Skip to content

debessbrauksanas pasaka

December 8, 2011

QOP

 DEBESSBRAUKSANAS PASAKA

 

pa-stasti par zveriem bez garumzimem
komatiem mikstinajuma zimem un lieliem burtiem

 

 

pa-stasts: #011-11-400/201zy

“nestridies zakit! man ir taisniba! ja tu netici uzprasi siventinam” – pazinoja lapsina. “pati uzprasi! man siventins to pats pateica! saprati! – pazinoja zakitis. “ne ne tas ir zinams pavisam skaidri. bez saubisanas! tas esot noticis vakardien. ja ja vakardien! 100%! ne ne visi 1000%!” – kategoriski pazinoja lapsina. “ne ne ne tas notika pagasruden. nu tapec ka senes aug tikai rudeni. tu pati tacu zini” – lapsinu turpinaja apstridet zakitis. “nu nu nu ne tikai rudeni! – iesprauda neticigi lapsina. “nu nu tas viss nav tik svarigi. vins nomira un viss. beigts. vakar vai pavasari vai pagasruden. kada tagad skirba” – zakitis novilka un aplaizija lupas. “bet bet nomira tapec ka neko negribeja darit. jo bija slinks. tik slinks” – un lapsina eleganti apcuraja savu rudo kazocinu. “tu pati tacu zini ka visu tagad pilnigi izdoma – samierinosi noteica zakitis un klusi nopirdas – uh! uh! tas gan bija labi! vakardienas burkani” – zakitis nodomaja. “tik slinks ka aizmirsa ka domat” – turpinaja lapsina – “ka iet. ka iziet no musu brinumu pilna meza. musu brinumu pilnam majam. uz savam majam” – teica lapsina un pakasija savu apcurato pezinu – “bet varbut ta bija sirdstrieka?” – pec klusuma briza piebilda lapsina. “slinkie vienmer uzvar!” – teica zakitis piegaja pie lapsinas un nokoda lapsinai galvu. lapsinai gan tas nemaz nepatika. lapsina lidzsvaru zaudejot iespera zakitim ar kaju. zakitis sakera savu kaju un teica – “au! au! au!” lapsina turpinaja krist un apslaca zakiti ar biezu lipigu asinu salti. “stulba kaka!” – dusmigi iekliedzas zakitis. “nu redzi! – teica gulossa bezgalvaina lapsina – “ko tu atkal esi sastradajis!” lapsinas atkosta galva guleja 67 cm un 55 mm attaluma no lapsinas pezinas. no lapsinas pezinas turpinaja pilet dzidras dzintara lasites. “stulba kaka” – atkartoja zakitis. lapsinas atkosta galva uzmanigi saka osnat gaisu – “ssssssssss? – ssssssssss?…” ilgi un nesteidzigi. pavisam lenam. kautko saodusi lapsinas atkosta galva metas pa kreisi. tad pa labi. tad taisni. tad pavisam peksni pari lielajam priezu saknem. tad pari mazajam eglu saknem. pari visam. uz prieksu. dziluma. lapsinas atkosta galva izzuda meza biezokni. “ah tu galva. stulba galva. galigi bez galvas!” – dusmigi noteica bezgalvaina lapsina. zakitis un bezgalvaina lapsina pieklusa un citigi tirija ar asinim sasmucetos kazocinus. klusumu partrauca bezgalvaina lapsina. “ko nu? ko nu? bez galvinas lapsina ka pezina bez spalvinas!” – ievaimanajas bezgalvaina lapsina un pakasija gaisu kur vajadzeja but atkostai galvai. “stulba kaka” – nomurminaja zakitis tiridams kazocinu. “tu esi tik slikts ka!… ka!…” – bezgalvaina lapsina nepabeidzot iesakto teikumu pacela palielu priezu ciekurinu no zemes un iesprauda to sev kakla. “uh ta gan ir biskin labak!” – bezgalvaina lapsina iesmejas – “kurs grib nakt ar mani badities? kurs grib nakt ar mani badities? – atkartoja lapsina cenzdamas notemet ciekurina otru galu zakisa virziena. “izpist tevi ar to ciekurinu! mulke!” – neiztureja zakitis un pacelis nakoso palielo priezu ciekurinu no zemes iesprauda to bezgalvainai lapsinai taisni tupli. bezgalvaina lapsina zeli iestenejas – “uh…” “dirsa nu gan nevajadzeja. ta nu gan nevajadzeja zakit!” – mazliet draudigi atskaneja  pekaina balss no netala krumu pudura. pekainis nesteizigi izbaudija pavasara spozo sauli un vel nesteidzigak plosija pagajusa gada pakritusu senotaju ar sarusejusu kabatas naziti laba roka. “labs nak ar gaidisanu” – piebilda kepainis un aplaizijas. “mja! mja!” – vel apmierinatak piebilda kepainis. zakitis pameta bezgalvaino lapsinu plavinas vidu ar ciekurinu galvas vieta un ciekurinu tupli un piegaja pie pekaina. “vai garso labi cienijamo pekaini?” – ieintereseti ieprasijas zakitis. pekainis neatbildeja. “vai garso atspirdzinosi cienijamo pekaini?” – zakitis neatlaidas. “atsujies smurguli! kad paaugsies lielaks pats varesi izmeginat!” – uzbreca pekainis. “kad paaugsos… kad paaugsos… kad busu liels…” – jautri un bezbedigi trallinaja zakitis un iebaza savu bezgalvainas lapsinas asinim notraipito purninu pekainim tupli. “nu tamdel jau dirsu laizit nevajadzeja” – noruca apmierinatais pekainis. zakisa purnins pilnigi pazuda pekaina spalvaini-biezajos bruni-rusganos dupsa dzilumos. “mja! mja!” – kautkur no taluma atskaneja zakisa balss. sarunas saules pielieta plavina pieklusa. pekainis saka elpot mazliet straujak. pavasara dzivibas pilnas stravas saka parpludinat pekaina pratu. pavasara reibinosas sulas piepildija pekaina sirdi. pekainis sajuta kautko mostamies savas butibas dzilumos kautko pilnigi aizmirstu izbalejusu senu muzigu. pekainis uzgulas virsu pusapestam senotajam ar sarusejuso kabatas naziti laba roka un saka vinu spaidit ar savu spalvaino pavederi – “ah! ah! ah!” – ruca apmierinatais pekainis. rietosa pavasara saule uzduras uz koku galotnem un saka sabirzt aiz netalas tumsas mezmalas. plavina saka nolaisties vakara vesums. pekainis turpinaja spaidit pakrituso senotaju. aaaaaaahhhhhhh!” – peksni neganti ierecas pekainis. pekainis uztrukas kajas un nelabi aurodams ka sapratu pazaudejis ieskreja meza. “nositisu! izpisisu! gabalos sarausu! visus jus noladetas dirsas! mazie smirdigie pederasti! uhhhh! visus jus…” – pekaina aurosana lenam izgaisa meza biezokni. zakitis sastindzis sedeja plavina ar nedabiski piepustiem vaigiem. “kas tad sim lecies? ka uguns pakala! ” – nesaprotosi ievaicajas klat pienakusa bezgalvaina lapsina. “vienu bridi tik apmierinats. otru ne. nu ka riktigs pekainis. vai ne?” – turpinaja bezgalvaina lapsina. zakitis ar neko neredzosam acim skatijas uz bezgalvaino lapsinu un izdvesa – “nu gan bus baigie baigie sudi nu gan bus baigie sudi nu gan bus baigiesudinuganbusbaigiebaigiesudibusbaigiebaigie…nuganbusbaigiebaigiesudi”- zakisa apakslupa histeriski noraustijas – “nu redzi laiziju laiziju vina tupli… savadi tads tuplis garso kas nav dirsis visu ziemu… nu redzi laiziju laiziju lidz netisam kepaina pautus nokodu. pie pasas saknites. aizravos.” – zakitis saka elsot unsakera savu galvu ar savam kepinam. “nu redzi!” – teica bezgalvaina lapsina – “ka sanaca! kas to butu domajis!” – piebilda bezgalvaina lapsina. “izpisis! izpisis!” – iebrecas zakitis – uh ka izpisis!” – izmisis murminaja zakitis. “a redzet var?” – ieprasijas bezgalvaina lapsina. “ko pautus? a ka nu ne tepat jau ta manta vien ir!” – ar lepnumu balsi atbildeja zakitis un iesplava sev roka aiz vaigiem aizbaztos kepaina pautus. bezgalvaina lapsina skatijas uz pautiem neatraudamas. “drikst?” – prasija bezgalvaina lapsina ludzosi skatoties zakisa seja. “nu protams mana mila bezgalvaina lapsina protams” – zakitis atbildeja. bezgalvaina lapsina ciesi saspieda kepaina pautus savas mazas kepinas – “uh lieli gan! ah cik lieli! ka dimanti!” – skaudigi novilka bezgalvaina lapsina – “varbut atdosi man galvas vieta? nevar jau ciekurinu visu muzu sev uz pleciem nesat. kas zin kur ta mulke stulba galva jau paspejusi aizblandities. mauka tada!” – piebilda bezgalvaina lapsina. zakitis izrava kepaina pautus no bezgalvainas lapsinas kepinam un sabaza tos atpakal sev aiz vaigiem. “stulba kaka! kepainis tacu tevi izpisis! lidz pasam ausim ar neticami milzigu pimpi izpisis kad ieraudzis savus pautus ka tavu galvu.” “un tas ir vel daudz stulbak ka bez galvas” – piebilda bezgalvaina lapsina un apsedas ta lai ciekurins tupli justos erti. zakitis paskatijas uz bezgalvaino lapsinu un piecelas. zakitis iebaza kreiso kepinu sava tupli neveikli ieklepojas un saka lekat pa plavinu – “nu gan esam dirsa! dirsa! oh dievs visaugstaka! pekainis mums miera neliks. lidz izpisis. izpisis ka dievs mans liecinieks. dirsa izpisis. mute izpisis. ausis izpisis. paduses izpisis un naba ari izpisis. visur izpisis!” – zakitis turpinaja lekat un vaimanat. bezgalvaina lapsina pienaca pie zakisa. bezgalvaina lapsina tureja roka pakritusa senotaja saliekamo naziti. “un te nu aiziet pagajusa gada grecini” – teica bezgalvaina lapsina un iedeva saliekamo naziti zakitim. zakits apstajas lekat panema saliekamo naziti un salieca to. “man liekas sovakar varetu snigt” – skatidamies debesis domigi novilka zakitis. bezgalvaina lapsina paskatijas debesis tad uz zakiti tad izrava ciekurinu sev no galvas un iebaza to zakisa mute. zakitis dusmas izsplava ciekurinu. “pie velna! pie velna! pie visa vainigi tie dirsa izpistie velna zobi! zobi! zobi! velna izpistie zobi! velna izpistie zobi! – zakitis iebrecas un no uztraukuma nogiba. plavina iestajas mazliet svinigs vakara klusums. 2 m un 15 cm ataluma no zakisa un bezgalvainas lapsinas staveja velns. velns uzmanigi ieklepojas un teica – “hmm… varetu jau labak teikt labvakar? vai atkal labak… uz atkalredzesanos? vai atkal labak… ka jutaties sodien? vai atkal labak… man prieks jus redzet! ko?” velns piegaja pie zakisa. atbildi nesagaidijis velns iesita zakitim plauku. zakitis atvera acis – “kamdel? kamdel nelieti tev to vajadzeja?” – zakitis klusi izdvesa un aizvera acis. velns atkal iesita zakitim plauku. “nu atdosi zobus? vai neatdosi? atdosi vai ne?” – spalgi iekliedzas velns – “jeb tev vel vairak sudus vajag?” – velns turpinaja spiegt. zakitim neticami izspiedas acis – “peliti-meliti no elles mokam atbrivosi tad atdosu!” – peksni spalgi iebrecas zakitis un iesita velnam ar kaju. “au! au!” – iekliedzas velns palekdamies. “pelite-melite maneja!” – zakitis iebrecas vel spalgak un atkal iesita velnam ar kaju. “au! au!” – atkal iekliedzas velns. bezgalvaina lapsina nepieversa uzmanibu zakisa un velna sarunai un uzmanigi spelejas ar ciekurinu sava tupli. “taveja? ko? taveja!?” – ieducinajas velns un turpinaja – “nu jasaka ka vienigi labaka ka pelite-melite ir zinama veida loti aristokratiska rakstura suni. loti sensuali sexuali lidzvertigi partneri… bet pelite-melite savukart…” “oh… nelietis! nelietis!” – izmisis iebrecas zakitis un nogiba. “tu man te netelo mulki! zobus! zobus atdosi vai ne?” – velns atkal iespiedzas piesizdams kaju. “cienijamais?” – bezgalvaina lapsina uzrunaja velnu – ” a ciekurinu cienijamais dirsa negribat?” “ko ludzu!?” – draudigi parprasija velns. bezgalvaina lapsina turpinaja – “nu re sita” – radidama uz sevi – “ciekurins dirsa. jutas ta nekas. es pat teiktu labi. loti labi!” – parliecinosi piebilda bezgalvaina lapsina. velns ciesi un ilgi nopetija bezgalvaino lapsinu – “ka tad vardins tev skaistulit?” – noprasija velns. “bezgalvaina lapsina” – atbildeja bezgalvaina lapsina. velns padomaja apsvera un teica – ” nu dod tad surp to ciekurinu tu viltiga maita!” – lapsina lenam izvilka sev no dirsas ciekurinu un iedeva to velnam. velns to uzmanigi apostija paskrapeja ar naga galu un uzmanigi iebaza sev tupli. “uh ta nu gan ir daudz labak. palieku tev parados bezgalvaino lapsin” – apmierinati noteica velns un piebilda – “un pelitei-melitei ari ciekurins noteikti patiks. loti patiks! pelitei-melitei patik pilnigi viss kas ir pilnigi jauns!” – un neatsveicinajies no bezgalvainas lapsinas un zakisa velns izzuda savos dveseliskos zemumos. “nu ta gan” – noteica bezgalvaina lapsina un pacela zakisa izsplauto ciekuru no zemes un iesprauda to sev kakla. “nu ta gan!” – atkartoja bezgalvaina lapsina un nogulas ciesi blakus aizmigusam zakitim. bezgalvaina lapsina un zakitis iegrima ciesa jo ciesa pavasara miega. un labu dusu ari tev mazulit.

