram un smekeju 50 centu cigaru, kad netisam uzskreju virsu uz ielas, invalida ratinos sedosam, pilnigi sakroplotam ubagam, bez kajam un rokam.  vins paskatijas uz mani, pasmaidija un uzdeva jautajumu – no kurienes tu esi ieradies?  es ari pasmaidiju, ieberu mazliet monetas pie zemes noliktas bundzinas un teicu – no marsa, ka parasti.  vins tikai pakratija galvu un teica – nu nevajag melot – tu esi no saules.

Copyright 2005

Neesošam redaktoram

Neesosa vieta un telpa bez numura

No:

Gatis  Marshmallow Gudets M Marshi LielaisP QoP  Nuvacuum Mar Shy Sun

 

Tresdiena, 2006 gada augusta, zem spiediena:

 

Labdien, cienijamais, neesosais redaktor!  Es jautaju sev, tiesi tagad, ko gan es varetu, uz so doto momentu, kad rakstu so vestuli jums un jusu neesosai organizacijai, uzrakstit ka svarigus notikumus mana dzive, vai vienlidzigi svarigus dzives sasniegumus, kas liktos interesanti un ieveribas verti, un vienlidzigi juniformi ar visu parejo autoru, un autoresu sasniegumiem, un izvilkumiem no vinu dzivem, un sapniem, un, pie tam, preliminari ratificetu manus neiesniegtos rakstu darbus, ka novertesanas vai iespiesanas vertus?  Esmu nacis no mates miesam – doktora vardiem – izsauts ka sampaniesa korkis, 1965 gada augusta, piecas minutes pec saules zenita.  Pec tam, vairakus gadus es pavadiju netrauceti laimigs, ja neskaita pieauguso grutibas, ko man nacas noverot.  Kautkad velak, es saku tikt apmacits un ta tas turpinajas samera ilgu laiku ar dazadiem panakumiem, atkariba no manas intereses apmacibas procesa – sakot no parastam skolam un tad vairak specialam, un vel specialakam skolam.  Vienu dienu, tas viss beidzas un es saku izmeginat pieauguso dzivi, kas man pavisam neticami, nepavisam nepadevas.  No neticibas, ka tas ta var but, 1988 gada, kopa ar Juri Zvirgzdinu (paldies Jurim par iecietibu!  Un ari man.) uzrakstijam lugu “Jubilejas gads”, kas pec tam, kad jau biju pametis Latviju un parvacies uz Ameriku, Nudzersi Siti, Nudzersijas stata, tika uzvesta Adolfa Sapiro rezija, Rigas Jaunatnes teatri, ja nekludos 1990 gada.  So pasu lugu gadu vai divus velak, es ka rezisors uzvedu ari Nujorkas off-off Brodvejas teatri (maza, un talu no Brodvejas).  Amerika, es turpinaju rakstit vairakas lugas un ka ari darit loti, loti neinteresantus darbus.  1994 gada, par lielu parsteigumu sev un parejiem, es sanemu augstako Amerikas federalas valdibas premiju (grant) par manu lugu “Neticamie sapmaniesa Carlija piedzivojumi’’, kas ari tika nepilniga produkcija uzvesta Judzina Onila teatra darbnica, Masacuseta.  Ari dazi no maniem dzejoliem tika publiceti dazados Amerikas poezijas izdevumos.  Un visam pa vidu, es turpinaju darit tos loti neinteresantos darbus.  No 1997 gada, pilnigi nejausi, es pieversos muzikai (dibinot, nu jau, neekszistejosu grupu “Ballastic Cabaret”), un ko, es turpinu, ka ari rakstisanu, darit lidz sai tresdienai.  1999 gada, es atsaku rakstit latviski un uzrakstiju pasaku ciklu “Pasakas par zveriem un brinumu pilno mezu jeb Debessbrauksanas pasaka.”  Un tad, es aizbraucu no Amerikas.  No 2000 gada, lidz sai tresdienai, es pamata uzturos Berline, Vacija (ja neskaita manas brauksanas apkart pa pasauli ar jaunu muzikas projektu Mar Shy Sun), kur ar dazadiem oficialiem un loti neoficialiem sasniegumiem, turpinu darit to pasu, ko esmu meginajis darit ieprieks, un cerams uz prieksu, un cerams savadak, jo uz atpakalu jau nevienam negribetos.  2003 gada, es uzrakstiju darbu “Melis no Marsa”, kam apzinati ir izveleta poetiski, caurumota, vestulu forma, meginot pietuvoties ar visu iespejamo brivibu un intimitati punktiem, kas mani, mana dzives laika, ir interesejusi un dazi uz kadu bridi pat izgaismojusies mana prata, kas atrodas ieks manas galvas, un ta galva gulstas uz mana kakla, un tiek nesata apkart par galvu, itka, neko nezinosam kajam un, un…  Nu ta.  Ja, gandriz vai piemirsu, es tikko pabeidzu jaunu rakstu darbu “Ieaiju gramata”.  Un, parejais laikam butu jaatstaj lasitajam vai nelasitajam… vai laikam… vai nelaikam… vai abiem kopa…  Un seit, es gribetu apstaties un pateikties par jusu neesoso uzmanibu veltitu sim aprakstitam papira loksnem vai vienalga, kas tas ir.

Ja jums, cienijamais, neesosais redaktor, ir interese iepazities ar to, kas ir apzimets ka BE HIGH un turklat paklausities ari muziku, jus varat doties uz tikla lapu: http://www.behighberlin.de

 

patiesi neesosa ciena:
neesosais autors