pa-stasts: #84-39771-kl-mcz

lapsinas atkosta galva drazas pa meza biezokni di-pa-du da-pa-du. mazliet palekdamas un tad atkal mazliet piezemedamas. sad un tad uz mirkli lapsinas atkosta galva apstajas sastinga paostija gaisu padomaja un tad turpinaja drazties. lapsinas atkosta galva drazas pakal kautka-neizskaidrojamai smakai. kautkas tads meza biezokni vel nebija ne redzets ne dzirdets. “uh kaut mani velns parautu!” – iesaucas pekainis ieraudzijis lapsinas atkosto galvu drazamies un uz mirkli pat piemirsa savus atkostos pautus. ka pekainis teica ta ari notika. velns parava pekaini uz elli. bet lapsinas atkosta galva turpinaja drazties kautkur taluma biskin saozot kautka-neizskaidrojamo smaku. “ka ka govi kauj? ka ka govi slauc? ka ka mani tagad sauc?” – lapsinas atkosta galva drazoties murminaja un centas atcereties visus vardus-vardintinus no lielakajiem lidz pasiem mazakajiem kurus lapsinas atkosta galva bija lietojusi ka lapsinas galva. bet nekas no ta lapsinas atkosto galvu neapmierinaja. pilnigi visi vardi tagad skaneja prasti un vulgari. nonakusi pie si sledziena lapsinas atkosta galva paklupa noripoja leja pa uzkalninu apstajas ripot un palukojas apkart. lapsinas atkosta galva guleja maza loti skaista meza ezerina krasta. viss bij-tik klusi. klusi. bija burviga rietosas saules pielieta silta novakare. “te nu ari adrazos drazeklite” – nomurminaja lapsinas atkosta galva un apklusa. lapsinas atkosta galva nesteidzigi skatijas ka nesteidzigi makoni nesteidzigi slideja kautkur. “cik skaisti” – snauda iegrimstot domas atzimeja lapsinas atkosta galva. peksni kautkur tuvuma ta netalu kada balss videji klusi iekunkstejas. tad vel kada balss videji klusi iestenejas. tad vel vairak balsis. un tad vel vairak. un vel. “ka gulbji padebessos” – snauda saldi nodomaja lapsinas atkosta galva un peksni pilnigi pamodusies ta alkatigi jo alkatigi osnaja gaisu. lapsinas atkosta galva metas pa labi. tad uz prieksu. tad apstajas un apstulbusi atvera muti. lapsinas atkosta galvas acu prieksa maza skaista ezerina krasta bija izlaidusas sesas galigi plikas brinumskaistas blondines ar sesam brinumskaistam blondam pezinam. sesas brinumskaistas blondines loti aizrautigi ar dedzibu aplaizija viena otras pezinu. ka cuskas gredzena. visas ka viena. viena ka visas. tas bija pilnigi satriecosi. “nu sitais skats ir vairak verts vertibina ka veselas sesas atkostas galvas” – nodomaja lapsinas atkosta galva – “mja mja lapsinas pezina gan nebija tik tik smuka ” – kritiski piedomaja klat lapsinas atkosta galva. lapsinas atkostai galvai loti sagribejas masturbet. loti. bet bez curajama tas nu-neka nebija izdarams. smejies vai raudi. “stulbais smirdigais zakitis” – padomaja lapsinas atkosta galva un neatraudamas ka piekalta blenza uz sesam brinumainam blondinem. “stulbais smirdigais zakitis!” – sev par parsteigumu skali iebrecas lapsinas atkosta galva. viduveji skalie kunkstieni un viduveji skalie stenieni apklusa ka uz norunu un sesu balsu koris kas piedereja sesam brinumskaistam blondinem iesalkojas ka sesi koki – “stulbais smirdigais zakitis” lapsinas atkosta galva pret savu gribu ieaurojas vel skalak – “stulbais stulbais smirdigais zakitis!” sesu balsu koris atbalsojas skalak – “stulbais stulbais smirdigais zakitis!” lapsinas atkosta galva bauroja cik vien bija speka – “stulbais stulbais stulbais smirdigais zakitis!!!!” sesu balsu koris iezvanijas ka sesi zvani – “stulbais stulbais stulbais smirdigais zakitis!!!!” lapsinas atkosta galva saka mazliet smirdet. sesas brinumskaistas blondines saka liksmi jo liksmi smieties. izmisuma un naida parpildita lapsinas atkosta galva piedrazas tuvak pie sesam brinumskaistam blondinem tad apstajas drazties un ievaiminajas – “smejaties! smejaties! jus sesas. jus blondines. jums pupi. jums nabas. jums viss. pezinas ka perlites! a man kas? neka! neka! ne pezinas ne pat varda! pat varda man nav!” – sesas brinumskaistas blondines loti nopietni klausijas lapsinas atkosta galva un panaca tuvak – “36 stundas un 11 minutes es drazos. drazos cik bija ieksa. un pec tam vel drazos un vel… pakal savam… nu nu vardam un beigas nekas vien sanaca” – lapsinas atkosta galva ievilka elpu un turpinaja – “nu a labi ka vismaz jusu pezas redzeju. vismaz kautkas sini dzive man tika. vismaz pezas! a savadak tik meza biezoknis visapkart bez gala un malas” – lapsinas atkosta galva saka neganti griezt zobus un rugti raudat. “tu gan esi lupata! riktiga gridas lupata! raudi vien lupata!” – teica viena no sesam brinumskaistam blondinem. “tu izskaties tik pretigs ka sapuvusi kapostgalva!” – teica otra no sesam brinumskaistam blondinem un riktigi iespera lapsinas atkostai galvai ar kaju. parejas piecas brinumskaistas blondines saka liksmi smieties. lapsinas atkosta galva uzlidoja augstu debesis un pec tam saka krist leja. nakossas 27 minutes lapsinas atkosta galva tika spardita gar ezerina krastu. uz vienu pusi un tad uz otru. tris reizes lapsinas atkosta galva iekrita udeni pavadita ar jautru smieklu saltim. tris reizes brinumskaistas blondines izvilka lapsinas atkosto galvu no udens un turpinaja to spardit surpu turpu. pa smiltim. tad vinas piekususas norimas. “tagad zinasi ka drazties pec sava varda” – pec 29 minutem un 5 sekundem teica pirma no sesam brinumskaistam blondinem un pacelusi smiltim aplipuso lapsinas atkosto galvu iesprauda to piekrastes smiltis tad partupas tai pari noliecas un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka nekas no drazanas vien sanak” – pec 30 minutem un15 sekundem teica otra no sesam brinumskaistam blondinem un partupas pari lapsinas atkostai galvai pieliecas un iecuraja taja. “tagad zinasi ka uz plikam meitenem skatities” – pec 32 minutem un 2 sekundem teica tresa no sesam brinumainam blondinem tad partupas pari lapsinas atkostai galvai un iecuraja taja. “tagad zinasi ka pec pupiem un nabam karoties” – pec 33 minutem un 55 sekundem teica tresa no sesam brinumainam blondinem un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka mieru traucet sveta vieta” – pec 35 minutem un 1 sekundes teica ceturta no sesam brinumainam blondinem un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka govi slaukt” – pec 36 minutem un 42 sekundem teica piekta un iecuraja lapsinas atkosta galva. “tagad zinasi ka sevi saukt” – pec 38 minutem un 23 sekundem teica sesta un iecuraja galva kas bija iesprausta maza loti skaista meza ezerina krasta smiltis. uz 11 sekundem sestas dubsis sastinga nekustigi virs atkostas lapsinas galvas. tad sesta skali iesmejas un uzpirda lapsinas atkostai galvai. “tavs vards ir pirzkirs” – teica sesta no sesam brinumainam blondinem. izcuratas curas izveidojusas mazu terciti trauca lenam uz ezeru. curas parstaja tecet pec 9 minutem un 23 sekundem atstajot tumsu gultni kas izbeidzas ezerina. “tavs vards ir pirzkirs” – atkartoja sesta no sesam brinumainam blondinem. “mans vards ir pirzkirs” – atkartoja lapsinas atkosta galva. sesas brinumskaistas blondines saka smieties un smejoties iedrazas ezera. sacelusas putu vetru sesas brinumainas blondines izzuda ezera zilgme. “ka gulbji” – laimigi nodomaja pirzkirs. pirzkiram griezas galva no visa pardzivota. sesi brinumskaistie blondinu dupsi sesas brinumskaistie blondinu pezas sesi brinumskaistie blondinu tupli vel arvien zvarojas pirzkira acu prieksa. “es jutos tik tirs” – pirzkirs lepni nodomaja – “ka pirzkirs. mans vards ir pirzkirs” – un lenam slidedams dzila miega pirkizs turpinaja atkartot – “pirzkirs. pirzkirs. pirzkirs…” – tik ilgi lidz saule ieslideja ezerina un nogrima. bet nu dusi ari tu tagad manu mazo draudzin.

 

pa-stasts: #99-876-555-1111hyx

pirzkirs guleja maza loti skaista meza ezerina krasta un dzili aizmidzis sapnoja. tas vareja but tas pats ezerins tas vareja but kads cits ezerins ta vareja but ta pati nakts jeb kada pilnigi cita nakts tas vareja vilkties 15 minutes tie vareja but 2111 gadi jeb kas ienak prata. pirzkirs sapnoja ka ir pirzkirs un ka istniba nemaz nemaz nesapno. pirzkirs bija tala jo tala pilseta kuras vardinu vins nezinaja un kura dzivoja loti daudz atkostu galvu ka vins. visvisada veida atkostas galvas. ka smiltis tuksnesi. ta bija bezgaliga pilseta kas izskatijas ka miljoniem bezgala lielas spozas adatas kas saspraustas sarkanbruna tuksnesa smiltis. divju saules staros tas spideja tik spozi ka tikai pec ilgaka laika pirzkirs ieveroja ka daudzas no bezgala lielam spozam adatam viegli vibreja. “kaut kas starp adatu pimpi un baku tikai mazliet tric” – pardomaja pirzkirs skatoties augsup. pimpjus pirzkirs bija redzejis diezgan daudz bet baku pirzkirs bija redzejis tikai vienreiz sen atpakal un ne parak labi atcerejas ka ta izskatas. pirzkirs paostija tad nolaizija spozo gludo virsmu un teica – “patiesam interesanti. tik tiesam tric. triculite! mana mila pipelite.” vienas triceja vairak ka otras. citas augstak citas zemak. citas vel ka savadak. pirzkirs aplaizija 111 no tam. kautgan tas prasija vairakas stundas tomer tas bija loti aizraujosi. pirkirs nemaceja sev izskaidrot kapec aplaizit spozas bezgala lielas tricosas adatas vinam tik loti loti patika. bet izskatijas ka tas patika ari visam parejam atkostam galvam. lenam pirzkirs juta ka sak tricet lidzigi lielam spozam adatam. pirzkiram saka likties ka vins sak redzet vai just kautko. ko tiesi par to vins nebija dross. kur tiesi par to pirzkirs ari nebija dross. bet tas bija kautkur no taluma. jeb taluma. jeb otradi. varbut pasa pirzkira atkostas galvas centra. varbut ne. ka nenokurienes ka no tuksuma ara spiezoties varosa metala bumba pulseja rieksta lieluma. pulseja pasa pirzkira centra vai pilnigi otra vieta. ta svarstijas 2mm diametra. uz ieksu uz aru. uz aru uz ieksu. surpu turpu. pulsejosa varosa metala bumba rieksta lieluma kas svarstijas 2mm diametra likas izveidojam milzigu telpu vai tuksumu pirzkira galva. pirzkiram viegli reiba galva no savas augosas galvas lieluma. pirzkira ciesi domam piebliveta galva saka rasties jauni divaini tuksumi kurus vins nebija paspejis piepildit ar jaunu izdomatu domu daudzumu. “nu tas gan ir biskin par daudz. nu tagad nu pietiek!” – pie sevis stingri novilka pirzkirs un gribeja nopirzties. pirzkirs mileja kartibu. “zakitim te gan loti patiktu ja visas spozas adatas butu lieli orangi burkani!” – mazliet nobijies padomaja pirzkirs – “nu un siventinam ari tas patiktu. visiem tas loti patiktu!” – jau parliecinosak piebilda pirzkirs. pirzkirs aizmirsa par lodi un par tuksumu sev galva un atcerejas kur vins atrodas. liela spozo milzigo adatu pilseta. tas bija kautkas. miljoniem atkostas galvas nudeja apkart pirzkiram murminot kautko galigi nesaprotamu un tad atkal izgaisa spozo adatu biezokni. pirzkirs atcerejas cik divaina vieta vins bija nokluvis un cik jocigi bet tomer kaut ka bezgala pazistami viss izskatijas. “laikam jau tomer busu arzemes. bet tad varbut tomer majas?” – pirzkirs padomaja. mazliet nomierinajies pirzkirs ieveroja ka daudzas atkostas galvas uzrapas uz mazinam platforminam kas atradas pie spozo adatu pamatnes kas vinus lenam pacela gar adatu gludo spozo arpusi lidz pasai spozo adatu virsotnei kur tad palikusas kniepadatu galvas lieluma tas uzpraudas spozo adatu galos un viegli tirinajas. “ja tik lapsina varetu sito redzet. nu apmiztos. zakitim noteikti saceltos riktigs cietais. a siventins apdirstos nu100%! ne visi 1000% !” – atvazis galvu blenzot nodomaja pirzkirs. likas ka visvairak sajusminatas atkostas galvas izlaida skanas kas neko neatgadinaja no brinumaina meza dziesmam ko pirzkirs bija dzirdejis un dungojis ka lapsina. pirzkirs nevareja tomer riktigi izkirt vai but tur augsa ir patikami vai nepatikami jo viss tas bija tur augsa un talu un vins kautrejas pajautat par to kadai citai atkostai galvai jo negribeja izskatities pec mulka kurs dzivodams spozo adatu pilseta nezin kautko tik vienkarsu un acimredzamu. ari pec arzemnieka pirzkiram nemaz negribejas izskatities. “bet tomer ja ta padoma vajadzetu tacu but patikami” – pirzkirs nodomaja – “nu noteikti. kapec tad parejas atkostas galvas to daritu ja tas butu nepatikami. nav tacu mulku prata vai ne?” – pirzkirs juta ka velesasnas but tur augsa palika arvien neatlaidigaka. pirzkirs gandriz vai sajutas jau garlaikots vienkarsi staigajot pa pilsetu. “nu baigi liela lieta” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs pielika meli pie vienam no spozam adatam. “zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz-zzzzzzzzz” – vibracija izgaja cauri pirzkiram. tas vel arvien likas loti patikami bet nu nemaz vairs ne pietiekami. viss bija nepietiekami iznemot but tur augsa to pirzkirs nu saprata pa istam. ne no ka ne no sa pirzkirs atcerejas sesas brinumskaistas blondines. “sitas varetu but daudz daudz asak!” – vins nodomaja un sajuta pulsejoso lodi galva un uzreiz piemirsa par to. pirzkirs ieraudzija ka viena no platforminam ir atbrivojusies. pirzkirs drazas uz to. pirzkirs sapratis ka nepaspes tikt cauri atkosto galvu pulim iebrecas skalak ka pats butu domajis – “visus izpisisu! jus izpisisu! jusu mates izpisisu! jusu tevus izpisisu! jusu meitas izpisisu! jusu delus izpisisu! jusu mazmeitas izpisisu! jusu mazdelus izpisisu! jusu mazmazdelus izpisisu! jusu mazmazmeitas izpisisu! jusu mazmazmazmeitas izpisisu! jusu mazmazmazdelus izpisisu!” pirzkirs ravas koda un plesa uz prieksu cik vareja acis turedams platforminas augsupslidosso spozo virsmu. pirzkirs leca. pirzkirs leca cik stipri cik vien vareja. pirzkira zobi iekeras platforminas mala un nobrakskeja. platformina nesteidziga bet strauja tempa slideja augstak. pirzkirs vel nekad nebija redzejis spozo adatu pilsetu no augsas. “nu nekas tik sevisks” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs ar acu kaktinu redzeja taluma dazas citas atkostas galvas loti apmierinati gulot un nemierigi berzoties gar platforminas virsmu un murminot kaut ko galigi nesaprotamu. parejas atkostas galvas ignoreja pirzkiru. “izskatas ka atkostas sunu galvas” – iedomajas pirzkirs un ka sapni atcerejas mazu loti skaistu meza ezerinu. peksni pirzkiram likas ka viss tas kas notiek ir jau noticis. pirzkirs paskatijas leja. pirzkirs bija pacelies jau loti augstu. atkostas galvas pie spozo milzumlielo adatu pamatnes sapluda viena melna pulsejosa atkostu galvu masa. pirzkirs sajutas loti vientulss. pirzkiram noreiba galva. pirzkiram saka loti sapet zobi. no pirzkira smaganam saka pilet asinis. pirzkira zobi sadrupa pret platforminas virsmu. pirzkirs saka slidet. pirzkirs sakera platforminu ar savam lupam. cik ciesi cik vien vareja. pirzkirs peksni atcerejas ka kadreiz vins bija lapsina un vinam bija kajinas un  kepinas. pirzkirs uzreiz aizmirsa to. pirzkira lupas saka palikt cietas un nejutigas. pirzkirs zinaja ka kritis. pirzkira mele peksni sataustija rievu platforminas mala un ieslidejusi tur ieksa ta aptinas tai apkart. pirzkirs karajas pie savas meles. pirzkira mele stiepas. garaka un garaka. pirzkirs sekundes simtdala saprata ka zinamus vardus vina mele nekad vairs nebus spejiga izlocit. pirzkirs uzreiz aizmirsa par to. pirzkirs vairs nespeja saskatit milzumlielas spozas adatas. palika pavisam tumss. debesis abu saulu vieta pirzkirs redzeja divas vel tumsakas zilgani melnas zvaiznes kas pulseja un ik pa bridim sadalijas neskaitamas mazakas melnas pulsejosas zvaigznes. pirzkirs padevas. pirzkirs pamodas. pirzkirs celas gaisa ka balonins. pirzkirs parspraga ka balonins. pulsejosa lode pazuda. pulsejosa lode uzspraga. milzigais tuksums sacokurojas ka papirs. viss kluva tuksums. pirzkirs bija pilnigi nekustigs. pirzkirs drazas neticama atruma. pirzkirs savilkas punkta. pirzkirs uzspraga. pirzkirs bija visur. pirzkirs nebija nekur. pirzkiram loti sapeja. pirzkiram nekas nesapeja. pirzkirs dziedaja. pirzkirs nedziedaja. pirzkirs bija uz milzumlielas spozas adatas gala. pirzkirs bija leja un staigaja pa brinumaino spozo adatu pilsetu. pirzkirs smejas. pirzkirs raudaja. pirzkirs ieraudzija milzigu melnu kubu debesis. pirzkirs neieraudzija milzigu melnu kubu debesis. saka palikt gaisaks. saka palikt tumsaks. vel vel gaisaks. vel vel tumsaks. vel vel vel gaisaks. vel vel vel tumsaks. pirzkirs nekad nebija redzejis neko tik gaisu. pirzkirs nekad nebija redzejis neko tik tumsu. un vel vel vel vel gaisaks un vel. un vel vel vel vel tumsaks un vel. pirzkirs zinaja ka sapno. pirzkirs zinaja ka nesapno. pirmo reizi pirzkirs zinaja ka patiesam sapno. pirmo reizi pirzkirs zinaja ka patiesam nesapno. “100%! ne ne visi 1000%!” – nodomaja pirzkirs. pirzkirs aizmiga. pirzkirs pamodas. celies ari tu mazulit.

 

pa-stasts: #0000-73-00021-bgdh

“pusite. viss ir pusite. viss vienmer ir bijis pusite. viss vienmer bus pusite. tikai pusite. vienmer pusite. sis nakts klusums ir pusite. si tumsa ir pusite. si plavina ir pusite. lapsina ir pusite. atkosta lapsinas galva ir pusite. laca pauti ari kautkada veida ir pusite. un meness ari!” – paskatijies uz spozi zaigojoso pusmenesi nodomaja zakitis un notrausa pilosas asinis no sava purnina. zakitim nenaca miegs. zakitim bija skumji. zakitim sapeja sirds. zakitis domaja par peliti/meliti elle un cik daudz ta vinam pietruka. zakitis mileja peliti/meliti. sados pusisu brizos vins to saprata pavisam skaidri. zakitis paskatijas uz plavina saldi aizmiguso bezgalvaino lapsinu iespieda savu purninu miklaja pavasara zeme un saka konvulsivi tirinaties un klusi izmisigi raudat. zakitim bija galigi apriebies pisties ar bezgalvaino lapsinu jo pisoties bezgalvainas lapsinas ciekurins vienmer skrapejas gar zakisa purninu. zakisa purnins tagad asinoja viena laida un bez partraukuma. “cik ilgi es ta pisisos?” – domaja zakitis kamer zakisa asaras un zakisa asinis sucas miklaja pavasara zeme – “pisisos pisisos lidz viss asintins izteces” – turpinaja domat zakitis – “un tad ko? bez asintina pisties?” – turpinaja domat zakitis. zakitim atkal ienaca prata pusite – “ja ja… pusite. nu tad vajag vismaz to stulbo pusiti izpist! ne! visas stulbas pusites! visas!” – turpinaja domat zakitis kamer zakisa asaras un zakisa asinis turpinaja sukties miklaja pavasara zeme – “ka saka kad nav ko zaudet tad vajag kerties lietai pie ragiem! ka lokomotive! ka ka lidmasina! uz prieksu! pist! pist! pist! visas stulbas pusites!” – zakitis skali un triumfanti ierecas savas domas parstaja raudat un pacela galvu no miklas pavasara zemes censoties atcereties vel kautko kas draztos uz prieksu vel atrak ka lokomotive vai lidmasina – “ka doma! ka mana sparnota doma!” – pateica zakitis un apmierinati nopirdas – “uh! vakardienas salati! labi!” – vel apmierinatak novilka zakitis un jau tiri dzivespriecigi paskatijas apkart. tiesi tai bridi ka velna piesaukta menesnicas gaismina maigas perlu gaisminas apspideta preti pa plavinu naca visistaka pusite. zakitis lidz sim vel nekad nebija redzejis istu pusiti jeb pat pusistu pusiti. jeb tas vismaz bija ka zakitis domaja. zakitis blenza uz visistako pusiti ka pats sevi ieraudzijis. bet pusite itka zakiti neredzot viegli un lenam paslideja zakitim garam un nesteidzigi tuvojas menesnicas apspidetas plavinas malai kur sakas aklais mezs. zakisa asinojosais purnins ievilka nasis tiru debess/mannas smarzu. “nu apdirsties var!” – nodomaja zakitis. maigi drebuli ka tali baznicas zvani satricinaja zakisa pautus. zakitis vel nekad nebija redzejis kautko tadu – visistako. “ne! sitadu! sitadu! – sevi domas izlaboja zakitis – “sita pusite ir loti seviska visistaka pusite! sitai pusitei jabut loti loti seviskai visistakai pusitei!” – sevi domas atkal izlaboja zakitis. zakitis pietrukas kajas un neticama atruma drazas pakal pusitei. zakitis pieskreja pie pusites nobremzeja zemu paklanijas un teica – “mana godajama cienijama pusite vai jus nebutu tik laipna un izpalidziga un atlautu man jus izpist? sausmigi drausmigi man vajag jus izpist. es ceru ka jus saprotat ka tikai pilniga neaizpildama navejosa nepieciesamiba jus izpist man liek griezties pie jums pec jusu palidzibas.” zakitis nometas celos nolieca galvu apkera pusites kajinas ar savam kepinam aizvera acis apklusa un gaidija atbildi. pusite nekustejas bet pusite ari neatbildeja. pec 7 minutem un 49 sekundem zakitis atvera acis paskatijas augsup un teica – “vai tiesam es nevaretu izpist jus loti cienijama pusite?” pusite itka tikai tagad pamodusies no dzila miega peksni paskatijas uz zakiti kurss bija apkeris pusites kajinas un teica – “man sausmigi drausmigi patiktu but izpistai no jums cienijamo zakit!” – beidzot atbildeja maigas perlu gaisminas apspideta pusite. “drausmigs sausmigs paldies! paldies jums cienijamo neticami skaisto pusit!” – iesaucas zakitis un saka laizit pusites kaju pirkstus. “bet ar vienu vienigu not eikumu” – sarmanti saldi novilka pusite caur skirbu prieksejos divos zobos. “vienalga ko! vienalga ko!” – zakitis iesaucas vel citigak laizidams pusites viegli un uzbudinosi smakojosas kaju pirkstu starpinas. “vienigi pusite var man izpist. es pisos tikai ar pusitem. pusites ar pusitem. ta nu sanak!” – saldi novilka pusite uzlikdama roku uz zakisa galvas un pabuzinadama to. tad pusite mazliet melanholiski pasmaidija un sarmanti uzkakaja uz zakisa galvas. “vai es nevaretu palikt pa pusiti? vai es nevaretu jebkada jebkada! veida palikt par pusiti? es drausmigi sausmigi gribu but pusite! es nekad neesmu bijis nekas cits ka pusite!” – iekliedzas zakitis ar labo kepinu krampjaini apskaudams pusites kajas bet ar kreiso kepinu neveikli meginadams notraukt pusites kakas no savam acu skropstam. “pusite bus kautko nelabu vakardien ieedusi” – pie sevis nodomaja zakitis smaididams un caur kakam lukodamies uz pusites bezgala starojoso seju. “nu viens veidins tur ir ka to var izdarit” – sarmanti noteica pusite un apklusa. “nu tad dari! nu tad dari! ko tu gaidi! nemoci mani pusite! nemoci! tu tacu zini es nevaru dzivot bez tevis pusite! mana mana mila pusite! mana pusite!” – zakitis smejas kliedza elsoja un raudaja vienlaicigi. “nu labi tad” – kautka atkal mazliet melanholiski novilka pusite un izvilka no savas otras pusites motorzagi (serijas # 47569 aljk) iedarbinaja to un zviku zvaku parzageja zakiti uz pusem. “pie velna!” – drausmigi sausmigi iebrecas zakitis. velns ari uzradas un pakeris vienu no zakisa pusitem aiznesas ka zili dumi vien nokupeja. “nu nac! nac tuvak! manu milo zakit! manu debesu saldumin! manu zelta gabalin! mana saules gaisma! nac papisisimies!” – ierosinaja jau loti uzbudinata pusite ar saviem maigajiem pirkstiem lenam braukdama pari parzagetai zakisa pusitei un ar meles galinu uzlasidama pilosas asinu lasites. “tu esi izcils zakit!” – karsti nocuksteja pusite – patiesam izcils!” “pisies pati tu stulba kaka! tu smirdiga peza! tev tik pisties! pajaties! padrateties! pacakareties! a man sap! man sap! vai tad redzet nevar ka man sap!” – breca zakitis pilna kakla (precizak puskakla) un zakisa vienigaja palikusaja aci atspideja ta augsta cietoksna siena aiz kuras slepjas pilniga laime. “man! es! man…” – un nepabeidzis savu domu zakitis paplesa vala pusiti no sava krusu kurvja un parava uz aru savu karsti pulsejoso sirdi kas karajas daudzos sarkanos diedzinos ka piepusts gaisa balons gatavs aizlidot. “nu tev gan ir baiga klimpa!” – satraukti nocuksteja pusite un aptverusi ar savam maigam lupam zakisa sirdi pusite saka sukat to. “uh ku nu labi uh ku nu labi!” – smaukstinaja pusite – “tadu tik lielu sarkanu klimpu sen neesmu laizijusi. patiesam sen.” pusite ierija zakisa sirdi pilnigi sava mute un maigi un leni brauca tai pari ar pasu meles galinu. surpu turpu. ik pa bridim pusites zobi maigi iecirtas zakisa sirdi un tad atkal maigi atlaidas. pusite apmierinati muraja. zakitis saka piemirst savas sapes un saka elpot mazliet straujak. maigas perlu gaisminas apspideta pusite saka curat un kakat lejup pa savu kajstarpi kamer pusites meles galins saka maigi spiesties zakisa sirdi. dzilak un dzilak. “ne ne. ne tik stipri bet straujak” – ka no akas atskaneja zakisa balss. pusite darija ka zakitis velejas. pusite ar savu kreiso roku saka vieglitinam glaudid savas un zakisa krutis savu un zakisa kajstarpi atstajot brunas kaku svikas gan uz sevis gan uz zakisa kazocina. “pusite a pimpi nevari pasukat?” – zakitis ievaicajas. zakitis saka justies labak. pusite ar otru pusites muti saka aizrautigi sukat zakisa pimpi. zakitis saka justies vel labak. “man loti patiktu ka ari dirsu tu man pusite biskin palaizitu” – piebilda zakitis kurs jutas nu jau pavisam labi. pusite ar treso pusites muti saka alkatigi laizit zakisa tupli. “a pautus ari nevaretu?” – jau pavisam pavisam maigi iecukstejas zakitis. “ka nu ne! ka nu ne! man pauti loti patik! pati labaka manta!” – atbildeja pusite un ar pusites ceturto muti panemusi mute zakisa pautus pusite saka tos sukat. “istn iba man drausmigi sausmigi bucoties patik” – pec laba britina pavisam kautrigi ieminejas zakitis un nosarka. “nu man jau ari loti loti bucoties patik” – pavisam kautrigi un nosarkusi iecukstejas pusite un iebaza savu pusites kaju zakisa mute. pec maza britina pusite pastuma savu kaju mazliet dzilak zakisa mute. un vel pec kada britina vel dzilak. “ak tu dulla! ak tu dulla!” – kikinaja uzbudinatais zakitis. pusites kaju pirksti kutinaja zakisa zarnas. zakitis nevareja atcereties vai pusites kaju pirstu nagi bija nolakoti melni vai sarkani. “a mazliet dzilak nevar? nu tikai mazliet!” – zakitis mazliet vainigi iestenejas. pusite darija ka zakitis velejas. zakitis saka elsot smagak. peksni pusites kajas ikskis izsprausas cauri zakisa tuplim (pusites kaju pirkstu nagi bija nolakoti melna krasa) un ieslideja tresas pusites mute kas sukaja zakisa tupli. zakitis gan to nepamanija. zakitis peldejas aizmirstiba. zakitis bija aizmirsis pilnigi visu. pirmo reizi zakitis aizmirsa par brinumaino mezu peliti/meliti bezgalvaino lapsinu atkosto lapsinas galvu pekaini par atkostiem pekaina pautiem par pats sevi. zakitis bija nekur. un tas jutas tik labi. “ai! ai! ai! ai! ai! ai! ai! ai!” – drausmigas sausmas iebrecas pusite jo tiesi tai bridi kad pusites kajas ikskis ieslideja tresas pusites mute kas laizija zakisa tupli pusite parstaja but pusite. pusite ka neticami milzigs puteklu sucejs saka sukt visu sev ieksa. tumsu. menesi. mezu. plavinu. zemi. nu pilnigi pilnigi visu un ari zakisa pari palikuso pusiti. bet kas visvairak nobiedeja zakiti (tas gan ari visvairak nobiedeja pusiti) un zakitis nebija no bailigajiem bija kad pusite suca ieksa ari pati sevi. “neticami! nu pilnigi neticami! bet tomer tas notiek! tiesi tagad! sini mirkli! – nodomaja zakitis un sausmas kliedza – “a! a! a! a! a! a!” pusite bija ne mazak ne vairak nobijusies.  “a! a! a! a! a! a!” – kliedza pusite kuras pusite lenam izuda pusite kas vairs nebija pusite. “paliga paliga! dievs milais paliga!” – kliedza zakitis. “paliga paliga! dievs milais paliga!” – kliedza pusite. bet paliga neviens nenaca. bezgalvaina lapsina guleja dzila salda miega un neatvairami ka uz eskalatora slideja tuvak pusitei kas vairs nebija pusite. pedeja laika bezgalvaina lapsina ar ciekurinu galva vairs nedzirdeja paraka labi. “zobus atdosu! zobus atdosu!” – iebrecas zakitis. “pa istam atdosu!” – turpinaja brekt zakitis! “ja izvilksi mani no sitas pusites!” – vel skalak turpinaja brekt zakitis. “atdosi?” – prasija velns kas staveja tiesi 20 cm no zakisa un pusites un mazliet melanholiski smaidija verodams visu notiekoso. “ja ja visu atdosu! visu! uz elli iesu! jebkur! tik tik izpalidzi soreiz! nu tikai soreiz! isti stulba keza esam!” – kliedza zakitis. ja zakisa pusite un pusite nebutu bijusas tik nobijusas tas ieverotu ka velns izskatijas gandriz vai nelaimigs. “nu ko tad. ka ta tad ta…” – novilka velns un pusite kas vairs nebija pusite parstaja sukt visu ieksa kas vairs nebija pusite bet zakisa abas pusites nokluva elle. viena zakisa pusite bija piekalta pie klints 2 m un 11 cm attaluma no zemes. 3 metrus un 17 mm talak otra zakisa pusite bija piekalta pie 4 m un 5 cm gara koka krusta. zakisa abas pusites attaisija savas pusisu acis un lukojas viena otra. zobu zakisa pusitem vairs nebija. velns tiesi tai bridi pavisam lenam baza savu velneskigo pimpi pelites/melites tupli. pelites/melites pezina jau atradas iebazsts ciekurins. “maigak maigak… milais vai tu nevari but maigaks?” – steneja pelite/melite ar atdevigu maigumu. pelite/melite maigi camdija un kasija velna pautus. “milais… milais…” – pelite/melite steneja. “uh! uh! uh! ” – nokresteja velns. “bezgalvaina lapsina liela gudriniece” – uz mirkli padomaja pelite/melite un atdevas baudai. pec kada britina pelite/melite nejausi paskatijas augsup un ieraudzija abas divas: pie klints un 4 m 5 cm gara koka krusta piekaltas zakisa pusites. “ka tu te nokluvi?” – iebrecas pelite/melite – “ka pie velna tu te nokluvi?” – pelite/melite atkartoja. zakisa abas pusites galigi sastingusas skatijas uz notiekoso. “manu zakit kas gan ar tevi noticis?” – vel spalgak iebrecas pelite/melite. zakisa abas pusites bezpalidzigi iespiedzas un apklusa. zakisa abas pusites atkal iespiedzas tad atkal ar 3 sek intervalu un atkal un tad nogiba lengani karadamas. pelite/melite gribeja ko teikt zakitim bet nevareja jo velns draza peliti/meliti tik bramanigi ka tikai pilnigi nesaprotamas skanas naca ara no pelites/melites mutes – “mlahabahamujgarnu! mlahabahamujgarnu! mlahabahamujgarnu!” velns ar strauju un elegantu kustibu izrava pimpi no pelites melites tupla un ieblavas – “nu! nu!” pelite/melite ka spolite steidzigi apgriezas apkart un iekliedzas – “ohhhh! ohhhh!” – un atvera savu mazo pelites/melites muti. velns iztecinaja savu sakapinato uzbudinajumupelite/melite. velna sulas teceja un terceja bez gala un malas. ka ar govs pienu aplejusies pelite/melite pagriezas pret zakisa abam pusitem un meginadama skatities uz abam pusitem vienlaicigi iesaucas. “zakiti! manu milo zakiti! es tev milu! tu esi mans vienigais! vienigais!” – un to teikdama pelite/melite metas pie vienas zakisa pusitem un tad pie otras no zakisa pusitem un apsukaja zakisa abu pusisu kaju pirkstus. zakisa kaju pirksti izskatijas ka govs piena iemerkti. “kartibu! kartiiiiiiiiiiiibu!” – kliedza velns – “te nav nekada mauku maja!” un piegajis pie pelites/melites velns parava peliti/meliti aiz astes un labi atvezejies iemauca peliti/meliti pret elles sienu. pelite/melite pazaudeja samanu un aizmiga uz elles gridas baltai siekalai ka govs pienam tekot ara no pelites/melites paverta mutes kaktina. velns piegaja pie pelites/melites paskatijas uz to padomaja tad piegaja pie abam zakisa pusem paskatijas uz tam padomaja un teica – “nu laikam ka ari man ir laiks doties pie miera. rit bus atkal jauna darba diena.” lai jauna diena nak ari pie tevis mazulit. dusi saldi.

pa-stasts: #011-11-400/201zy

atkal ne-no-ka ne-no-sa bez jebkada iemesla vai ista izskaidrojuma vai paskaidrojuma bija piedzimis burvigs spirgts dailss un gandriz pasalss pavasara rits kas tiesi sini bridi panaca burvigo brinumu pilno mezu un pieleja to ar savu caurspidigi-naza-aso gaismu. siventins ar savu gandriz visu saozoso snukurinu gandriz visu apostot un gandriz visu mazliet pabuzinot tekaleja pa gandriz nemanamu meza tacinu un gandriz laimigi zuzinaja. siventinam bija neizskaidrojama sajuta ka sodien kautkas svarigs vai nozimigs vai kautkas tiks izgaismots vai pargaismots vai caurdurts no slipi kritosam eglu enam. kadas citas neizinamas pasaules vartu sargajossa varna kas sedeja augstas egles pasa gala ieraudzija siventinu un mazliet parspileti ka sabojajusies masina noklabeja – “srrivrrentin t-trr-evvrr vrrrisssss rirrrr drrri-rrrsa! bet siventins varna neklausijas un vispar varnas bija gruti saprast pat tad ja meginaja kautko no tam izprast. siventins domaja par bititem. vakardien pavisam netisam sekojot kadai nezinamai meza tacinai siventins nokluva maza skaista meza plavina ar skaistam mazam pukitem kura lidz sim siventins vel nebija ne reizi bijis. tur pirmo reizi siventins iepazinas ar bititem. bitites dzivoja tik harmonisku tik darbigu neko-sev-negribossu sevi-uzupurejosi dzivi ka siventins jutas satriekts vai gandriz vai apgaismots. stundam siventins veroja bitites nerimtigi stradajot un zuzinot. zuzinasana siventinam patika viss labak. siventins dazas reizes meginaja ari pats nozuzinat savu apbrinu zuzinosam bititem. bet bitites bija par daudz aiznemtas lai atzuzinatu zuzinosam siventinam. ari pagasnakts sapni siventins bija maza meza plavina ar stradigam zuzinosam bititem. tacu soreiz bitites zuzinaja preti siventina zuzinasanai. un sis ir tas ko bitites zuzinaja – “zzzsszzss: zzzsszzssz: zzzsszzsszzsszzzsszzssz: zzzsszzsszzss…” un tas ir ko siventins dzirdeja – “siventin/spilventin (ta siventinu lidz sim vel neviens nebija uzrunajis) mes daram so mazo nebeidzamo darbinu bez apstajas un nostajas un pilnigi bez-jeb-ka-cita jo mes visas bitites visas liela brinumaina meza un vel talak esosas visas bitites esam tevi saldi iemilejusas un tu siventin/spilventin zini kapec? tapec ka tu siventin/spilventin busi tas kas mums atklas iemeslu kamdel (kamdel?! kamdel?! kamdel?!) mums tik loti neatvairami patik saldumins un kamdel pec tam mums ir tik sausmigi un briesmigi un bezgaligi javemj un javemj? siventins protams nesaprata par ko bitites zuzinaja jo siventins nezinaja ka bitisu medutins ir tas ko bitites vemj pec tam kad bitites ir paredusas salduminu. vemj bez apstajas pilnigi cauru dienu nezinot kapec to dara vai priekss ka tikai zinot ka tas ir jadara jo darisana ir tas kas ir jadara tas ir viss ko bitites dara un ir vienmer darijusas un daris un tad atkal daris un atkal un tad atkal un atkal un tad atkal un atkal… sini vieta siventina sapnis partruka. siventins pamodas bezrupigi pavirpinaja savu astiti un nodomaja – “un kas par to ka visam bititem javemj? visi vemj sad un tad. bitites mani mil. visas. es ari milu visas bitites. pilnigi nesavtigi. neko viens no otra negribot un neprasot. ta pa istam. pa istam!” – bet tad siventins aptrauca savu domu jo atcerejas ka tas bija tikai sapnis. siventins vel nekad nebija iemilejies ta pa istam. tada nu bija siventina parlieciba. siventinam loti patika kali kartupeli bietes no ligzdam izkritusi putnu bernini un sis un tas cits bet siventins juta ka ta nav ta patiesa liela milestiba par ko siventinam reiz bija stastijusi veca liela cuka kura divus pavasarus atpakal tika stipri ievainota no lodes un 3 stundas un 27 min un 13 sek velak pilnigi saplosita no pekaina. (tikai pusapesta vecas lielas cukas galva kadu bridi ka nevienam nevajadziga rotallieta metajas pa brinumu pilno mezu) pekainis to pavasari bija neparasti dusmigs uz pilnigi visu un visiem. “man jaatrod zakitis” – nolema siventins – “vins no sitam lietam saprot daudz vairak ka jebkurss cits. ka-ne-ka zakitim brute elle. zakitis ari lapsinu piss. ja nu kadam tad zakitim nu vajadzetu zinat kas i r patiesa liela milestiba.” siventinam vajadzeja kadam uzgazt virsu savu pari plustoso sirdi savas saubas un skumjas – “nu pat lapsina noteikti zina par to vairak neka es” – tiesi 10 sek no ta briza kad siventins ta nodomaja gandriz nemanama meza tacina izbeidzas kada cita maza nezinama meza palvina un siventinam strauji un neatgriezami ka plistoss stikls sagribejas kakat. siventins saprata ka sito sudu dirsa nenoturet plesies kautvai pusu. siventins apstajas nogulas uz kreisiem saniem un ar savu pakalkajas nadzinu paspaidija sava tupla muskulisus lai tuplitis mazliet atlaistos un lai kakas vieglak ara kristu. tad atkal piecelies siventins viegli pietupas nokrestejas un saka kakat. plurk! plurk! plurk! plurk! kakas ka neizdomatas siventina domas atgriezas atpakal pie mamulas zemes ko siventins mileja no visas sirds. bet soreiz kakasana jeb dirsana ka to medza saukt siventins nosledzas savadak ka parasti. siventins svetlaime pieveris acis bija arvien vel mazliet pietupies un lava lai pedejas kaku stirinas tupla muskulisiem maigi savelkoties un atlaizoties izspiestos ara kad siventina meditaciju par butibu un nebutibu partrauca maza bet augsta balstina – “hello! hello! hello! vai jus nevaretu man palidzet?” siventins pavera acis paskatijas apkart un neko neieraudzijis nodomaja – “———.” “hello! hello! hello! vai jus nevaretu man palidzet?!” – kads vel skalak iespiedzas maza augsta balstina. siventins galigi samulsis piecelas un atkal palukojas apkart pec balss ipasnieka. “laikam man silierejas. busu laikam pardirsies!” – nodomaja siventins. “seit! seit! uz sito pusi!” – maza augsta balstina ka nenokurienes iespiedzas velreiz. ka gaisma visam pari slidosais siventina skatiens apstajas pie pasa izdirstam kakam kas ar vien vel kupeja pavesaja pavasara rita gaisa. “ja bietes liek visam kakam izskatities itka tu kakatu biezas asinis” – pie sevis nodomaja siventins. peksni skidraja kaku lava siventins ieraudzija mazu baltu radibinu ka serkocina galinu kas izmisigi centas izsparaukties cauri milzigai kaku masai. “es grimstu! es grimstu! paliga! paliga!” – nu jau pavisam izmisigi iespiedzas maza radibina. siventins 3 sek uzmanigi aplukoja mazo radibinu tad uzmanigi iebaza savu labas kajas nadzinu kaku masa un tad ar maigu bet noteiktu kustibu izspera mazo radibinu no kaku jukla. maza radibina izradijas krietni garaka ka pirma bridi siventins bija iedomajies. siventins vel nekad nebija redzejis kautko tadu. (nu tadu!) tik delikatu un svaigu un ari uzbudinosu. mazas radibinas sniega balta caurspidiga itka no atseviskiem gredzeniem izveidota ada zaigoja saulite kas uz to bridi bija jau pacelusies krietni augstak. divi mazi melni pateicibas apbrinas un sajusmas pilni acu punktini lukojas uz siventinu. “es vel nekad neesmu redzejis tik dzili dailas tumsas actinas” – zibeniga doma izsavas caur siventina galvai. “milzigs milzigs paldies” – padevigi izdvesa maza radibina loti sarmanti lokot savu izstiepto auguminu surpu turpu un vienlaicigi attirot sevi no siventina kakam. siventins juta ka liels silts vilnis lenam parvelas pari siventina sirdij. siventins un maza radibina neatraudamies lukojas viens otra. kautkas saka izplesties siventina krutis. pec briza siventinam likas ka tur tagad ir tik daudz telpas ka pat majestatiskie ergli nekad nesasniegtu tas malu. prieks siventina tas bija kas pilnigi jauns un nezinams. siventins mazliet saravas ka uz ka asa uzkapis tad uzmanigi piebaza savu snukurinu pie mazas radibinas un kautrigi apostija to. pirma mirkli maza radibina stipri nobijusies izlocijas atpakal cik talu vien varedama ka pakaramais bet tad sastingusi padevas siventinam. siventins juta savu miklo jutigo snukurinu saskaramies ar kautko tik pat jutigu un delikatu un miklu tikai varbut mazliet vesaku. ja nenem vera pasa siventina smirdigas kakas tad maza radibina smarzoja neticami labi – auksti un mazliet nepieejami bet tai pasa laika tik loti tuvi un intimi itka siventins apostitu pats sevi. siventinam sajuta ka pazist mazo radibinu gandriz tik pat labi (vai pat labak?!) ka siventins pazina pats sevi. “ka tas var but?” – nodomaja siventins. siventinam sagriezas galva. un tad vel vairak. “mana mila” – peksni vardi ka pilnigi neatkarigi no siventina izspraucas cauri siventina snukurinam ka burbulojoss strautins kas beidzot atradis savu celu trauc lejup no kalniem – “mila! mana mila! ka tevi sauc?” – siventins ar bali zilam asaru pieriesusam acim jautaja mazai radibinai. “mani! mani!” – apjukusi klusi atkartoja maza radibina skatidamas apkart itka nevaredama noticet ka siventins patiesam uzruna tiesi vinu mazo radibinu – “mani… mani…” – maza radibina turpinaja un apravas itka cenzdamas savilkt kopa visus savus pari palikusos spekus. viegli lokveidigi drebuli izgaja cauri mazas radibinas kermenim. siventinam divas neaturamas milzigas asaru lases parvelas pari jau miklajam snukurinam. “mani… mani sauc par cermiti” – beidzot sanemusies izdvesa cermite un kautrigi un delikati pielieca savu mazo galvinu ar tumsi dzilam melnam actinam. “cermite. cermite. cik tas gan skan skaisti! tik bezgala skaisti!” – sapnaini novilka siventins un pilnigi noteikti saprata ka zina kas ir ista milestiba un ne noviena tas vairak nebus jaizdibina. “es tevi milu” – atkartoja siventins maigi pieskardamies cermitei ar savu snukurinu. “es tevi milu” – gandriz nedzirdami bet loti augsti nocuksteja cermite un mazliet iebaza savu mazo cermites galvinu siventina snukurina labaja nasi. siventins pirmo reizi juta ka ir tik laimigs ka tas sapeja. “es tevi milu vairak ka tu pats vari to iedomaties!” – kaisli turpinaja cermite izvikusi savu mazu cermites galvinu no siventina snukurina labas nas – “es bez tevis nevaru dzivot! es esmu dala no tevis! es tevi pazistu labak ka tu pazisti pats sevi! es esmu tu un tu esi es! mes esam viens! – ta ar izkauseta terauda kaislibu runaja maza cermite. “mila!” mila!” – ka apmats iesaucas siventins – “no kurienes dievs ir man atsutijis tadu brinumu? tadu davanu! es nekad neesmu redzejis kautko tik… tik… tik… skaistu ka tevi cermit!” cermite iebaza savu galvinu siventina snukurina kreisaja nasi. siventins sajutas gandriz par daudz labi. “es ar tevi nekad nekad! neskirsos! mes busim vienmer kopa! vienmer!” – iekliedzas siventins pus cermitei karajoties ara no siventina snukurina kreisas nas. siventins juta ka vedera trako uguns jura un tikai cermite ar savu mazo balto delikato auguminu un tumso dzilo actinu skatu vares nomierinat so vetru. uzbudinajuma siventins sakratija savu galvu tik strauji ka cermite izkrita no siventina snukurina kreisas nas krita leja un tad palika nekustigi gulot mazas plavinas zale skaistu pukisu ieskauta. siventins parliecas pari cermitei un teica – “mila… mana mila…” bet cermite neatbildeja. siventins noliecas zemak tad vel zemak lidz siventina elpa ieskava mazo delikato cermites auguminu ka silta sega. “cermit! cermit! vai es tev nodariju pari? vai es tevi sapinaju? saki tacu kaut ko milo cermiti! manu milo cermit es tevi ludzu! loti ludzu!” cermite lenam un stingi sakustejas nodrebeja un tad paskatijas uz siventinu milas pilnam melnam dzilam actinam un teica – “tev ir tik salda elpa siventin” – nocuksteja cermite un sastinga. siventins ka bezdibeni gazdamies iekliedzas – “ceeeeeeermiiiiiit!” cermite atkal nodrebeja atkal mazliet sakustejas un atkal paskatijas uz siventinu un teica – “man ir auksti milais. man ir tik loti auksti. man ir tik sausmigi auksti… bet tas nekas mans milais… mans iemilotais… es zinaju lai skatitu tevi vaiga lai pateiktu tev cik loti es tevi milu man bus jamirst. bet es to nenozeloju… nemaz ne… mans milotais… neraudi neraudi manu milo siventin… es nenozeloju neko… ne mirkli. mirklis ar tevi ir vairak ka visi siltie kaku pilnie tupli kuros es varetu dzivot uz nebedu. mirklis ar tevi ir vairak ka visas muzibu muzibinas.” siventins asaram ka pupam birstot ka valodu pazaudejis pilniga nesaprasana skatijas uz visu notiekoso saprazdams vienigi to ka notiek kautkas pilnigi neticams un sausmigs. “es tevi izglabsu! es tevi izglabsu!” – izmisigi iekliedzas siventins un saka pust cermitei virsu savu miklo asaru pilno dvasu. cermite lenam pacela savu mazo galvinu itka laimigi pasmaidija un teica – “ardievu mans iemilotais! ardievu mana mila! ardievu… ardievu viss…” – jau gandriz vai nedzirdami novilka cermite. “cermit cermit ko tu saki ko tu runa? es neko nesaprotu! cermit! tu nemirsi! ne tu nemirsi! tu mani neatstasi! ludzu! ludzu! cermit! – kliedza siventins. bet cermite ar pedejiem spekiem pacelusi savu mazo galvinu pieskaras siventina snukurinam un pedejo reizi ievilkusi siventina saldo elpu sabruka mazas meza plavinas skaisto pukisu ieskauta. cermite nomira 0.19 sek velak. siventins 20 sek velak izrusinaja mazu bedriti mazas plavinas vidu un uzmanigi ielika tur ieksa sniega balto delikato cermites auguminu. 30 sek velak siventins piekakaja bedriti pilnu lidz malam. pec 2 stundam un 18 min siventins loti uzmanigi izgraba ara visas kakas no mazas bedrites un skatijas uz sniega balto delikato cermites auguminu. cermite nekustejas. “cermit…. cermit…” – klusu atkartoja siventins. cermite kluseja. siventins piebaza savu maigo miklo snukurinu pie cermites sniega balta delikata augumina un 7 stundas un 59 sek puta cermitei virsu savu saldo dvasu ik pa bridim paskatoties uz guloso nekustoso cermiti. pec 7 stundam un 3 min siventins bezspeka aizmiga pie mazas cermites izrakta kapa. un tagad dusi ari tu manu mazulit.

 

 

pa-stasts: #77-151-8/583-bvq

dievs sapnoja ka ir tumsa nakts brinumpilna meza. velns sapnoja ka ir dievs. pelite/melite sapnoja ka ir paradize. cermite bija paradize un neko nesapnoja. zakitis sapnoja ka nav vairs pusite. pusite sapnoja ka ir zakitis ar laca pautiem zakisa acu vieta un zakisa acim pautu vieta. bezgalvaina lapsina sapnoja ka nekad nav bijusi bezgalvaina lapsina bet vienmer ir bijusi paliels ciekurins. sesas brinumskaistas blondines sapnoja ka sesu brinumskaisto pezinu vieta tam bija sesas brinumskaistas pipelites. pirkizs sapnoja ka ir aizmidzis nepamozdamies ka pamodies. pekainis bez pautiem vairs nekad neko nesapnoja un siventins sapnoja ka ir milzigs auksts akmens ezera dibena. kadas citas neizinamas pasaules vartu sargajossa varna kas sedeja augstas egles pasa gala pamodas pirma un sapratusi ka arvien vel sapno aizlaidas atstadama smagas svikas tumsi zaigojosas rita debesis. ka uzvilkts modinatajs neatvairami tuvojas rits. austossa saule ar zelastibu nepazistosu turku zobena asumu iecirtas siventina plakstos. siventins atvera smagi balas saraudatas acis un saka gauzi jo gauzi raudat bet izraktas bedrites prieksa kura guleja sniega baltais cermites augumins staveja mazs loti jociga izskata putnins un vel jocigak civinaja – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” siventins pierima raudat ieklausijas un asaram pari vaigiem ripojot klusi atkartoja – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” tad siventins pilnigi partrauca raudat noslaucija saraudatas acis un vaigus un vel skalak atkartoja (bet skalak ka varetu iedomaties) – “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” peksni siventinam likas ka ta varbut ir ta dziesmina (jeb varbut ta bija ta smarza?) ko siventins bija dzirdejis (jeb varbut sasmarzojis?) kad siventins vel nebija siventins un siventina brali un masas vel nebija siventina brali un masas un brinumpilnais mezs vel slepas pilniga aizmirstiba. siventins pat mazliet pieputas aiz piepules cenzdamies to atcereties. kautkad tiesi tad mazais loti jociga izskata putnins pacela sava knabi cermites mazo sniegabalto auguminu un uztrauca debesis izgaisdams austosas saules akli baltaja gaisma. siventins centas lukoties uz izgaistosso mazo loti jociga izskata putninu ar cermiti knabi cik ilgi vien varedams. siventins beidzot noversas aizvera savus plakstus un tad atvera tos. siventins redzeja tikai milzigus melnus un baltus plekus parversamies par vel milzigakiem melnakiem un vel baltakiem plekiem. siventins aizvera plakstus mazliet padomaja par milzigiem plekiem un tad atkal atvera tos. milzigie melnie un baltie pleki bija palikusi daudz daudz smagaki. loti smagi. milzigie baltie un melnie pleki klusi saka dzemdet krasas. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja samulsusais siventins. siventins aizvera plakstus. siventins domaja par to smarzu pirms visam krasam krasinam un kaut ko gaidija. pats nezinadams ko vai kapec. un tad pavisam pavisam lenam nekas nekas pilnigi nenotika. un tad vel nekas nenotika un vel un vel un vel… kautkad tad siventina galva ka no rita debesim kada skaidra klusa balss teica – “paliec tur kur tu saki paliec tur tikai ta ka tu maki paliec ta ka ir vienalga ka tu vari paliec ta ka zvani. un tad zvani!” un tad atkal pavisam lenam nekas nekas pilnigi nenotika. un tad vel nekas nekas nenotika. un tad vel un vel un vel nekas nenotika un vel un vel un vel un vel nekas nenotika. “… o ja tas! ir tas tuksums. tas tuksums!” – kautkad tad nodomaja siventins un domaja ka apstaties domat par kautko ko siventins nemaz nedomaja un nevareja domat. siventins atvera acis: viss izskatijas tiesi ta ka vienmer un parasti un tai pasa laika tiesi ta ka siventins nevareja iedomaties ka kaut kas varetu ari neizskatities ta. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja siventins samulsis par savas domas gaitu. tai bridi par tikko samanamu meza tacinu plavina ka uz skatuves iesoloja bezgalvaina lapsina un pusite abas mili rokas sakerusas. rita saules apspidetas tas dziedaja mazu jautru dziesminu:

mes pusites ka milas masinas
visu dalisim uz veseli divi
bet nedalisim uz neveseli tris
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka milas draudzenes
visu dalisim uz veseli cetri
bet nedalisim uz neveseli pieci
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka masinas
visu dalisim uz veseli sesi
bet nedalisim uz neveseli septini
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!
mes pusites ka draudzenes
visu dalisim uz veseli astoni
bet nedalisim uz neveseli devini
o ja! o ja! mes dalisim! ka masinas!

siventins ieraudzidams bezgalvaino lapsinu ar palielu ciekurinu galvas vieta un palielu ciekurinu tupli kopa ar kadu nepazistamu skaista izskata svesinieci parsteigts iesaucas – “lapsin! milo lapsin! kas kas noticis ar tavu galvinu? kas ar tevi atgadijies?” “eh siventin mauka meza aizblandijas un pazuda ka bez galvas stulba galva. kam man galva? kam?! tik vien dereja ka zakitim pimpi sukat: man pietiek ar ciekuriniem. es tagad esmu alternativa un merktieciga un man ir partneris: mana vizija – pusite!” – teica klat pienakusi bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa un noradija uz klat stavoso pusiti kura skropstas nolaidusi galanti iekrita celos pamaja ar galvu un tad izsplava putainu siekalu caur skirbu prieksejos zobos. bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa ar lepnumu balsi turpinaja – “pirmo reizi sava bezgalvainas lapsinas dzive bezgalvaina lapsina izdomaja kas tai ir jadara. pati izdomaja! pati! bezgalvainai lapsinai ir uzdevums visu dalit un pardalit ta ka… ta ka…” – bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa izklaidigi ka hasisu sasmekejusies iekikinajas tad vel un vel un tad apklusa un tad pec kada briza izklaidigi turpinaja – “nu ka… ka bezgala milzigu zirnekla tiklu pari brinumpilnam mezam pari debesim pari makoniem pari visam un visur. visu sadalit. cik vien iespejams. tiesi ta!” “siventin vai jus negribetu ar mani papisties?” – saldkaisli iecukstejas pusite. “pusite! mana mila pusite!” – draudosi bet ar maigu parmetumu balsi iesaucas bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa. “tas tacu bija jocins. es gribeju teikt padalities mulkite” – noteica pusite noliekdamas un aplaizidama bezgalvainas lapsinas kas tagad bija alternativa ciekurinu tupli. tad neatliekdamas pusite dzili jo dzili ieskatijas siventina bali saraudatas acis. pusites acis spozi spideja ka divas lastekas ziemas nakti. pusite izbaza un virpinaja savu garo meli ka vejdzirnavu sparnus siventina virziena un teica – “paskaties bezgalvaino lapsin nu riktigs lurkata. tadus nu sitadus mums nevajag! ne! ne! ja! ja!” – nobeidza pusite. un tad kadu bridi visi kluseja. un tad atkal. “nu labi milo siventin nav ko te daudz plapat kad darbins darams. pats saproti darbs ir darbins darbintins. jadara!” – stingri noteica bezgalvaina lapsina kas tagad bija alternativa un panemusi pusites roku tas abas atsaka partraukto dziesminu un neatvadidamas iesoloja meza nemanami izgaisdamas nesaskaitamaja koku stumbru nirbona. “draugi vienmer ir draugi un paliek” – nodomaja siventins un saprata ka loti grib padirst. siventins palukojas apkart un nesteidzigi aizgaja lidz plavinas vidum kur pa pasu vidu ka liels smejejs teceja mazs strautins. siventins iekapa strautina pasa vidu un apsedas. siventins nu vairs nevareja izjust nekadu prieku skatoties uz  savam kakam. “pie dirsas tos sudus!” – nodomaja siventins un atri bez jebkadas baudas padirsis ilgi lukojas bezgaligi zilas rita debesis ka kaut ko tur ieraudzijis tad nolieca galvu un paskatijas uz savu atspulgu strautina jautraja tercite. no strautina siventinam preti lukojas balts balts nosirmojis ar mulkisa smaidu uz lupam siventins kas nemanami parvertas vel baltaka un baltaka cermite. tad siventins parverties cermite kas spogulodamas strautina atspulga teica – “milo siventin nu neesi tada pusvarita mercite. labi? nu neesi!” – un tad cermite parvertas par zakisa abam pusitem tad par peliti/meliti tad par pekaini tad par velnu tad par pakrituso senotaju ar sarusejusu kabatas naziti labaja roka tad un tad par pirkizu un tad par pasu siventinu. “nu nezinu nezinu… neko nezinu” – pie sevis nodomaja samulsusais siventins un peksni sajuta kads uz vinu ciesi jo ciesi skatas. tiesi 3 m un 11 cm ataluma kreisa strautina puse daleji aizsegtas no garas zales ka dzivnieks kas lukojas pec baribas uz siventinu skatijas divas atmodusas pirkiza acis. siventins vel nekad nebija redzejis atmodusas pirkiza acis kas bija tik plasas un dzilas ka patmajestatiskie ergli nekad nesasniegtu to tumsi spozo malu. “civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu! civ-ti-rik-tik-tiv-tik-tu!” – neparasti jautri iesaucas siventins un apklusa. siventins skatijas un skatijas neatraudamies no pirkiza acim un saka pavisam lenam un nemanami ka cukurs udeni mirt. siventins mira un mira un mira un tad atkal un atkal un atkal mira un mira un mira un pavisam negaiditi ari nomira un tad siventins atkal pacela acis augsup un atkal paskatijas pirkiza acis un nu vini abi kusa un kusa kopa ka pernais sniegs pavasara saule strautina jautras burbulosanas pavaditi. ta nu vini kusa. un tad vini izkusa. un tad atkal kadu bridi pilnigi pilnigi nekas nekas nenotika. un tad peksni vini abi zinaja pavisam skaidri ka sai pasakai nu ir pienakusas beigas. “tas ir beigas” – teica viens. “tas ir beigas” – teica otrs. “tas ir beigas” – uz elles gridas guledama miega nomurminaja pelite/melite. “tas ir beigas” – miega nomurminaja pekainis. ” “tas ir beigas” – ka sacikstes viena pec otras miega nomurminaja abas zakisa pusites. “tas nav! tas nav! un nevar but beigas tapec ka beigu vispar nav. nav! nav! nav!”- velns elle sapnodams ka ir dievs skali ka pirmais pavasara perkons nodardinaja. apmeram tad pirkizs iznaca no biezas zales kreisa strautina puse un iekapis strautina lenam pienaca pie siventina un kaut ko pavisam klusi iecuksteja tam pasa ausi. vini abi nerunadami norunaja par to vairs nekad nerunat un ari vairs par to nekad nerunaja. bet ja tu manu mazo milo draudzin butu noklausijies to ko pirkizs teica siventinam aiz zinkaribas vai jebkada cita iemesla un ari butu dzirdejis par ko tie nolema nekad nerunat tad manu mazo milo draudzin tu! tu! izgaistu ka saujampulveris kas doma ka ir pasargats aiz atslegas noliktava bet ir sausmigi bezgaligi iemilejies uguni: bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! bum! lai nu salds sonakt ir tavs miedzins manu mazo milo draudzin pirms tu atkal pamosties.

 

 

pa-stasts: #39-b1-1/33-ahll-xxx

elle elle oficiali bija un tika iedeveta no velna pasa ka “melnais elles caurumins”. un neviens no tas iemitniekiem to necentas apstridet vai parlabot. katru nakti uz rita pusi melnais elles caurumins vienmer palika mazliet vesaks ka iepriekss un pekainis kurs nu jau bija pieradis pie loti tropiska melna elles caurumina klimata bet tomer atradas tikai uz ta robezas drebinadamies un savu pie klints piekalto kedi drebinadams pamodas pirmais. pekainis bija sarg-lacis melnam elles cauruminam. pekainis ar miedzina pilnam acim nesakarigi palukojas uz melna elles caurumina gridas gulosso peliti/meliti kas kaut ko vel nesakarigak murgoja tad uz zakisa abam pusitem tad uz saviem pautiem zakisa vaigos un asaras ka asinis no bruces izspiedas no pekaina acu aboliem. ka parasti aukstas rita stundas pirms velns vel bija pamodies un ieviesis kartibu melna elles caurumina bija viss sausmigakas. pekaina domas ka veja palaistas pienenu pukas metas mezoniga deja. trakas bailes ka milziga lapsene plosija tikko pamodusos pekaina pratu. pekainis tagad baidijas no pilnigi visa: no ta kas pekainis kadreiz bija un no ta kas pekainis kadreiz bus un no ta kas pekainis ir. bet kas pekainis ir to pekainis vairs nezinaja. tagad katru milu vakarinu melnaja elles caurumina pekainim vajadzeja kadu saplosit. pekainis pat nezinaja kas tie tadi un no kurienes nakusi bet katru nakosso milu vakarinu saplositie ka itka vakarvakarins nebutu bijis ka siksparni pielipusi pie melna elles caurumina griestiem kircinaja un smejas par pekaini spiegdami neizturami augstas balsis lidz pekainis parpilna izmisuma saka sist savu galvu pret melna elles caurumina sienu kamer pazaudeja samanu. tagad katru milu vakarinu pekainis naca pie samanas kad velns bramanigi drateja pekaini bruni-rusgana pakalas tupli kas bija palicis tik liels ka pati saule varetu tur taja paslepties. tagad katru milu vakarinu pirms dodamies pie miera velns piekodinaja pekaini sargat melno elles cauruminu cik labi vien varedams jo savadak bus vel daudz daudz sliktak. katru ritu pekainis domaja par to. pavisam isi un isti izsakoties ar pekaini nebija labi. un labi nebija nearvienu brinumaina meza iemitnieku kas bija nokluvis melna elles caurumina. itka saprazdams par ko te ir runa pekainis kartejo reizi neredzamas sausmas noskurinajas un ar acim ka divam emaljetam blodam atkal paskatijas uz peliti/meliti un saka ieklausities pelites/melites nesakariga ka mantra murgosana – “kapec zveriem jabut melna elles caurumina? kapec visiem tik loti patik papisties? kapec zveri noklust melna elles caurumina? kapec pelite/melite ir melna elles caurumina? kapec visi zveri nav melna elles caurumina? kur ir siventins? kur ir lapsina? kapec pelitei/melitei tik loti patik papisties? kapec ir brinumu pilnais mezs un kapec ir melnais elles caurumins? kapec siventins kapec lapsina nav melna elles caurumina? kapec zakitis ir melna elles caurumina? kapec melna elles caurumina ir tik neciesami? kapec velnam tik loti patik papisties? kapec brinumu pilna meza ir tik labi? kapec velns jutas tik labi melna elles caurumina bet ne viens cits? kapec neviens kapec nedod atbildi kapec? kapec? kapec?” – puspamodusies murgoja pelite velarvien skaudidama ara vakarvakarina velna spermu. “ne ne! nesaki kapec! saki tapec! saki tapec! viss ir tapec ka tu mili! viss ir tapec ka es milu! viss ir tapec ka mes visi milam!” – peksni ka no nekurienes atskaneja augsta spalga balstina un tumsas puskreslas pasa vidus vidu kas valdija melna elles caurumina zaigoja gaisi zila liesmina un liesminas pasa vidu viegli supodamies vel spozak zaigoja mazais cermites augumins . “tapec ka es milu!” – stulbi atkartoja pekainis kam patika visu atkartot un lai nu ka sliktak jau but vairs nevareja to pekainis nu saprata pat bez pautiem. pelite/melite ka aplieta ar aukstu udens salti pieleca kajas un skali iespiedzas – ja! ja ja! es ari milu! es ari milu! es ari!” un tad atkal apsedas pilnigi apstulbusi lukodamas uz divaino paradibu melnaja elles caurumina. “hei tu smirdiga mauka izdirsta cerme vacies prom pirms es t evi esmu izpisis lidz tavam zaunu zauninam!” – skali nodardinaja parkaitinata velna balss. ari velns bija pamodies no neparastas gaismas un neparasta ciemina jo uz melno elles cauruminu itka parasti neviens labpratigi negaja. gaisi zila liesmina un cermite tas vidu iezaigojas vel kosak. “velns… mans milais draugs…” – klusi nocuksteja cermite. velns skali noskurinajas un saka rekt – “ko tu te mekle mauka? kas tevi te sauca? nevienam te tavi sprediki nav vajadzigi! pisies atpakal uz savu para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para…” – likas ka velnam nekad  neizdosies pabeigt so iesakto teikumu bet tad sanemies un izsplavis melni-zili-zalu-ar bruniem nosedumiem-biezu siekalu cermites virziena velns turpinaja rekt – “paradizi! paradizi! mauka tada!” cermite gaisi zila liesmina ka helikopteris turpinaja karaties un viegli supoties smagas puskreslas pasa vidus vidu un teica – “mani milie es jus milu. es jus visus sausmigi sausmigi sausmigi milu. milzigi sausmigi milu vairak ka sevi. milzigi sausmigi milu vairak ka jus. milzigi sausmigi milu vairak ka milu un visas iespejamas milas. kam man paradize kam man elle kad es varu ta milet. kad jus varat ta milet. prieks kam?” – nobeidza cermite kas zaigoja vel spozak ka gaisi zila liesmina. “es ari gribu milet” – tikko sadzirdami noslurpsteja viena no zakisa pusitem. “aizveries jakli!” – ierecas velns un norava zakisa pimpi ar visiem pautiem un spalvinam un tad iestukeja to visu viena no zakisa pusites mutem. zakitis klusi iesmilkstejas. “hei smirdiga apdirsta mauka tev pat kartiga peza nav! pezas tev pat nav!” – atkal reca velns kas tagad ka apmats vilcins virpuloja apkart cermitei ciesi sagrabis sava roka uzbudinato tumsi violeto pimpi. “milais… viss ir labi… pavisam labi…” – klusi nocuksteja cermite. velns parskaities nesekmigi centas atrast kadu spraudzinu kadu cauruminu kadu pavisam mazmazu caurumtinu cermite kur tad iebazt savu tumsi violeto parspragt gatavo piepampuso pimpi. gaisi zila liesmina melna elles caurumina vidu saka palikt lielaka un spozaka. “hei jus visi maukuli un maukas atpakal pie ta kas jums jadara!” – apstajies virpulot reca velns uz visiem melna elles caurumina iemitniekiem kas bija pilnigi pamodusies un ka apmati lukojas uz spozo paradibu smagas puskreslas pasa vidus vidu. “kas jus kurli nopistie maukuli un maukas?!” – atkal ierecas velns. zakitim pat no viena no vaigiem izkrita viens no pekaina pautiem. velns nepaskatidamies saskaidija to. “tas nu galigi nebija nepieciesami. to nu tev velns nevajadzeja darit. nu to gan nevajadzeja” – tikko sadzirdami nocuksteja pekainis un divas jaunas dzidras asaras izspiedas no vina. “viss ko tu zini ir tikai sudi! sudi! tu esi dzimusi sudos un tu nospragi tapec ka negribeji but sudos! un tagad tu uzdrosinies nakt seit! uz manu maju! uz musu kopigo maju! un smirdet!” – reca velns neatraudamies skatidamies uz spozo cermiti – “vienigi es zinu kas ir patiesa milestiba! kamdel tu maza smirdiga caurspidiga mauka doma kamdel?! (kamdel? kamdel?) es dzivoju seit pasa melna elles caurumina kamdel? aiz milestibas tu smirdiga mauka! aiz milestibas! tapec! es zinu kas ir uzupureties milestibas varda! es zinu kas ir nogalinat milestibas varda! es zinu pilnigi pilnigi! visu. es esmu seit lai macitu milestibu un kas milestiba ir! ne tu mauka. tev tikai paspidet gribas. viss ko tu zini ir nospragt un smirdet un viss. pat siventinu ko tu mileji tu nemaceji izpist. kada tam visam ir nakotne? atbildi tu maza smirdiga mauka! atbildi man!” cermite kluseja un zaigoja vel vel kosak un itka neredzamas vesmas vadita pietuvojas velnam karadamas 30 cm no tvaikojosa velna deguna gala. ” viss ko tu zini ir but beigtai un smirdet un spokoties kur nevajag tu mauka! tikai spokoties! tu nospragusi sapuvusi mauka!” – isi un peksni nobeidza velns un apsedas turedams roka savu tumsi violeto pimpi. “ja es esmu spoks tad tu esi tikai spoks” – klusi teica zaigojosa cermite – “un ja es esmu tu tad tu esi es un es atkal esmu tu un ta bez gala un malinas un tad beigas vai no sakuma mes visi esam milestiba” – klusi turpinaja cermite. velns ievaidejas patiesas sapes ka kads butu izravis velna gudribas zobu. velns strauji noversas no cermites kas ka helikopters karajas melna elles caurumina vidus vidu un ieskatijies visiem elles iemitniekiem dzili acis teica – “es! “es! … es izlaidisu no melna elles caurumina ikvienu kas nepiekrit sitai mazai maukai! ikviens no jums var atgriezties uz brinumu pilno mezu kur brinumi nekad nebeidzas un nebeigsies! nekad! es jums varu to apsolit. viss ko sita mauka bez caurmina kura mes visi kopa varetu vinu izpist saka ir meli! absoluti neticami meli!” zakisa pusites pekainis pelite/melite lukojas uz visu notiekoso pilniga nesaprasana apstulboti ka aplaimoti nezinadami ko nu tagad domat vai darit vai nedarit. (ko? ko? ko?) “mans milais draugs” – teica cermite velnam – “es atmineju tavu noslepumu. tavas saubas. tu esi es. un es vienmer esmu bijusi tu. tu! tu! tu tacu to vienmer esi zinajis mans milais. vienmer. mes visi esam tu. tikai tad kad es nomiru aiz milas es vareju to beidzot saprast” – nobeidza cermite. “izpisisu!” visus jus izspisisu” – peksni ierecas pekainis un tad pavisam samulsis apklusa. un tad vini visi apklusa ka dzilas pardomas iegrimusi. pa to starpinu cermite lenam izgaisa gaisi zilaja liesmina un  tad gaisi zila liesmina parpludinaja visu melno elles cauruminu un tad melnaja elles caurumina kas vairs nebija ne melns ne mazs iestajas neaprakstami divains gaisi zils klusums. “kas tas? kas tas?” – klusi bailes kadas vel neviens nebija pieredzejis smilksteja zakisa pusites. pelite/melite saravusies ka puteklitis metas pie vienas no zakisa pusitem un aptvera to cik ciesi vien varedama. pekaina bailes bija tik neaprakstamas ka pekainis parava kedi ar ko tas bija piekedets pie melna elles caurumina sienas. velns apmulsis sedeja uz elles gridas un lukojas apkart ka ko mekledams. kautkas kautkur kas bija pilnigi pilnigi neaptverams elpoja. klusi un dzili. likas ka visi un viss parvertas par so elpojosso elpu kas vienkarsi elpoja. peksni neviens ieskaitot pasu velnu nezinaja kur tie atrodas. kautkas tuvojas. ka vilciens kas vienlaicigi brauc visos virzienos. likas ka pilnigi viss atdzivojas: viss kas bija nedzivs un viss kas reiz bija bijis dzivs un bija nomiris. un tad vini visi dzirdeja neticami augstu skanu tad neticami zemu skanu tad straujs vejs parputa ka pari milzigam ezeram un tad tas notika: no pasa pasa vidus ka milzigs visu aptveross vilnis kautkas gazas pari aizraujot visu pilnigi visu jautru burbulu ieskautu sev lidzi nebutiba vai butiba kur vel neviens nebija bijis. velns kas noturejas preti vilnim visilgak vel paspeja iesaukties – “labrit! labrit! tas nu ir radibinas manu milo mazulit!”

 

epi-logs #111-11-111/111-1

istaba bija iestajas sviedru pilns klusums ka okeans kas saskupstijis zemi ar debesim atdusas viss prata sajukusa miera. veca balss teica – “mans dievs… mans dievs…” caur skirbam aizklatos logos ka zelta skepi spiguloja pusdienas saule. laiks nokeris savu asti sukaja to aizmirzdams par ritdienu. divas rokas ka uz ledus guleja uz baltajiem palagiem. kads aizmirstot par pilnigi visu breca pec milestibas un tad mate ar matiem ka cuskam kas izud zale pec vienotibas pirmo reizi panema rokas savu jaunpiedzimuso bernu.

 

sis ir tas ilgi
gaiditas beigas o ja! o ja!

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: